Początek strony

Dane

Pobierz metadane dla katalogu: Pobierz RDF Pobierz CSV Pobierz XML

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (77),
  • Podpowiedź
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – państwowy instytut badawczy (w skrócie: NASK) prowadzi główny rejestr domeny krajowej .pl oraz domeny .gov.pl.
Słowa kluczowe: domena
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 lipca 2021, 08:34
Lista przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego (CBR) wraz z danymi teleadresowymi.
Słowa kluczowe: nauka, centrum badawczo-rozwojowe, badania i rozwój, centrum badawcze
Zbiór danych
Data aktualizacji: 13 lipca 2021, 16:24
Krajowa Platforma SDG jest publicznie dostępnym narzędziem służącym do udostępniania i prezentacji wskaźników monitorujących Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 (z danymi dla Polski) oraz zestawu...
Słowa kluczowe: api, sdg, cele zrównoważonego rozwoju, wskaźniki zrównoważonego rozwoju, api SDG
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 maja 2021, 08:11
System STRATEG jest publicznie dostępnym, aktualizowanym przynajmniej raz w kwartale, systemem wspierającym proces monitorowania rozwoju oraz ewaluację efektów podejmowanych działań na rzecz wzmocnienia...
Słowa kluczowe: api, wskaźniki, STRATEG, polityka rozwoju, Europa 2020, api STRATEG
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 maja 2021, 08:05
Bank Danych Lokalnych (BDL) jest największym w Polsce uporządkowanym zbiorem informacji o sytuacji społecznej, gospodarczej, demograficznej i stanie środowiska, opisującym jednostki różnych szczebli podziału...
Słowa kluczowe: api, BDL, bank danych lokalnych, API BDL
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 maja 2021, 07:57
Sposób komunikacji z SIIS mający na celu udostępnienie następujących danych: 1. dane kontaktowe przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, który może świadczyć usługi w danej lokalizacji; 2. dane adresowe...
Słowa kluczowe: api, adres, infrastruktura, usługi szerokopasmowe, SIIS, zasięg sieci dostępowej
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 kwietnia 2021, 05:33
Wykaz zawartych umów w 2019 r.
Słowa kluczowe: umowa
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 marca 2021, 11:05
Studenci w liczbach
Słowa kluczowe: studenci, słuchacze studiów podyplomowych, studia na kierunku
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 lutego 2021, 12:29
Wykaz Uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu
Słowa kluczowe: Urząd Miejski w Przemyślu, uchwały, Rada Miejska, Przemyśl
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 lutego 2021, 13:29
Współpraca krajowa i międzynarodowa - stan aktualny strona internetowa WSPol
Słowa kluczowe: współpraca międzynarodowa, współpraca policyjna, wspol
Zbiór danych
Data aktualizacji: 3 lutego 2021, 12:23
Publikacja zawiera informacje statystyczne charakteryzujące poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki kraju, z uwzględnieniem ważniejszych zróżnicowań regionalnych. W Roczniku znajduje się także obszerny...
Słowa kluczowe: ludność, rolnictwo, turystyka, rocznik statystyczny, środowisko, edukacja, kultura, demografia, zdrowie, przemysł, ceny, handel, wymiar sprawiedliwości, rachunki narodowe, nauka i oświata, budownictwo
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 grudnia 2020, 10:01
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – państwowy instytut badawczy (w skrócie: NASK) prowadzi główny rejestr domeny krajowej .pl. Rejestracja nazw domeny .pl odbywa się za pośrednictwem rejestratorów,
Słowa kluczowe: rejestr, NASK, domena, .pl, nazwa domeny, domeny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 grudnia 2020, 09:02
Zawiera obszerny zestaw informacji o Polsce oraz wybrane dane o krajach Europy i świata. W bogatej formie graficznej prezentowany jest opis statystyczny stanu gospodarki oraz poziomu życia ludności.
Słowa kluczowe: rocznik statystyczny, mały rocznik statystyczny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 września 2020, 10:18
API RAD-on - Usługi udostępniania danych pochodzących z wielu zintegrowanych systemów źródłowych, zawierających rzetelne i kompleksowe dane o szkolnictwie wyższym i nauce. Tymi systemami mogą być na przykład: -
Słowa kluczowe: badania naukowe i prace rozwojowe, projekt naukowy, projekty naukowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 sierpnia 2020, 10:42
API RAD-on - Usługi udostępniania danych pochodzących z wielu zintegrowanych systemów źródłowych, zawierających rzetelne i kompleksowe dane o szkolnictwie wyższym i nauce. Tymi systemami mogą być na przykład: -
Słowa kluczowe: nauczyciele, naukowcy, nauczyciele akademiccy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 sierpnia 2020, 10:40
API RAD-on - Usługi udostępniania danych pochodzących z wielu zintegrowanych systemów źródłowych, zawierających rzetelne i kompleksowe dane o szkolnictwie wyższym i nauce. Tymi systemami mogą być na przykład: -
Słowa kluczowe: dziedziny naukowe, Dyscypliny naukowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 sierpnia 2020, 10:38
Informacje dotyczące instytucji zajmujących się obszarem związanym z nauką. Interfejs programistyczny API dla danych z Informatycznego systemu RAD-on umożliwia dostęp do bazy Organizacje – pobranie publicznie...
Słowa kluczowe: api, dane teleadresowe, wydziały, uczelnie, dane podstawowe, dane kontaktowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 sierpnia 2020, 09:56
Informacje dotyczące inwestycji w obszarze związanym z nauką w zakresie nieruchomości i infrastruktury. Interfejs programistyczny API dla danych z Informatycznego systemu RAD-on umożliwia dostęp do bazy...
Słowa kluczowe: szkolnictwo wyższe, inwestycja, nieruchomość, Inwestycje w Szkolnictwie
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 sierpnia 2020, 09:54
Informacje dotyczące  projektów naukowych oraz patentów. Interfejs programistyczny API dla danych z Informatycznego systemu RAD-on umożliwia dostęp do bazy Produkty – pobranie publicznie dostępnych danych...
Słowa kluczowe: szkolnictwo wyższe, nauka, patenty, projekty naukowe, produkty
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 sierpnia 2020, 07:19
API RAD-on - Usługi udostępniania danych pochodzących z wielu zintegrowanych systemów źródłowych, zawierających rzetelne i kompleksowe dane o szkolnictwie wyższym i nauce. Tymi systemami mogą być na przykład: -
Słowa kluczowe: czasopismo naukowe, czasopismo, wykaz czasopism, czasopisma
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 sierpnia 2020, 07:17