Początek strony

Propozycje nowych danych

Poniżej wyświetlone są propozycje zgłoszone przez użytkowników. Są one analizowane przez dostawców danych, którzy na podstawie zgłoszeń mogą udostępnić dane na portalu. Jeśli chcesz wyrazić opinię na temat zgłoszonej propozycji kliknij w jej tytuł, w celu przejścia do odpowiedniego formularza.

szukałem statystyk dotyczących zgonów w poszczególnych szpitalach w podziale na oddziały. Interesuje mnie czy są jakieś potężne różnice np. w szansach na przeżycie w OIOM gdy pacjent trafia do różnych miast w różnych województwach. W ten sposób widać by było czy w pewnych szpitalach nie dochodzi do sepsy częściej niż w innych...
Data dodania: 8 września 2021, 10:38
Katalog NUKAT jest centralnym katalogiem bibliotecznym tworzonym wspólnie przez 173 polskie biblioteki naukowe i akademickie i rozwijany ze środków MNiSW od 2002 r. Daje jeden punkt nielimitowanego, bezpłatnego dostępu do centralnej informacji o zbiorach polskich bibliotek naukowych i akademickich oraz ich lokalizacji . Optymalizuje proces opracowania zbiorów bibliotecznych i przekazuje metadane bibliograficzne dokumentujące polski dorobek naukowy do globalnych systemów informacji bibliotecznej i naukowej
Data dodania: 18 sierpnia 2021, 10:29
Stan na dzień 31 grudnia 2018 r. 1. Stan kadrowy służby ruchu drogowym na terenie całej Polski (bez szkół Policji) - ile etatów? 2. Rzeczywisty stan zatrudnienia - ilu policjantów? 3. Liczba policjantów faktycznie pełniących służbę na drogach. 4. Liczba policjantów nieustannie pełniących służbę na drogach. 5. Stan zatrudnienia pracowników cywilnych w ruchu drogowym (łącznie CS i bezmnożnikowi). Dziękuję
Data dodania: 18 sierpnia 2021, 10:25
poszukuję spisu jednostek organizacyjnych, tj. ośrodki pomocy społecznej, ośrodki kultury, szkoły, przedszkola, centrum pomocy rodzinie itp
Data dodania: 18 sierpnia 2021, 10:24
Chciałbym pozyskać dane o budynkach w danym województwie oraz liczbie lokali w tych budynkach. Przykład danych: Województwo;Powiat;Gmina;TERC;Miejscowość;SIMC;Ulica;ULIC;Nr_budynku;Liczba_lokali;Długość_geograficzna;Szerokość_geograficzna.
Data dodania: 18 sierpnia 2021, 10:17