Dane

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (631),
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Lista Wzorów Przemysłowych
Słowa kluczowe:wzór przemysłowy, lista wzorów przemysłowych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 grudnia 2020, 13:48
Lista Wynalazków
Słowa kluczowe:lista wynalazków, wynalazek, lista
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 grudnia 2020, 13:48
Lista Znaków Towarowych
Słowa kluczowe:lista znaków towarowych, znak towarowy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 grudnia 2020, 13:48
Lista Wzorów Użytkowych
Słowa kluczowe:wzór użytkowy, lista wzorów użytkowych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 grudnia 2020, 13:47
artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
Słowa kluczowe:żywność, zafałszowanie
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 grudnia 2020, 09:59
Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:statystyka, podatki, deklaracje podatkowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 2 grudnia 2020, 10:26
Lista zasobów danych publicznych w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP) udostępnionych na portalu Otwarte Dane dane.gov.pl.
Dostawca danych:Ministerstwo Cyfryzacji
Słowa kluczowe:dane, otwarte dane, dane publiczne, CRIP, centralne repozytorium informacji publicznej, zasoby, open data
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 grudnia 2020, 15:21
Artykuł 43 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zgodnie z którym „Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej przygotowuje i przedkłada Sejmowi...
Słowa kluczowe:sprawozdanie, ewidencja
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 grudnia 2020, 11:50
Artykuł 43 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zgodnie z którym „Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzi ewidencję podmiotów, w...
Słowa kluczowe:ewidencja, przedsiębiorstwo państwowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 grudnia 2020, 11:48
Artykuł 43 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zgodnie z którym „Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzi ewidencję podmiotów, w...
Słowa kluczowe:ewidencja, państwowa jednostka organizacyjna
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 grudnia 2020, 11:46
Dane zawierają informacje o stanie kadrowym Policji za lata 2014 - 2019 na temat m.in. stanu zatrudnienia wg garnizonów, jednostek, korpusów, stażu, wieku i wykształcenia funkcjonariuszy.
Dostawca danych:Komenda Główna Policji
Słowa kluczowe:stan kadrowy, stan etatowy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 grudnia 2020, 07:50
Lista wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami, stwierdzonych podczas kontroli przez Prezesa Urzedu Komunikacji Elektronicznej.
Słowa kluczowe:lista wyrobów
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 grudnia 2020, 07:14
Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem...
Słowa kluczowe:rejestr, telekomunikacja, działalność telekomunikacyjna, przedsiębiorca telekomunikacyjny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 listopada 2020, 10:43
Rejestr jednostek samorządu terytorialnego prowadzących działalność w zakresie telekomunikacji
Słowa kluczowe:rejestr, telekomunikacja, jednostka samorządu terytorialnego, gmina, powiat, województwo, działalność telekomunikacyjna
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 listopada 2020, 10:35
Rejestry umów zawartych w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Słowa kluczowe:obronność
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 listopada 2020, 10:23
Najbardziej powszechnym instrumentem wsparcia obszarów wiejskich są dopłaty w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, nazywane często płatnościami bezpośrednimi. Po wejściu Polski do UE w ramach Wspólnej...
Słowa kluczowe:rolnictwo, ARiMR, płatności bezpośrednie, dopłaty, instrumenty wsparcia, wpr
Zbiór danych
Data aktualizacji: 26 listopada 2020, 22:13
Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 zakłada realizację sześciu priorytetów: I. Promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa; II. Wspieranie zrównoważonej,
Słowa kluczowe:ARiMR, rybołówstwo
Zbiór danych
Data aktualizacji: 26 listopada 2020, 22:12
W ramach wspólnej organizacji rynków rolnych udzielana była/jest następująca pomoc w odniesieniu do rynku owoców i warzyw: pomoc o przyznanie pomocy finansowej na dofinansowanie funduszu operacyjnego,
Słowa kluczowe:sprawozdania
Zbiór danych
Data aktualizacji: 26 listopada 2020, 22:11
ARiMR ma w swojej ofercie wsparcie udzielane rolnikom w ramach budżetu krajowego, tzw. pomoc krajową. Pomoc ta udzielana jest w formie dopłat do oprocentowania oraz gwarancji i poręczeń i spłaty preferencyjnych...
Słowa kluczowe:ARiMR, pomoc krajowa
Zbiór danych
Data aktualizacji: 26 listopada 2020, 22:10
Pomoc ARiMR w zakresie Wspólnej Organizacji Rynku Owoców i Warzyw dotyczy rynku owoców i warzyw świeżych. Od dnia 1 stycznia 2008 roku w ramach wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw wspierane są...
Słowa kluczowe:rolnictwo, owoce, warzywa, ARiMR, wspólna organizacja, grupy producentów, dochodzenie do uznania, uznane grupy, agencja
Zbiór danych
Data aktualizacji: 26 listopada 2020, 22:09