Początek strony

Dane

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (106),
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Dane statystyczne dotyczące uczniów korzystających z nauczania domowego w poszczególnych województwach.
Słowa kluczowe:uczniowie, SIO, system informacji oświatowej, nauczanie domowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 lutego 2021, 09:24
Liczba nauczycieli we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych w Polsce, liczba osób (z podziałem na pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych) oraz liczba etatów nauczycieli, według posiadanego...
Słowa kluczowe:liczba nauczycieli, nauczyciele według województw, nauczyciele niepełnozatrudnieni, stopień awansu zawodowego, liczba etatów nauczycieli, nauczyciele pełnozatrudnieni, nauczyciele, etaty nauczycieli
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 lutego 2021, 08:41
Organizowane konferencje/seminaria naukowe
Słowa kluczowe:konferencja, Seminarium naukowe, Konferencja naukowa
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 lutego 2021, 12:55
Wykaz Uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu
Słowa kluczowe:uchwały, Urząd Miejski w Przemyślu, Rada Miejska, Przemyśl
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 lutego 2021, 13:29
Wpis obiektu do rejestru zabytków to jedna z ustawowych form prawnej ochrony zabytków. Właściciele obiektów wpisanych do rejestru zyskują określone przywileje, mają jednak także obowiązki związane z opieką...
Słowa kluczowe:zabytek archeologiczny, zabytek, Narodowy Instytut Dziedzictwa, NID, MKiDN, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dziedzictwo kulturowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lutego 2021, 10:08
Wpis obiektu do rejestru zabytków to jedna z ustawowych form prawnej ochrony zabytków. Właściciele obiektów wpisanych do rejestru zyskują określone przywileje, mają jednak także obowiązki związane z opieką...
Słowa kluczowe:zabytek ruchomy, dane statystyczne, rejestr publiczny, rejestr zabytków, dziedzictwo, zabytek, zestawienie danych, kolekcja, dziedzictwo kulturowe, opieka nad zabytkami, ochrona zabytków, przedmioty historyczne, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, NID, Narodowy Instytut Dziedzictwa, MKiDN
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 stycznia 2021, 14:52
Na podstawie Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego (1972) stworzona została Lista światowego Dziedzictwa UNESCO, obejmująca dobra kulturowe, przyrodnicze lub mieszane.
Słowa kluczowe:zabytek, UNESCO, rejestr publiczny, dziedzictwo kulturowe, NID, Narodowy Instytut Dziedzictwa, MKiDN, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, usługa sieciowa
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 stycznia 2021, 14:36
Wpis obiektu do rejestru zabytków to jedna z ustawowych form prawnej ochrony zabytków. Właściciele obiektów wpisanych do rejestru zyskują określone przywileje mają jednak także obowiązki związane z opieką...
Słowa kluczowe:NID, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dziedzictwo kulturowe, zabytek, MKiDN, Narodowy Instytut Dziedzictwa, zabytek nieruchomy, rejestr zabytków
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 stycznia 2021, 14:14
Uznanie za Pomnik Historii jest jedną z czterech form ochrony zabytków wymienionych w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Pierwsze obiekty zostały nią objęte w 1994 r. Zamieszczone...
Słowa kluczowe:zabytek, pomnik historii, rejestr publiczny, dziedzictwo kulturowe, Narodowy Instytut Dziedzictwa, NID, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, MKiDN
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 stycznia 2021, 14:07
Wpis obiektu do rejestru zabytków to jedna z ustawowych form prawnej ochrony zabytków. Właściciele obiektów wpisanych do rejestru zyskują określone przywileje mają jednak także obowiązki związane z opieką...
Słowa kluczowe:zabytek, zabytek nieruchomy, rejestr publiczny, rejestr zabytków, dziedzictwo, zestawienie danych, miejsca historyczne, dziedzictwo kulturowe, opieka nad zabytkami, ochrona zabytków, dane statystyczne, NID, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, MKiDN, Narodowy Instytut Dziedzictwa
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 stycznia 2021, 13:41
Wpis obiektu do rejestru zabytków to jedna z ustawowych form prawnej ochrony zabytków. Właściciele obiektów wpisanych do rejestru zyskują określone przywileje, mają jednak także obowiązki związane z opieką...
Słowa kluczowe:zabytek archeologiczny, dziedzictwo, zabytek, rejestr publiczny, rejestr zabytków, dane statystyczne, stanowisko archeologiczne, dziedzictwo kulturowe, zestawienie danych, ochrona zabytków, opieka nad zabytkami, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, NID, MKiDN, Narodowy Instytut Dziedzictwa
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 stycznia 2021, 13:39
Dane statystyczne dotyczące absolwentów na studiach
Słowa kluczowe:absolwenci, studenci, studia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 stycznia 2021, 11:47
Rejestr uczelnianych organizacji studenckich
Słowa kluczowe:zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, studenci
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 stycznia 2021, 14:22
Adresy stron internetowych Instytutów Polskich 
Słowa kluczowe:MSZ
Zbiór danych
Data aktualizacji: 13 stycznia 2021, 12:28
Publikacja zawiera informacje statystyczne charakteryzujące poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki kraju, z uwzględnieniem ważniejszych zróżnicowań regionalnych. W Roczniku znajduje się także obszerny...
Słowa kluczowe:rocznik statystyczny, edukacja, demografia, turystyka, ludność, rachunki narodowe, nauka i oświata, ceny, środowisko, budownictwo, zdrowie, rolnictwo, handel, wymiar sprawiedliwości, przemysł, kultura
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 grudnia 2020, 10:01
Krajowa Platforma SDG jest publicznie dostępnym narzędziem służącym do udostępniania i prezentacji wskaźników monitorujących Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 (z danymi dla Polski) oraz zestawu...
Słowa kluczowe:cele zrównoważonego rozwoju, wskaźniki zrównoważonego rozwoju, sdg
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 października 2020, 11:41
Otwarte konkursy ofert są ogłaszane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lu innych ustaw . Szczegóły konkretnych konkursów dostępne są na...
Słowa kluczowe:nauka i oświata, Zadania publiczne, Wyniki otwartych konkursów ofert
Zbiór danych
Data aktualizacji: 14 października 2020, 12:20
Rejestr umów dotacyjnych zawartych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
Dostawca danych:Ministerstwo Sportu
Słowa kluczowe:sport, turystyka, rejestr umów, dotacje, umowa, Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów, budżet państwa, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, fundusz rozwoju kultury fizycznej
Zbiór danych
Data aktualizacji: 28 września 2020, 12:27
Zawiera obszerny zestaw informacji o Polsce oraz wybrane dane o krajach Europy i świata. W bogatej formie graficznej prezentowany jest opis statystyczny stanu gospodarki oraz poziomu życia ludności.
Słowa kluczowe:rocznik statystyczny, mały rocznik statystyczny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 września 2020, 10:18
Zbiór danych zawiera dane z systemu informacji oświatowej (SIO).
Słowa kluczowe:SIO, szkoła, uczeń
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 września 2020, 13:10