Początek strony

Dane

Pobierz metadane dla katalogu: Pobierz RDF Pobierz CSV Pobierz XML

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (436),
  • Podpowiedź
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Inwentaryzacje dendrologiczne miasta Kołobrzeg
Dostawca danych:Urząd Miasta Kołobrzeg
Słowa kluczowe: drzewostan
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 października 2021, 09:30
Dane turystyczne miasta Kołobrzeg
Dostawca danych:Urząd Miasta Kołobrzeg
Słowa kluczowe: turystyka, noclegi, sport i rekreacja, POI
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 października 2021, 09:10
Parkometry i Strefy Płatnego Parkowania miasta Kołobrzeg
Dostawca danych:Urząd Miasta Kołobrzeg
Słowa kluczowe: parkometr, strefa płatnego parkowania
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 października 2021, 08:52
Przedszkola, szkoły i obwody szkolne miasta Kołobrzeg
Dostawca danych:Urząd Miasta Kołobrzeg
Słowa kluczowe: szkoły podstawowe, placówki wychowania przedszkolnego, obwód szkolny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 października 2021, 07:57
Psie pakiety i psie wybiegi miasta Kołobrzeg
Dostawca danych:Urząd Miasta Kołobrzeg
Słowa kluczowe: psi pakiet, psi wybieg
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 października 2021, 07:40
Zakłady z substancjami niebezpiecznymi miasta Kołobrzeg
Dostawca danych:Urząd Miasta Kołobrzeg
Słowa kluczowe: zakład z substancjami niebezpiecznymi
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 października 2021, 07:25
Stacje roweru miejskiego miasta Kołobrzeg
Dostawca danych:Urząd Miasta Kołobrzeg
Słowa kluczowe: rower, rowery, rower miejski, stacja rowerowa
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 października 2021, 07:22
Instalacje wytwarzające pola elektromagnetyczne miasta Kołobrzeg
Dostawca danych:Urząd Miasta Kołobrzeg
Słowa kluczowe: pola elektromagnetyczne, monitoring pól elektromagnetycznych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 października 2021, 07:19
Punkty świetlne i punkty poboru energii miasta Kołobrzeg
Dostawca danych:Urząd Miasta Kołobrzeg
Słowa kluczowe: energetyka
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 października 2021, 11:51
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych miasta Kołobrzeg
Dostawca danych:Urząd Miasta Kołobrzeg
Słowa kluczowe: ochrona środowiska, pszok, punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 października 2021, 11:29
Place zabaw miasta Kołobrzeg
Dostawca danych:Urząd Miasta Kołobrzeg
Słowa kluczowe: plac zabaw
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 października 2021, 10:58
Obiekty zawierające azbest miasta Kołobrzeg
Dostawca danych:Urząd Miasta Kołobrzeg
Słowa kluczowe: azbest, ochrona środowiska, usuwanie azbestu
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 października 2021, 10:36
Miejskie Stacje Minielektroodpadów miasta Kołobrzeg
Dostawca danych:Urząd Miasta Kołobrzeg
Słowa kluczowe: ekologia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 października 2021, 10:05
Lokale komunalne miasta Kołobrzeg
Dostawca danych:Urząd Miasta Kołobrzeg
Słowa kluczowe: sprawy komunalne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 października 2021, 09:52
Kąpieliska miasta Kołobrzeg
Dostawca danych:Urząd Miasta Kołobrzeg
Słowa kluczowe: kąpieliska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 października 2021, 07:01
Gminna Ewidencja Zabytków miasta Kołobrzeg
Dostawca danych:Urząd Miasta Kołobrzeg
Słowa kluczowe: zabytki
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 października 2021, 06:35
Ewidencja, Miast Ulic i Adresów prowadzona na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r.,
Dostawca danych:Urząd Miasta Kołobrzeg
Słowa kluczowe: miasto, adres, numeracja adresowa, ewidencja, ulica, punkt adresowy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 14 października 2021, 07:13
Ewidencja miejscowości, ulic i adresów zawiera nazwy miejscowości, ulic i placów, ich identyfikatory z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju i położenie oraz dane adresowe, określające...
Słowa kluczowe: adres, ulica, punkt adresowy, numer porządkowy, plac, miejscowość
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 października 2021, 07:43
Zbiór zawiera zasoby: * decyzje ustalające prawo do tzw. ubezpieczenia prezydenckiego * gdynianie, którym przyznano świadczenie w formie zasiłku * osoby, którym przyznano świadczenia * rodziny,
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 października 2021, 03:21
Zbiór zawiera zasoby: * kontakty o charakterze ogólnym i informacyjnym * nowo zarejestrowane rodziny w systemie wsparcia społecznego z powodu pandemii * wydane interwencyjne pakiety żywnościowe ...
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 października 2021, 03:01