Początek strony

Dane

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (9),
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Wykaz Uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu
Słowa kluczowe:uchwały, Urząd Miejski w Przemyślu, Rada Miejska, Przemyśl
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 lutego 2021, 13:29
Handel zagraniczny w  2019 r. na tle danych za lata poprzednie. Informacje o wielkości eksportu i importu, dynamice, saldzie obrotów w cenach bieżących i cenach stałych oraz wg grup krajów. Dane dotyczące...
Słowa kluczowe:handel zagraniczny, eksport, import, obroty towarowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 stycznia 2021, 11:18
Publikacja zawiera informacje statystyczne charakteryzujące poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki kraju, z uwzględnieniem ważniejszych zróżnicowań regionalnych. W Roczniku znajduje się także obszerny...
Słowa kluczowe:rocznik statystyczny, edukacja, demografia, turystyka, ludność, rachunki narodowe, nauka i oświata, ceny, środowisko, budownictwo, zdrowie, rolnictwo, handel, wymiar sprawiedliwości, przemysł, kultura
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 grudnia 2020, 10:01
Krajowa Platforma SDG jest publicznie dostępnym narzędziem służącym do udostępniania i prezentacji wskaźników monitorujących Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 (z danymi dla Polski) oraz zestawu...
Słowa kluczowe:cele zrównoważonego rozwoju, wskaźniki zrównoważonego rozwoju, sdg
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 października 2020, 11:41
Zawiera obszerny zestaw informacji o Polsce oraz wybrane dane o krajach Europy i świata. W bogatej formie graficznej prezentowany jest opis statystyczny stanu gospodarki oraz poziomu życia ludności.
Słowa kluczowe:rocznik statystyczny, mały rocznik statystyczny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 września 2020, 10:18
Pojęcia używane przez statystykę publiczną do opisu zjawisk społeczno-ekonomicznych oraz ich definicje. http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/
Słowa kluczowe:definicje pojęć, słownik pojęć, statytyka publiczna
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 listopada 2019, 09:19
Transgraniczny polsko-czesko-niemiecki bank danych (Cross-border friendship database – CBFD) realizowany jest w ramach dobrowolnej współpracy Urzędu Statystycznego we Wrocławiu z Krajowym Urzędem Statystycznym...
Słowa kluczowe:bank danych, transgraniczny bank danych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 września 2019, 21:20
Moduł „Porównania międzynarodowe” obejmuje zestaw informacji statystycznych, w formie tablic, map i wykresów, dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej świata, wybranych krajów i ugrupowań. Dane...
Słowa kluczowe:informacje statystyczne, sytuacja społeczno-gospodarcza
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 września 2019, 20:52
STRATEG to publicznie dostępny system bazodanowy stworzony na potrzeby programowania, monitorowania i ewaluacji polityki rozwoju. Jego podstawę stanowią wskaźniki służące do monitorowania realizacji strategii...
Słowa kluczowe:wskaźniki, polityka rozwoju, STRATEG, Europa 2020
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 stycznia 2018, 16:30