Początek strony

Dane

Pobierz metadane dla katalogu: Pobierz RDF Pobierz CSV Pobierz XML

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (86),
  • Podpowiedź
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Program Ministra Edukacji i Nauki pn. Studenckie koła naukowe tworzą innowacje został ustanowiony z dniem 18 września 2020 r. na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Słowa kluczowe: nauka, szkoła wyższa, studenci, innowacje, uczelnia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 13 września 2021, 13:57
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) rozpoczął swoją działalność 10 lutego 2011 roku. Ustanowiony program powstał w odpowiedzi na postulaty środowisk humanistycznych, a jego założenia zostały wypracowane...
Słowa kluczowe: finansowanie, uczelnia, instytucja szkolnictwa wyższego, konkursy ministra, jednostka naukowa, jednostka naukowa pan, nprh
Zbiór danych
Data aktualizacji: 8 września 2021, 14:45
Firma DGI Piotr Łapiński w latach 2016-2018 realizowała projekt badawczy o numerze RPPD.01.02.01-20-0063/16-02  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaPodlaskiego na lata 2014-2020 . Projekt...
Dostawca danych:DGI Piotr Łapiński
Słowa kluczowe: dane badawcze
Zbiór danych
Data aktualizacji: 3 września 2021, 12:07
Dane na temat publicznie dostępnych detalicznych usług szerokopasmowego dostępu do sieci Internet. Podział na rodzaje i prędkości stacjonarnych łączy telekomunikacyjnych, rodzaje łączy ruchomych, przychody...
Słowa kluczowe: telekomunikacja, sieci telekomunikacyjne, Komisja Europejska, łącza telekomunikacyjne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 2 września 2021, 10:20
Dane zbiorcze o poszczególnych rynkach telekomunikacyjnych: m.in. przychody i inwestycje telekomunikacyjne, usługi w sieciach stacjonarnych (liczba abonentów, czas trwania połączeń), usługi w sieciach...
Słowa kluczowe: Komisja Europejska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 2 września 2021, 10:04
Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadań badawczo-rozwojowych i badań przemysłowych  Realizowanych w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich przez Fabrykę Maszyn Budowlanych "BUMAR"...
Słowa kluczowe: badania i rozwój, badania naukowe i prace rozwojowe, dane badawcze, dotacje unijne, badania techniczne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 sierpnia 2021, 19:53
Wykaz certyfikowanych jednostek badawczych, dla których Prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych stwierdził, w drodze decyzji, spełnianie zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.
Słowa kluczowe: Wykaz certyfikowanych jednostek badawczych spełniających zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
Zbiór danych
Data aktualizacji: 13 sierpnia 2021, 10:35
Lista przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego (CBR) wraz z danymi teleadresowymi.
Słowa kluczowe: nauka, centrum badawczo-rozwojowe, badania i rozwój, centrum badawcze
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 sierpnia 2021, 17:45
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – państwowy instytut badawczy (w skrócie: NASK) prowadzi główny rejestr domeny krajowej .pl oraz domeny .gov.pl.
Słowa kluczowe: domena
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 lipca 2021, 08:34
Wykaz laboratoriów badawczych akredytowanych w odniesieniu do PN-EN ISO/IEC 17025:2005 / PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 (okres przejściowy do 30.11.2020 r.) Uwaga: wykaz obejmuje akredytowane jednostki...
Słowa kluczowe: laboratorium badawcze, akredytowanie
Zbiór danych
Data aktualizacji: 13 lipca 2021, 16:05
Krajowa Platforma SDG jest publicznie dostępnym narzędziem służącym do udostępniania i prezentacji wskaźników monitorujących Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 (z danymi dla Polski) oraz zestawu...
Słowa kluczowe: api, sdg, cele zrównoważonego rozwoju, wskaźniki zrównoważonego rozwoju, api SDG
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 maja 2021, 08:11
System STRATEG jest publicznie dostępnym, aktualizowanym przynajmniej raz w kwartale, systemem wspierającym proces monitorowania rozwoju oraz ewaluację efektów podejmowanych działań na rzecz wzmocnienia...
Słowa kluczowe: api, wskaźniki, STRATEG, polityka rozwoju, Europa 2020, api STRATEG
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 maja 2021, 08:05
Bank Danych Lokalnych (BDL) jest największym w Polsce uporządkowanym zbiorem informacji o sytuacji społecznej, gospodarczej, demograficznej i stanie środowiska, opisującym jednostki różnych szczebli podziału...
Słowa kluczowe: api, BDL, bank danych lokalnych, API BDL
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 maja 2021, 07:57
Sposób komunikacji z SIIS mający na celu udostępnienie następujących danych: 1. dane kontaktowe przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, który może świadczyć usługi w danej lokalizacji; 2. dane adresowe...
Słowa kluczowe: api, adres, infrastruktura, usługi szerokopasmowe, SIIS, zasięg sieci dostępowej
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 kwietnia 2021, 05:33
Wykaz zawartych umów w 2019 r.
Słowa kluczowe: umowa
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 marca 2021, 11:05
Studenci w liczbach
Słowa kluczowe: studenci, słuchacze studiów podyplomowych, studia na kierunku
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 lutego 2021, 12:29
Wykaz Uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu
Słowa kluczowe: Urząd Miejski w Przemyślu, uchwały, Rada Miejska, Przemyśl
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 lutego 2021, 13:29
Współpraca krajowa i międzynarodowa - stan aktualny strona internetowa WSPol
Słowa kluczowe: współpraca międzynarodowa, współpraca policyjna, wspol
Zbiór danych
Data aktualizacji: 3 lutego 2021, 12:23
Publikacja zawiera informacje statystyczne charakteryzujące poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki kraju, z uwzględnieniem ważniejszych zróżnicowań regionalnych. W Roczniku znajduje się także obszerny...
Słowa kluczowe: ludność, rolnictwo, turystyka, rocznik statystyczny, środowisko, edukacja, kultura, demografia, zdrowie, przemysł, ceny, handel, wymiar sprawiedliwości, rachunki narodowe, nauka i oświata, budownictwo
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 grudnia 2020, 10:01
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – państwowy instytut badawczy (w skrócie: NASK) prowadzi główny rejestr domeny krajowej .pl. Rejestracja nazw domeny .pl odbywa się za pośrednictwem rejestratorów,
Słowa kluczowe: rejestr, NASK, domena, .pl, nazwa domeny, domeny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 grudnia 2020, 09:02