Początek strony

Dane

Pobierz metadane: Pobierz RDF Pobierz CSV

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (85),
  • Podpowiedź
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Wykaz nawozów, które można wprowadzać do obrotu na podstawie pozwoleń ministra właściwego do spraw rolnictwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.
Słowa kluczowe: raport, tabela, tekst, nawozy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 kwietnia 2021, 08:37
Ceny
Słowa kluczowe: rolnictwo, rynki rolne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 kwietnia 2021, 08:32
Dane o poziomie cen artykułów rolno-spożywczych zbierane są przez pracowników: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, rynków hurtowych i giełd. Wyniki badań...
Słowa kluczowe: rolnictwo, biuletyn, cena, pasze, skup, żywność, sprzedaż
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 kwietnia 2021, 08:21
Dane o poziomie cen artykułów rolno-spożywczych zbierane są przez pracowników: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, rynków hurtowych i giełd. Wyniki badań...
Słowa kluczowe: rolnictwo, biuletyn, cena, skup, żywność, sprzedaż, owoce, warzywa
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 kwietnia 2021, 08:21
Dane o poziomie cen artykułów rolno-spożywczych zbierane są przez pracowników: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, rynków hurtowych i giełd. Wyniki badań...
Słowa kluczowe: rolnictwo, biuletyn, cena, skup, żywność, sprzedaż, zboża
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 kwietnia 2021, 08:18
Dane o poziomie cen artykułów rolno-spożywczych zbierane są przez pracowników: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, rynków hurtowych i giełd. Wyniki badań...
Słowa kluczowe: rolnictwo, biuletyn, cena, skup, żywność, sprzedaż, wołowina, cielęcina
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 kwietnia 2021, 08:17
Dane o poziomie cen artykułów rolno-spożywczych zbierane są przez pracowników: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, rynków hurtowych i giełd. Wyniki badań...
Słowa kluczowe: rolnictwo, biuletyn, cena, skup, żywność, sprzedaż, wieprzowina
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 kwietnia 2021, 08:17
Dane o poziomie cen artykułów rolno-spożywczych zbierane są przez pracowników: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, rynków hurtowych i giełd. Wyniki badań...
Słowa kluczowe: rolnictwo, biuletyn, cena, skup, sprzedaż, rośliny, oleiste
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 kwietnia 2021, 08:15
Dane o poziomie cen artykułów rolno-spożywczych zbierane są przez pracowników: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, rynków hurtowych i giełd. Wyniki badań...
Słowa kluczowe: rolnictwo, biuletyn, cena, skup, żywność, sprzedaż, mleko
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 kwietnia 2021, 08:15
Dane o poziomie cen artykułów rolno-spożywczych zbierane są przez pracowników: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, rynków hurtowych i giełd. Wyniki badań...
Słowa kluczowe: rolnictwo, biuletyn, cena, skup, żywność, sprzedaż, jaja
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 kwietnia 2021, 08:15
Dane o poziomie cen artykułów rolno-spożywczych zbierane są przez pracowników: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, rynków hurtowych i giełd. Wyniki badań...
Słowa kluczowe: rolnictwo, biuletyn, cena, skup, żywność, sprzedaż, drób
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 kwietnia 2021, 08:14
System ochrony i promocji wyrobów regionalnych i tradycyjnych jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i realizację założeń II filaru Wspólnej Polityki...
Słowa kluczowe: rolnictwo, żywność, produkty tradycyjne, produkty regionalne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 kwietnia 2021, 08:12
Sprawozdania miesięczne z realizacji PROW 2014-2020
Słowa kluczowe: PROW 2014-2020
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 kwietnia 2021, 08:11
Wykaz firm i wyrobów, posiadających aktualny znak Poznaj Dobrą Żywność
Słowa kluczowe: rolnictwo, żywność, znak, pdż
Zbiór danych
Data aktualizacji: 20 kwietnia 2021, 09:21
Organy opiniodawczo-doradcze.
Słowa kluczowe: rolnictwo
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 kwietnia 2021, 10:50
Środki ochrony roślin.
Słowa kluczowe: ochrona roślin
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 marca 2021, 10:09
Środki Ochrony Roślin
Słowa kluczowe: wykaz, środki ochrony roślin, wykaz decyzji
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 marca 2021, 10:07
Środki Ochrony Roślin
Słowa kluczowe: zezwolenia, środki ochrony roślin, zezwolenia na wprowadzenie do obrotu środka ochrony roślin
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 marca 2021, 10:04
Wykaz sporządzony z uwzględnieniem wymagań określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie...
Słowa kluczowe: środki ochrony roślin
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 marca 2021, 09:53
Rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Słowa kluczowe: rejestr, rejestr środków ochrony roślin, rejestr ś.o.r.
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 marca 2021, 09:50