Dane

Aktywne filtry:

Znaleziono: Wszystkie dane (633) Zbiory danych (633)
Sortuj według:
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 października 2020, 10:48
Lista Znaków Towarowych
Słowa kluczowe:lista znaków towarowych, znak towarowy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 października 2020, 09:24
Lista Wzorów Użytkowych
Słowa kluczowe:wzór użytkowy, lista wzorów użytkowych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 października 2020, 09:24
Lista Wynalazków
Słowa kluczowe:lista wynalazków, wynalazek, lista
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 października 2020, 09:23
Lista Wzorów Przemysłowych
Słowa kluczowe:wzór przemysłowy, lista wzorów przemysłowych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 października 2020, 09:23
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)...
Słowa kluczowe:ARiMR, PROW 2014-2020, EFRROW, wsparcie rozwoju obszarów wiejskich, MRiRW
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 października 2020, 08:41
Pomoc ARiMR w zakresie Wspólnej Organizacji Rynku Owoców i Warzyw dotyczy rynku owoców i warzyw świeżych. Od dnia 1 stycznia 2008 roku w ramach wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw wspierane są...
Słowa kluczowe:rolnictwo, owoce, warzywa, ARiMR, wspólna organizacja, grupy producentów, dochodzenie do uznania, uznane grupy, agencja
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 października 2020, 08:40
ARiMR ma w swojej ofercie wsparcie udzielane rolnikom w ramach budżetu krajowego, tzw. pomoc krajową. Pomoc ta udzielana jest w formie dopłat do oprocentowania oraz gwarancji i poręczeń i spłaty preferencyjnych...
Słowa kluczowe:ARiMR, pomoc krajowa
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 października 2020, 08:39
W ramach wspólnej organizacji rynków rolnych udzielana była/jest następująca pomoc w odniesieniu do rynku owoców i warzyw: pomoc o przyznanie pomocy finansowej na dofinansowanie funduszu operacyjnego,
Słowa kluczowe:sprawozdania
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 października 2020, 08:39
Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 zakłada realizację sześciu priorytetów: I. Promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa; II. Wspieranie zrównoważonej,
Słowa kluczowe:ARiMR, rybołówstwo
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 października 2020, 08:37
Najbardziej powszechnym instrumentem wsparcia obszarów wiejskich są dopłaty w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, nazywane często płatnościami bezpośrednimi. Po wejściu Polski do UE w ramach Wspólnej...
Słowa kluczowe:rolnictwo, ARiMR, płatności bezpośrednie, dopłaty, instrumenty wsparcia, wpr
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 października 2020, 08:14
System Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych (KTS) to przyjęty na potrzeby baz danych i systemów informatycznych statystyki publicznej jednolity wykaz kodów i nazw jednostek zasadniczego...
Słowa kluczowe:KTS
Zbiór danych
Data aktualizacji: 26 października 2020, 07:56
Zbiór zawiera dane teleadresowe placówek Wojskowej Służby Zdrowia takich jak: szpitale, sanatoria, pracownie psychologiczne, komisje lekarskie.
Słowa kluczowe:obronność
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 października 2020, 07:44
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 października 2020, 15:15
Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:statystyka, podatki, deklaracje podatkowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 października 2020, 10:02
Zestawienia zawierają dane dot.: żołnierzy zawodowych, kandydatów na żołnierzy zawodowych, przekwalifikowania zawodowego.
Słowa kluczowe:obronność, dane kadrowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 października 2020, 07:26
Mapy hotspotów zostały opracowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) jako graficzne zestawienie lokalizacji samorządowych hotspotów zainstalowanych w miejscach publicznych. Za ich pośrednictwem...
Słowa kluczowe:mapa, mapy hotspotów, hotspot
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 października 2020, 14:44
Rejestr przedsiębiorców uprawnionych do skupu wprowadzonych do obrotu produktów rybołówstwa, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o organizacji rynku rybnego (Dz.U.2015.1267).
Słowa kluczowe:rejestr, przedsiębiorcy, MGMiŻŚ, produkty rybne, rybołówstwo, ryb
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 października 2020, 13:32
Lista zasobów danych publicznych w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP) udostępnionych na portalu Otwarte Dane dane.gov.pl.
Dostawca danych:Ministerstwo Cyfryzacji
Słowa kluczowe:dane, otwarte dane, dane publiczne, CRIP, centralne repozytorium informacji publicznej, zasoby, open data
Zbiór danych
Data aktualizacji: 16 października 2020, 08:53
Rejestr zawartych umów cywilno-prawnych i zamówień złożonych przez MGMiŻŚ
Słowa kluczowe:rejestr, zamówienia, podmioty, MGMiŻŚ, umowa
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 października 2020, 09:50