Początek strony

Dane

Pobierz metadane dla katalogu: Pobierz RDF Pobierz CSV Pobierz XML

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (88),
  • Podpowiedź
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Dane o poziomie cen artykułów rolno-spożywczych zbierane są przez pracowników: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, rynków hurtowych i giełd. Wyniki badań...
Słowa kluczowe: rolnictwo, biuletyn, cena, skup, żywność, sprzedaż, owoce, warzywa
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 września 2021, 13:42
Dane o poziomie cen artykułów rolno-spożywczych zbierane są przez pracowników: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, rynków hurtowych i giełd. Wyniki badań...
Słowa kluczowe: rolnictwo, biuletyn, cena, skup, żywność, sprzedaż, zboża
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 września 2021, 13:40
Dane o poziomie cen artykułów rolno-spożywczych zbierane są przez pracowników: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, rynków hurtowych i giełd. Wyniki badań...
Słowa kluczowe: rolnictwo, biuletyn, cena, skup, żywność, sprzedaż, wołowina, cielęcina
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 września 2021, 13:40
Dane o poziomie cen artykułów rolno-spożywczych zbierane są przez pracowników: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, rynków hurtowych i giełd. Wyniki badań...
Słowa kluczowe: rolnictwo, biuletyn, cena, skup, żywność, sprzedaż, wieprzowina
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 września 2021, 13:39
Dane o poziomie cen artykułów rolno-spożywczych zbierane są przez pracowników: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, rynków hurtowych i giełd. Wyniki badań...
Słowa kluczowe: rolnictwo, biuletyn, cena, skup, sprzedaż, rośliny, oleiste
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 września 2021, 13:39
Dane o poziomie cen artykułów rolno-spożywczych zbierane są przez pracowników: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, rynków hurtowych i giełd. Wyniki badań...
Słowa kluczowe: rolnictwo, biuletyn, cena, skup, żywność, sprzedaż, mleko
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 września 2021, 13:38
Dane o poziomie cen artykułów rolno-spożywczych zbierane są przez pracowników: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, rynków hurtowych i giełd. Wyniki badań...
Słowa kluczowe: rolnictwo, biuletyn, cena, skup, żywność, sprzedaż, jaja
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 września 2021, 13:38
Dane o poziomie cen artykułów rolno-spożywczych zbierane są przez pracowników: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, rynków hurtowych i giełd. Wyniki badań...
Słowa kluczowe: rolnictwo, biuletyn, cena, skup, żywność, sprzedaż, drób
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 września 2021, 13:38
Sprawozdania miesięczne z realizacji PROW 2014-2020
Słowa kluczowe: PROW 2014-2020
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 września 2021, 13:37
Statystyki dotyczące ustawowej działalności KRUS, w szczególności w zakresie płatników składek, ubezpieczonych, świadczeniobiorców, świadczeń z ubezpieczeń społecznych rolników
Słowa kluczowe: statystyki. krus. płatnik. składki. ubezpieczony. świadczeniobiorca. rolnik.
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 września 2021, 13:19
Ceny
Słowa kluczowe: rolnictwo, rynki rolne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 13 września 2021, 09:06
Sprawozdanie za 2019 rok, zatwierdzone przez Ministerstwo, przekazane przez  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Słowa kluczowe: KZGW, wody polskie, KPOŚK, sprawozdanie kpośk
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 września 2021, 13:10
System ochrony i promocji wyrobów regionalnych i tradycyjnych jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i realizację założeń II filaru Wspólnej Polityki...
Słowa kluczowe: rolnictwo, żywność, produkty tradycyjne, produkty regionalne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 września 2021, 11:22
Dane o poziomie cen artykułów rolno-spożywczych zbierane są przez pracowników: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, rynków hurtowych i giełd. Wyniki badań...
Słowa kluczowe: rolnictwo, biuletyn, cena, pasze, skup, żywność, sprzedaż
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 września 2021, 08:38
Środki ochrony roślin.
Słowa kluczowe: ochrona roślin
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 września 2021, 08:31
Środki Ochrony Roślin
Słowa kluczowe: wykaz, środki ochrony roślin, wykaz decyzji
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 września 2021, 08:24
Środki Ochrony Roślin
Słowa kluczowe: zezwolenia, środki ochrony roślin, zezwolenia na wprowadzenie do obrotu środka ochrony roślin
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 września 2021, 08:22
Wykaz sporządzony z uwzględnieniem wymagań określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie...
Słowa kluczowe: środki ochrony roślin
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 września 2021, 08:18
Rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Słowa kluczowe: rejestr, rejestr środków ochrony roślin, rejestr ś.o.r.
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 września 2021, 08:15
Organy opiniodawczo-doradcze.
Słowa kluczowe: rolnictwo
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 sierpnia 2021, 12:47