Początek strony

Dane

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (465),
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Dane zawierają informacje o stanie kadrowym Policji za lata 2014 - 2020 na temat m.in. stanu zatrudnienia wg garnizonów, jednostek, korpusów, stażu, wieku i wykształcenia funkcjonariuszy.
Dostawca danych:Komenda Główna Policji
Słowa kluczowe:stan kadrowy, stan etatowy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 lutego 2021, 12:37
Wizyty zagraniczne  oraz spotkania krajowe Ministra Spraw Zagranicznych - II powoła 2019 r.
Słowa kluczowe:wizyty, spraw zagranicznych, spotkania, zagraniczne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 lutego 2021, 10:43
Lista Wynalazków
Słowa kluczowe:wynalazek, lista wynalazków, lista
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 lutego 2021, 10:07
Lista Znaków Towarowych
Słowa kluczowe:znak towarowy, lista znaków towarowych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 lutego 2021, 09:47
Lista Wzorów Użytkowych
Słowa kluczowe:lista wzorów użytkowych, wzór użytkowy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 lutego 2021, 09:47
Uprawnienia do kierowania pojazdami w roku 2019  i 2020 wg płci i wieku
Słowa kluczowe:Uprawnienia do kierowania pojazdami
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 lutego 2021, 14:34
Prawa jazdy w podziale na wiek i płeć
Słowa kluczowe:prawa jazdy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 lutego 2021, 14:29
Badania techniczne pojazdów wykonane przez SKP w 2020 roku
Słowa kluczowe:SKP
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 lutego 2021, 13:10
Marki samochodów osobowych w 2020 roku
Słowa kluczowe:marka, pojazdy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 lutego 2021, 12:05
Lista Wzorów Przemysłowych
Słowa kluczowe:wzór przemysłowy, lista wzorów przemysłowych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 lutego 2021, 10:19
Dane zostały opracowane na podstawie informacji zawartych w Rejestrze Stanu Cywilnego. Dane obejmują zgony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których sporządzony został akt zgonu. Pierwszy zestaw...
Słowa kluczowe:PESEL, zgony, ludność
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 lutego 2021, 07:32
Zespół CERT Polska działa w strukturach NASK – Państwowego Instytutu Badawczego prowadzącego działalność naukową, krajowy rejestr domen .pl i dostarczającego zaawansowane usługi teleinformatyczne. CERT...
Słowa kluczowe:strony internetowe, bezpieczeństwo, internet
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 lutego 2021, 16:36
Dane teleadresowe misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych w Polsce.
Słowa kluczowe:polityka zagraniczna, MSZ, placówki dyplomatyczne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 lutego 2021, 11:07
Krajowa Informacja Skarbowa (dalej: KIS) działając w ramach struktur Krajowej Administracji Skarbowej realizuje zadania z zakresu udzielania informacji podatkowej i celnej. Opublikowane szczegółowe dane...
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:administracja skarbowa, informacja, krajowa informacja skarbowa
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 lutego 2021, 09:41
Wykaz szkoleń zawodowych i kursów realizowanych w ramach centralnego doskonalenia zawodowego policjantów prowadzonych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w 2018 r.
Słowa kluczowe:szkolenie, kurs, policja
Zbiór danych
Data aktualizacji: 16 lutego 2021, 15:02
Lista zasobów danych publicznych w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP) udostępnionych na portalu Otwarte Dane dane.gov.pl.
Słowa kluczowe:otwarte dane, zasoby, centralne repozytorium informacji publicznej, CRIP, dane publiczne, dane, open data
Zbiór danych
Data aktualizacji: 16 lutego 2021, 14:49
Wykaz nieruchomości w trwałym zarządzie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Słowa kluczowe:nieruchomości
Zbiór danych
Data aktualizacji: 16 lutego 2021, 08:56
Wykaz realizowanych projektów badawczych
Słowa kluczowe:projekt badawczy, instytut badawczy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 lutego 2021, 15:52
Dane statystyczne dotyczące szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych (liczba uczestników/absolwentów)
Słowa kluczowe:szkolenie, policja
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 lutego 2021, 15:35
Dane statystyczne dotyczące szkolenia zawodowego podstawowego (liczba uczestników/absolwentów)
Słowa kluczowe:szkolenie, policja
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 lutego 2021, 15:30