Początek strony

Dane

Pobierz metadane: Pobierz RDF Pobierz CSV

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (73),
  • Podpowiedź
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Baza w której znajdują się wszystkie przedsiębiorstwa społeczne z całego kraju.
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa, społeczne, baza danych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 kwietnia 2021, 08:08
Zbiór zawiera dane instytucji dostępnych w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych.
Słowa kluczowe: Żłobek, Klub dziecięcy, Rejestr Żłobków
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 kwietnia 2021, 03:00
Zbiór zawiera plik CSV z danymi oddziałów partnerów programu SI KDR.
Słowa kluczowe: oddział, partner, KDR
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 kwietnia 2021, 03:00
Dane zostały opracowane na podstawie informacji zawartych w Rejestrze Stanu Cywilnego. Dane obejmują zgony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których sporządzony został akt zgonu. Pierwszy zestaw...
Słowa kluczowe: ludność, zgony, PESEL
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 kwietnia 2021, 06:28
Częstotliwość wydania: roczna Definicje: Współczynnik zgonów niemowląt - liczba zgonów niemowląt (dzieci w wieku 0 lat) w danym okresie na 1000 urodzeń żywych z tego samego okresu. Zgon - trwałe,
Słowa kluczowe: urodzenia, zgony, trwanie życia, zgony niemowląt, dzietność
Zbiór danych
Data aktualizacji: 9 kwietnia 2021, 10:42
Częstotliwość wydania: roczna Definicje: Współczynnik zgonów dzieci w wieku 0-4 lata - liczba zgonów dzieci w wieku 0-4 lata w danym okresie na 1000 urodzeń żywych z tego samego okresu. Zgon...
Słowa kluczowe: urodzenia, zgony, zgony niemowląt, dzietność
Zbiór danych
Data aktualizacji: 9 kwietnia 2021, 10:09
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 kwietnia 2021, 08:42
Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) prowadzony jest zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietna 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wyszukiwanie instytucji szkoleniowych można realizować...
Słowa kluczowe: mpips, standard API, wup, ris, instytucje szkoleniowe, stor
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 marca 2021, 09:53
Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia (KRAZ) prowadzony jest zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietna 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wyszukiwanie agencji zatrudnienia...
Słowa kluczowe: mpips, standard API, wup, stor, agencja zatrudnienia, podmiot prowadzący agencję zatrudnienia, kraz
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 marca 2021, 09:27
Dane kwartalne w zakresie przeciętnego zatrudnienia dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób oraz jednostek sfery budżetowej niezależnie od liczby pracujących. ...
Słowa kluczowe: wynagrodzenia, zatrudnienie, przeciętne zatrudnienie, przeciętne miesięczne wynagrodzenie, gospodarka narodowa, sektor przedsiębiorstw
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 marca 2021, 23:37
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w latach 1950-2020
Słowa kluczowe: wynagrodzenia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 marca 2021, 23:01
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii udostępniło usługę WebService umożliwiającą podmiotom zewnętrznym pobieranie drogą elektroniczną, w zautomatyzowany sposób, informacji o giełdach pracy, targach...
Słowa kluczowe: standard API, wydarzenia, pup, psz, urząd pracy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 marca 2021, 12:19
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii udostępniło usługę WebService umożliwiającą podmiotom zewnętrznym pobieranie drogą elektroniczną, w zautomatyzowany sposób, informacji o ofertach pracy upowszechnianych...
Słowa kluczowe: standard API, psz, oferty, oferta, urząd pracy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 marca 2021, 12:14
Rejestr ośrodków turnusów rehabilitacyjnych
Słowa kluczowe: rejestr ośrodków
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 lutego 2021, 12:20
turnusów rehabilitacyjnych
Słowa kluczowe: rejestr organizatorów
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 lutego 2021, 12:15
Zbiór zawiera dane instytucji dostępnych w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
Słowa kluczowe: Żłobek, Klub dziecięcy, Rejestr żłobków
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 lutego 2021, 14:08
Tablice trwania życia ludności wg płci i wieku w podziale na miasto i wieś. Średnie trwanie życia wg regionów, województw i podregionów.
Słowa kluczowe: trwanie życia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 lutego 2021, 14:00
Rezydenci (ludność rezydująca) to kategoria stanu ludności opracowana na potrzeby statystyk międzynarodowych przy zastosowaniu kryteriów międzynarodowej definicji zamieszkania ludności (usual residence...
Słowa kluczowe: Rezydenci
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 lutego 2021, 13:12
Częstotliwość wydania: roczna Definicje: Rozkład decylowy dochodu rozporządzalnego - odsetek dochodów gospodarstw domowych z poszczególnych grup decylowych w łącznych dochodach gospodarstw domowych. Grupy...
Słowa kluczowe: dochody, warunki życia, dochody gospodarstw domowych, gospodarstwa domowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 lutego 2021, 15:17
Wykaz Uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu
Słowa kluczowe: Urząd Miejski w Przemyślu, uchwały, Rada Miejska, Przemyśl
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 lutego 2021, 13:29