Początek strony

Dane

Pobierz metadane dla katalogu: Pobierz RDF Pobierz CSV Pobierz XML

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (89),
  • Podpowiedź
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Dane o poziomie cen artykułów rolno-spożywczych zbierane są przez pracowników: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, rynków hurtowych i giełd. Wyniki badań...
Słowa kluczowe: rolnictwo, biuletyn, cena, skup, żywność, sprzedaż, baranina
Zbiór danych
Data aktualizacji: 11 października 2021, 10:29
Dane o poziomie cen artykułów rolno-spożywczych zbierane są przez pracowników: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, rynków hurtowych i giełd. Wyniki badań...
Słowa kluczowe: rolnictwo, biuletyn, cena, skup, żywność, sprzedaż, owoce, warzywa
Zbiór danych
Data aktualizacji: 11 października 2021, 09:11
Ceny
Słowa kluczowe: rolnictwo, rynki rolne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 11 października 2021, 08:22
Dane o poziomie cen artykułów rolno-spożywczych zbierane są przez pracowników: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, rynków hurtowych i giełd. Wyniki badań...
Słowa kluczowe: rolnictwo, biuletyn, cena, skup, żywność, sprzedaż, zboża
Zbiór danych
Data aktualizacji: 11 października 2021, 08:14
Dane o poziomie cen artykułów rolno-spożywczych zbierane są przez pracowników: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, rynków hurtowych i giełd. Wyniki badań...
Słowa kluczowe: rolnictwo, biuletyn, cena, skup, żywność, sprzedaż, wołowina, cielęcina
Zbiór danych
Data aktualizacji: 11 października 2021, 08:14
Dane o poziomie cen artykułów rolno-spożywczych zbierane są przez pracowników: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, rynków hurtowych i giełd. Wyniki badań...
Słowa kluczowe: rolnictwo, biuletyn, cena, skup, żywność, sprzedaż, wieprzowina
Zbiór danych
Data aktualizacji: 11 października 2021, 08:13
Dane o poziomie cen artykułów rolno-spożywczych zbierane są przez pracowników: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, rynków hurtowych i giełd. Wyniki badań...
Słowa kluczowe: rolnictwo, biuletyn, cena, skup, sprzedaż, rośliny, oleiste
Zbiór danych
Data aktualizacji: 11 października 2021, 08:13
Dane o poziomie cen artykułów rolno-spożywczych zbierane są przez pracowników: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, rynków hurtowych i giełd. Wyniki badań...
Słowa kluczowe: rolnictwo, biuletyn, cena, skup, żywność, sprzedaż, mleko
Zbiór danych
Data aktualizacji: 11 października 2021, 08:12
Dane o poziomie cen artykułów rolno-spożywczych zbierane są przez pracowników: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, rynków hurtowych i giełd. Wyniki badań...
Słowa kluczowe: rolnictwo, biuletyn, cena, skup, żywność, sprzedaż, jaja
Zbiór danych
Data aktualizacji: 11 października 2021, 08:12
Dane o poziomie cen artykułów rolno-spożywczych zbierane są przez pracowników: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, rynków hurtowych i giełd. Wyniki badań...
Słowa kluczowe: rolnictwo, biuletyn, cena, skup, żywność, sprzedaż, drób
Zbiór danych
Data aktualizacji: 11 października 2021, 08:11
Środki ochrony roślin.
Słowa kluczowe: ochrona roślin
Zbiór danych
Data aktualizacji: 6 października 2021, 07:49
Środki Ochrony Roślin
Słowa kluczowe: wykaz, środki ochrony roślin, wykaz decyzji
Zbiór danych
Data aktualizacji: 6 października 2021, 07:47
Środki Ochrony Roślin
Słowa kluczowe: zezwolenia, środki ochrony roślin, zezwolenia na wprowadzenie do obrotu środka ochrony roślin
Zbiór danych
Data aktualizacji: 6 października 2021, 07:45
Organy opiniodawczo-doradcze.
Słowa kluczowe: rolnictwo
Zbiór danych
Data aktualizacji: 6 października 2021, 07:40
Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 zakłada realizację sześciu priorytetów: I. Promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa; II. Wspieranie zrównoważonej,
Słowa kluczowe: rybołówstwo, ARiMR
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 października 2021, 08:40
Wykaz sporządzony z uwzględnieniem wymagań określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie...
Słowa kluczowe: środki ochrony roślin
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 października 2021, 08:23
Rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Słowa kluczowe: rejestr, rejestr środków ochrony roślin, rejestr ś.o.r.
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 października 2021, 08:21
Słowa kluczowe: nawozy, gleba, właściwości
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 października 2021, 08:09
Środki wspomagające uprawę roślin
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 października 2021, 08:05
Wykaz środków wspomagających uprawę roślin, które można wprowadzać do obrotu na podstawie pozwoleń ministra właściwego do spraw rolnictwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007...
Słowa kluczowe: raport, wykaz, tabela, tekst, środki wspomagające uprawę roślin
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 października 2021, 08:03