Początek strony

Dane

Pobierz metadane dla katalogu: Pobierz RDF Pobierz CSV Pobierz XML

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (464),
  • Podpowiedź
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Współpraca ze społeczeństwem
Słowa kluczowe: obronność
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 czerwca 2021, 06:59
Lista Znaków Towarowych
Słowa kluczowe: znak towarowy, lista znaków towarowych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 czerwca 2021, 10:35
Lista Wzorów Użytkowych
Słowa kluczowe: wzór użytkowy, lista wzorów użytkowych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 czerwca 2021, 10:34
Lista Wzorów Przemysłowych
Słowa kluczowe: wzór przemysłowy, lista wzorów przemysłowych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 czerwca 2021, 10:32
Lista Wynalazków
Słowa kluczowe: lista, lista wynalazków, wynalazek
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 czerwca 2021, 10:32
Lista Topografii Układów Scalonych
Słowa kluczowe: układ scalony, topografia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 czerwca 2021, 10:28
Zbior Uzytkowanie terenu powstal w wyniku harmonizacji i integracji zbioru danych Bazy Danych Obiektow Topograficzych zawierajacej obszary rolnicze, powierzchnie sztuczne, lasy, tereny pol (naturalne),
Słowa kluczowe: XML, GML, użytkowanie gruntów
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 czerwca 2021, 09:05
Zbiór zawiera sieci transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego oraz związana z nimi infrastruktura. Obejmują połączenia pomiędzy różnymi sieciami. Zbiór Sieci transportowe powstał w wyniku...
Słowa kluczowe: XML, GML
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 czerwca 2021, 08:25
Dane zostały opracowane na podstawie informacji zawartych w Rejestrze Stanu Cywilnego. Dane obejmują zgony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których sporządzony został akt zgonu. Pierwszy zestaw...
Słowa kluczowe: ludność, zgony, PESEL
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 czerwca 2021, 06:20
Artykuł 43 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zgodnie z którym „Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzi ewidencję podmiotów, w...
Słowa kluczowe: ewidencja, państwowa jednostka organizacyjna
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 czerwca 2021, 12:45
Artykuł 43 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zgodnie z którym „Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzi ewidencję podmiotów, w...
Słowa kluczowe: ewidencja, spółka z udziałem skarbu państwa
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 czerwca 2021, 12:44
Artykuł 43 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zgodnie z którym „Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzi ewidencję podmiotów, w...
Słowa kluczowe: ewidencja, przedsiębiorstwo państwowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 czerwca 2021, 12:42
Zespół CERT Polska działa w strukturach NASK - Państwowego Instytutu Badawczego prowadzącego działalność naukową, krajowy rejestr domen .pl i dostarczającego zaawansowane usługi teleinformatyczne. CERT...
Słowa kluczowe: strony internetowe, bezpieczeństwo, internet
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 czerwca 2021, 11:38
Rejestr umów z przeprowadzonych zamówień publicznych powyżej 30 tys. euro netto, od 1 stycznia 2018 roku
Słowa kluczowe: MSZ
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 czerwca 2021, 12:01
Data aktualizacji (updated on):    16.06.2021 r.   Ostatnio rozszerzone oznaczenie handlowe:      Część „Ryby”: Ilisza indyjska (Ilisha melastoma); kod FAO: PIE Krakacze (Pennahia...
Słowa kluczowe: wykaz, handel rybny, ryb, oznaczenia handlowe, gatunki ryb, wodne bezkręgowce, rynek, rynek polski, glony, gatunki glonów
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 czerwca 2021, 11:55
Numeryczny model terenu (NMT) stanowi dyskretną (punktową) reprezentację wysokości topograficznej powierzchni terenu, wraz z algorytmem interpolacyjnym umożliwiającym odtworzenie jej kształtu w określonym...
Słowa kluczowe: GUGiK, numeryczny model terenu, NMT, CMW, DTM
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 czerwca 2021, 10:47
Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG) zawiera nazwy urzędowe, zestandaryzowane i niestandaryzowane miejscowości oraz obiektów fizjograficznych wraz z atrybutami i lokalizacją określoną za pomocą...
Słowa kluczowe: obiekty fizjograficzne, obiekt wodny, miejscowości, GUGiK, nazwa geograficzna
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 czerwca 2021, 07:50
W ramach zbioru danych udostępniane są: PRG - jednostki administracyjne: obręby ewidencyjne; gminy; jednostki ewidencyjne; powiaty; województwa; Państwo PRG - granice specjalne: obszar działania...
Słowa kluczowe: jednostki administracyjne, granice, geoportal, geodezja, adres, numeracja adresowa, granice specjalne, wykaz pól powierzchni
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 czerwca 2021, 07:39
Uprawnienia do kierowania pojazdami w roku 2019  i 2020 wg płci i wieku
Słowa kluczowe: Uprawnienia do kierowania pojazdami
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 czerwca 2021, 07:30
Zbiór publikuje dane ewidencji gruntów i budynków pochodzące z zasobów powiatowych. Prezentacja zbioru opiera się o usługę WMS (Web Map Service) KIEG (Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów) zgodną ze standardem...
Słowa kluczowe: api, XML, GML, działki katastralne, CP
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 czerwca 2021, 07:03