Początek strony

Dane

Pobierz metadane dla katalogu: Pobierz RDF Pobierz CSV Pobierz XML

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (51),
  • Podpowiedź
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem...
Słowa kluczowe: telekomunikacja, rejestr, działalność telekomunikacyjna, przedsiębiorca telekomunikacyjny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 sierpnia 2021, 09:07
Wykaz certyfikowanych jednostek badawczych, dla których Prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych stwierdził, w drodze decyzji, spełnianie zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.
Słowa kluczowe: Wykaz certyfikowanych jednostek badawczych spełniających zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
Zbiór danych
Data aktualizacji: 13 sierpnia 2021, 10:35
Informacje dotyczące decyzji w sprawie taryf dla energii elektrycznej - stan na 3 sierpnia 2021 r.
Słowa kluczowe: energia elektryczna, ure, taryfy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 3 sierpnia 2021, 13:55
Informacje dotyczące decyzji w sprawie taryf dla paliw gazowych - stan na 3 sierpnia 2021 r.
Słowa kluczowe: ure, taryfy, paliwa gazowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 3 sierpnia 2021, 13:54
Dane dot. taryf dla ciepla - wg stanu na 3.08.2021
Słowa kluczowe: ure, ciepło, energia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 3 sierpnia 2021, 13:51
Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków, obejmuje wykazy: osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub...
Słowa kluczowe: centralny rejestr, budownictwo, efektywność energetyczna budynków, charakterystyka energetyczna
Zbiór danych
Data aktualizacji: 13 lipca 2021, 15:52
Zbiór zawiera wskaźniki ubóstwa energetycznego gospodarstw domowych na poziomie kraju i  wg województw. Dane te stanowią uzupełnienie publikacji pn. „Zużycie energii w gospodarstwach domowych” wydawanej...
Słowa kluczowe: ubóstwo energetyczne, wskaźnik LIHC (Wysokie Koszty, Niskie Dochody ), wskaźnik 2M (Podwójna mediana wydatków na energię), wskaźnik Bills (Zdolność do terminowego opłacania rachunków), wskaźnik Leaks, wskaźnik Thermal
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 czerwca 2021, 06:06
Zestawienie zawiera informacje na temat: • Najważniejszych wskaźników z zakresu energii dla Polski i krajów UE. • Bilansu energii wg Eurostat dla pozycje bilansu i rodzaj nośników energii. •...
Słowa kluczowe: energia elektryczna, energetyka, efektywność energetyczna, emisja zanieczyszczeń
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 czerwca 2021, 05:39
Zestawienie zawiera dane na temat: energii elektrycznej: moc zainstalowana i osiągalna (w tym OZE), produkcja (w tym OZE) oraz ciepła: produkcja ogółem oraz wg elektrowni i elektrociepłowni zawodowych...
Słowa kluczowe: energia elektryczna, ciepło
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 czerwca 2021, 05:12
Zbiór stanowi uzupełnienie publikacji pn. Zużycie energii w gospodarstwach domowych wydawanej co 3 lata: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/energia/ Zawiera informacje o zużyciu...
Słowa kluczowe: gospodarstwa domowe, energia elektryczna, ciepło, energia odnawialna, odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 czerwca 2021, 10:46
Zestawienie zawiera podstawowe informacje dotyczące: • Krajowego systemu elektroenergetycznego (tabl. 1): moc zainstalowana i osiągalna na koniec roku; zapotrzebowanie mocy przy 50 Hz; wielkość produkcji...
Słowa kluczowe: elektroenergetyka, ciepłownictwo
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 czerwca 2021, 10:34
Zestawienie zawiera bilanse podstawowych nośników energii (w jednostkach naturalnych) oraz syntetyczny bilans energii (w PJ): • bilans energii wg nośników: dla poszczególnych nośników energii (węgiel...
Słowa kluczowe: paliwo, energia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 czerwca 2021, 10:28
Dane wstępne na temat: produkcji energii elektrycznej, mocy elektrycznej zainstalowanej i osiągalnej wg stanu na koniec grudnia, zużycia paliw podstawowych w elektrowniach i elektrociepłowniach...
Słowa kluczowe: energia elektryczna, energia odnawialna, OZE, odnawialne źródła energii, produkcja i zużycie energii elektrycznej, elektrownie
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 czerwca 2021, 09:48
Krajowa Platforma SDG jest publicznie dostępnym narzędziem służącym do udostępniania i prezentacji wskaźników monitorujących Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 (z danymi dla Polski) oraz zestawu...
Słowa kluczowe: api, sdg, cele zrównoważonego rozwoju, wskaźniki zrównoważonego rozwoju, api SDG
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 maja 2021, 08:11
System STRATEG jest publicznie dostępnym, aktualizowanym przynajmniej raz w kwartale, systemem wspierającym proces monitorowania rozwoju oraz ewaluację efektów podejmowanych działań na rzecz wzmocnienia...
Słowa kluczowe: api, wskaźniki, STRATEG, polityka rozwoju, Europa 2020, api STRATEG
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 maja 2021, 08:05
Bank Danych Lokalnych (BDL) jest największym w Polsce uporządkowanym zbiorem informacji o sytuacji społecznej, gospodarczej, demograficznej i stanie środowiska, opisującym jednostki różnych szczebli podziału...
Słowa kluczowe: api, BDL, bank danych lokalnych, API BDL
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 maja 2021, 07:57
Liczba zmian sprzedawcy gazu ziemnego przez odbiorców końcowych - stan na koniec danych kwartałów
Słowa kluczowe: ure, gaz, zmiana sprzedawcy gazu
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 kwietnia 2021, 14:25
Baza stanowi informację o realizacji w gminach obowiązku wynikającego z art. 19-20 ustawy – Prawo energetyczne, które nakłada na gminy obowiązek przygotowania dokumentu planistycznego w odniesieniu do...
Słowa kluczowe: gmina, gmina miejska, gmina wiejska, energetyka, planowanie, planowanie energetyczne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 marca 2021, 06:59
Materiał zawiera dane zamieszczone w zał. 1 i 2 Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK), który został przyjęty przez Komitet do Spraw Europejskich na posiedzeniu w dniu 18...
Słowa kluczowe: emisje, OZE, efektywność energetyczna, klimat, energia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 lutego 2021, 08:42
Baza zawiera firmy oferujące usługi energetyczne (typu ESCO) na polskim rynku. Przedsiębiorstwo oszczędzania energii typu ESCO (skrót od Energy Service Company) to firma świadcząca usługi energetyczne...
Słowa kluczowe: energetyka, efektywność energetyczna, ESCO, usługi energetyczne, odbiorca energii, ciepłownictwo, sektor publiczny, partner prywatny, oszczędności energii
Zbiór danych
Data aktualizacji: 16 lutego 2021, 07:23