Początek strony

Dane

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (122),
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Rejestr przedsiębiorstw i operatorów, którym udzielono autoryzacji na przechowywanie halonów do zastosowań krytycznych, przedsiębiorstw produkujących, stosujących lub wprowadzających na terytorium Rzeczypospolitej...
Słowa kluczowe:nowe substancje, halony, substancje, substancje kontrolowane, Ministerstwo Klimatu
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 lutego 2021, 08:54
Zestawienia koncesji: na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, na wydobywanie...
Słowa kluczowe:minister środowiska, zestawienia koncesji, geologia, węglowodory, ropa naftowa, gaz ziemny, kopaliny stałe, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie, podziemne składowanie odpadów, wody termalne, węgiel kamienny, węgiel brunatny, tight gas, gaz zamknięty, metan z pokładów węgla, poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie, rudy miedzi, rudy cynku i ołowiu, rudy miedziowo-polimetaliczne, rudy miedzi i srebra, siarka rodzima, sól kamienna, gipy, gipsy i anhydryt, kruszywa naturalne, Minister Klimatu
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 lutego 2021, 10:05
Nigdy nie zgłoszono awarii związanych z użyciem GMO i GMM. Awaria – wg ustawy o GMM i GMO - rozumie się przez to każde niezamierzone uwolnienie mikroorganizmu genetycznie zmodyfikowanego do środowiska...
Słowa kluczowe:organizmy genetycznie zmodyfikowane, GMO, awaria, Ministerstwo Klimatu
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 lutego 2021, 10:20
Art. 6b [Rejestr Zakładów Inżynierii Genetycznej] 1. Tworzy się Rejestr Zakładów Inżynierii Genetycznej. 2. Rejestr Zakładów Inżynierii Genetycznej prowadzi minister właściwy do spraw środowiska w postaci...
Słowa kluczowe:rejestr GMO, GMO, Ministerstwo Klimatu
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 lutego 2021, 10:10
Ustawa o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych Dz.U. z 2017 r. poz. 2134, ze zm. [Rejestr Zamkniętego Użycia Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych] 1. Tworzy się Rejestr Zamkniętego...
Słowa kluczowe:zamknięte użycie GMO, GMO, Ministerstwo Klimatu
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 lutego 2021, 10:08
Wykaz Uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu
Słowa kluczowe:uchwały, Urząd Miejski w Przemyślu, Rada Miejska, Przemyśl
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 lutego 2021, 13:29
Rejestr zgłoszeń i decyzji w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie wzoru rejestru zgłoszeń i decyzji w...
Słowa kluczowe:środowisko, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, GIOŚ, międzynarodowe przemieszczanie odpadów
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 lutego 2021, 07:56
Stacja meteo znajduje się na stoku Starego Gronia w Brennej i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Słowa kluczowe:temperatura powietrza, opad, kierunek i prędkość wiatru, meteorologia, wilgotność, ochrona środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lutego 2021, 13:51
Stacja znajduje się na stoku Starego Gronia w Brennej i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Słowa kluczowe:ozon, stężenia, monitoring
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lutego 2021, 13:49
Stacja znajduje się na stoku Starego Gronia w Brennej i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Słowa kluczowe:pm2.5, monitoring, stężenia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lutego 2021, 13:48
Stacja znajduje się na stoku Starego Gronia w Brennej i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Słowa kluczowe:stężenia, pm10, monitoring
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lutego 2021, 13:46
Monitoring wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych prowadzony jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Celem przedsięwzięcia...
Słowa kluczowe:raport, Państwowy Monitoring Środowiska, inspekcja, ocena stanu, monitoring, stan środowiska, środowisko, skażenia promieniotwórcze, radiacja, opad całkowity, promieniowanie gamma, aerozole, promieniowanie, radioaktywność, GIOŚ, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 stycznia 2021, 14:31
Monitoring stężenia 137 - Cs w glebie prowadzony jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Celem przedsięwzięcia jest kontynuacja systematycznego...
Słowa kluczowe:raport, Państwowy Monitoring Środowiska, radionuklidy, gleby, stężenia 137Cs, inspekcja, skażenie, monitoring, promieniowanie jonizujące, środowisko, ocena stanu, stan środowiska, izotopy promieniotwórcze, metoda spektrometryczna, stan radiologiczny, promieniowanie, radioaktywność, GIOŚ, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 stycznia 2021, 14:14
Rejestr Instalacji, którym udzielono zezwolenia wstępnego na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie wzoru rejestru instalacji, którym udzielono zezwolenia wstępnego,
Słowa kluczowe:rejestr, zezwolenia wstępne, instalacja, środowisko, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 stycznia 2021, 14:01
Monitoring jakości powietrza jest prowadzony w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Program pomiarowy realizowany przez wojewódzkich inspektorów...
Słowa kluczowe:GIOŚ, powietrze, jakość powietrza, monitoring powietrza, inspekcja, monitoring, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, środowisko, Państwowy Monitoring Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 stycznia 2021, 12:26
Monitoring stanu warstwy ozonowej nad Polską oraz natężenia promieniowania UV-B prowadzony jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Słowa kluczowe:raport, atmosfera, Państwowy Monitoring Środowiska, inspekcja, ozon, ocena stanu, monitoring, stan środowiska, środowisko, warstwa ozonowa, natężenia, promieniowanie UV-B, profil ozonowy, promieniowanie UV, natężenie promieniowania, indeks UV, GIOŚ, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 stycznia 2021, 11:53
Monitoring Ptaków Polski (MPP) prowadzony jest w ramach podsystemu monitoringu przyrody państwowego monitoringu środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Program MPP obecnie...
Słowa kluczowe:ptaki, GIOŚ, monitoring, monitoring przyrody, inspekcja, środowisko, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Państwowy Monitoring Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 stycznia 2021, 11:35
Monitoring skażeń promieniotwórczych wód powierzchniowych i osadów dennych prowadzony jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Celem...
Słowa kluczowe:raport, Państwowy Monitoring Środowiska, radionuklidy, osady denne, stężenia 240Pu, inspekcja, stężenia 137Cs, stężenia 90Sr, skażenie, monitoring, ocena stanu, środowisko, stan środowiska, stężenia 238Pu, skażenia promieniotwórcze, wody powierzchniowe, promieniowanie, radioaktywność, GIOŚ, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 stycznia 2021, 11:23
Realizując ustawowy obowiązek Ministra właściwego ds. klimatu zawarty w art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.), dalej: "ustawa...
Słowa kluczowe:OZE, GUS, ciepło, odnawialne źródła energii, monitoring, MW, świadectwa pochodzenia, MWh, GWh, ure, TJ, energia elektryczna
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 stycznia 2021, 10:38
Monitoring środowiska morskiego Bałtyku prowadzony jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Celem wykonywania badań jest stworzenie...
Słowa kluczowe:raport, Państwowy Monitoring Środowiska, Bałtyk, Morze Bałtyckie, jakość wód, inspekcja, środowisko morskie, ekosystem, ocena stanu, monitoring, stan środowiska, środowisko, zasób wodny, Combine, badania wód, strefa głębokowodna, warunki fizyko-chemiczne, GIOŚ, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 stycznia 2021, 09:47