Początek strony

Dane

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (180),
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Dane na dzień 19.02.2021. Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych (detal, gastronomia oraz siedziby firm cateringowych) na terenie miasta Gdańska. Dodatkowe informacje: http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Wydawanie-zezwolen-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych,a,44320
Dostawca danych:UM Gdańsk
Słowa kluczowe:gospodarka, mapy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 lutego 2021, 06:28
Wykaz Uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu
Słowa kluczowe:uchwały, Urząd Miejski w Przemyślu, Rada Miejska, Przemyśl
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 lutego 2021, 13:29
Zbiór zarządzeń Prezydenta Mista Przemyśla jako organu Gminy Miejskiej Przemyśl
Słowa kluczowe:prezydent, Miasto Przemyśl, Gmina Miejska Przemyśl, zarządzenia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 lutego 2021, 11:18
Zbiór danych zawiera ponad 114 000 adresów pochodzących z bazy danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów prowadzonej dla m.st. Warszawy przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy. Dane...
Słowa kluczowe:adres, punkt adresowy, numer porządkowy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 stycznia 2021, 10:41
Dane dostępne w ramach zbioru „Otwarte dane ZTM w Gdańsku” na platformie CKAN zawierają informacje o aktualnym rozkładzie jazdy oraz danymi z nim powiązanymi. Korzystanie z danych jest równoznaczne...
Dostawca danych:ZTM Gdańsk
Słowa kluczowe:rozkłady jazdy, transport, ztm
Zbiór danych
Data aktualizacji: 8 stycznia 2021, 11:37
Publikacja zawiera informacje statystyczne charakteryzujące poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki kraju, z uwzględnieniem ważniejszych zróżnicowań regionalnych. W Roczniku znajduje się także obszerny...
Słowa kluczowe:rocznik statystyczny, edukacja, demografia, turystyka, ludność, rachunki narodowe, nauka i oświata, ceny, środowisko, budownictwo, zdrowie, rolnictwo, handel, wymiar sprawiedliwości, przemysł, kultura
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 grudnia 2020, 10:01
Namiary na gdańską sieć bezpłatnych hot-spotów. W tabeli znajdują się adresy poszczególnych punktów dostępowych. Dane dla poszczególnych miesięcy prezentują wykorzystanie hotspotów w roku 2020. Dane dla...
Słowa kluczowe:turystyka, mapy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 28 grudnia 2020, 12:01
Zbiór zawiera dane o zgłoszeniach mieszkańców wpływających do Gdańskiego Centrum Kontaktu w ujęciu miesięcznym. Plik _zgłoszenia - zgłoszenia, które wpłynęły w danym miesiącu. Plik _zamknięte - zgłoszenia...
Dostawca danych:UM Gdańsk
Słowa kluczowe:przejrzystość, mieszkańcy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 28 grudnia 2020, 11:51
Dane dostępne w ramach zbioru „Otwarte dane Tristar w Gdańsku” na platformie CKAN upubliczniają dane zbierane przez system Tristar. Korzystanie z danych jest równoznaczne z akceptacją [Regulaminu](https://ckan.multimediagdansk.pl/dataset/otwarte-dane-tristar-w-gdansku/resource/4e265d54-5f6f-4466-80f2-f1241db7bf13).
Dostawca danych:GZDiZ
Słowa kluczowe:api, transport
Zbiór danych
Data aktualizacji: 16 grudnia 2020, 07:16
System Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych (KTS) to przyjęty na potrzeby baz danych i systemów informatycznych statystyki publicznej jednolity wykaz kodów i nazw jednostek zasadniczego...
Słowa kluczowe:KTS
Zbiór danych
Data aktualizacji: 26 października 2020, 07:56
Krajowa Platforma SDG jest publicznie dostępnym narzędziem służącym do udostępniania i prezentacji wskaźników monitorujących Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 (z danymi dla Polski) oraz zestawu...
Słowa kluczowe:cele zrównoważonego rozwoju, wskaźniki zrównoważonego rozwoju, sdg
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 października 2020, 11:41
Zbiór zawiera dane o ilościach osób zameldowanych we Wrocławiu z podziałem na wiek, płeć, dzielnice, zameldowanych na pobyt stały i czasowy ponad 3 miesiące
Dostawca danych:Gmina Wrocław
Słowa kluczowe:płeć, pobyt stały, osiedla, pobyt czasowy, wiek, dzielnica, zameldowanie
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 października 2020, 10:41
Ewidencja miejscowości, ulic i adresów zawiera nazwy miejscowości, ulic i placów, ich identyfikatory z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju i położenie oraz dane adresowe, określające...
Słowa kluczowe:ulica, plac, punkt adresowy, miejscowość, numer porządkowy, adres
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 października 2020, 09:01
Szeroki zestaw danych statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą Polski w ujęciu przestrzennym. Informacje o województwach oraz wybrane dane o powiatach i podregionach wg nomenklatury...
Słowa kluczowe:regiony, rocznik statystyczny, województwo
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 września 2020, 10:20
Zawiera obszerny zestaw informacji o Polsce oraz wybrane dane o krajach Europy i świata. W bogatej formie graficznej prezentowany jest opis statystyczny stanu gospodarki oraz poziomu życia ludności.
Słowa kluczowe:rocznik statystyczny, mały rocznik statystyczny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 września 2020, 10:18
Namiary na gdańską sieć bezpłatnych hot-spotów. W tabeli znajdują się adresy poszczególnych punktów dostępowych. Dane dla poszczególnych miesięcy prezentują wykorzystanie hotspotów w roku 2020. Dane dla...
Słowa kluczowe:turystyka, mapy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 14 stycznia 2020, 08:38
Pojęcia używane przez statystykę publiczną do opisu zjawisk społeczno-ekonomicznych oraz ich definicje. http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/
Słowa kluczowe:definicje pojęć, słownik pojęć, statytyka publiczna
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 listopada 2019, 09:19
Numeracja adresowa to uporządkowany system przypisywania identyfikatorów miejscom otaczającej nas przestrzeni, których celem jest zapewnienie możliwości ich rozróżniania i identyfikowania. Z natury rzeczy...
Słowa kluczowe:adres, numeracja adresowa, portal mapowy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 16:44
Numeracja adresowa to uporządkowany system przypisywania identyfikatorów miejscom otaczającej nas przestrzeni, których celem jest zapewnienie możliwości ich rozróżniania i identyfikowania. Z natury rzeczy...
Dostawca danych:Gmina Miasto Oława
Słowa kluczowe:numeracja adresowa, adres, portal mapowy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 16:43
Numeracja adresowa to uporządkowany system przypisywania identyfikatorów miejscom otaczającej nas przestrzeni, których celem jest zapewnienie możliwości ich rozróżniania i identyfikowania. Z natury rzeczy...
Dostawca danych:Urząd Gminy Wielbark
Słowa kluczowe:adres, numeracja adresowa, portal mapowy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 16:43