Początek strony

Dane

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (10),
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Adresy stron internetowych Instytutów Polskich 
Słowa kluczowe:MSZ
Zbiór danych
Data aktualizacji: 13 stycznia 2021, 12:28
Wpis obiektu do rejestru zabytków to jedna z ustawowych form prawnej ochrony zabytków. Właściciele obiektów wpisanych do rejestru zyskują określone przywileje, mają jednak także obowiązki związane z opieką...
Słowa kluczowe:dane statystyczne, dziedzictwo, dziedzictwo kulturowe, rejestr zabytków, zabytek, rejestr publiczny, zestawienie danych, zabytek archeologiczny, stanowisko archeologiczne, ochrona zabytków, opieka nad zabytkami, NID, Narodowy Instytut Dziedzictwa, MKiDN, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 lipca 2020, 10:01
Wpis obiektu do rejestru zabytków to jedna z ustawowych form prawnej ochrony zabytków. Właściciele obiektów wpisanych do rejestru zyskują określone przywileje mają jednak także obowiązki związane z opieką...
Słowa kluczowe:dane statystyczne, dziedzictwo, dziedzictwo kulturowe, rejestr zabytków, zabytek, zabytek nieruchomy, rejestr publiczny, zestawienie danych, miejsca historyczne, ochrona zabytków, opieka nad zabytkami, NID, Narodowy Instytut Dziedzictwa, MKiDN, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 lipca 2020, 10:00
Uznanie za Pomnik Historii jest jedną z czterech form ochrony zabytków wymienionych w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Pierwsze obiekty zostały nią objęte w 1994 r. Zamieszczone...
Słowa kluczowe:dziedzictwo kulturowe, zabytek, rejestr publiczny, pomnik historii, NID, Narodowy Instytut Dziedzictwa, MKiDN, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 lipca 2020, 09:58
Wpis obiektu do rejestru zabytków to jedna z ustawowych form prawnej ochrony zabytków. Właściciele obiektów wpisanych do rejestru zyskują określone przywileje, mają jednak także obowiązki związane z opieką...
Słowa kluczowe:dziedzictwo kulturowe, zabytek, zabytek archeologiczny, NID, Narodowy Instytut Dziedzictwa, MKiDN, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 lipca 2020, 09:53
Wpis obiektu do rejestru zabytków to jedna z ustawowych form prawnej ochrony zabytków. Właściciele obiektów wpisanych do rejestru zyskują określone przywileje, mają jednak także obowiązki związane z opieką...
Słowa kluczowe:dane statystyczne, dziedzictwo, dziedzictwo kulturowe, rejestr zabytków, zabytek, rejestr publiczny, zestawienie danych, zabytek ruchomy, ochrona zabytków, opieka nad zabytkami, kolekcja, przedmioty historyczne, NID, Narodowy Instytut Dziedzictwa, MKiDN, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 lipca 2020, 09:48
Wpis obiektu do rejestru zabytków to jedna z ustawowych form prawnej ochrony zabytków. Właściciele obiektów wpisanych do rejestru zyskują określone przywileje mają jednak także obowiązki związane z opieką...
Słowa kluczowe:dziedzictwo kulturowe, rejestr zabytków, zabytek, zabytek nieruchomy, NID, Narodowy Instytut Dziedzictwa, MKiDN, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 lipca 2020, 09:40
Na podstawie Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego (1972) stworzona została Lista światowego Dziedzictwa UNESCO, obejmująca dobra kulturowe, przyrodnicze lub mieszane.
Słowa kluczowe:dziedzictwo kulturowe, zabytek, rejestr publiczny, UNESCO, NID, Narodowy Instytut Dziedzictwa, MKiDN, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, usługa sieciowa
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 lipca 2020, 09:32
Rejestr instytucji kultury i fundacji nadzorowanych przez MKiDN
Zbiór danych
Data aktualizacji: 6 września 2019, 23:08
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 września 2019, 10:41