Rejestr środków ochrony roślin

Rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Słowa kluczowe: rejestr, rejestr środków ochrony roślin, rejestr ś.o.r.