Początek strony

Dane

Pobierz metadane dla katalogu: Pobierz RDF Pobierz CSV Pobierz XML

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (68),
  • Podpowiedź
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Podstawowe informacje na temat obligacji detalicznych w tym: bieżąca oferta obligacji, wyniki sprzedaży, listy emisyjne i baza transakcji. https://www.gov.pl/web/finanse/obligacje-detaliczne1
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe: spw, obligacje skarbowe, obligacje detaliczne, obligacje oszczędnościowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 8 października 2021, 09:45
Dyżurnet.pl to zespół ekspertów Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, działający jako punkt kontaktowy do zgłaszania nielegalnych treści w Internecie, szczególnie związanych z seksualnym wykorzystywaniem...
Słowa kluczowe: internet, policja, dzieci, NASK
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 października 2021, 07:19
Wykaz komorników sądowych działających przy sądach rejonowych w Polsce.
Słowa kluczowe: komornik
Zbiór danych
Data aktualizacji: 10 września 2021, 07:14
Aktualizacja danych teleadresowych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej opracowanie zawiera m.in. dane: nazwa j.o., lokalizacja (województwo, powiat, gmina), adres lokalizacji, współrzędne geograficzne...
Słowa kluczowe: dane teleadresowe, granice, drogowe przejścia graniczne, przejścia graniczne, oddziały, granice zewnętrzne, przekraczanie granicy, komenda
Zbiór danych
Data aktualizacji: 3 września 2021, 10:11
Wykaz certyfikowanych jednostek badawczych, dla których Prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych stwierdził, w drodze decyzji, spełnianie zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.
Słowa kluczowe: Wykaz certyfikowanych jednostek badawczych spełniających zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
Zbiór danych
Data aktualizacji: 13 sierpnia 2021, 10:35
Sprawowanie przez Ministra Obrony Narodowej nadzoru nad fundacjami, których cele statutowe związane są z obronnością państwa wynika z ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46,
Zbiór danych
Data aktualizacji: 2 lipca 2021, 12:25
Zestawienie dotyczące spraw o zezwolenie kobietom na zawarcie małżeństwa ze względu na brak wieku w sądach rejonowych w latach 2010 -2020 prezentuje informacje z pionu rodzinnego w zakresie wpływu i szczegółowego...
Słowa kluczowe: zezwolenie na zawarcie małżeństwa, brak wieku
Zbiór danych
Data aktualizacji: 10 czerwca 2021, 08:14
Wskaźnik mediacji prezentuje odsetek spraw skierowanych do mediacji w stosunku do  wszystkich spraw wpływających do sądów, w których mediacja może być zastosowana.  Przedstawione we wskaźniku dane...
Słowa kluczowe: mediacja
Zbiór danych
Data aktualizacji: 9 czerwca 2021, 10:54
Definicje pojęć: Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Jeżeli pokrzywdzonym jest małoletni albo ubezwłasnowolniony...
Słowa kluczowe: ofiary zabójstw, przestępstwa przeciwko życiu, przestępstwa przeciwko zdrowiu, prawomocne skazania, przestępstwa, prawomocnie skazani dorośli
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 czerwca 2021, 06:53
Zbiór zawiera zasoby danych dot. świadczeń emerytalno-rentowych e resorcie obrony narodowej
Słowa kluczowe: wojsko
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 maja 2021, 12:39
Zbiór zawiera ogólny stan ewidencyjny żołnierzy WOT oraz stany ewidencyjne żołnierzy niezawodowych WOT wg. płci, wieku, wykształcenia i miejsca zamieszkania.
Słowa kluczowe: wojsko
Zbiór danych
Data aktualizacji: 11 maja 2021, 11:44
Krajowa Platforma SDG jest publicznie dostępnym narzędziem służącym do udostępniania i prezentacji wskaźników monitorujących Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 (z danymi dla Polski) oraz zestawu...
Słowa kluczowe: api, sdg, cele zrównoważonego rozwoju, wskaźniki zrównoważonego rozwoju, api SDG
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 maja 2021, 08:11
System STRATEG jest publicznie dostępnym, aktualizowanym przynajmniej raz w kwartale, systemem wspierającym proces monitorowania rozwoju oraz ewaluację efektów podejmowanych działań na rzecz wzmocnienia...
Słowa kluczowe: api, wskaźniki, STRATEG, polityka rozwoju, Europa 2020, api STRATEG
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 maja 2021, 08:05
Bank Danych Lokalnych (BDL) jest największym w Polsce uporządkowanym zbiorem informacji o sytuacji społecznej, gospodarczej, demograficznej i stanie środowiska, opisującym jednostki różnych szczebli podziału...
Słowa kluczowe: api, BDL, bank danych lokalnych, API BDL
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 maja 2021, 07:57
Dane teleadresowe jednostek Państwowej Straży Pożarnej zaewidencjonowane w Systemie Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej według stanu na dzień 19 marca 2021 r.
Słowa kluczowe: państwowa straż pożarna, straż pożarna
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 marca 2021, 14:53
Siedziby i obszary właściwości wszystkich sądów powszechnych w Polsce określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów...
Słowa kluczowe: sądy, sądownictwo
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 lutego 2021, 15:55
Definicje pojęć:  Zgwałcenie (z art. 197 Kodeksu Karnego) obejmuje doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego, do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności. Przemoc...
Słowa kluczowe: przestępstwa, zgwałcenie, przemoc, znęcanie się
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 lutego 2021, 15:08
Wykaz Uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu
Słowa kluczowe: Urząd Miejski w Przemyślu, uchwały, Rada Miejska, Przemyśl
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 lutego 2021, 13:29
Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2020 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty,
Słowa kluczowe: miejscowe zagrożenie, poszkodowani w pożarach, szacunkowe straty w pożarach, pożar, poszkodowani w miejscowych zagrożeniach, przypuszczalne przyczyny pożarów, psp, państwowa straż pożarna, straż pożarna, statystyka PSP, straż
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lutego 2021, 11:25