Dane

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (168),
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Interfejs programistyczny API dla danych z Informatycznego systemu zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@ umożliwia dostęp do sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu...
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:bilans, JST, BeSTi@, Wieloletnie plany finansowe, Rb-27S, Rb-28S, Sprawozdanie budżetowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 grudnia 2020, 08:08
Dział zawiera dane fiskalne dla potrzeb nadzoru budżetowego UE publikowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich.
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:fiscal, budget, data
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 listopada 2020, 16:12
Dział zawiera dane fiskalne dla potrzeb nadzoru budżetowego UE publikowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich.
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:dane, finanse
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 listopada 2020, 16:11
Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE - miesięczne
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:fiscal, budget, data
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 listopada 2020, 16:07
Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE - miesięczne
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:dane, finanse
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 listopada 2020, 16:05
Prezentujemy pierwszorazowe i ponowne orzeczenia o niezdolności do pracy dla celów rentowych, orzeczenia ustalające uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczenia w sprawie renty socjalnej...
Słowa kluczowe:ZUS, orzecznictwo lekarskie, komisja lekarska ZUS
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 listopada 2020, 12:01
Prezentujemy pierwszorazowe i ponowne orzeczenia o niezdolności do pracy dla celów rentowych, orzeczenia ustalające uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczenia w sprawie renty socjalnej...
Słowa kluczowe:ZUS, orzecznictwo lekarskie, komisja lekarska ZUS
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 listopada 2020, 11:35
Prezentujemy pierwszorazowe i ponowne orzeczenia o niezdolności do pracy dla celów rentowych, orzeczenia ustalające uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczenia w sprawie renty socjalnej...
Słowa kluczowe:ZUS, orzecznictwo lekarskie, komisja lekarska ZUS
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 listopada 2020, 11:29
Początek pierwszego półrocza 2020 r. to okres, w którym dynamika przychodów FUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w ujęciu rok do roku wykazywała tendencję wzrostową. Pokazywały to dane za styczeń,
Słowa kluczowe:fus, zakład ubezpieczeń społecznych, ZUS
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 listopada 2020, 09:57
Dane GFS miesięczne, publikowane zgodnie ze Specjalnym Standardem Udostępniania Danych (SDDS) założonym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Informacja zawiera dane miesięczne o źródłach i sposobie...
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:gfs, montly data, SDDS
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 listopada 2020, 14:13
Dane GFS miesięczne, publikowane zgodnie ze Specjalnym Standardem Udostępniania Danych (SDDS) założonym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Informacja zawiera dane miesięczne o źródłach i sposobie...
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:dane, finanse, gfs, sektor gg
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 listopada 2020, 14:09
Informacja kwartalna o stanie finansów publicznych zawiera m.in. podstawowe informacje z zakresu sektora finansów publicznych obliczonych wg różnych metodologii: ESA2010, GFSM 2001 i według przepisów...
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:finanse publiczne, budżet państwa, sytuacja makroekonomiczna, dług publiczny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 listopada 2020, 14:57
Ustawa budżetowa jest podstawą gospodarki finansowej państwa w danym roku budżetowym. W części tabelarycznej do ustawy budżetowej zawarte są m.in.: prognozowane dochody, planowane wydatki, źródła pokrycia...
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:wydatki, przychody, dochody, deficyt, rozchody, ustawa budżetowa
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 listopada 2020, 11:43
Minister Finansów podaje do publicznej wiadomości zbiorcze dane dotyczące wykonania budżetu państwa za okresy miesięczne, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki. Sprawozdania są publikowane miesiąc po okresie...
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:budżet państwa, wydatki, dochody, deficyt, sprawozdanie miesięczne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 9 listopada 2020, 10:44
Informacje dotyczą planu dochodów i wydatków Resortu Finansów w poszczególnych latach.
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:ministerstwo finansów, budżet, finanse
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 listopada 2020, 11:29
Wartość transakcji na obligacjach wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych według rodzaju transakcji i typu rynku.
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:spw, obligacje skarbowe, zadłużenie skarbu państwa, dług
Zbiór danych
Data aktualizacji: 2 listopada 2020, 15:34
Podstawowe informacje na temat obligacji detalicznych w tym: bieżąca oferta obligacji, wyniki sprzedaży, listy emisyjne i baza transakcji. https://www.gov.pl/web/finanse/obligacje-detaliczne1
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:spw, obligacje skarbowe, obligacje detaliczne, obligacje oszczędnościowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 2 listopada 2020, 15:22
Miesięczne dane o zadłużeniu Skarbu Państwa.
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:zadłużenie skarbu państwa, dług
Zbiór danych
Data aktualizacji: 2 listopada 2020, 15:20
Informacja o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz JST
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:JST, dochody JST
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 października 2020, 13:56
Informacja o udziałach jednostek samorządu terytorialnego w podatku CIT
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:JST, Udziały JST w CIT
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 października 2020, 13:53