Początek strony

Dane

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (58),
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Studenci w liczbach
Słowa kluczowe:studia na kierunku, słuchacze studiów podyplomowych, studenci
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 lutego 2021, 12:29
Wykaz Uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu
Słowa kluczowe:uchwały, Urząd Miejski w Przemyślu, Rada Miejska, Przemyśl
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 lutego 2021, 13:29
Współpraca krajowa i międzynarodowa - stan aktualny strona internetowa WSPol
Słowa kluczowe:wspol, współpraca międzynarodowa, współpraca policyjna
Zbiór danych
Data aktualizacji: 3 lutego 2021, 12:23
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – państwowy instytut badawczy (w skrócie: NASK) prowadzi główny rejestr domeny krajowej .pl oraz domeny .gov.pl.
Słowa kluczowe:domena
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 stycznia 2021, 11:27
Publikacja zawiera informacje statystyczne charakteryzujące poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki kraju, z uwzględnieniem ważniejszych zróżnicowań regionalnych. W Roczniku znajduje się także obszerny...
Słowa kluczowe:rocznik statystyczny, edukacja, demografia, turystyka, ludność, rachunki narodowe, nauka i oświata, ceny, środowisko, budownictwo, zdrowie, rolnictwo, handel, wymiar sprawiedliwości, przemysł, kultura
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 grudnia 2020, 10:01
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – państwowy instytut badawczy (w skrócie: NASK) prowadzi główny rejestr domeny krajowej .pl. Rejestracja nazw domeny .pl odbywa się za pośrednictwem rejestratorów,
Słowa kluczowe:nazwa domeny, domena, NASK, .pl, rejestr, domeny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 grudnia 2020, 09:02
Krajowa Platforma SDG jest publicznie dostępnym narzędziem służącym do udostępniania i prezentacji wskaźników monitorujących Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 (z danymi dla Polski) oraz zestawu...
Słowa kluczowe:cele zrównoważonego rozwoju, wskaźniki zrównoważonego rozwoju, sdg
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 października 2020, 11:41
Zawiera obszerny zestaw informacji o Polsce oraz wybrane dane o krajach Europy i świata. W bogatej formie graficznej prezentowany jest opis statystyczny stanu gospodarki oraz poziomu życia ludności.
Słowa kluczowe:rocznik statystyczny, mały rocznik statystyczny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 września 2020, 10:18
Sposób komunikacji z SIIS mający na celu udostępnienie następujących danych: 1. dane kontaktowe przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, który może świadczyć usługi w danej lokalizacji; 2. dane adresowe...
Słowa kluczowe:usługi szerokopasmowe, SIIS, infrastruktura, adres, api, zasięg sieci dostępowej
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 lipca 2020, 06:00
Wykazy pozwoleń radiowych wydanych przez Prezesa UKE na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących w stacjach bazowych telefonii ruchomej według standardu telekomunikacyjnego ETSI/GSM,
Słowa kluczowe:lte, telefonia komórkowa, umts, gsm, pozwolenia radiowe, cdma
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 stycznia 2020, 11:30
Wykazy pozwoleń radiowych wydanych przez Prezesa UKE na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych w stacjach radiokomunikacyjnych pracujących w służbie ruchomej lądowej (RRL).
Słowa kluczowe:sieci rrl, pozwolenia radiowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 stycznia 2020, 11:25
Wykazy pozwoleń radiowych wydanych przez Prezesa UKE na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych w stacjach radiofonicznych pracujących w służbie radiodyfuzyjnej.
Słowa kluczowe:radiofonia dab, radiofonia fale średnie, pozwolenia radiowe, radiofonia ukf fm
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 stycznia 2020, 11:24
Zgodnie z art. 144c ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne używanie urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, niewymagającego pozwolenia na podstawie art. 144 ust. 2 pkt 4, podlega wpisowi...
Słowa kluczowe:rejestr urządzeń, bez pozwolenia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 stycznia 2020, 11:17
Lista przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego (CBR) wraz z danymi teleadresowymi.
Słowa kluczowe:badania i rozwój, centrum badawcze, nauka, centrum badawczo-rozwojowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 grudnia 2019, 15:28
Pojęcia używane przez statystykę publiczną do opisu zjawisk społeczno-ekonomicznych oraz ich definicje. http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/
Słowa kluczowe:definicje pojęć, słownik pojęć, statytyka publiczna
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 listopada 2019, 09:19
Raporty o stanie kształcenia na poziomie wyższym w obszarze badań kosmicznych i satelitarnych w Polsce
Dostawca danych:Polska Agencja Kosmiczna
Słowa kluczowe:struktura kształcenia, badania kosmiczne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 16:35
Ocena rozwoju badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej w Polsce wraz z załącznikami do raportów: 2016_Tabela 1_Powiązania paneli dziedzinowych NCN z domenami technologicznymi ESA 2016_Tabela 2_Rozkład...
Dostawca danych:Polska Agencja Kosmiczna
Słowa kluczowe:badania kosmiczne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 16:34
Serwis umożliwiający masowe pobieranie rekordów bibliograficznych oraz wzorcowych tworzonych w Bibliotece Narodowej poprzez API oraz danych z serwisu e-isbn.pl w postaci plików zbiorczych.
Dostawca danych:Biblioteka Narodowa
Słowa kluczowe:rekordy wzorcowe, Biblioteka Narodowa, dane biblioteczne, wydawcy, e-isbn, pobieranie danych, biblioteka, rekordy bibliograficzne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 13:36
Rejestr umów zawartych przez Instytut EMAG począwszy od 2017 r. sfinansowanych ze środków publicznych
Słowa kluczowe:umowa
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 września 2019, 17:45
Publikacja zawiera dane statystyczne z obszaru szkolnictwa wyższego, w tym informacje o studentach, absolwentach, cudzoziemcach na uczelniach polskich, doktorantach, słuchaczach studiów podyplomowych,
Słowa kluczowe:przychody, absolwenci, studia podyplomowe, cudzoziemcy, koszty, nauczyciele akademiccy, doktoranci, wydatki, studenci, nakłady inwestycyjne, fundusze
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 września 2019, 07:41