Początek strony

Dane

Pobierz metadane: Pobierz RDF Pobierz CSV

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (32),
  • Podpowiedź
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Badania techniczne pojazdów wykonane przez SKP w 2020 roku
Słowa kluczowe: SKP
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 lutego 2021, 13:10
Marki samochodów osobowych w 2020 roku
Słowa kluczowe: pojazdy, marka
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 lutego 2021, 12:05
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 lutego 2021, 13:26
Wykaz Uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu
Słowa kluczowe: Urząd Miejski w Przemyślu, uchwały, Rada Miejska, Przemyśl
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 lutego 2021, 13:29
Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku
Słowa kluczowe: Urząd Morski, Urząd Morski Gdynia, UMG, statek, żegluga, port, Kapitanat, atlas zanurzeń, Ministerstwo Infrastruktury
Zbiór danych
Data aktualizacji: 20 stycznia 2021, 11:35
Publikacja zawiera informacje statystyczne charakteryzujące poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki kraju, z uwzględnieniem ważniejszych zróżnicowań regionalnych. W Roczniku znajduje się także obszerny...
Słowa kluczowe: rolnictwo, środowisko, zdrowie, kultura, edukacja, turystyka, przemysł, rachunki narodowe, demografia, ludność, rocznik statystyczny, budownictwo, handel, nauka i oświata, ceny, wymiar sprawiedliwości
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 grudnia 2020, 10:01
Krajowa Platforma SDG jest publicznie dostępnym narzędziem służącym do udostępniania i prezentacji wskaźników monitorujących Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 (z danymi dla Polski) oraz zestawu...
Słowa kluczowe: sdg, cele zrównoważonego rozwoju, wskaźniki zrównoważonego rozwoju
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 października 2020, 11:41
Dane archiwalne dotyczące BRZYBYCIA oraz WYJŚCIA statków w Porcie Gdynia, Porcie Gdańsk Port Północny i Gdańsk Nowy Port, Porcie Świnoujście, Porcie Police, Porcie Szczecin
Słowa kluczowe: Urząd Morski, Urząd Morski Szczecin, Urząd Morski Gdynia, statek, żegluga, Urząd Morski Słupsk, dane archiwalne, porty, porty morskie, Ministerstwo Infrastruktury
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 października 2020, 08:39
Zawiera obszerny zestaw informacji o Polsce oraz wybrane dane o krajach Europy i świata. W bogatej formie graficznej prezentowany jest opis statystyczny stanu gospodarki oraz poziomu życia ludności.
Słowa kluczowe: rocznik statystyczny, mały rocznik statystyczny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 września 2020, 10:18
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) gromadzi dane o pojazdach zarejestrowanych w Polsce oraz osobach uprawnionych do kierowania pojazdami. Skorzystaj z interfejsu programistycznego aplikacji...
Słowa kluczowe: pojazdy, marka, ewidencja, CEPiK, samochody, kierowcy, model, data rejestracji
Zbiór danych
Data aktualizacji: 9 września 2020, 12:29
Sprawozdania publikowane na podstawie art. 15b. ust.1 i 2 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1727 z późn. zm.).
Słowa kluczowe: UTK, bezpieczeństwo, sprawozdanie, rynek transportu kolejowego, rynek kolejowy, bezpieczeństwo ruchu kolejowego
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 czerwca 2020, 11:57
Główny Inspektorat Transportu Drogowego : Wykaz udzielonych uprawnień transportowych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego (na dzień: 3 stycznia 2020 r)  - przewoźnik drogowy osób.
Słowa kluczowe: zezwolenia, uprawnienia, przewoźnicy, uprawnienia zawodowe, uprawnienia transportowe, GITD, transport drogowy, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, zezwolenie na wykonywanie zawodu, przewoźnik drogowy osób
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 stycznia 2020, 14:27
10 najczęściej rejestrowanych marek samochodów osobowych wg miesiąca pierwszej rejestracji w Polsce w 2019 roku.
Słowa kluczowe: marka
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 stycznia 2020, 08:36
Badania techniczne pojazdów wykonane przez Stacje Kontroli Pojazdów w 2019 roku.
Słowa kluczowe: pojazdy, SKP, badania
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 stycznia 2020, 08:25
Pojęcia używane przez statystykę publiczną do opisu zjawisk społeczno-ekonomicznych oraz ich definicje. http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/
Słowa kluczowe: słownik pojęć, statytyka publiczna, definicje pojęć
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 listopada 2019, 09:19
Statystyka przedstawia liczbę zarejestrowanych po raz pierwszy na terenie Polski pojazdów w kolejnych latach w podziale na województwa, w których zostały zarejestrowane.
Słowa kluczowe: pojazdy, zarejestrowane, I rejestracja
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 października 2019, 11:33
Statystyka przedstawia liczbę pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy na terenie Polski w kolejnych latach w podziale na rodzaje pojazdów.
Słowa kluczowe: pojazdy, zarejestrowane, I rejestracja
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 października 2019, 11:28
Wykaz statków spodziewanych, wychodzących oraz stojących w Porcie Gdynia, Porcie Gdańsk Port Północny i Gdańsk Nowy Port, Porcie Świnoujście, Porcie Police, Porcie Szczecin
Słowa kluczowe: port, żegluga, statek, UMG, UMS, Urząd Morski, Urząd Morski Szczecin, Urząd Morski Gdynia, Ministerstwo Infrastruktury
Zbiór danych
Data aktualizacji: 20 lutego 2019, 13:32
Dane z Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD)
Słowa kluczowe: GITD, Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD), KREPTD
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 lutego 2019, 08:14
Przewozy pasażerskie
Słowa kluczowe: UTK, przewozy pasażerskie, rynek transportu kolejowego, punktualność
Zbiór danych
Data aktualizacji: 6 lutego 2019, 09:25