Początek strony

Dane

Pobierz metadane dla katalogu: Pobierz RDF Pobierz CSV Pobierz XML

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (237),
  • Podpowiedź
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów...
Słowa kluczowe: rejestr, podmioty, REGON
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 czerwca 2021, 07:28
Dane teleadresowe jednostek Krajowej Administracji Skarbowej w Polsce
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: dane teleadresowe, krajowa administracja skarbowa, urzędy skarbowe, urzędy celno-skarbowe, izby administracji skarbowej
Zbiór danych
Data aktualizacji: 16 czerwca 2021, 07:39
Wartość transakcji na obligacjach wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych według rodzaju transakcji i typu rynku.
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: spw, zadłużenie skarbu państwa, obligacje skarbowe, dług
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 czerwca 2021, 14:30
Kwartalne dane o zadłużeniu sektora finansów publicznych.
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: dług, dług publiczny, państwowy dług publiczny, zadłużenie sektora finansów publicznych, zadłużenie sektora instytucji rządowych i samorządowych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 czerwca 2021, 14:25
Miesięczne dane o zadłużeniu Skarbu Państwa.
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: zadłużenie skarbu państwa, dług
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 czerwca 2021, 14:23
Zawiera bazy danych dotyczące realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego w poszczególnych kwartałach
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: JST, sprawozdanie, budżety jednostek samorządu terytorialnego, bazy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 11 czerwca 2021, 10:46
Rada Ministrów przedkłada Informację o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym corocznie Sejmowi oraz Najwyższej Izbie Kontroli wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania ustawy budżetowej. Informacja...
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: finanse, budżet zadaniowy, układ zadaniowy, informacja o wykonaniu, wykonanie
Zbiór danych
Data aktualizacji: 10 czerwca 2021, 11:32
Informacja kwartalna o stanie finansów publicznych zawiera m.in. podstawowe informacje z zakresu sektora finansów publicznych obliczonych wg różnych metodologii: ESA2010, GFSM 2001 i według przepisów...
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: budżet państwa, finanse publiczne, dług publiczny, sytuacja makroekonomiczna
Zbiór danych
Data aktualizacji: 10 czerwca 2021, 10:09
Minister Finansów podaje do publicznej wiadomości sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej przyjęte przez Radę Ministrów. (Format kompresji pliku archiwum ZIP - pliki źródłowe format PDF, XLS)
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: sprawozdanie, budżet państwa, wykonanie budżetu
Zbiór danych
Data aktualizacji: 8 czerwca 2021, 11:59
Minister Finansów podaje do publicznej wiadomości zbiorcze dane dotyczące wykonania budżetu państwa za okresy miesięczne, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki. Sprawozdania są publikowane miesiąc po okresie...
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: dochody, wydatki, budżet państwa, deficyt, sprawozdanie miesięczne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 8 czerwca 2021, 10:26
Zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r.,
Słowa kluczowe: rejestr przedstawicielstw zagranicznych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 czerwca 2021, 10:40
Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE - miesięczne
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: fiscal, budget, data
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 maja 2021, 15:49
Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE - miesięczne
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: finanse, dane
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 maja 2021, 15:44
Dane GFS miesięczne, publikowane zgodnie ze Specjalnym Standardem Udostępniania Danych (SDDS) założonym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Informacja zawiera dane miesięczne o źródłach i sposobie...
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: gfs, montly data, SDDS
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 maja 2021, 13:17
Dane GFS miesięczne, publikowane zgodnie ze Specjalnym Standardem Udostępniania Danych (SDDS) założonym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Informacja zawiera dane miesięczne o źródłach i sposobie...
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: finanse, dane, gfs, sektor gg
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 maja 2021, 13:14
Podatek od gier
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: gry hazardowe, hazard
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 maja 2021, 10:14
Krajowa Platforma SDG jest publicznie dostępnym narzędziem służącym do udostępniania i prezentacji wskaźników monitorujących Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 (z danymi dla Polski) oraz zestawu...
Słowa kluczowe: api, sdg, cele zrównoważonego rozwoju, wskaźniki zrównoważonego rozwoju, api SDG
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 maja 2021, 08:11
System STRATEG jest publicznie dostępnym, aktualizowanym przynajmniej raz w kwartale, systemem wspierającym proces monitorowania rozwoju oraz ewaluację efektów podejmowanych działań na rzecz wzmocnienia...
Słowa kluczowe: api, wskaźniki, STRATEG, polityka rozwoju, Europa 2020, api STRATEG
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 maja 2021, 08:05
Bank Danych Lokalnych (BDL) jest największym w Polsce uporządkowanym zbiorem informacji o sytuacji społecznej, gospodarczej, demograficznej i stanie środowiska, opisującym jednostki różnych szczebli podziału...
Słowa kluczowe: api, BDL, bank danych lokalnych, API BDL
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 maja 2021, 07:57
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja) obliczany jest w oparciu o wyniki: - badania cen towarów i usług konsumpcyjnych na rynku detalicznym, - badania budżetów gospodarstw domowych,
Słowa kluczowe: ceny konsumpcyjne, cpi, ceny towarów i usług, wskaźniki cen, inflacja
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 kwietnia 2021, 07:28