Początek strony

Dane

Pobierz metadane dla katalogu: Pobierz RDF Pobierz CSV Pobierz XML

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (471),
  • Podpowiedź
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Rejestr zawiera wykaz przedsiębiorców uprawnionych do wykonywania działalności pocztowej. Rejestr operatorów pocztowych. Poczta. Działalność regulowana. Działalność pocztowa. Działalność kurierska.
Słowa kluczowe: operatorzy pocztowi, działalność pocztowa, działalność regulowana, rejestr operatorów pocztowych, poczta
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 lipca 2021, 13:06
Rejestr jednostek samorządu terytorialnego prowadzących działalność w zakresie telekomunikacji
Słowa kluczowe: telekomunikacja, województwo, rejestr, gmina, powiat, jednostka samorządu terytorialnego, działalność telekomunikacyjna
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 lipca 2021, 07:00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)...
Słowa kluczowe: ARiMR, PROW 2014-2020, EFRROW, wsparcie rozwoju obszarów wiejskich, MRiRW
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 lipca 2021, 12:03
Najbardziej powszechnym instrumentem wsparcia obszarów wiejskich są dopłaty w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, nazywane często płatnościami bezpośrednimi. Po wejściu Polski do UE w ramach Wspólnej...
Słowa kluczowe: rolnictwo, ARiMR, płatności bezpośrednie, dopłaty, instrumenty wsparcia, wpr
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 lipca 2021, 12:02
W ramach wspólnej organizacji rynków rolnych udzielana była/jest następująca pomoc w odniesieniu do rynku owoców i warzyw: pomoc o przyznanie pomocy finansowej na dofinansowanie funduszu operacyjnego,
Słowa kluczowe: sprawozdania
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 lipca 2021, 12:01
ARiMR ma w swojej ofercie wsparcie udzielane rolnikom w ramach budżetu krajowego, tzw. pomoc krajową. Pomoc ta udzielana jest w formie dopłat do oprocentowania oraz gwarancji i poręczeń i spłaty preferencyjnych...
Słowa kluczowe: ARiMR, pomoc krajowa
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 lipca 2021, 12:01
Statystyki odwiedzin strony www.przemysl.pl oraz BIP Urzędu Miejskiego w Przemyślu gromadzone i oprcowane z wykorzystanie narzędzi google analytics w okresie od 1 stycznia 2015 roku. Prezentowane dane...
Słowa kluczowe: Gmina Miejska Przemyśl, Urząd Miejski w Przemyślu, www.przemysl.pl, statystyka, informacje statystyczne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 lipca 2021, 08:24
Lista Znaków Towarowych
Słowa kluczowe: znak towarowy, lista znaków towarowych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 lipca 2021, 07:46
Lista Wzorów Użytkowych
Słowa kluczowe: wzór użytkowy, lista wzorów użytkowych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 lipca 2021, 07:45
Lista Wzorów Przemysłowych
Słowa kluczowe: wzór przemysłowy, lista wzorów przemysłowych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 lipca 2021, 07:44
Lista Wynalazków
Słowa kluczowe: lista, lista wynalazków, wynalazek
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 lipca 2021, 07:44
Lista Topografii Układów Scalonych
Słowa kluczowe: układ scalony, topografia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 lipca 2021, 07:43
Dane zostały opracowane na podstawie informacji zawartych w Rejestrze Stanu Cywilnego. Dane obejmują zgony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których sporządzony został akt zgonu. Pierwszy zestaw...
Słowa kluczowe: ludność, zgony, PESEL
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 lipca 2021, 08:19
Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym publikujemy dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze...
Słowa kluczowe: dotacje, fundusze europejskie, dofinansowanie, programy operacyjne, europejski fundusz społeczny, europejski fundusz rozwoju regionalnego, fundusz spójności, lista projektów, beneficjent
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 lipca 2021, 16:00
Zbiór Nazwy geograficzne został opracowany na podstawie zasobu Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG). Zbiór zawiera nazwy geograficzne z terenu Polski i obejmuje zbiór nazw miejscowości i obiektów...
Słowa kluczowe: nazwa geograficzna, INSPIRE, XML, GML, nazwy miejscowości, nazwy obiektów fizjograficznych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 lipca 2021, 12:00
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 lipca 2021, 08:34