Początek strony

Dane

Pobierz metadane dla katalogu: Pobierz RDF Pobierz CSV Pobierz XML

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (52),
  • Podpowiedź
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Publikacja wydawane przez Centrum e-Zdrowia zawierające informacje ze sprawozdań statystycznych MZ za 2013 rok i wybrane lata, dotycząca m.in. działalności szpitali stacjonarnych ogólnych, pracującego...
Dostawca danych:Centrum e-Zdrowia
Słowa kluczowe: Biuletyn Statystyczny Ministra Zdrowia 2014
Zbiór danych
Data aktualizacji: 8 czerwca 2021, 06:58
Publikacja wydawane przez Centrum e-Zdrowia zawierająca informacje ze sprawozdań statystycznych MZ za 2014 rok i wybrane lata, dotycząca m.in. działalności szpitali stacjonarnych ogólnych, pracującego...
Dostawca danych:Centrum e-Zdrowia
Słowa kluczowe: Biuletyn Statystyczny Ministra Zdrowia 2015
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 czerwca 2021, 10:40
Celem systemu dedykowanego na potrzeby systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, jest możliwości prowadzenia przez wojewodów w ogólnopolskim systemie teleinformatycznym ewidencji w zakresie szpitalnych...
Dostawca danych:Centrum e-Zdrowia
Słowa kluczowe: rejestry medyczne, platforma P2, RPRM
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 maja 2021, 04:05
Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej zwany w skrócie Rejestrem Hurtowni Farmaceutycznych prowadzony jest przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny zgodnie z art. 83 ustawy Prawo farmaceutyczne...
Dostawca danych:Centrum e-Zdrowia
Słowa kluczowe: platforma P2, rejestr hurtowni farmaceutycznych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 16 maja 2021, 20:02
Informator o Terminach Leczenia Informator o Terminach Leczenia jest zbiorem danych znajdującym się w zasobach Narodowego Funduszu Zdrowia. Obejmuje informacje o świadczeniach opieki zdrowotnej (procedury...
Dostawca danych:Narodowy Fundusz Zdrowia
Słowa kluczowe: terminy leczenia, api terminy leczenia, itl, api itl, termin, wolny termin, api nfz
Zbiór danych
Data aktualizacji: 11 maja 2021, 06:25
API Statystyki NFZ – Refundacja Apteczna API Statystyki NFZ – Refundacja Apteczna obejmuje ilości opakowań i wartości leków refundowanych przez NFZ w podziale na: produkty lecznicze, grupy ATC i obszary...
Dostawca danych:Narodowy Fundusz Zdrowia
Słowa kluczowe: statystyka, leki, leki refundowane, api nfz
Zbiór danych
Data aktualizacji: 11 maja 2021, 06:14
API Statystyki NFZ - Leki w Programach Lekowych API Statystyki NFZ – Leki w Programach Lekowych obejmuje statystyki wartości refundacji leków w programach lekowych w podziale na: substancje czynne,
Dostawca danych:Narodowy Fundusz Zdrowia
Słowa kluczowe: statystyka, nfz, leki, programy lekowe, api nfz
Zbiór danych
Data aktualizacji: 11 maja 2021, 06:10
API Umowy NFZ API UmowyNFZ – obejmujący informacje o zawartych umowach przez poszczególne Oddziały Wojewódzkie NFZ od 2008 roku, o których mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach...
Dostawca danych:Narodowy Fundusz Zdrowia
Słowa kluczowe: umowy, świadczenia medyczne, świadczeniodawcy, api nfz
Zbiór danych
Data aktualizacji: 11 maja 2021, 06:07
API Statystyki NFZ - Leki w Chemioterapii API Statystyki NFZ – Leki w Chemioterapii obejmuje statystyki dotyczące liczby pacjentów i wartości refundacji (wg kwoty rozliczonej) leków stosowanych w katalogu...
Dostawca danych:Narodowy Fundusz Zdrowia
Słowa kluczowe: statystyka, chemioterapia, leki w chemioterapii, api nfz
Zbiór danych
Data aktualizacji: 11 maja 2021, 06:05
Rejestr Ośrodków Medycznie Wspomaganej Prokreacji i Banków Komórek Rozrodczych i Zarodków.
Dostawca danych:Centrum e-Zdrowia
Słowa kluczowe: zdrowie
Zbiór danych
Data aktualizacji: 10 maja 2021, 04:56
Krajowa Platforma SDG jest publicznie dostępnym narzędziem służącym do udostępniania i prezentacji wskaźników monitorujących Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 (z danymi dla Polski) oraz zestawu...
Słowa kluczowe: api, sdg, cele zrównoważonego rozwoju, wskaźniki zrównoważonego rozwoju, api SDG
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 maja 2021, 08:11
System STRATEG jest publicznie dostępnym, aktualizowanym przynajmniej raz w kwartale, systemem wspierającym proces monitorowania rozwoju oraz ewaluację efektów podejmowanych działań na rzecz wzmocnienia...
Słowa kluczowe: api, wskaźniki, STRATEG, polityka rozwoju, Europa 2020, api STRATEG
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 maja 2021, 08:05
Bank Danych Lokalnych (BDL) jest największym w Polsce uporządkowanym zbiorem informacji o sytuacji społecznej, gospodarczej, demograficznej i stanie środowiska, opisującym jednostki różnych szczebli podziału...
Słowa kluczowe: api, BDL, bank danych lokalnych, API BDL
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 maja 2021, 07:57
API Statystyki NFZ – Świadczenia API Statystyki NFZ – Świadczenia to usługa sieciowa świadczona przez Narodowy Fundusz Zdrowia udostępniania zbioru danych z obszaru statystyk świadczeń opieki zdrowotnej...
Dostawca danych:Narodowy Fundusz Zdrowia
Słowa kluczowe: statystyka, świadczenia, api nfz
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 maja 2021, 10:05
Celem systemu jest wsparcie obsługi Rejestru Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. System zawiera funkcjonalności wspierające obsługę złożenia wniosku o wpisanie do rejestru...
Dostawca danych:Centrum e-Zdrowia
Słowa kluczowe: rejestry medyczne, platforma P2, RJWPRM
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 maja 2021, 06:21
Publikacja wydawana przez Centrum e-Zdrowia zawierająca informacje ze sprawozdań statystycznych MZ za 2016 rok i wybrane lata, dotyczące m.in. działalności szpitali stacjonarnych ogólnych, pracującego...
Dostawca danych:Centrum e-Zdrowia
Słowa kluczowe: Biuletyn Statystyczny Ministra Zdrowia 2016
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 kwietnia 2021, 08:57
Zbiór liczby zgonów z powodu COVID-19 w podziale na zgony bez chorób współistniejących oraz zgony z chorobami współistniejącymi, aktualizowany co tydzień. Analiza i wnioskowanie wyłącznie na podstawie...
Dostawca danych:Centrum e-Zdrowia
Słowa kluczowe: Zgony z powodu COVID-19
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 kwietnia 2021, 10:13
Lista Surowców Farmaceutycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Dostawca danych:Centrum e-Zdrowia
Słowa kluczowe: surowiec farmaceutyczny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 kwietnia 2021, 06:18
Rejestr produktów leczniczych (ludzkich i weterynaryjnych) zarejestrowanych terenie RP.
Dostawca danych:Centrum e-Zdrowia
Słowa kluczowe: platforma P2, produkty leczniczne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 kwietnia 2021, 05:53
Publikacja wydawana przez Centrum e-Zdrowia zawierająca informacje ze sprawozdań statystycznych MZ za 2016 rok i wybrane lata, dotyczące m.in. działalności szpitali stacjonarnych ogólnych, pracującego...
Dostawca danych:Centrum e-Zdrowia
Słowa kluczowe: Biuletyn Statystyczny Ministra Zdrowia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 20 kwietnia 2021, 12:44