Początek strony

Dane

Pobierz metadane dla katalogu: Pobierz RDF Pobierz CSV Pobierz XML

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (37),
  • Podpowiedź
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku
Słowa kluczowe: Urząd Morski, Urząd Morski Gdynia, UMG, statek, żegluga, port, Kapitanat, atlas zanurzeń, Ministerstwo Infrastruktury
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 września 2021, 09:16
Transportowy Dozór Techniczny: Wykaz podmiotów prowadzących kursy ADR_RID_ADN dla poszczególnych województw,  stan na dzień 14.07.2021
Słowa kluczowe: uprawnienia transportowe, TDT, Transportowy Dozór Techniczny, Kursy ADR, ADR_RID_ADN, wykaz podmiotów prowadzących kursy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 września 2021, 13:54
Krajowy Punkt Dostępu (KPD) do informacji o podróżach multimodalnych (tymczasowy). Krajowy Punktu Dostępu do informacji o podróżach multimodalnych - umożliwi udostępnienie istniejących danych dotyczących...
Słowa kluczowe: transport, przewozy, KPD, Krajowy Punkt Dostępowy, Program wspierający działania (PSA), podróże multimodalne, multimodalne, multimodalny transport, NETEX, TEN-T, przyjazdy.pl, city-nav.com, wtp.waw.pl, przewozy autobusowe, mpk, pks, vikibus, prestigebus, pks chełm, intercity, siemianowice, kpd gdkia, ztm rzeszów, einfo.rzeszow, ztm.rzeszow, toruń, koleje dolnosląskie, kolejedolnoslaskie.pl, uzs wrocław, urząd żeglugi sródlądowej, wroc.uzs.gov.pl, opendata.org.pl, NAP, The National Access Point, informacje o podróżach multimodalnych, rozkład jazdy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 września 2021, 13:34
Firma DGI Piotr Łapiński w latach 2016-2018 realizowała projekt badawczy o numerze RPPD.01.02.01-20-0063/16-02  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaPodlaskiego na lata 2014-2020 . Projekt...
Dostawca danych:DGI Piotr Łapiński
Słowa kluczowe: dane badawcze
Zbiór danych
Data aktualizacji: 3 września 2021, 12:07
Statystyka przedstawia liczbę zarejestrowanych po raz pierwszy na terenie Polski pojazdów w kolejnych latach w podziale na województwa, w których zostały zarejestrowane.
Słowa kluczowe: pojazdy, zarejestrowane, I rejestracja
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 sierpnia 2021, 08:46
Statystyka przedstawia liczbę pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy na terenie Polski w kolejnych latach w podziale na rodzaje pojazdów.
Słowa kluczowe: pojazdy, zarejestrowane, I rejestracja
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 sierpnia 2021, 08:36
Wykaz certyfikowanych jednostek badawczych, dla których Prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych stwierdził, w drodze decyzji, spełnianie zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.
Słowa kluczowe: Wykaz certyfikowanych jednostek badawczych spełniających zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
Zbiór danych
Data aktualizacji: 13 sierpnia 2021, 10:35
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 lipca 2021, 08:07
Marki samochodów osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy na terenie Polski w 2021 r. w podziałe na województwa.
Słowa kluczowe: marka, samochody, samochód osobowy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 lipca 2021, 07:55
Krajowa Platforma SDG jest publicznie dostępnym narzędziem służącym do udostępniania i prezentacji wskaźników monitorujących Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 (z danymi dla Polski) oraz zestawu...
Słowa kluczowe: api, sdg, cele zrównoważonego rozwoju, wskaźniki zrównoważonego rozwoju, api SDG
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 maja 2021, 08:11
System STRATEG jest publicznie dostępnym, aktualizowanym przynajmniej raz w kwartale, systemem wspierającym proces monitorowania rozwoju oraz ewaluację efektów podejmowanych działań na rzecz wzmocnienia...
Słowa kluczowe: api, wskaźniki, STRATEG, polityka rozwoju, Europa 2020, api STRATEG
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 maja 2021, 08:05
Bank Danych Lokalnych (BDL) jest największym w Polsce uporządkowanym zbiorem informacji o sytuacji społecznej, gospodarczej, demograficznej i stanie środowiska, opisującym jednostki różnych szczebli podziału...
Słowa kluczowe: api, BDL, bank danych lokalnych, API BDL
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 maja 2021, 07:57
Badania techniczne pojazdów wykonane przez SKP w 2020 roku
Słowa kluczowe: SKP
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 lutego 2021, 13:10
Marki samochodów osobowych w 2020 roku
Słowa kluczowe: pojazdy, marka
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 lutego 2021, 12:05
Wykaz Uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu
Słowa kluczowe: Urząd Miejski w Przemyślu, uchwały, Rada Miejska, Przemyśl
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 lutego 2021, 13:29
Publikacja zawiera informacje statystyczne charakteryzujące poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki kraju, z uwzględnieniem ważniejszych zróżnicowań regionalnych. W Roczniku znajduje się także obszerny...
Słowa kluczowe: ludność, rolnictwo, turystyka, rocznik statystyczny, środowisko, edukacja, kultura, demografia, zdrowie, przemysł, ceny, handel, wymiar sprawiedliwości, rachunki narodowe, nauka i oświata, budownictwo
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 grudnia 2020, 10:01
Dane archiwalne dotyczące BRZYBYCIA oraz WYJŚCIA statków w Porcie Gdynia, Porcie Gdańsk Port Północny i Gdańsk Nowy Port, Porcie Świnoujście, Porcie Police, Porcie Szczecin
Słowa kluczowe: Urząd Morski, Urząd Morski Szczecin, Urząd Morski Gdynia, statek, żegluga, Urząd Morski Słupsk, dane archiwalne, porty, porty morskie, Ministerstwo Infrastruktury
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 października 2020, 08:39
Zawiera obszerny zestaw informacji o Polsce oraz wybrane dane o krajach Europy i świata. W bogatej formie graficznej prezentowany jest opis statystyczny stanu gospodarki oraz poziomu życia ludności.
Słowa kluczowe: rocznik statystyczny, mały rocznik statystyczny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 września 2020, 10:18
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) gromadzi dane o pojazdach zarejestrowanych w Polsce oraz osobach uprawnionych do kierowania pojazdami. Skorzystaj z interfejsu programistycznego aplikacji...
Słowa kluczowe: pojazdy, marka, ewidencja, CEPiK, samochody, kierowcy, model, data rejestracji
Zbiór danych
Data aktualizacji: 9 września 2020, 12:29
Sprawozdania publikowane na podstawie art. 15b. ust.1 i 2 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1727 z późn. zm.).
Słowa kluczowe: UTK, bezpieczeństwo, sprawozdanie, rynek transportu kolejowego, rynek kolejowy, bezpieczeństwo ruchu kolejowego
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 czerwca 2020, 11:57