Początek strony

Komunikat kwartalny Prezesa PAA za I kwartał 2021 r.

KOMUNIKAT PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2021 r.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 26 sierpnia 2021, 13:10
  • Dane na dzień: 26 sierpnia 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
rodzaj pomiaru min średnia dobowa [nSv/h] max średnia dobowa [nSv/h] średnia kwartalna [nSv/h]
moc dawki 39 130 78,5
zawartość Cs-137 w mleku 0,24 2,24 0,71
zawartość Cs-137 w powietrzu <0,10 7,3 0,6