Początek strony

Komunikat kwartalny Prezesa PAA za II kwartał 2021 r.

KOMUNIKAT PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2021 r.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 26 sierpnia 2021, 13:13
  • Dane na dzień: 26 sierpnia 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
rodzaj pomiaru min średnia dobowa [nSv/h] max średnia dobowa [nSv/h] średnia kwartalna [nSv/h]
moc dawki 51 127 82
zawartość Cs-137 w mleku 0,17 0,46 0,33
zawartość Cs-137 w powietrzu <0,11 4,4 0,44