Początek strony

Dane

Pobierz metadane: Pobierz RDF Pobierz CSV

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (464),
  • Podpowiedź
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Liczba wniosków o wydanie wizy w celu repatriacji
Słowa kluczowe: wiza repatriacyjna, liczba wniosków
Zbiór danych
Data aktualizacji: 14 kwietnia 2021, 09:31
Lista Wynalazków
Słowa kluczowe: lista, lista wynalazków, wynalazek
Zbiór danych
Data aktualizacji: 14 kwietnia 2021, 09:23
Lista Znaków Towarowych
Słowa kluczowe: znak towarowy, lista znaków towarowych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 14 kwietnia 2021, 09:21
Lista Wzorów Przemysłowych
Słowa kluczowe: wzór przemysłowy, lista wzorów przemysłowych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 14 kwietnia 2021, 09:21
Lista Wzorów Użytkowych
Słowa kluczowe: wzór użytkowy, lista wzorów użytkowych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 14 kwietnia 2021, 09:20
Osiedlania się repatriantów na terenie poszczególnych województw
Słowa kluczowe: repatriacja
Zbiór danych
Data aktualizacji: 14 kwietnia 2021, 09:03
Liczba postanowień Prezydenta RP o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
Słowa kluczowe: obywatelstwo
Zbiór danych
Data aktualizacji: 14 kwietnia 2021, 07:53
Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: podatki, statystyka, deklaracje podatkowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 13 kwietnia 2021, 12:05
Rejestr zawartych umów cywilno-prawnych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (do 15.11.2019 r. Ministerstwo Środowiska, do 6 października 2020 r. Ministerstwa Klimatu oraz Ministerstwa Środowiska),
Słowa kluczowe: Ministerstwo Klimatu, rejestr, rejestr umów, umowa, kontrahenci
Zbiór danych
Data aktualizacji: 13 kwietnia 2021, 11:40
Dane teleadresowe polskich placówek zagranicznych
Słowa kluczowe: Polak za granicą
Zbiór danych
Data aktualizacji: 13 kwietnia 2021, 09:11
Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości...
Słowa kluczowe: handel hurtowy, napoje alkoholowe, obrót hurtowy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 13 kwietnia 2021, 08:25
Wykaz środków trwałych i pozostałych środków trwałych
Słowa kluczowe: wykaz
Zbiór danych
Data aktualizacji: 13 kwietnia 2021, 08:20
Data aktualizacji (updated on):    08.04.2021 r. Ostatnio rozszerzone oznaczenie handlowe:      Część „Ryby”: 84. Kinglip królewski (miętus królewski, miętus kapski) (Genypterus capensis); kod...
Słowa kluczowe: wykaz, oznaczenia handlowe, gatunki ryb, wodne bezkręgowce, rynek, rynek polski, handel rybny, ryb, glony, gatunki glonów
Zbiór danych
Data aktualizacji: 13 kwietnia 2021, 07:23
Dane zostały opracowane na podstawie informacji zawartych w Rejestrze Stanu Cywilnego. Dane obejmują zgony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których sporządzony został akt zgonu. Pierwszy zestaw...
Słowa kluczowe: ludność, zgony, PESEL
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 kwietnia 2021, 07:55
Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym publikujemy dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze...
Słowa kluczowe: dotacje, fundusze europejskie, dofinansowanie, programy operacyjne, europejski fundusz społeczny, europejski fundusz rozwoju regionalnego, fundusz spójności, lista projektów, beneficjent
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 kwietnia 2021, 06:12
Rejestr przedsiębiorców uprawnionych do skupu wprowadzonych do obrotu produktów rybołówstwa, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o organizacji rynku rybnego (Dz.U.2015.1267).
Słowa kluczowe: rybołówstwo, przedsiębiorcy, rejestr, ryb, produkty rybne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 9 kwietnia 2021, 13:10
Zbiór zawiera dane dotyczące ilości spersonalizowanych dokumentów paszportowych w poszczególnych kwartałach wskazanego roku, z uwzględnieniem podziału na ilości paszportów wyprodukowanych dla poszczególnych...
Słowa kluczowe: personalizacja, paszport, paszporty
Zbiór danych
Data aktualizacji: 9 kwietnia 2021, 07:51
Zbiór zawiera dane dotyczące ilości spersonalizowanych dowodów osobistych w poszczególnych kwartałach wskazanego roku, z uwzględnieniem podziału na ilości dowodów osobistych wyprodukowanych dla poszczególnych...
Słowa kluczowe: dowody osobiste, dowód osobisty, personalizacja
Zbiór danych
Data aktualizacji: 9 kwietnia 2021, 07:50
Zestawienia zawierają dane dot.: żołnierzy zawodowych, kandydatów na żołnierzy zawodowych, przekwalifikowania zawodowego.
Słowa kluczowe: obronność, dane kadrowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 8 kwietnia 2021, 11:00
DANE TELEADRESOWE: Kapitanaty Portów, Bosmanaty Portów, Inspektoraty Ochrony Wybrzeża, Latarnie Morskie.
Słowa kluczowe: Ministerstwo Infrastruktury, statek, żegluga, port, bosmanaty, latarnie, UMG, latarnie morskie, inspektorat ochrony wybrzeża, UMS, wybrzeże, Kapitanat, Urząd Morski, Urząd Morski Szczecin, Urząd Morski Gdynia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 6 kwietnia 2021, 07:44