Początek strony

Dane

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (32),
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Badania techniczne pojazdów wykonane przez SKP w 2020 roku
Słowa kluczowe:SKP
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 lutego 2021, 13:10
Marki samochodów osobowych w 2020 roku
Słowa kluczowe:marka, pojazdy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 lutego 2021, 12:05
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 lutego 2021, 13:26
Wykaz Uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu
Słowa kluczowe:uchwały, Urząd Miejski w Przemyślu, Rada Miejska, Przemyśl
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 lutego 2021, 13:29
Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku
Słowa kluczowe:port, żegluga, UMG, MGMiŻŚ, statek, Kapitanat, atlas zanurzeń, Urząd Morski, Urząd Morski Gdynia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 20 stycznia 2021, 11:35
Publikacja zawiera informacje statystyczne charakteryzujące poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki kraju, z uwzględnieniem ważniejszych zróżnicowań regionalnych. W Roczniku znajduje się także obszerny...
Słowa kluczowe:rocznik statystyczny, edukacja, demografia, turystyka, ludność, rachunki narodowe, nauka i oświata, ceny, środowisko, budownictwo, zdrowie, rolnictwo, handel, wymiar sprawiedliwości, przemysł, kultura
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 grudnia 2020, 10:01
Krajowa Platforma SDG jest publicznie dostępnym narzędziem służącym do udostępniania i prezentacji wskaźników monitorujących Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 (z danymi dla Polski) oraz zestawu...
Słowa kluczowe:cele zrównoważonego rozwoju, wskaźniki zrównoważonego rozwoju, sdg
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 października 2020, 11:41
Dane archiwalne dotyczące BRZYBYCIA oraz WYJŚCIA statków w Porcie Gdynia, Porcie Gdańsk Port Północny i Gdańsk Nowy Port, Porcie Świnoujście, Porcie Police, Porcie Szczecin
Słowa kluczowe:porty, dane archiwalne, porty morskie, MGMiŻŚ, żegluga, statek, Urząd Morski, Urząd Morski Szczecin, Urząd Morski Gdynia, Urząd Morski Słupsk
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 października 2020, 08:39
Zawiera obszerny zestaw informacji o Polsce oraz wybrane dane o krajach Europy i świata. W bogatej formie graficznej prezentowany jest opis statystyczny stanu gospodarki oraz poziomu życia ludności.
Słowa kluczowe:rocznik statystyczny, mały rocznik statystyczny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 września 2020, 10:18
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) gromadzi dane o pojazdach zarejestrowanych w Polsce oraz osobach uprawnionych do kierowania pojazdami. Skorzystaj z interfejsu programistycznego aplikacji...
Słowa kluczowe:model, CEPiK, samochody, ewidencja, marka, kierowcy, data rejestracji, pojazdy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 9 września 2020, 12:29
Sprawozdania publikowane na podstawie art. 15b. ust.1 i 2 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1727 z późn. zm.).
Słowa kluczowe:rynek kolejowy, bezpieczeństwo ruchu kolejowego, rynek transportu kolejowego, UTK, sprawozdanie, bezpieczeństwo
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 czerwca 2020, 11:57
Główny Inspektorat Transportu Drogowego : Wykaz udzielonych uprawnień transportowych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego (na dzień: 3 stycznia 2020 r)  - przewoźnik drogowy osób.
Słowa kluczowe:GITD, transport drogowy, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, zezwolenie na wykonywanie zawodu, przewoźnik drogowy osób, zezwolenia, przewoźnicy, uprawnienia transportowe, uprawnienia, uprawnienia zawodowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 stycznia 2020, 14:28
10 najczęściej rejestrowanych marek samochodów osobowych wg miesiąca pierwszej rejestracji w Polsce w 2019 roku.
Słowa kluczowe:marka
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 stycznia 2020, 08:36
Badania techniczne pojazdów wykonane przez Stacje Kontroli Pojazdów w 2019 roku.
Słowa kluczowe:SKP, badania, pojazdy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 stycznia 2020, 08:25
Statystyki kolejowych przewozów towarowych (dane podstawowe, grupy towarowe, przewozy intermodalne, punktualność)
Słowa kluczowe:przewozy intermodalne, przewozy towarowe, punktualność, ładunki niebezpieczne, UTK, rynek transportu kolejowego
Zbiór danych
Data aktualizacji: 3 grudnia 2019, 14:59
Pojęcia używane przez statystykę publiczną do opisu zjawisk społeczno-ekonomicznych oraz ich definicje. http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/
Słowa kluczowe:definicje pojęć, słownik pojęć, statytyka publiczna
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 listopada 2019, 09:19
Statystyka przedstawia liczbę zarejestrowanych po raz pierwszy na terenie Polski pojazdów w kolejnych latach w podziale na województwa, w których zostały zarejestrowane.
Słowa kluczowe:pojazdy, zarejestrowane, I rejestracja
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 19:08
Wykaz statków spodziewanych, wychodzących oraz stojących w Porcie Gdynia, Porcie Gdańsk Port Północny i Gdańsk Nowy Port, Porcie Świnoujście, Porcie Police, Porcie Szczecin
Słowa kluczowe:port, MGMiŻŚ, statek, żegluga, UMG, UMS, UMSL, Urząd Morski, Urząd Morski Szczecin, Urząd Morski Gdynia, Urząd Morski Słupsk
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 14:38
Dane z Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD)
Słowa kluczowe:GITD, Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD), KREPTD
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 14:37
Informacja o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych w zakresie środków transportu paliw ciekłych przedsiębiorstw posiadających koncesję i/lub wpis do Rejestru podmiotów przywożących
Słowa kluczowe:JSON, paliwa ciekłe, infrastruktura, środki transportu, api, ure
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 14:25