Początek strony

Dane

Pobierz metadane dla katalogu: Pobierz RDF Pobierz CSV Pobierz XML

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (59),
  • Podpowiedź
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Krajowa Platforma SDG jest publicznie dostępnym narzędziem służącym do udostępniania i prezentacji wskaźników monitorujących Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 (z danymi dla Polski) oraz zestawu...
Słowa kluczowe: api, sdg, cele zrównoważonego rozwoju, wskaźniki zrównoważonego rozwoju, api SDG
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 maja 2021, 08:11
System STRATEG jest publicznie dostępnym, aktualizowanym przynajmniej raz w kwartale, systemem wspierającym proces monitorowania rozwoju oraz ewaluację efektów podejmowanych działań na rzecz wzmocnienia...
Słowa kluczowe: api, wskaźniki, STRATEG, polityka rozwoju, Europa 2020, api STRATEG
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 maja 2021, 08:05
Bank Danych Lokalnych (BDL) jest największym w Polsce uporządkowanym zbiorem informacji o sytuacji społecznej, gospodarczej, demograficznej i stanie środowiska, opisującym jednostki różnych szczebli podziału...
Słowa kluczowe: api, BDL, bank danych lokalnych, API BDL
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 maja 2021, 07:57
Sposób komunikacji z SIIS mający na celu udostępnienie następujących danych: 1. dane kontaktowe przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, który może świadczyć usługi w danej lokalizacji; 2. dane adresowe...
Słowa kluczowe: api, adres, infrastruktura, usługi szerokopasmowe, SIIS, zasięg sieci dostępowej
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 kwietnia 2021, 05:33
Wykaz zawartych umów w 2019 r.
Słowa kluczowe: umowa
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 marca 2021, 11:05
Studenci w liczbach
Słowa kluczowe: studenci, słuchacze studiów podyplomowych, studia na kierunku
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 lutego 2021, 12:29
Wykaz Uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu
Słowa kluczowe: Urząd Miejski w Przemyślu, uchwały, Rada Miejska, Przemyśl
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 lutego 2021, 13:29
Współpraca krajowa i międzynarodowa - stan aktualny strona internetowa WSPol
Słowa kluczowe: współpraca międzynarodowa, współpraca policyjna, wspol
Zbiór danych
Data aktualizacji: 3 lutego 2021, 12:23
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – państwowy instytut badawczy (w skrócie: NASK) prowadzi główny rejestr domeny krajowej .pl oraz domeny .gov.pl.
Słowa kluczowe: domena
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 stycznia 2021, 11:27
Publikacja zawiera informacje statystyczne charakteryzujące poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki kraju, z uwzględnieniem ważniejszych zróżnicowań regionalnych. W Roczniku znajduje się także obszerny...
Słowa kluczowe: ludność, rolnictwo, turystyka, rocznik statystyczny, środowisko, edukacja, kultura, demografia, zdrowie, przemysł, ceny, handel, wymiar sprawiedliwości, rachunki narodowe, nauka i oświata, budownictwo
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 grudnia 2020, 10:01
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – państwowy instytut badawczy (w skrócie: NASK) prowadzi główny rejestr domeny krajowej .pl. Rejestracja nazw domeny .pl odbywa się za pośrednictwem rejestratorów,
Słowa kluczowe: rejestr, NASK, domena, .pl, nazwa domeny, domeny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 grudnia 2020, 09:02
Zawiera obszerny zestaw informacji o Polsce oraz wybrane dane o krajach Europy i świata. W bogatej formie graficznej prezentowany jest opis statystyczny stanu gospodarki oraz poziomu życia ludności.
Słowa kluczowe: rocznik statystyczny, mały rocznik statystyczny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 września 2020, 10:18
Wykazy pozwoleń radiowych wydanych przez Prezesa UKE na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących w stacjach bazowych telefonii ruchomej według standardu telekomunikacyjnego ETSI/GSM,
Słowa kluczowe: pozwolenia radiowe, telefonia komórkowa, gsm, umts, lte, cdma
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 stycznia 2020, 11:29
Wykazy pozwoleń radiowych wydanych przez Prezesa UKE na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych w stacjach radiokomunikacyjnych pracujących w służbie ruchomej lądowej (RRL).
Słowa kluczowe: pozwolenia radiowe, sieci rrl
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 stycznia 2020, 11:25
Wykazy pozwoleń radiowych wydanych przez Prezesa UKE na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych w stacjach radiofonicznych pracujących w służbie radiodyfuzyjnej.
Słowa kluczowe: radiofonia dab, radiofonia fale średnie, pozwolenia radiowe, radiofonia ukf fm
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 stycznia 2020, 11:24
Zgodnie z art. 144c ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne używanie urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, niewymagającego pozwolenia na podstawie art. 144 ust. 2 pkt 4, podlega wpisowi...
Słowa kluczowe: rejestr urządzeń, bez pozwolenia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 stycznia 2020, 11:17
Lista przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego (CBR) wraz z danymi teleadresowymi.
Słowa kluczowe: nauka, centrum badawczo-rozwojowe, badania i rozwój, centrum badawcze
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 grudnia 2019, 15:28
Pojęcia używane przez statystykę publiczną do opisu zjawisk społeczno-ekonomicznych oraz ich definicje. http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/
Słowa kluczowe: słownik pojęć, statytyka publiczna, definicje pojęć
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 listopada 2019, 09:19
Ocena rozwoju badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej w Polsce wraz z załącznikami do raportów: 2016_Tabela 1_Powiązania paneli dziedzinowych NCN z domenami technologicznymi ESA 2016_Tabela 2_Rozkład...
Dostawca danych:Polska Agencja Kosmiczna
Słowa kluczowe: badania kosmiczne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 marca 2019, 09:03
Raporty o stanie kształcenia na poziomie wyższym w obszarze badań kosmicznych i satelitarnych w Polsce
Dostawca danych:Polska Agencja Kosmiczna
Słowa kluczowe: struktura kształcenia, badania kosmiczne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lutego 2019, 10:27