Początek strony

Lista sądów powszechnych

Siedziby i obszary właściwości wszystkich sądów powszechnych w Polsce określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. poz. 2548 ze zm. ).

Słowa kluczowe: sądownictwo, sądy

Sortuj według: