Początek strony

Dane

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (43),
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Gruźlica, Kiła Częstotliwość wydania: roczna Definicje: Gruźlica to choroba zakaźna, powodowana przez zakażenie prątkami gruźlicy. Kiła to choroba weneryczna przenoszona drogą płciową wywoływana...
Słowa kluczowe:choroba weneryczna, choroba zakaźna, zachorowania, kiła, odra, gruźlica
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 lutego 2021, 15:35
Definicje: Dane dotyczące szczepień ochronnych informują o odsetku dzieci i młodzieży, które w konkretnym roku podlegały szczepieniom (zgodnie z kalendarzem szczepień) i zostały uodpornione na wybraną...
Słowa kluczowe:szczepienia dzieci, szczepienia młodzieży, szczepienia podstawowe, szczepienia pierwotne, szczepienie przypominające, szczepienia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 lutego 2021, 15:24
Wykaz Uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu
Słowa kluczowe:uchwały, Urząd Miejski w Przemyślu, Rada Miejska, Przemyśl
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 lutego 2021, 13:29
Dotacje udzielone przez MSWiA na realizację zadań Narodowego Programu Zdrowia i  służby krwi oraz programów zdrowotnych państwa
Słowa kluczowe:dotacje
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 lutego 2021, 11:26
Wykaz podmiotów podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia
Dostawca danych:Ministerstwo Zdrowia
Słowa kluczowe:podmioty, nadzorowane przez Ministra Zdrowia, podległe Ministrowi Zdrowia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 lutego 2021, 10:24
Publikacja zawiera informacje statystyczne charakteryzujące poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki kraju, z uwzględnieniem ważniejszych zróżnicowań regionalnych. W Roczniku znajduje się także obszerny...
Słowa kluczowe:rocznik statystyczny, edukacja, demografia, turystyka, ludność, rachunki narodowe, nauka i oświata, ceny, środowisko, budownictwo, zdrowie, rolnictwo, handel, wymiar sprawiedliwości, przemysł, kultura
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 grudnia 2020, 10:01
Rejestr Asystentów Medycznych umożliwia utworzenie upoważnienia do wystawiania przez osobę inną niż lekarz, lekarz dentysta i felczer zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy (e-ZLA)...
Dostawca danych:Centrum e-Zdrowia
Słowa kluczowe:Rejestr Asystentów Medycznych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 grudnia 2020, 10:55
Rejestr diagnostów laboratoryjnych zarejestrowanych na terytorium RP
Dostawca danych:Centrum e-Zdrowia
Słowa kluczowe:Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 grudnia 2020, 10:53
Dane teleadresowe jednostek Państowej Inspekcji Sanitarnej (.xlsx)
Słowa kluczowe:Państwowa Inspekcja Sanitarna, dane teleadresowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 grudnia 2020, 10:21
Zadłużenie SPZOZ Ministerstwo Zdrowia zbiera dane o zadłużeniu w ochronie zdrowia m.in. za pośrednictwem Głównego Urzędu Statystycznego. Kto składa sprawozdanie o stanie zobowiązań Sprawozdanie...
Dostawca danych:Ministerstwo Zdrowia
Słowa kluczowe:zobowiązania, SPZOZ, dane statystyczne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 9 grudnia 2020, 12:25
Krajowa Platforma SDG jest publicznie dostępnym narzędziem służącym do udostępniania i prezentacji wskaźników monitorujących Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 (z danymi dla Polski) oraz zestawu...
Słowa kluczowe:cele zrównoważonego rozwoju, wskaźniki zrównoważonego rozwoju, sdg
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 października 2020, 11:41
Zawiera obszerny zestaw informacji o Polsce oraz wybrane dane o krajach Europy i świata. W bogatej formie graficznej prezentowany jest opis statystyczny stanu gospodarki oraz poziomu życia ludności.
Słowa kluczowe:rocznik statystyczny, mały rocznik statystyczny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 września 2020, 10:18
 Centralny Rejestr Farmaceutów Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzony przez Naczelną Izbę Aptekarską na podstawie Ustawy o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1419.
Dostawca danych:Centrum e-Zdrowia
Słowa kluczowe:Centralny Rejestr Farmaceutów
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 sierpnia 2020, 14:16
Lista Surowców Farmaceutycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Dostawca danych:Centrum e-Zdrowia
Słowa kluczowe:surowiec farmaceutyczny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 sierpnia 2020, 13:37
Celem systemu dedykowanego na potrzeby systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, jest możliwości prowadzenia przez wojewodów w ogólnopolskim systemie teleinformatycznym ewidencji w zakresie szpitalnych...
Dostawca danych:Centrum e-Zdrowia
Słowa kluczowe:platforma P2, RPRM, rejestry medyczne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 11 maja 2020, 07:06
Celem systemu jest wsparcie obsługi Rejestru Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. System zawiera funkcjonalności wspierające obsługę złożenia wniosku o wpisanie do rejestru...
Dostawca danych:Centrum e-Zdrowia
Słowa kluczowe:platforma P2, RJWPRM, rejestry medyczne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 11 maja 2020, 06:40
Rejestr Ośrodków Medycznie Wspomaganej Prokreacji i Banków Komórek Rozrodczych i Zarodków.
Dostawca danych:Centrum e-Zdrowia
Słowa kluczowe:zdrowie
Zbiór danych
Data aktualizacji: 6 maja 2020, 09:13
Dane teleadresowe Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Słowa kluczowe:dane teleadresowe MSWiA
Zbiór danych
Data aktualizacji: 6 maja 2020, 08:25
Rejestr podmiotów leczniczych, rejestr praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz pielęgniarek i położnych.
Dostawca danych:Centrum e-Zdrowia
Słowa kluczowe:rejestry medyczne, platforma P2
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 maja 2020, 08:24
Zbiory danych: 1) Instytucje zarejestrowane w systemie wraz z danymi teleadresowymi 2) Dane o wyrobach medycznych  Celem utworzenia Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia jest gromadzenie i...
Dostawca danych:Centrum e-Zdrowia
Słowa kluczowe:System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia, system Informacji w ochronie zdrowia, zdrowie
Zbiór danych
Data aktualizacji: 2 maja 2020, 09:04