Początek strony

Dane

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (71),
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Rejestr ośrodków turnusów rehabilitacyjnych
Słowa kluczowe:rejestr ośrodków
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 lutego 2021, 12:20
turnusów rehabilitacyjnych
Słowa kluczowe:rejestr organizatorów
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 lutego 2021, 12:15
Zbiór zawiera dane instytucji dostępnych w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
Słowa kluczowe:Żłobek, Klub dziecięcy, Rejestr żłobków
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 lutego 2021, 14:08
Dane zostały opracowane na podstawie informacji zawartych w Rejestrze Stanu Cywilnego. Dane obejmują zgony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których sporządzony został akt zgonu. Pierwszy zestaw...
Słowa kluczowe:PESEL, zgony, ludność
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 lutego 2021, 07:32
Tablice trwania życia ludności wg płci i wieku w podziale na miasto i wieś. Średnie trwanie życia wg regionów, województw i podregionów.
Słowa kluczowe:trwanie życia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 lutego 2021, 14:00
Rezydenci (ludność rezydująca) to kategoria stanu ludności opracowana na potrzeby statystyk międzynarodowych przy zastosowaniu kryteriów międzynarodowej definicji zamieszkania ludności (usual residence...
Słowa kluczowe:Rezydenci
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 lutego 2021, 13:12
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 lutego 2021, 09:25
Częstotliwość wydania: roczna Definicje: Współczynnik zgonów niemowląt - liczba zgonów niemowląt (dzieci w wieku 0 lat) w danym okresie na 1000 urodzeń żywych z tego samego okresu. Zgon - trwałe,
Słowa kluczowe:urodzenia, zgony, trwanie życia, zgony niemowląt, dzietność
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 lutego 2021, 15:42
Częstotliwość wydania: roczna Definicje: Współczynnik zgonów dzieci w wieku 0-4 lata - liczba zgonów dzieci w wieku 0-4 lata w danym okresie na 1000 urodzeń żywych z tego samego okresu. Zgon...
Słowa kluczowe:zgony niemowląt, dzietność, urodzenia, zgony
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 lutego 2021, 15:37
Częstotliwość wydania: roczna Definicje: Rozkład decylowy dochodu rozporządzalnego - odsetek dochodów gospodarstw domowych z poszczególnych grup decylowych w łącznych dochodach gospodarstw domowych. Grupy...
Słowa kluczowe:dochody, warunki życia, dochody gospodarstw domowych, gospodarstwa domowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 lutego 2021, 15:17
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii udostępniło usługę WebService umożliwiającą podmiotom zewnętrznym pobieranie drogą elektroniczną, w zautomatyzowany sposób, informacji o giełdach pracy, targach...
Słowa kluczowe:psz, wydarzenia, pup, urząd pracy, standard API
Zbiór danych
Data aktualizacji: 8 lutego 2021, 11:57
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii udostępniło usługę WebService umożliwiającą podmiotom zewnętrznym pobieranie drogą elektroniczną, w zautomatyzowany sposób, informacji o ofertach pracy upowszechnianych...
Słowa kluczowe:oferta, oferty, psz, urząd pracy, standard API
Zbiór danych
Data aktualizacji: 8 lutego 2021, 11:49
Wykaz Uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu
Słowa kluczowe:uchwały, Urząd Miejski w Przemyślu, Rada Miejska, Przemyśl
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 lutego 2021, 13:29
Zestawienie imion żeńskich i męskich występujących w rejestrze PESEL wraz z liczbą wystąpień. Dane statystyczne zostały opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL. Pojedyncze wystąpienia...
Słowa kluczowe:popularność, PESEL, ludność, liczba, imiona
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 lutego 2021, 10:59
Zestawienie imion żeńskich i męskich występujących w rejestrze PESEL wraz z liczbą wystąpień. Dane statystyczne zostały opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL. W zestawieniu...
Słowa kluczowe:popularność, liczba, PESEL, imiona
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 lutego 2021, 09:21
Wykaz nazwisk występujących w rejestrze PESEL. Przedmiotowe dane zostały opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL według pola nazwisko aktualne. W zestawieniu uwzględnione zostały...
Słowa kluczowe:nazwiska, PESEL
Zbiór danych
Data aktualizacji: 3 lutego 2021, 13:20
Wykaz nazwisk osób żyjących występujących w rejestrze PESEL. Przedmiotowe dane zostały opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL według pola nazwisko aktualne. Nazwiska z pojedynczą...
Słowa kluczowe:PESEL, nazwiska, ludność
Zbiór danych
Data aktualizacji: 3 lutego 2021, 12:36
Lista imion (pierwszych i drugich) nadawanych dzieciom w Polsce z podziałem na płeć. Przedmiotowe dane zostały opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL. Do roku 2012 imiona z...
Słowa kluczowe:imiona, popularność, PESEL, dzieci
Zbiór danych
Data aktualizacji: 3 lutego 2021, 09:09
Dane ustalono na podstawie rejestru mieszkańców oraz Uchwały Nr 55/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu
Słowa kluczowe:Liczba ludności, osiedla, Przemyśl
Zbiór danych
Data aktualizacji: 3 lutego 2021, 06:33
Liczba osób zameldowanych na pobyt stały w podziale na poszczególne gminy. Przedmiotowe dane zostały opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL, dot. osób zameldowanych na pobyt...
Słowa kluczowe:zameldowanie, PESEL
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 stycznia 2021, 11:01