Początek strony

Dane

Pobierz metadane dla katalogu: Pobierz RDF Pobierz CSV Pobierz XML

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (244),
  • Podpowiedź
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Prezentowane są dane dla podmiotów o liczbie pracujących 10 i więcej osób sporządzających bilans. Dla przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe, w tym dla przedsiębiorstw z przewagą...
Słowa kluczowe: koszty, aktywa, inwestycje, przedsiębiorstwa niefinansowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 września 2021, 00:39
Definicja: Turysta - Osoba podróżująca do głównego miejsca docelowego znajdującego się poza jej zwykłym otoczeniem, na czas krótszy niż rok, w dowolnym głównym celu, w tym służbowym, wypoczynkowym...
Słowa kluczowe: turystyka, noclegi
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 września 2021, 23:33
Dane GFS miesięczne, publikowane zgodnie ze Specjalnym Standardem Udostępniania Danych (SDDS) założonym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Informacja zawiera dane miesięczne o źródłach i sposobie...
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: gfs, montly data, SDDS
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 września 2021, 17:39
Dane GFS miesięczne, publikowane zgodnie ze Specjalnym Standardem Udostępniania Danych (SDDS) założonym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Informacja zawiera dane miesięczne o źródłach i sposobie...
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: finanse, dane, gfs, sektor gg
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 września 2021, 17:35
Dane teleadresowe jednostek Krajowej Administracji Skarbowej w Polsce
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: dane teleadresowe, krajowa administracja skarbowa, urzędy skarbowe, urzędy celno-skarbowe, izby administracji skarbowej
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 września 2021, 11:06
Stopniowe znoszenie obostrzeń epidemicznych pozytywnie wpłynęło na wiele obszarów działalności gospodarczej. Poprawiła się również sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Na koniec pierwszego półrocza...
Słowa kluczowe: ZUS, fus
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 września 2021, 10:36
Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów...
Słowa kluczowe: rejestr, podmioty, REGON
Zbiór danych
Data aktualizacji: 10 września 2021, 13:01
Podatek od gier
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: gry hazardowe, hazard
Zbiór danych
Data aktualizacji: 8 września 2021, 14:09
Krajowy Punkt Dostępu (KPD) do informacji o podróżach multimodalnych (tymczasowy). Krajowy Punktu Dostępu do informacji o podróżach multimodalnych - umożliwi udostępnienie istniejących danych dotyczących...
Słowa kluczowe: transport, przewozy, KPD, Krajowy Punkt Dostępowy, Program wspierający działania (PSA), podróże multimodalne, multimodalne, multimodalny transport, NETEX, TEN-T, przyjazdy.pl, city-nav.com, wtp.waw.pl, przewozy autobusowe, mpk, pks, vikibus, prestigebus, pks chełm, intercity, siemianowice, kpd gdkia, ztm rzeszów, einfo.rzeszow, ztm.rzeszow, toruń, koleje dolnosląskie, kolejedolnoslaskie.pl, uzs wrocław, urząd żeglugi sródlądowej, wroc.uzs.gov.pl, opendata.org.pl, NAP, The National Access Point, informacje o podróżach multimodalnych, rozkład jazdy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 września 2021, 13:34
Zawiera bazy danych dotyczące realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego w poszczególnych kwartałach
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: JST, sprawozdanie, budżety jednostek samorządu terytorialnego, bazy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 6 września 2021, 12:38
Minister Finansów podaje do publicznej wiadomości zbiorcze dane dotyczące wykonania budżetu państwa za okresy miesięczne, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki. Sprawozdania są publikowane miesiąc po okresie...
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: dochody, wydatki, budżet państwa, deficyt, sprawozdanie miesięczne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 6 września 2021, 11:39
Zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r.,
Słowa kluczowe: rejestr przedstawicielstw zagranicznych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 3 września 2021, 13:00
Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzania prognozy...
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: makroekonomia, finanse, wytyczne, wskaźniki, prognozy finansowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 2 września 2021, 09:19
Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE - miesięczne
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: fiscal, budget, data
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 sierpnia 2021, 12:20
Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE - miesięczne
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: finanse, dane
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 sierpnia 2021, 12:18
W celu zapewnienia przejrzystości dotyczącej wsparcia z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, zgodnie z art. 119 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014 państwa członkowskie prowadzą wykaz operacji,
Słowa kluczowe: fundusze europejskie, rybołówstwo, dofinansowanie, program operacyjny, beneficjent, PO RYBY 2014-2020, rybactwo i morze, rybactwo śródlądowe, rybołówstwo morskie, przetwórstwo ryb, wykaz operacji, Europejski Fundusz Morski i Rybacki, rozwój obszarów zależnych od rybactwa
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 sierpnia 2021, 10:26
Wykaz certyfikowanych jednostek badawczych, dla których Prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych stwierdził, w drodze decyzji, spełnianie zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.
Słowa kluczowe: Wykaz certyfikowanych jednostek badawczych spełniających zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
Zbiór danych
Data aktualizacji: 13 sierpnia 2021, 10:35
Definicje: Wskaźnik obrazujący zmiany cen bazowych w przemyśle tj. w czterech sekcjach wg PKD 2007: "Górnictwo i wydobywanie", "Przetwórstwo przemysłowe", "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
Słowa kluczowe: wskaźniki cen, produkcja sprzedana, ceny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 sierpnia 2021, 05:08
Definicje: Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja) obliczany jest w oparciu o wyniki: - badania cen towarów i usług konsumpcyjnych na rynku detalicznym, - badania budżetów...
Słowa kluczowe: ceny konsumpcyjne, cpi, ceny towarów i usług, wskaźniki cen, inflacja
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 sierpnia 2021, 05:02
Definicje: Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja) obliczany jest w oparciu o wyniki: - badania cen towarów i usług konsumpcyjnych na rynku detalicznym, - badania budżetów...
Słowa kluczowe: ceny konsumpcyjne, cpi, ceny towarów i usług, wskaźniki cen, inflacja
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 sierpnia 2021, 04:52