Początek strony

Dane

Pobierz metadane dla katalogu: Pobierz RDF Pobierz CSV Pobierz XML
Znaleziono:
  • Wszystkie dane (10),
  • Podpowiedź
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

1. W celu potwierdzenia wysokiego poziomu merytorycznej działalności i znaczenia zbiorów oraz w celu ewidencjonowania muzeów spełniających te warunki, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa...
Słowa kluczowe: edukacja, kultura, dziedzictwo kulturowe, muzea, rejestry państwowe, rejestry, zabytki
Zbiór danych
Data aktualizacji: 8 lipca 2021, 13:06
Rejestr fundacji nadzorowanych przez MKDNiS.
Słowa kluczowe: kultura, fundacja, rejestry
Zbiór danych
Data aktualizacji: 16 czerwca 2021, 12:40
Wpis obiektu do rejestru zabytków to jedna z ustawowych form prawnej ochrony zabytków. Właściciele obiektów wpisanych do rejestru zyskują określone przywileje, mają jednak także obowiązki związane z opieką...
Słowa kluczowe: NID, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dziedzictwo kulturowe, zabytek, MKiDN, Narodowy Instytut Dziedzictwa, zabytek archeologiczny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lutego 2021, 10:08
Wpis obiektu do rejestru zabytków to jedna z ustawowych form prawnej ochrony zabytków. Właściciele obiektów wpisanych do rejestru zyskują określone przywileje, mają jednak także obowiązki związane z opieką...
Słowa kluczowe: dane statystyczne, NID, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dziedzictwo kulturowe, zabytek, MKiDN, Narodowy Instytut Dziedzictwa, rejestr zabytków, dziedzictwo, rejestr publiczny, zestawienie danych, ochrona zabytków, opieka nad zabytkami, zabytek ruchomy, kolekcja, przedmioty historyczne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 stycznia 2021, 14:52
Na podstawie Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego (1972) stworzona została Lista światowego Dziedzictwa UNESCO, obejmująca dobra kulturowe, przyrodnicze lub mieszane.
Słowa kluczowe: NID, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dziedzictwo kulturowe, zabytek, MKiDN, Narodowy Instytut Dziedzictwa, rejestr publiczny, UNESCO, usługa sieciowa
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 stycznia 2021, 14:36
Wpis obiektu do rejestru zabytków to jedna z ustawowych form prawnej ochrony zabytków. Właściciele obiektów wpisanych do rejestru zyskują określone przywileje mają jednak także obowiązki związane z opieką...
Słowa kluczowe: NID, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dziedzictwo kulturowe, zabytek, MKiDN, Narodowy Instytut Dziedzictwa, zabytek nieruchomy, rejestr zabytków
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 stycznia 2021, 14:14
Uznanie za Pomnik Historii jest jedną z czterech form ochrony zabytków wymienionych w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Pierwsze obiekty zostały nią objęte w 1994 r. Zamieszczone...
Słowa kluczowe: NID, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dziedzictwo kulturowe, zabytek, MKiDN, Narodowy Instytut Dziedzictwa, rejestr publiczny, pomnik historii
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 stycznia 2021, 14:07
Wpis obiektu do rejestru zabytków to jedna z ustawowych form prawnej ochrony zabytków. Właściciele obiektów wpisanych do rejestru zyskują określone przywileje mają jednak także obowiązki związane z opieką...
Słowa kluczowe: dane statystyczne, miejsca historyczne, NID, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dziedzictwo kulturowe, zabytek, MKiDN, Narodowy Instytut Dziedzictwa, zabytek nieruchomy, rejestr zabytków, dziedzictwo, rejestr publiczny, zestawienie danych, ochrona zabytków, opieka nad zabytkami
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 stycznia 2021, 13:41
Wpis obiektu do rejestru zabytków to jedna z ustawowych form prawnej ochrony zabytków. Właściciele obiektów wpisanych do rejestru zyskują określone przywileje, mają jednak także obowiązki związane z opieką...
Słowa kluczowe: dane statystyczne, NID, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dziedzictwo kulturowe, zabytek, MKiDN, Narodowy Instytut Dziedzictwa, rejestr zabytków, dziedzictwo, rejestr publiczny, zestawienie danych, zabytek archeologiczny, stanowisko archeologiczne, ochrona zabytków, opieka nad zabytkami
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 stycznia 2021, 13:39
Adresy stron internetowych Instytutów Polskich 
Słowa kluczowe: MSZ
Zbiór danych
Data aktualizacji: 13 stycznia 2021, 12:28