Początek strony

Dane

Pobierz metadane: Pobierz RDF Pobierz CSV

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (237),
  • Podpowiedź
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Dane GFS miesięczne, publikowane zgodnie ze Specjalnym Standardem Udostępniania Danych (SDDS) założonym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Informacja zawiera dane miesięczne o źródłach i sposobie...
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: gfs, montly data, SDDS
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 kwietnia 2021, 12:49
Dane GFS miesięczne, publikowane zgodnie ze Specjalnym Standardem Udostępniania Danych (SDDS) założonym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Informacja zawiera dane miesięczne o źródłach i sposobie...
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: finanse, dane, gfs, sektor gg
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 kwietnia 2021, 12:44
Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego służącym m.in. do celów ewidencyjnych, ustalaniu stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych.
Słowa kluczowe: klasyfikacja, KŚT
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 kwietnia 2021, 09:53
Opracowana w ramach "Operacji 2007" Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) została wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (DZ. U. Nr 207,
Słowa kluczowe: klasyfikacja, PKWiU, wyroby i usługi
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 kwietnia 2021, 08:04
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) została wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (DZ. U. z 2015 r. poz. 1676) do stosowania od dnia 1 stycznia...
Słowa kluczowe: klasyfikacja, PKWiU 2015, wyroby i usługi
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 kwietnia 2021, 07:41
Informacja o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz JST
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: JST, dochody JST
Zbiór danych
Data aktualizacji: 20 kwietnia 2021, 09:59
Informacja o udziałach jednostek samorządu terytorialnego w podatku CIT
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: Udziały JST w CIT, JST
Zbiór danych
Data aktualizacji: 20 kwietnia 2021, 09:55
Wartość transakcji na obligacjach wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych według rodzaju transakcji i typu rynku.
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: spw, zadłużenie skarbu państwa, obligacje skarbowe, dług
Zbiór danych
Data aktualizacji: 16 kwietnia 2021, 14:25
Kwartalne dane o zadłużeniu sektora finansów publicznych.
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: dług, dług publiczny, państwowy dług publiczny, zadłużenie sektora finansów publicznych, zadłużenie sektora instytucji rządowych i samorządowych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 16 kwietnia 2021, 14:16
Miesięczne dane o zadłużeniu Skarbu Państwa.
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: zadłużenie skarbu państwa, dług
Zbiór danych
Data aktualizacji: 16 kwietnia 2021, 14:13
Przepisy systemu podatkowego Unii Europejskiej wymagają, aby państwa członkowskie w zakresie struktury i stawek podatku akcyzowego dla wyrobów akcyzowych, stosowały określony dla poszczególnych wyrobów...
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: akcyza, podatek akcyzowy, stawki akcyzy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 kwietnia 2021, 13:11
Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów...
Słowa kluczowe: rejestr, podmioty, REGON
Zbiór danych
Data aktualizacji: 9 kwietnia 2021, 09:30
Minister Finansów podaje do publicznej wiadomości zbiorcze dane dotyczące wykonania budżetu państwa za okresy miesięczne, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki. Sprawozdania są publikowane miesiąc po okresie...
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: dochody, wydatki, budżet państwa, deficyt, sprawozdanie miesięczne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 9 kwietnia 2021, 06:53
Zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r.,
Słowa kluczowe: rejestr przedstawicielstw zagranicznych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 2 kwietnia 2021, 12:03
Główny Inspektorat Transportu Drogowego udostępnia dane statystyczne z kontroli drogowych przeprowadzonych przez funkcjonariuszy z Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego w 2019 r.
Słowa kluczowe: GITD, transport drogowy, kontrole drogowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 2 kwietnia 2021, 07:05
Zawiera bazy danych dotyczące realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego w poszczególnych kwartałach
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: JST, sprawozdanie, budżety jednostek samorządu terytorialnego, bazy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 kwietnia 2021, 20:09
Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE - miesięczne
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: fiscal, budget, data
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 marca 2021, 18:59
Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE - miesięczne
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: finanse, dane
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 marca 2021, 18:56
Dział zawiera dane fiskalne kwartalne dla potrzeb nadzoru budżetowego UE publikowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw...
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: fiscal, data
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 marca 2021, 12:33
Dział zawiera dane fiskalne kwartalne dla potrzeb nadzoru budżetowego UE publikowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw...
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: finanse, dane
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 marca 2021, 12:27