Początek strony

Dane

Pobierz metadane dla katalogu: Pobierz RDF Pobierz CSV Pobierz XML

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (492),
  • Podpowiedź
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Zespół CERT Polska działa w strukturach NASK - Państwowego Instytutu Badawczego prowadzącego działalność naukową, krajowy rejestr domen .pl i dostarczającego zaawansowane usługi teleinformatyczne. CERT...
Słowa kluczowe: strony internetowe, bezpieczeństwo, internet
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 września 2021, 14:09
Lista Wzorów Przemysłowych
Słowa kluczowe: wzór przemysłowy, lista wzorów przemysłowych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 września 2021, 08:10
Lista Wynalazków
Słowa kluczowe: lista, lista wynalazków, wynalazek
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 września 2021, 08:09
Lista Znaków Towarowych
Słowa kluczowe: znak towarowy, lista znaków towarowych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 września 2021, 08:09
Lista Wzorów Użytkowych
Słowa kluczowe: wzór użytkowy, lista wzorów użytkowych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 września 2021, 08:08
Harmonogramy udostępniania danych są opracowywane co pół roku. Jest to realizacja zadania z Programu otwierania danych na lata 2021-2027 dotyczącego poprawy jakości i zwiększenia dystrybucji danych w...
Słowa kluczowe: PODP, otwarte dane, harmonogram, MC, POD
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 września 2021, 14:32
Dane GFS miesięczne, publikowane zgodnie ze Specjalnym Standardem Udostępniania Danych (SDDS) założonym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Informacja zawiera dane miesięczne o źródłach i sposobie...
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: gfs, montly data, SDDS
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 września 2021, 17:39
artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
Słowa kluczowe: żywność, zafałszowanie
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 września 2021, 12:39
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 września 2021, 12:30
Dane zostały opracowane na podstawie informacji zawartych w Rejestrze Stanu Cywilnego. Dane obejmują zgony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których sporządzony został akt zgonu. Pierwszy zestaw...
Słowa kluczowe: ludność, zgony, PESEL
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 września 2021, 07:27
Zgodnie z przepisami art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych publikujemy wykaz stron internetowych oraz wykaz...
Słowa kluczowe: strony internetowe, podmioty publiczne, adresy internetowe, aplikacje mobilne, dostępność
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 września 2021, 14:13
Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników 1995-2019
Słowa kluczowe: krus. składki. ubezpieczenie. rolnicy.
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 września 2021, 13:21
Lista zasobów danych publicznych w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP) udostępnionych na portalu Otwarte Dane dane.gov.pl.
Słowa kluczowe: otwarte dane, zasoby, dane, dane publiczne, CRIP, centralne repozytorium informacji publicznej, open data
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 września 2021, 12:53
Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym publikujemy dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze...
Słowa kluczowe: dotacje, fundusze europejskie, dofinansowanie, programy operacyjne, europejski fundusz społeczny, europejski fundusz rozwoju regionalnego, fundusz spójności, lista projektów, beneficjent
Zbiór danych
Data aktualizacji: 16 września 2021, 09:56
Rejestry umów zawartych w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Słowa kluczowe: obronność
Zbiór danych
Data aktualizacji: 13 września 2021, 10:06
Rejestr producentów i handlowców został utworzony na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w...
Słowa kluczowe: rejestr
Zbiór danych
Data aktualizacji: 10 września 2021, 10:44
Sytuacja podażowo-popytowa i cenowa na rynkach
Słowa kluczowe: cena, popyt, podaż
Zbiór danych
Data aktualizacji: 8 września 2021, 12:23
Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: podatki, statystyka, deklaracje podatkowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 8 września 2021, 10:01
Transportowy Dozór Techniczny: Wykaz podmiotów prowadzących kursy ADR_RID_ADN dla poszczególnych województw,  stan na dzień 14.07.2021
Słowa kluczowe: uprawnienia transportowe, TDT, Transportowy Dozór Techniczny, Kursy ADR, ADR_RID_ADN, wykaz podmiotów prowadzących kursy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 września 2021, 13:54
Krajowy Punkt Dostępu (KPD) do informacji o podróżach multimodalnych (tymczasowy). Krajowy Punktu Dostępu do informacji o podróżach multimodalnych - umożliwi udostępnienie istniejących danych dotyczących...
Słowa kluczowe: transport, przewozy, KPD, Krajowy Punkt Dostępowy, Program wspierający działania (PSA), podróże multimodalne, multimodalne, multimodalny transport, NETEX, TEN-T, przyjazdy.pl, city-nav.com, wtp.waw.pl, przewozy autobusowe, mpk, pks, vikibus, prestigebus, pks chełm, intercity, siemianowice, kpd gdkia, ztm rzeszów, einfo.rzeszow, ztm.rzeszow, toruń, koleje dolnosląskie, kolejedolnoslaskie.pl, uzs wrocław, urząd żeglugi sródlądowej, wroc.uzs.gov.pl, opendata.org.pl, NAP, The National Access Point, informacje o podróżach multimodalnych, rozkład jazdy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 września 2021, 13:34