Początek strony

Dane

Pobierz metadane dla katalogu: Pobierz RDF Pobierz CSV Pobierz XML

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (53),
  • Podpowiedź
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Punkty świetlne i punkty poboru energii miasta Kołobrzeg
Dostawca danych:Urząd Miasta Kołobrzeg
Słowa kluczowe: energetyka
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 października 2021, 11:51
Wykaz statków zatrzymanych w porcie do czasu usunięcia niezgodności z wymogami konwencji IMO.
Słowa kluczowe: Urząd Morski, Urząd Morski Gdynia, UMG, statek, żegluga, port, Ministerstwo Infrastruktury
Zbiór danych
Data aktualizacji: 13 października 2021, 09:27
Zbiór zawiera dane tabelaryczne ujęte w załączniku nr 2 „Wnioski z analiz prognostycznych dla sektora energetycznego” do Polityki energetycznej Polski do 2040 r., przyjętej przez Radę Ministrów 2 lutego...
Słowa kluczowe: energia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 października 2021, 09:20
Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem...
Słowa kluczowe: telekomunikacja, rejestr, działalność telekomunikacyjna, przedsiębiorca telekomunikacyjny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 września 2021, 07:41
Wykaz certyfikowanych jednostek badawczych, dla których Prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych stwierdził, w drodze decyzji, spełnianie zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.
Słowa kluczowe: Wykaz certyfikowanych jednostek badawczych spełniających zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
Zbiór danych
Data aktualizacji: 13 sierpnia 2021, 10:35
Informacje dotyczące decyzji w sprawie taryf dla energii elektrycznej - stan na 3 sierpnia 2021 r.
Słowa kluczowe: energia elektryczna, ure, taryfy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 3 sierpnia 2021, 13:55
Informacje dotyczące decyzji w sprawie taryf dla paliw gazowych - stan na 3 sierpnia 2021 r.
Słowa kluczowe: ure, taryfy, paliwa gazowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 3 sierpnia 2021, 13:54
Dane dot. taryf dla ciepla - wg stanu na 3.08.2021
Słowa kluczowe: ure, ciepło, energia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 3 sierpnia 2021, 13:51
Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków, obejmuje wykazy: osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub...
Słowa kluczowe: centralny rejestr, budownictwo, efektywność energetyczna budynków, charakterystyka energetyczna
Zbiór danych
Data aktualizacji: 13 lipca 2021, 15:52
Zbiór zawiera wskaźniki ubóstwa energetycznego gospodarstw domowych na poziomie kraju i  wg województw. Dane te stanowią uzupełnienie publikacji pn. „Zużycie energii w gospodarstwach domowych” wydawanej...
Słowa kluczowe: ubóstwo energetyczne, wskaźnik LIHC (Wysokie Koszty, Niskie Dochody ), wskaźnik 2M (Podwójna mediana wydatków na energię), wskaźnik Bills (Zdolność do terminowego opłacania rachunków), wskaźnik Leaks, wskaźnik Thermal
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 czerwca 2021, 06:06
Zestawienie zawiera informacje na temat: • Najważniejszych wskaźników z zakresu energii dla Polski i krajów UE. • Bilansu energii wg Eurostat dla pozycje bilansu i rodzaj nośników energii. •...
Słowa kluczowe: energia elektryczna, energetyka, efektywność energetyczna, emisja zanieczyszczeń
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 czerwca 2021, 05:39
Zestawienie zawiera dane na temat: energii elektrycznej: moc zainstalowana i osiągalna (w tym OZE), produkcja (w tym OZE) oraz ciepła: produkcja ogółem oraz wg elektrowni i elektrociepłowni zawodowych...
Słowa kluczowe: energia elektryczna, ciepło
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 czerwca 2021, 05:12
Zbiór stanowi uzupełnienie publikacji pn. Zużycie energii w gospodarstwach domowych wydawanej co 3 lata: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/energia/ Zawiera informacje o zużyciu...
Słowa kluczowe: gospodarstwa domowe, energia elektryczna, ciepło, energia odnawialna, odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 czerwca 2021, 10:46
Zestawienie zawiera podstawowe informacje dotyczące: • Krajowego systemu elektroenergetycznego (tabl. 1): moc zainstalowana i osiągalna na koniec roku; zapotrzebowanie mocy przy 50 Hz; wielkość produkcji...
Słowa kluczowe: elektroenergetyka, ciepłownictwo
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 czerwca 2021, 10:34
Zestawienie zawiera bilanse podstawowych nośników energii (w jednostkach naturalnych) oraz syntetyczny bilans energii (w PJ): • bilans energii wg nośników: dla poszczególnych nośników energii (węgiel...
Słowa kluczowe: paliwo, energia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 czerwca 2021, 10:28
Dane wstępne na temat: produkcji energii elektrycznej, mocy elektrycznej zainstalowanej i osiągalnej wg stanu na koniec grudnia, zużycia paliw podstawowych w elektrowniach i elektrociepłowniach...
Słowa kluczowe: energia elektryczna, energia odnawialna, OZE, odnawialne źródła energii, produkcja i zużycie energii elektrycznej, elektrownie
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 czerwca 2021, 09:48
Krajowa Platforma SDG jest publicznie dostępnym narzędziem służącym do udostępniania i prezentacji wskaźników monitorujących Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 (z danymi dla Polski) oraz zestawu...
Słowa kluczowe: api, sdg, cele zrównoważonego rozwoju, wskaźniki zrównoważonego rozwoju, api SDG
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 maja 2021, 08:11
System STRATEG jest publicznie dostępnym, aktualizowanym przynajmniej raz w kwartale, systemem wspierającym proces monitorowania rozwoju oraz ewaluację efektów podejmowanych działań na rzecz wzmocnienia...
Słowa kluczowe: api, wskaźniki, STRATEG, polityka rozwoju, Europa 2020, api STRATEG
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 maja 2021, 08:05
Bank Danych Lokalnych (BDL) jest największym w Polsce uporządkowanym zbiorem informacji o sytuacji społecznej, gospodarczej, demograficznej i stanie środowiska, opisującym jednostki różnych szczebli podziału...
Słowa kluczowe: api, BDL, bank danych lokalnych, API BDL
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 maja 2021, 07:57
Liczba zmian sprzedawcy gazu ziemnego przez odbiorców końcowych - stan na koniec danych kwartałów
Słowa kluczowe: ure, gaz, zmiana sprzedawcy gazu
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 kwietnia 2021, 14:25