Początek strony

Dane

Pobierz metadane dla katalogu: Pobierz RDF Pobierz CSV Pobierz XML

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (411),
  • Podpowiedź
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Zbiór zawiera zasoby: * dzieci w pieczy zastępczej * placówki opiekuńczo-wychowawcze * rodziny zastępcze i Rodzinne Domy Dziecka * szkolenia kandydatów na prowadzenie rodzinnych form pieczy zastępczej
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 września 2021, 06:37
Zbiór zawiera zasoby: * pomoc cudzoziemcom w ramach Indywidualnego Programu Integracji * działalność Punktu Informacyjnego dla Cudzoziemców
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 września 2021, 05:39
Zbiór zawiera zasób: * liczba osób usamodzielnianych, którym udzielono różnych form pomocy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 września 2021, 05:13
Zbiór danych
Data aktualizacji: 10 września 2021, 03:51
Zbiór zawiera zasoby: - liczba gospodarstw i rodzaj segregacji - odebrane odpady komunalne - odpady komunalne ulegające biodegradacji - odpady komunalne - zagospodarowanie - odpady wytwarzane na...
Dostawca danych:Wydział Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 6 września 2021, 04:57
Ewidencja miejscowości, ulic i adresów zawiera nazwy miejscowości, ulic i placów, ich identyfikatory z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju i położenie oraz dane adresowe, określające...
Słowa kluczowe: adres, ulica, punkt adresowy, numer porządkowy, plac, miejscowość
Zbiór danych
Data aktualizacji: 2 września 2021, 08:22
Zbiór zawiera zasoby: * łączna kwota dotacji w złotych w poszczególnych grupach * liczba organizacji realizujących zadania w poszczególnych grupach * liczba konkursów w poszczególnych grupach *...
Dostawca danych:Gdynia Pozarządowa
Zbiór danych
Data aktualizacji: 26 sierpnia 2021, 09:32
Zbiór zawiera zasoby: * Liczba organizacji realizujących zadania w poszczególnych trybach * Liczba organizacji składających oferty w poszczególnych trybach * Liczba realizowanych zadań w poszczególnych...
Dostawca danych:Gdynia Pozarządowa
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 sierpnia 2021, 07:42
Wykaz certyfikowanych jednostek badawczych, dla których Prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych stwierdził, w drodze decyzji, spełnianie zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.
Słowa kluczowe: Wykaz certyfikowanych jednostek badawczych spełniających zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
Zbiór danych
Data aktualizacji: 13 sierpnia 2021, 10:35
Zbiór zawiera 3 zasoby: * listę projektów miejskich zgłoszonych w edycji 2021 * listę projektów dzielnicowych zgłoszonych w edycji 2021 * głosowanie na projekty miejskie i dzielnicowe w 2021
Zbiór danych
Data aktualizacji: 13 sierpnia 2021, 04:01
Dane dostępne w ramach zbioru „Otwarte dane ZTM w Gdańsku” na platformie CKAN zawierają informacje o aktualnym rozkładzie jazdy oraz danymi z nim powiązanymi. Korzystanie z danych jest równoznaczne...
Dostawca danych:ZTM Gdańsk
Słowa kluczowe: transport, ztm, rozkłady jazdy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 sierpnia 2021, 05:50
Zbiór zawiera 3 zasoby: * listę projektów miejskich zgłoszonych w edycji 2019 * listę projektów dzielnicowych zgłoszonych w edycji 2019 * głosowanie na projekty miejskie i dzielnicowe w 2019
Zbiór danych
Data aktualizacji: 6 sierpnia 2021, 03:32
Liczba ludności Gminy Miejskiej Przemyśl od 2008 roku z podziałem na kobiety i mężczyzn w poszczególnych latach od roku 2008-2021 zameldowanych na pobyt stały. (dane koncowe na dzeń 30 czerwca 2021 roku)
Słowa kluczowe: Gmina Miejska Przemyśl, miasto, zameldowanie, Liczba ludności
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 lipca 2021, 08:03
Zbiór zawiera zasób * tabor w podziale na operatorów
Zbiór danych
Data aktualizacji: 6 lipca 2021, 10:59
Zbiór zawiera 3 zasoby: * listę projektów miejskich zgłoszonych w edycji 2020 * listę projektów dzielnicowych zgłoszonych w edycji 2020 * głosowanie na projekty miejskie i dzielnicowe w 2020
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 lipca 2021, 10:45
Zbiór zawiera dane o zgłoszeniach mieszkańców wpływających do Gdańskiego Centrum Kontaktu w ujęciu miesięcznym. Plik _zgłoszenia - zgłoszenia, które wpłynęły w danym miesiącu. Plik _zamknięte - zgłoszenia...
Dostawca danych:UM Gdańsk
Słowa kluczowe: mieszkańcy, przejrzystość
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 czerwca 2021, 10:10
Zbiór zawiera dane w ujęciu rocznym od 2017 roku.
Zbiór danych
Data aktualizacji: 9 czerwca 2021, 11:28
Zbiór zawiera informacje o mieszkaniach zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni w ujęciu rocznym (stan na 31.12)
Zbiór danych
Data aktualizacji: 6 czerwca 2021, 15:24
Zbiór zawiera zasoby dotyczące działalności gospodarczej w Gdyni.
Dostawca danych:Urząd Miasta Gdyni
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 maja 2021, 09:57
Zbiór zawiera informacje o liczbie cudzoziemców, którzy mają pobyt stały lub tymczasowy. Dane są przedstawione w ujęciu rocznym (stan na koniec każdego roku), nie są przedstawione narastająco.
Dostawca danych:Wydział Strategii
Zbiór danych
Data aktualizacji: 20 maja 2021, 11:44