Początek strony

Dane

Pobierz metadane: Pobierz RDF Pobierz CSV

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (106),
  • Podpowiedź
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Wykaz przedsiębiorców, wobec których marszałek województwa wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o wykreśleniu z rejestru i zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do...
Słowa kluczowe: rejestr, wszczęcie postępowania, organizator turystyki, pośrednik turystyczny, biuro podróży, zakaz wykonywania działalności, rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, rotipt, centralna ewidencja organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, ceotipt
Zbiór danych
Data aktualizacji: 6 kwietnia 2021, 11:08
Wykaz przedsiębiorców, którzy wykonywali działalność bez wymaganego wpisu do rejestru i zostali objęci 3-letnim zakazem wykonywania działalności objętej wpisem do tego rejestru.
Słowa kluczowe: biuro podróży, pbr, organizator turystyki, rejestr, pośrednik turystyczny, zakaz wykonywania działalności
Zbiór danych
Data aktualizacji: 6 kwietnia 2021, 11:04
Wykaz przedsiębiorców, którzy zostali wykreśleni z Rejestru z urzędu lub na wniosek UFG i objęci zakazem wykonywania działalności objętej wpisem do Rejestru.
Słowa kluczowe: biuro podróży, organizator turystyki, pośrednik turystyczny, zakaz wykonywania działalności, rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, rotipt, centralna ewidencja organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, ceotipt
Zbiór danych
Data aktualizacji: 6 kwietnia 2021, 11:00
Statystyki dotyczące liczby przedsiębiorców turystycznych w podziale na lata, według województw, form zabezpieczeń, wykreślonych z Rejestru, itp.
Słowa kluczowe: biuro podróży, organizator turystyki, pośrednik turystyczny, zabezpieczenie finansowe, ubezpieczyciel, gwarant
Zbiór danych
Data aktualizacji: 26 lutego 2021, 13:58
Statystyka uprawnień przewodnika górskiego nadanych przez poszczególnych marszałków województw w układzie wojewódzkim
Słowa kluczowe: turystyka, uprawnienia, przewodnik, górski, marszałek województwa, Sudety, Beskidy, Tatry
Zbiór danych
Data aktualizacji: 26 lutego 2021, 11:06
Wykaz organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich, posiadających wpis do rejestru organizatorów szkoleń prowadzonego przez kazdego marszałka województwa
Słowa kluczowe: turystyka, uprawnienia, szkolenie, organizator szkoleń, przewodnik górski, kurs
Zbiór danych
Data aktualizacji: 26 lutego 2021, 11:04
Na podstawie przekazywanych w formie elektronicznej przez marszałków województw danych dotyczących skategoryzowanych w województwie obiektów hotelarskich na stronie internetowej ministra właściwego do...
Słowa kluczowe: hotel, obiekt hotelarski, motel, pensjonat, kemping, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko
Zbiór danych
Data aktualizacji: 26 lutego 2021, 11:02
Dane statystyczne dotyczące uczniów korzystających z nauczania domowego w poszczególnych województwach.
Słowa kluczowe: uczniowie, SIO, system informacji oświatowej, nauczanie domowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 lutego 2021, 09:24
Liczba nauczycieli we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych w Polsce, liczba osób (z podziałem na pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych) oraz liczba etatów nauczycieli, według posiadanego...
Słowa kluczowe: nauczyciele, liczba nauczycieli, etaty nauczycieli, liczba etatów nauczycieli, stopień awansu zawodowego, nauczyciele pełnozatrudnieni, nauczyciele niepełnozatrudnieni, nauczyciele według województw
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 lutego 2021, 08:41
Organizowane konferencje/seminaria naukowe
Słowa kluczowe: konferencja, Seminarium naukowe, Konferencja naukowa
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 lutego 2021, 12:55
Wykaz Uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu
Słowa kluczowe: Urząd Miejski w Przemyślu, uchwały, Rada Miejska, Przemyśl
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 lutego 2021, 13:29
Wpis obiektu do rejestru zabytków to jedna z ustawowych form prawnej ochrony zabytków. Właściciele obiektów wpisanych do rejestru zyskują określone przywileje, mają jednak także obowiązki związane z opieką...
Słowa kluczowe: NID, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dziedzictwo kulturowe, zabytek, MKiDN, Narodowy Instytut Dziedzictwa, zabytek archeologiczny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lutego 2021, 10:08
Wpis obiektu do rejestru zabytków to jedna z ustawowych form prawnej ochrony zabytków. Właściciele obiektów wpisanych do rejestru zyskują określone przywileje, mają jednak także obowiązki związane z opieką...
Słowa kluczowe: dane statystyczne, dziedzictwo, dziedzictwo kulturowe, rejestr zabytków, zabytek, rejestr publiczny, zestawienie danych, zabytek ruchomy, ochrona zabytków, opieka nad zabytkami, kolekcja, przedmioty historyczne, NID, Narodowy Instytut Dziedzictwa, MKiDN, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 stycznia 2021, 14:52
Na podstawie Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego (1972) stworzona została Lista światowego Dziedzictwa UNESCO, obejmująca dobra kulturowe, przyrodnicze lub mieszane.
Słowa kluczowe: NID, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dziedzictwo kulturowe, zabytek, MKiDN, Narodowy Instytut Dziedzictwa, rejestr publiczny, UNESCO, usługa sieciowa
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 stycznia 2021, 14:36
Wpis obiektu do rejestru zabytków to jedna z ustawowych form prawnej ochrony zabytków. Właściciele obiektów wpisanych do rejestru zyskują określone przywileje mają jednak także obowiązki związane z opieką...
Słowa kluczowe: NID, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dziedzictwo kulturowe, zabytek, MKiDN, Narodowy Instytut Dziedzictwa, zabytek nieruchomy, rejestr zabytków
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 stycznia 2021, 14:14
Uznanie za Pomnik Historii jest jedną z czterech form ochrony zabytków wymienionych w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Pierwsze obiekty zostały nią objęte w 1994 r. Zamieszczone...
Słowa kluczowe: NID, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dziedzictwo kulturowe, zabytek, MKiDN, Narodowy Instytut Dziedzictwa, rejestr publiczny, pomnik historii
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 stycznia 2021, 14:07
Wpis obiektu do rejestru zabytków to jedna z ustawowych form prawnej ochrony zabytków. Właściciele obiektów wpisanych do rejestru zyskują określone przywileje mają jednak także obowiązki związane z opieką...
Słowa kluczowe: dane statystyczne, dziedzictwo, dziedzictwo kulturowe, rejestr zabytków, zabytek, zabytek nieruchomy, rejestr publiczny, zestawienie danych, miejsca historyczne, ochrona zabytków, opieka nad zabytkami, NID, Narodowy Instytut Dziedzictwa, MKiDN, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 stycznia 2021, 13:41
Wpis obiektu do rejestru zabytków to jedna z ustawowych form prawnej ochrony zabytków. Właściciele obiektów wpisanych do rejestru zyskują określone przywileje, mają jednak także obowiązki związane z opieką...
Słowa kluczowe: dane statystyczne, dziedzictwo, dziedzictwo kulturowe, rejestr zabytków, zabytek, rejestr publiczny, zestawienie danych, zabytek archeologiczny, stanowisko archeologiczne, ochrona zabytków, opieka nad zabytkami, NID, Narodowy Instytut Dziedzictwa, MKiDN, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 stycznia 2021, 13:39
Dane statystyczne dotyczące absolwentów na studiach
Słowa kluczowe: studia, studenci, absolwenci
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 stycznia 2021, 11:47
Rejestr uczelnianych organizacji studenckich
Słowa kluczowe: studenci, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 stycznia 2021, 14:22