Dane

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (29),
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

 Centralny Rejestr Farmaceutów Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzony przez Naczelną Izbę Aptekarską na podstawie Ustawy o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1419.
Dostawca danych:Centrum e-Zdrowia
Słowa kluczowe:Centralny Rejestr Farmaceutów
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 sierpnia 2020, 14:16
Lista Surowców Farmaceutycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Dostawca danych:Centrum e-Zdrowia
Słowa kluczowe:surowiec farmaceutyczny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 sierpnia 2020, 13:37
Celem systemu dedykowanego na potrzeby systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, jest możliwości prowadzenia przez wojewodów w ogólnopolskim systemie teleinformatycznym ewidencji w zakresie szpitalnych...
Dostawca danych:Centrum e-Zdrowia
Słowa kluczowe:rejestry medyczne, platforma P2, RPRM
Zbiór danych
Data aktualizacji: 11 maja 2020, 07:06
Celem systemu jest wsparcie obsługi Rejestru Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. System zawiera funkcjonalności wspierające obsługę złożenia wniosku o wpisanie do rejestru...
Dostawca danych:Centrum e-Zdrowia
Słowa kluczowe:rejestry medyczne, platforma P2, RJWPRM
Zbiór danych
Data aktualizacji: 11 maja 2020, 06:40
Rejestr Ośrodków Medycznie Wspomaganej Prokreacji i Banków Komórek Rozrodczych i Zarodków.
Dostawca danych:Centrum e-Zdrowia
Słowa kluczowe:zdrowie
Zbiór danych
Data aktualizacji: 6 maja 2020, 09:13
Dane teleadresowe Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Słowa kluczowe:dane teleadresowe MSWiA
Zbiór danych
Data aktualizacji: 6 maja 2020, 08:25
Rejestr podmiotów leczniczych, rejestr praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz pielęgniarek i położnych.
Dostawca danych:Centrum e-Zdrowia
Słowa kluczowe:rejestry medyczne, platforma P2
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 maja 2020, 08:24
Zbiory danych: 1) Instytucje zarejestrowane w systemie wraz z danymi teleadresowymi 2) Dane o wyrobach medycznych  Celem utworzenia Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia jest gromadzenie i...
Dostawca danych:Centrum e-Zdrowia
Słowa kluczowe:zdrowie, system Informacji w ochronie zdrowia, System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 2 maja 2020, 09:04
Dotacje udzielone przez MSWiA na realizację zadań Narodowego Programu Zdrowia i  służby krwi oraz programów zdrowotnych państwa
Słowa kluczowe:dotacje
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 kwietnia 2020, 10:29
Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych zwany w skrócie Rejestrem Aptek prowadzony...
Dostawca danych:Centrum e-Zdrowia
Słowa kluczowe:platforma P2, rejestr aptek
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 kwietnia 2020, 06:59
Rejestr produktów leczniczych (ludzkich i weterynaryjnych) zarejestrowanych terenie RP.
Dostawca danych:Centrum e-Zdrowia
Słowa kluczowe:platforma P2, produkty leczniczne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 28 kwietnia 2020, 17:10
Rejestr umów zawartych
Dostawca danych:Centrum e-Zdrowia
Słowa kluczowe:umowa
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 kwietnia 2020, 16:34
Zachorowania na nowotwory złośliwe (ICD-10 C00-D09) w Polsce w latach 1999-2017 według płci i powiatu zamieszkania pacjenta
Słowa kluczowe:zdrowie, nowotwory, krajowy rejestr nowotworów
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 lutego 2020, 11:32
Zachorowania na nowotwory złośliwe (ICD-10 C00-D09) w Polsce w latach 1999-2017 według płci, wieku i województwa zamieszkania pacjenta
Słowa kluczowe:zdrowie, nowotwory, krajowy rejestr nowotworów
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 lutego 2020, 11:28
Definicje: Dane dotyczące szczepień ochronnych informują o odsetku dzieci i młodzieży, które w konkretnym roku podlegały szczepieniom (zgodnie z kalendarzem szczepień) i zostały uodpornione na wybraną...
Słowa kluczowe:szczepienia dzieci, szczepienia młodzieży, szczepienia podstawowe, szczepienia pierwotne, szczepienie przypominające, szczepienia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 28 stycznia 2020, 11:23
Zadłużenie SPZOZ Ministerstwo Zdrowia zbiera dane o zadłużeniu w ochronie zdrowia m.in. za pośrednictwem Głównego Urzędu Statystycznego. Kto składa sprawozdanie o stanie zobowiązań Sprawozdanie...
Dostawca danych:Ministerstwo Zdrowia
Słowa kluczowe:dane statystyczne, SPZOZ, zobowiązania
Zbiór danych
Data aktualizacji: 10 stycznia 2020, 17:18
Wykaz podmiotów podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia
Dostawca danych:Ministerstwo Zdrowia
Słowa kluczowe:podmioty, nadzorowane przez Ministra Zdrowia, podległe Ministrowi Zdrowia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 10 stycznia 2020, 17:18
Narodowy Fundusz Zdrowia dysponuje danymi sprawozdawczymi przekazywanymi przez podmioty lecznicze. Stanowią one między innymi podstawę do rozliczania świadczeń zdrowotnych. Przekazany w ramach wyzwania...
Dostawca danych:Narodowy Fundusz Zdrowia
Słowa kluczowe:zdrowie, Narodowy Fundusz Zdrowia, nfz, ochrona zdrowia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 19:09
API Statystyki NFZ - Leki w Chemioterapii API Statystyki NFZ – Leki w Chemioterapii obejmuje statystyki dotyczące liczby pacjentów i wartości refundacji (wg kwoty rozliczonej) leków stosowanych w katalogu...
Dostawca danych:Narodowy Fundusz Zdrowia
Słowa kluczowe:statystyka, chemioterapia, leki w chemioterapii
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 14:50
API Statystyki NFZ - Leki w Programach Lekowych API Statystyki NFZ – Leki w Programach Lekowych obejmuje statystyki wartości refundacji leków w programach lekowych w podziale na: substancje czynne,
Dostawca danych:Narodowy Fundusz Zdrowia
Słowa kluczowe:statystyka, nfz, leki, programy lekowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 14:50