Początek strony

Dane

Pobierz metadane dla katalogu: Pobierz RDF Pobierz CSV Pobierz XML
Znaleziono:
  • Wszystkie dane (31),
  • Podpowiedź
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Celem systemu dedykowanego na potrzeby systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, jest możliwości prowadzenia przez wojewodów w ogólnopolskim systemie teleinformatycznym ewidencji w zakresie szpitalnych...
Dostawca danych:Centrum e-Zdrowia
Słowa kluczowe: rejestry medyczne, platforma P2, RPRM
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 maja 2021, 04:05
Informator o Terminach Leczenia Informator o Terminach Leczenia jest zbiorem danych znajdującym się w zasobach Narodowego Funduszu Zdrowia. Obejmuje informacje o świadczeniach opieki zdrowotnej (procedury...
Dostawca danych:Narodowy Fundusz Zdrowia
Słowa kluczowe: terminy leczenia, api terminy leczenia, itl, api itl, termin, wolny termin, api nfz
Zbiór danych
Data aktualizacji: 11 maja 2021, 06:25
API Statystyki NFZ – Refundacja Apteczna API Statystyki NFZ – Refundacja Apteczna obejmuje ilości opakowań i wartości leków refundowanych przez NFZ w podziale na: produkty lecznicze, grupy ATC i obszary...
Dostawca danych:Narodowy Fundusz Zdrowia
Słowa kluczowe: statystyka, leki, leki refundowane, api nfz
Zbiór danych
Data aktualizacji: 11 maja 2021, 06:14
API Statystyki NFZ - Leki w Programach Lekowych API Statystyki NFZ – Leki w Programach Lekowych obejmuje statystyki wartości refundacji leków w programach lekowych w podziale na: substancje czynne,
Dostawca danych:Narodowy Fundusz Zdrowia
Słowa kluczowe: statystyka, nfz, leki, programy lekowe, api nfz
Zbiór danych
Data aktualizacji: 11 maja 2021, 06:10
API Umowy NFZ API UmowyNFZ – obejmujący informacje o zawartych umowach przez poszczególne Oddziały Wojewódzkie NFZ od 2008 roku, o których mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach...
Dostawca danych:Narodowy Fundusz Zdrowia
Słowa kluczowe: umowy, świadczenia medyczne, świadczeniodawcy, api nfz
Zbiór danych
Data aktualizacji: 11 maja 2021, 06:07
API Statystyki NFZ - Leki w Chemioterapii API Statystyki NFZ – Leki w Chemioterapii obejmuje statystyki dotyczące liczby pacjentów i wartości refundacji (wg kwoty rozliczonej) leków stosowanych w katalogu...
Dostawca danych:Narodowy Fundusz Zdrowia
Słowa kluczowe: statystyka, chemioterapia, leki w chemioterapii, api nfz
Zbiór danych
Data aktualizacji: 11 maja 2021, 06:05
Rejestr Ośrodków Medycznie Wspomaganej Prokreacji i Banków Komórek Rozrodczych i Zarodków.
Dostawca danych:Centrum e-Zdrowia
Słowa kluczowe: zdrowie
Zbiór danych
Data aktualizacji: 10 maja 2021, 04:56
API Statystyki NFZ – Świadczenia API Statystyki NFZ – Świadczenia to usługa sieciowa świadczona przez Narodowy Fundusz Zdrowia udostępniania zbioru danych z obszaru statystyk świadczeń opieki zdrowotnej...
Dostawca danych:Narodowy Fundusz Zdrowia
Słowa kluczowe: statystyka, świadczenia, api nfz
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 maja 2021, 10:05
Celem systemu jest wsparcie obsługi Rejestru Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. System zawiera funkcjonalności wspierające obsługę złożenia wniosku o wpisanie do rejestru...
Dostawca danych:Centrum e-Zdrowia
Słowa kluczowe: rejestry medyczne, platforma P2, RJWPRM
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 maja 2021, 06:21
Lista Surowców Farmaceutycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Dostawca danych:Centrum e-Zdrowia
Słowa kluczowe: surowiec farmaceutyczny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 kwietnia 2021, 06:18
Rejestr produktów leczniczych (ludzkich i weterynaryjnych) zarejestrowanych terenie RP.
Dostawca danych:Centrum e-Zdrowia
Słowa kluczowe: platforma P2, produkty leczniczne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 kwietnia 2021, 05:53
Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych zwany w skrócie Rejestrem Aptek prowadzony...
Dostawca danych:Centrum e-Zdrowia
Słowa kluczowe: platforma P2, rejestr aptek
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 kwietnia 2021, 06:28
Zbiór słowników medycznych. Ma eliminować nieporozumienia wynikające ze stosowania terminów medycznych.
Dostawca danych:Centrum e-Zdrowia
Słowa kluczowe: rejestry medyczne, platforma P2
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 kwietnia 2021, 06:45
Rejestr podmiotów leczniczych, rejestr praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych oraz fizjoterapeutów.
Dostawca danych:Centrum e-Zdrowia
Słowa kluczowe: rejestry medyczne, platforma P2
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 marca 2021, 07:25
Definicje: Dane dotyczące szczepień ochronnych informują o odsetku dzieci i młodzieży, które w konkretnym roku podlegały szczepieniom (zgodnie z kalendarzem szczepień) i zostały uodpornione na wybraną...
Słowa kluczowe: szczepienia dzieci, szczepienia młodzieży, szczepienia podstawowe, szczepienia pierwotne, szczepienie przypominające, szczepienia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 lutego 2021, 15:24
Dotacje udzielone przez MSWiA na realizację zadań Narodowego Programu Zdrowia i  służby krwi oraz programów zdrowotnych państwa
Słowa kluczowe: dotacje
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 lutego 2021, 11:26
Wykaz podmiotów podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia
Dostawca danych:Ministerstwo Zdrowia
Słowa kluczowe: podmioty, nadzorowane przez Ministra Zdrowia, podległe Ministrowi Zdrowia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 lutego 2021, 10:24
Rejestr Asystentów Medycznych umożliwia utworzenie upoważnienia do wystawiania przez osobę inną niż lekarz, lekarz dentysta i felczer zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy (e-ZLA)...
Dostawca danych:Centrum e-Zdrowia
Słowa kluczowe: Rejestr Asystentów Medycznych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 grudnia 2020, 10:55
Rejestr diagnostów laboratoryjnych zarejestrowanych na terytorium RP
Dostawca danych:Centrum e-Zdrowia
Słowa kluczowe: Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 grudnia 2020, 10:53
Dane teleadresowe jednostek Państowej Inspekcji Sanitarnej (.xlsx)
Słowa kluczowe: dane teleadresowe, Państwowa Inspekcja Sanitarna
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 grudnia 2020, 10:21