Początek strony

Dane

Pobierz metadane dla katalogu: Pobierz RDF Pobierz CSV Pobierz XML

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (241),
  • Podpowiedź
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE - miesięczne
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: fiscal, budget, data
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 lipca 2021, 17:39
Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE - miesięczne
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: finanse, dane
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 lipca 2021, 16:57
Liczba ludności Gminy Miejskiej Przemyśl od 2008 roku z podziałem na kobiety i mężczyzn w poszczególnych latach od roku 2008-2021 zameldowanych na pobyt stały. (dane koncowe na dzeń 30 czerwca 2021 roku)
Słowa kluczowe: Gmina Miejska Przemyśl, miasto, zameldowanie, Liczba ludności
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 lipca 2021, 08:03
Dane ustalono na podstawie rejestru mieszkańców oraz Uchwały Nr 55/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu
Słowa kluczowe: osiedla, Przemyśl, Liczba ludności
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 lipca 2021, 07:27
Dane teleadresowe jednostek Krajowej Administracji Skarbowej w Polsce
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: dane teleadresowe, krajowa administracja skarbowa, urzędy skarbowe, urzędy celno-skarbowe, izby administracji skarbowej
Zbiór danych
Data aktualizacji: 28 lipca 2021, 13:01
Wartość transakcji na obligacjach wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych według rodzaju transakcji i typu rynku.
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: spw, zadłużenie skarbu państwa, obligacje skarbowe, dług
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 lipca 2021, 13:57
Miesięczne dane o zadłużeniu Skarbu Państwa.
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: zadłużenie skarbu państwa, dług
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 lipca 2021, 13:49
Dane GFS miesięczne, publikowane zgodnie ze Specjalnym Standardem Udostępniania Danych (SDDS) założonym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Informacja zawiera dane miesięczne o źródłach i sposobie...
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: gfs, montly data, SDDS
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 lipca 2021, 10:47
Dane GFS miesięczne, publikowane zgodnie ze Specjalnym Standardem Udostępniania Danych (SDDS) założonym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Informacja zawiera dane miesięczne o źródłach i sposobie...
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: finanse, dane, gfs, sektor gg
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 lipca 2021, 10:43
Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów...
Słowa kluczowe: rejestr, podmioty, REGON
Zbiór danych
Data aktualizacji: 14 lipca 2021, 10:30
Minister Finansów podaje do publicznej wiadomości zbiorcze dane dotyczące wykonania budżetu państwa za okresy miesięczne, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki. Sprawozdania są publikowane miesiąc po okresie...
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: dochody, wydatki, budżet państwa, deficyt, sprawozdanie miesięczne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 lipca 2021, 13:12
Zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r.,
Słowa kluczowe: rejestr przedstawicielstw zagranicznych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 lipca 2021, 11:36
Liczba dłużników podatkowych zalegających we wpłatach wobec budżetu państwa powyżej 1 mln zł
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: dłużnicy podatkowi
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lipca 2021, 13:25
Informacja o kształtowaniu się zaległości budżetowych pobieranych przez organy KAS
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: budżet państwa, zaległości budżetowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lipca 2021, 13:17
Sytuacja przedsiębiorstw niefinansowych posiadających jednostki zagraniczne: liczba podmiotów, liczba jednostek dominujących najwyższego szczebla, udział jednostek dominujących nawyższego szczebla w ogóle...
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa niefinansowe, jednostki zagraniczne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 czerwca 2021, 21:42
Prezentowane są dane dla podmiotów o liczbie pracujących 10 i więcej osób sporządzających bilans. Dla przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe, w tym dla przedsiębiorstw z przewagą...
Słowa kluczowe: koszty, aktywa, inwestycje, przedsiębiorstwa niefinansowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 czerwca 2021, 21:26
Dział zawiera dane fiskalne kwartalne dla potrzeb nadzoru budżetowego UE publikowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw...
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: fiscal, data
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 czerwca 2021, 13:06
Dział zawiera dane fiskalne kwartalne dla potrzeb nadzoru budżetowego UE publikowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw...
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: finanse, dane
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 czerwca 2021, 13:04
Opracowanie zawiera informacje o liczbie osób ubezpieczonych oraz o wybranych świadczeniach pieniężnych. W opracowaniu uwzględniono emerytury i renty z ustaw: o emeryturach i rentach z FUS, o emeryturach...
Słowa kluczowe: świadczenia pieniężne, świadczenia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 28 czerwca 2021, 12:59
Wskaźnik obrazujący zmiany cen bazowych w przemyśle tj. w czterech sekcjach wg PKD 2007: "Górnictwo i wydobywanie", "Przetwórstwo przemysłowe", "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz,
Słowa kluczowe: wskaźniki cen, produkcja sprzedana, ceny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 28 czerwca 2021, 05:08