Początek strony

Dane

Pobierz metadane: Pobierz RDF Pobierz CSV

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (47),
  • Podpowiedź
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Rejestr produktów leczniczych (ludzkich i weterynaryjnych) zarejestrowanych terenie RP.
Dostawca danych:Centrum e-Zdrowia
Słowa kluczowe: platforma P2, produkty leczniczne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 kwietnia 2021, 06:47
Publikacja wydawana przez Centrum e-Zdrowia zawierająca informacje ze sprawozdań statystycznych MZ za 2016 rok i wybrane lata, dotyczące m.in. działalności szpitali stacjonarnych ogólnych, pracującego...
Dostawca danych:Centrum e-Zdrowia
Słowa kluczowe: Biuletyn Statystyczny Ministra Zdrowia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 20 kwietnia 2021, 12:44
Dane ze sprawozdań statystycznych Ministra Zdrowia : MZ-06 i MZ-11
Dostawca danych:Centrum e-Zdrowia
Słowa kluczowe: Dane ze sprawozdań statystycznych Ministra Zdrowia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 16 kwietnia 2021, 08:58
Publikacja wydawana przez Centrum e-Zdrowia zawierająca informacje ze sprawozdań statystycznych MZ za 2017 rok i wybrane lata, dotyczące m.in. działalności szpitali stacjonarnych ogólnych, pracującego...
Dostawca danych:Centrum e-Zdrowia
Słowa kluczowe: Biuletyn Statystyczny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 kwietnia 2021, 08:59
Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych zwany w skrócie Rejestrem Aptek prowadzony...
Dostawca danych:Centrum e-Zdrowia
Słowa kluczowe: platforma P2, rejestr aptek
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 kwietnia 2021, 06:28
Zbiór słowników medycznych. Ma eliminować nieporozumienia wynikające ze stosowania terminów medycznych.
Dostawca danych:Centrum e-Zdrowia
Słowa kluczowe: rejestry medyczne, platforma P2
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 kwietnia 2021, 06:45
Publikacja wydawana przez Centrum e-Zdrowia zawierająca informacje ze sprawozdań statystycznych MZ za 2018 rok i wybrane lata, dotyczące m.in. działalności szpitali stacjonarnych ogólnych, pracującego...
Dostawca danych:Centrum e-Zdrowia
Słowa kluczowe: Biuletyn Statystyczny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 marca 2021, 07:50
Publikacja wydawana przez Centrum e-Zdrowia zawierająca informacje ze sprawozdań statystycznych MZ za 2019 rok i wybrane lata, dotyczące m.in. działalności szpitali stacjonarnych ogólnych, pracującego...
Dostawca danych:Centrum e-Zdrowia
Słowa kluczowe: Biuletyn Statystyczny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 marca 2021, 12:48
Rejestr podmiotów leczniczych, rejestr praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych oraz fizjoterapeutów.
Dostawca danych:Centrum e-Zdrowia
Słowa kluczowe: rejestry medyczne, platforma P2
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 marca 2021, 07:25
Gruźlica, Kiła Częstotliwość wydania: roczna Definicje: Gruźlica to choroba zakaźna, powodowana przez zakażenie prątkami gruźlicy. Kiła to choroba weneryczna przenoszona drogą płciową wywoływana...
Słowa kluczowe: zachorowania, kiła, odra, gruźlica, choroba weneryczna, choroba zakaźna
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 marca 2021, 14:25
Definicje: Dane dotyczące szczepień ochronnych informują o odsetku dzieci i młodzieży, które w konkretnym roku podlegały szczepieniom (zgodnie z kalendarzem szczepień) i zostały uodpornione na wybraną...
Słowa kluczowe: szczepienia dzieci, szczepienia młodzieży, szczepienia podstawowe, szczepienia pierwotne, szczepienie przypominające, szczepienia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 lutego 2021, 15:24
Wykaz Uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu
Słowa kluczowe: Urząd Miejski w Przemyślu, uchwały, Rada Miejska, Przemyśl
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 lutego 2021, 13:29
Dotacje udzielone przez MSWiA na realizację zadań Narodowego Programu Zdrowia i  służby krwi oraz programów zdrowotnych państwa
Słowa kluczowe: dotacje
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 lutego 2021, 11:26
Wykaz podmiotów podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia
Dostawca danych:Ministerstwo Zdrowia
Słowa kluczowe: podmioty, nadzorowane przez Ministra Zdrowia, podległe Ministrowi Zdrowia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 lutego 2021, 10:24
Publikacja zawiera informacje statystyczne charakteryzujące poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki kraju, z uwzględnieniem ważniejszych zróżnicowań regionalnych. W Roczniku znajduje się także obszerny...
Słowa kluczowe: rolnictwo, środowisko, zdrowie, kultura, edukacja, turystyka, przemysł, rachunki narodowe, demografia, ludność, rocznik statystyczny, budownictwo, handel, nauka i oświata, ceny, wymiar sprawiedliwości
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 grudnia 2020, 10:01
Rejestr Asystentów Medycznych umożliwia utworzenie upoważnienia do wystawiania przez osobę inną niż lekarz, lekarz dentysta i felczer zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy (e-ZLA)...
Dostawca danych:Centrum e-Zdrowia
Słowa kluczowe: Rejestr Asystentów Medycznych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 grudnia 2020, 10:55
Rejestr diagnostów laboratoryjnych zarejestrowanych na terytorium RP
Dostawca danych:Centrum e-Zdrowia
Słowa kluczowe: Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 grudnia 2020, 10:53
Dane teleadresowe jednostek Państowej Inspekcji Sanitarnej (.xlsx)
Słowa kluczowe: dane teleadresowe, Państwowa Inspekcja Sanitarna
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 grudnia 2020, 10:21
Zadłużenie SPZOZ Ministerstwo Zdrowia zbiera dane o zadłużeniu w ochronie zdrowia m.in. za pośrednictwem Głównego Urzędu Statystycznego. Kto składa sprawozdanie o stanie zobowiązań Sprawozdanie...
Dostawca danych:Ministerstwo Zdrowia
Słowa kluczowe: dane statystyczne, SPZOZ, zobowiązania
Zbiór danych
Data aktualizacji: 9 grudnia 2020, 12:25
Krajowa Platforma SDG jest publicznie dostępnym narzędziem służącym do udostępniania i prezentacji wskaźników monitorujących Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 (z danymi dla Polski) oraz zestawu...
Słowa kluczowe: sdg, cele zrównoważonego rozwoju, wskaźniki zrównoważonego rozwoju
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 października 2020, 11:41