Początek strony

Dane

Pobierz metadane dla katalogu: Pobierz RDF Pobierz CSV

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (237),
  • Podpowiedź
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów...
Słowa kluczowe: rejestr, podmioty, REGON
Zbiór danych
Data aktualizacji: 11 maja 2021, 10:49
Minister Finansów podaje do publicznej wiadomości zbiorcze dane dotyczące wykonania budżetu państwa za okresy miesięczne, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki. Sprawozdania są publikowane miesiąc po okresie...
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: dochody, wydatki, budżet państwa, deficyt, sprawozdanie miesięczne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 10 maja 2021, 08:38
Krajowa Platforma SDG jest publicznie dostępnym narzędziem służącym do udostępniania i prezentacji wskaźników monitorujących Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 (z danymi dla Polski) oraz zestawu...
Słowa kluczowe: api, sdg, cele zrównoważonego rozwoju, wskaźniki zrównoważonego rozwoju, api SDG
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 maja 2021, 08:11
System STRATEG jest publicznie dostępnym, aktualizowanym przynajmniej raz w kwartale, systemem wspierającym proces monitorowania rozwoju oraz ewaluację efektów podejmowanych działań na rzecz wzmocnienia...
Słowa kluczowe: api, wskaźniki, STRATEG, polityka rozwoju, Europa 2020, api STRATEG
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 maja 2021, 08:05
Bank Danych Lokalnych (BDL) jest największym w Polsce uporządkowanym zbiorem informacji o sytuacji społecznej, gospodarczej, demograficznej i stanie środowiska, opisującym jednostki różnych szczebli podziału...
Słowa kluczowe: api, BDL, bank danych lokalnych, API BDL
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 maja 2021, 07:57
Zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r.,
Słowa kluczowe: rejestr przedstawicielstw zagranicznych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 maja 2021, 10:39
Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE - miesięczne
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: fiscal, budget, data
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 kwietnia 2021, 14:17
Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE - miesięczne
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: finanse, dane
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 kwietnia 2021, 14:14
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja) obliczany jest w oparciu o wyniki: - badania cen towarów i usług konsumpcyjnych na rynku detalicznym, - badania budżetów gospodarstw domowych,
Słowa kluczowe: ceny konsumpcyjne, cpi, ceny towarów i usług, wskaźniki cen, inflacja
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 kwietnia 2021, 07:28
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja) obliczany jest w oparciu o wyniki: - badania cen towarów i usług konsumpcyjnych na rynku detalicznym, - badania budżetów gospodarstw domowych,
Słowa kluczowe: ceny konsumpcyjne, cpi, ceny towarów i usług, wskaźniki cen, inflacja
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 kwietnia 2021, 07:22
Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, rozumianych jako produkty finalne działalności budowlanej. Opracowana została na podstawie europejskiej...
Słowa kluczowe: klasyfikacja, PKOB, Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 kwietnia 2021, 11:22
Dane GFS miesięczne, publikowane zgodnie ze Specjalnym Standardem Udostępniania Danych (SDDS) założonym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Informacja zawiera dane miesięczne o źródłach i sposobie...
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: gfs, montly data, SDDS
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 kwietnia 2021, 12:49
Dane GFS miesięczne, publikowane zgodnie ze Specjalnym Standardem Udostępniania Danych (SDDS) założonym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Informacja zawiera dane miesięczne o źródłach i sposobie...
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: finanse, dane, gfs, sektor gg
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 kwietnia 2021, 12:44
Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego służącym m.in. do celów ewidencyjnych, ustalaniu stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych.
Słowa kluczowe: klasyfikacja, KŚT
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 kwietnia 2021, 09:53
Opracowana w ramach "Operacji 2007" Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) została wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (DZ. U. Nr 207,
Słowa kluczowe: klasyfikacja, PKWiU, wyroby i usługi
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 kwietnia 2021, 08:04
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) została wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (DZ. U. z 2015 r. poz. 1676) do stosowania od dnia 1 stycznia...
Słowa kluczowe: klasyfikacja, PKWiU 2015, wyroby i usługi
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 kwietnia 2021, 07:41
Informacja o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz JST
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: JST, dochody JST
Zbiór danych
Data aktualizacji: 20 kwietnia 2021, 09:59
Informacja o udziałach jednostek samorządu terytorialnego w podatku CIT
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: Udziały JST w CIT, JST
Zbiór danych
Data aktualizacji: 20 kwietnia 2021, 09:55
Wartość transakcji na obligacjach wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych według rodzaju transakcji i typu rynku.
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: spw, zadłużenie skarbu państwa, obligacje skarbowe, dług
Zbiór danych
Data aktualizacji: 16 kwietnia 2021, 14:25
Kwartalne dane o zadłużeniu sektora finansów publicznych.
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: dług, dług publiczny, państwowy dług publiczny, zadłużenie sektora finansów publicznych, zadłużenie sektora instytucji rządowych i samorządowych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 16 kwietnia 2021, 14:16