Początek strony

Dane

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (630),
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Dane dotyczące dyplomacji cyfrowej MSZ.
Słowa kluczowe:internet, placówki dyplomatyczne, MSZ, media społecznościowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 20 stycznia 2021, 14:32
zanowni Państwo   Poniżej prezentujemy bazę teleadresową Jednostek Samorządu Terytorialnego.   Uprzejmie informujemy, iż obowiązek prowadzenia przedmiotowej bazy i jej aktualizacji wynika...
Słowa kluczowe:baza teleadresowa, JST
Zbiór danych
Data aktualizacji: 20 stycznia 2021, 13:40
Raporty Roczne Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej kompleksowo omawiają wyniki pracy Urzędu oraz podają m.in. szczegółowe dane statystyczne dotyczące ochrony własności przemysłowej w Polsce.
Słowa kluczowe:raport
Zbiór danych
Data aktualizacji: 20 stycznia 2021, 12:15
Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku
Słowa kluczowe:MGMiŻŚ, port, żegluga, statek, UMG, atlas zanurzeń, Kapitanat, Urząd Morski, Urząd Morski Gdynia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 20 stycznia 2021, 11:35
Rejestr umów z przeprowadzonych zamówień publicznych powyżej 30 tys. euro netto, od 1 stycznia 2018 roku
Słowa kluczowe:MSZ
Zbiór danych
Data aktualizacji: 20 stycznia 2021, 11:26
Lista Wzorów Przemysłowych
Słowa kluczowe:wzór przemysłowy, lista wzorów przemysłowych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 20 stycznia 2021, 11:22
Lista Wynalazków
Słowa kluczowe:lista wynalazków, wynalazek, lista
Zbiór danych
Data aktualizacji: 20 stycznia 2021, 11:21
Lista Wzorów Użytkowych
Słowa kluczowe:wzór użytkowy, lista wzorów użytkowych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 20 stycznia 2021, 11:21
Lista Znaków Towarowych
Słowa kluczowe:lista znaków towarowych, znak towarowy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 20 stycznia 2021, 11:20
Zespół CERT Polska działa w strukturach NASK – Państwowego Instytutu Badawczego prowadzącego działalność naukową, krajowy rejestr domen .pl i dostarczającego zaawansowane usługi teleinformatyczne. CERT...
Słowa kluczowe:internet, bezpieczeństwo, strony internetowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 20 stycznia 2021, 05:25
Data aktualizacji (updated on): 06.10.2020 r. Ostatnio dodane oznaczenia handlowe:      Część „Bezkręgowce”: Pałasz sawala (Lepturacanthus savala); kod FAO: SVH Rogatnica czarna (Odonus...
Słowa kluczowe:MGMiŻŚ, wykaz, oznaczenia handlowe, gatunki ryb, wodne bezkręgowce, rynek, rynek polski, handel rybny, ryb, glony, gatunki glonów
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 stycznia 2021, 09:00
Rejestr przedsiębiorców uprawnionych do skupu wprowadzonych do obrotu produktów rybołówstwa, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o organizacji rynku rybnego (Dz.U.2015.1267).
Słowa kluczowe:rejestr, przedsiębiorcy, produkty rybne, rybołówstwo, ryb
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 stycznia 2021, 08:53
Regulaminy i wyniki konkursów DDPK
Słowa kluczowe:DDPK
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 stycznia 2021, 15:06
Lista zasobów danych publicznych w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP) udostępnionych na portalu Otwarte Dane dane.gov.pl.
Słowa kluczowe:dane, otwarte dane, dane publiczne, CRIP, centralne repozytorium informacji publicznej, zasoby, open data
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 stycznia 2021, 15:42
Wykazy pól powierzchni: a) terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b) jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, c) jednostek ewidencyjnych.  
Słowa kluczowe:pola powierzchni, jednostki ewidencyjne, powiaty, gminy, województwa
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 stycznia 2021, 14:53
Zbiór danych zawiera ponad 114 000 adresów pochodzących z bazy danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów prowadzonej dla m.st. Warszawy przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy. Dane...
Słowa kluczowe:adres, punkt adresowy, numer porządkowy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 stycznia 2021, 10:41
Postępowania dotacyjne w ramach współpracy rozwojowej Polska pomoc 2020 i 2019 prowadzonej przez MSZ Plik zawiera informację o rozstrzygnięciu postepowań: 1. Konkurs „Polska pomoc humanitarna i...
Słowa kluczowe:polityka rozwoju, MSZ, polityka zagraniczna, wolontariat, pomoc rozwojowa, pomoc humanitarna, współpraca rozwojowa, Polska pomoc
Zbiór danych
Data aktualizacji: 13 stycznia 2021, 14:47
Zbiór zawiera dane dotyczące ilości spersonalizowanych dokumentów paszportowych w poszczególnych kwartałach wskazanego roku, z uwzględnieniem podziału na ilości paszportów wyprodukowanych dla poszczególnych...
Słowa kluczowe:personalizacja, paszport, paszporty
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 stycznia 2021, 09:37
Zbiór zawiera dane dotyczące ilości spersonalizowanych dowodów osobistych w poszczególnych kwartałach wskazanego roku, z uwzględnieniem podziału na ilości dowodów osobistych wyprodukowanych dla poszczególnych...
Słowa kluczowe:dowody osobiste, dowód osobisty, personalizacja
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 stycznia 2021, 09:36