Początek strony

Dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (26),
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Definicje pojęć:  Zgwałcenie (z art. 197 Kodeksu Karnego) obejmuje doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego, do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności. Przemoc...
Słowa kluczowe:przemoc, przestępstwa, zgwałcenie, znęcanie się
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 lutego 2021, 15:08
Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2020 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty,
Słowa kluczowe:pożar, miejscowe zagrożenie, poszkodowani w pożarach, poszkodowani w miejscowych zagrożeniach, szacunkowe straty w pożarach, państwowa straż pożarna, straż pożarna, statystyka PSP, przypuszczalne przyczyny pożarów, psp, straż
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lutego 2021, 11:25
Dyżurnet.pl to zespół ekspertów Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, działający jako punkt kontaktowy do zgłaszania nielegalnych treści w Internecie, szczególnie związanych z seksualnym wykorzystywaniem...
Słowa kluczowe:internet, dzieci, NASK, policja
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 stycznia 2021, 11:11
Zasób zawiera wykaz jednostek wojskowych, w ramach których wydzielono patrole rozminowania i grupy nurków minerów wraz z terytorialnym podziałem odpowiedzialności działania. Tryb postępowania w przypadku...
Zbiór danych
Data aktualizacji: 8 października 2020, 10:12
Sprawowanie przez Ministra Obrony Narodowej nadzoru nad fundacjami, których cele statutowe związane są z obronnością państwa wynika z ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46,
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 października 2020, 12:54
Zbiór zawiera ogólny stan ewidencyjny żołnierzy WOT oraz stany ewidencyjne żołnierzy niezawodowych WOT wg. płci, wieku, wykształcenia i miejsca zamieszkania.
Słowa kluczowe:wojsko
Zbiór danych
Data aktualizacji: 14 sierpnia 2020, 09:45
Definicje pojęć: Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Jeżeli pokrzywdzonym jest małoletni albo ubezwłasnowolniony...
Słowa kluczowe:prawomocnie skazani dorośli, prawomocne skazania, przestępstwa, ofiary zabójstw, przestępstwa przeciwko życiu, przestępstwa przeciwko zdrowiu
Zbiór danych
Data aktualizacji: 9 lipca 2020, 09:26
Zasób zawiera informacje o zdarzeniach w ruchu drogowym z podziałem na wybrane kryteria takie jak np. liczba wypadków, kolizji, miejsce zdarzenia, przyczyny zdarzeń, wiek sprawcy itp.
Dostawca danych:Komenda Główna Policji
Słowa kluczowe:wypadki, ruch drogowy, kolizje, policja
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 czerwca 2020, 11:16
Zbiór zawiera zasoby danych dot. świadczeń emerytalno-rentowych e resorcie obrony narodowej
Słowa kluczowe:wojsko
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 czerwca 2020, 10:08
Zasób przedstawia dane dot. żołnierzy i pracowników wojska oraz sprzętu zaangażowanych w działania związane z epidemią  koronawirusa.    
Słowa kluczowe:wojsko
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 czerwca 2020, 07:08
Zbiór zawiera dane teleadresowe wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień
Słowa kluczowe:obronność
Zbiór danych
Data aktualizacji: 6 maja 2020, 09:07
Aktualizacja danych teleadresowych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej opracowanie zawiera m.in. dane: nazwa j.o., lokalizacja (województwo, powiat, gmina), adres lokalizacji, współrzędne geograficzne...
Słowa kluczowe:dane teleadresowe, granice, przejścia graniczne, granice zewnętrzne, przekraczanie granicy, drogowe przejścia graniczne, komenda, oddziały
Zbiór danych
Data aktualizacji: 11 lutego 2020, 14:02
Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2019 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty,
Słowa kluczowe:pożar, miejscowe zagrożenie, poszkodowani w pożarach, poszkodowani w miejscowych zagrożeniach, szacunkowe straty w pożarach, państwowa straż pożarna, straż pożarna, statystyka PSP, przypuszczalne przyczyny pożarów, psp, straż
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 stycznia 2020, 11:13
Zbiór zawiera nazwy historyczne i numery wojskowych nieruchomości zabytkowych oraz informacje dot. roku budowy, zarządców i formy ochrony nieruchomości
Słowa kluczowe:nieruchomość
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 stycznia 2020, 14:18
Wykaz nieruchomości, które stanowią tereny zamknięte w resorcie obrony narodowej na podstawie Decyzji nr 38/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych...
Słowa kluczowe:nieruchomość
Zbiór danych
Data aktualizacji: 14 grudnia 2019, 10:58
Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2018 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty,
Słowa kluczowe:pożar, miejscowe zagrożenie, poszkodowani w pożarach, poszkodowani w miejscowych zagrożeniach, szacunkowe straty w pożarach, państwowa straż pożarna, straż pożarna, statystyka PSP, przypuszczalne przyczyny pożarów, psp, straż
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 września 2019, 17:56
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 września 2019, 17:45
Zbiór zawiera wykaz uczelni uczestniczących w programie projektu Legia Akademicka
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 września 2019, 14:00
Słowa kluczowe:państwowa straż pożarna, straż pożarna
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 września 2019, 01:15
Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty,
Słowa kluczowe:pożar, miejscowe zagrożenie, poszkodowani w pożarach, poszkodowani w miejscowych zagrożeniach, szacunkowe straty w pożarach, straż pożarna, statystyka PSP, przypuszczalne przyczyny pożarów, psp, straż
Zbiór danych
Data aktualizacji: 6 września 2019, 22:41