Początek strony

Dane

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (238),
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Dane GFS miesięczne, publikowane zgodnie ze Specjalnym Standardem Udostępniania Danych (SDDS) założonym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Informacja zawiera dane miesięczne o źródłach i sposobie...
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:SDDS, montly data, gfs
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 lutego 2021, 16:03
Dane GFS miesięczne, publikowane zgodnie ze Specjalnym Standardem Udostępniania Danych (SDDS) założonym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Informacja zawiera dane miesięczne o źródłach i sposobie...
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:finanse, sektor gg, gfs, dane
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 lutego 2021, 15:34
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja) obliczany jest w oparciu o wyniki: - badania cen towarów i usług konsumpcyjnych na rynku detalicznym, - badania budżetów gospodarstw domowych,
Słowa kluczowe:ceny konsumpcyjne, cpi, ceny towarów i usług, wskaźniki cen, inflacja
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 lutego 2021, 12:08
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja) obliczany jest w oparciu o wyniki: - badania cen towarów i usług konsumpcyjnych na rynku detalicznym, - badania budżetów gospodarstw domowych,
Słowa kluczowe:ceny konsumpcyjne, cpi, ceny towarów i usług, wskaźniki cen, inflacja
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 lutego 2021, 11:46
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja) obliczany jest w oparciu o wyniki: - badania cen towarów i usług konsumpcyjnych na rynku detalicznym, - badania budżetów gospodarstw domowych,
Słowa kluczowe:ceny konsumpcyjne, cpi, ceny towarów i usług, wskaźniki cen, inflacja
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 lutego 2021, 11:41
W celu zapewnienia przejrzystości dotyczącej wsparcia z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, zgodnie z art. 119 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014 państwa członkowskie prowadzą wykaz operacji,
Słowa kluczowe:PO RYBY 2014-2020, program operacyjny, rybactwo i morze, fundusze europejskie, rybołówstwo morskie, rybactwo śródlądowe, przetwórstwo ryb, wykaz operacji, Europejski Fundusz Morski i Rybacki, rybołówstwo, dofinansowanie, beneficjent, rozwój obszarów zależnych od rybactwa
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 lutego 2021, 09:21
Informacje dotyczą planu dochodów i wydatków Resortu Finansów w poszczególnych latach.
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:finanse, ministerstwo finansów, budżet
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 lutego 2021, 13:42
Podatek od gier
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:gry hazardowe, hazard
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 lutego 2021, 12:23
Informacja o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz JST
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:JST, dochody JST
Zbiór danych
Data aktualizacji: 16 lutego 2021, 14:11
Informacja o udziałach jednostek samorządu terytorialnego w podatku CIT
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:Udziały JST w CIT, JST
Zbiór danych
Data aktualizacji: 16 lutego 2021, 14:08
Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów...
Słowa kluczowe:REGON, podmioty, rejestr
Zbiór danych
Data aktualizacji: 16 lutego 2021, 10:37
Zgodnie z ustawą, na mocy której ogłaszany jest wskaźnik, przez cenę 1 m2 powierzchni użytkowej budynku (mieszkalnego) rozumie się przeciętne dla całego kraju nakłady poniesione przez inwestorów na budowę...
Słowa kluczowe:ceny, budynek mieszkalny, powierzchnia użytkowa, nakłady na budowę
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 lutego 2021, 14:55
Informacja o liczbie wniosków złożonych w CEIDG w podziale na rodzaj wniosków, formę ich złożenia oraz płeć wnioskodawców
Słowa kluczowe:działalność gospodarcza, ceidg
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 lutego 2021, 14:27
Baza zawiera wykaz Krajowych Ocen Technicznych wydanych przez Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, jako Krajową Jednostkę Oceny Technicznej, upoważnioną do wydawania Krajowych Ocen Technicznych,
Słowa kluczowe:Wyroby budowlane, Znak budowlany, Krajowe Oceny Techniczne, KOT
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 lutego 2021, 13:46
Wykaz Uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu
Słowa kluczowe:uchwały, Urząd Miejski w Przemyślu, Rada Miejska, Przemyśl
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 lutego 2021, 13:29
Liczba dłużników podatkowych zalegających we wpłatach wobec budżetu państwa powyżej 1 mln zł
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:dłużnicy podatkowi
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 lutego 2021, 11:33
Informacja o kształtowaniu się zaległości budżetowych pobieranych przez organy KAS
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:budżet państwa, zaległości budżetowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 lutego 2021, 11:29
Wartość transakcji na obligacjach wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych według rodzaju transakcji i typu rynku.
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:dług, obligacje skarbowe, spw, zadłużenie skarbu państwa
Zbiór danych
Data aktualizacji: 3 lutego 2021, 08:46
Dane ustalono na podstawie rejestru mieszkańców oraz Uchwały Nr 55/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu
Słowa kluczowe:Liczba ludności, osiedla, Przemyśl
Zbiór danych
Data aktualizacji: 3 lutego 2021, 06:33
Zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r.,
Słowa kluczowe:rejestr przedstawicielstw zagranicznych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 2 lutego 2021, 09:26