Dane

Aktywne filtry:

Znaleziono: Wszystkie dane (164) Zbiory danych (164)
Sortuj według:
Informacja o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz JST
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:JST, dochody JST
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 października 2020, 13:56
Informacja o udziałach jednostek samorządu terytorialnego w podatku CIT
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:JST, Udziały JST w CIT
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 października 2020, 13:53
Dane GFS miesięczne, publikowane zgodnie ze Specjalnym Standardem Udostępniania Danych (SDDS) założonym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Informacja zawiera dane miesięczne o źródłach i sposobie...
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:dane, finanse, gfs, sektor gg
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 października 2020, 12:02
Dane GFS miesięczne, publikowane zgodnie ze Specjalnym Standardem Udostępniania Danych (SDDS) założonym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Informacja zawiera dane miesięczne o źródłach i sposobie...
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:gfs, montly data, SDDS
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 października 2020, 11:46
Dane teleadresowe jednostek Krajowej Administracji Skarbowej w Polsce
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:dane teleadresowe, urzędy skarbowe, krajowa administracja skarbowa, urzędy celno-skarbowe, izby administracji skarbowej
Zbiór danych
Data aktualizacji: 16 października 2020, 14:12
Minister Finansów podaje do publicznej wiadomości zbiorcze dane dotyczące wykonania budżetu państwa za okresy miesięczne, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki. Sprawozdania są publikowane miesiąc po okresie...
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:budżet państwa, wydatki, dochody, deficyt, sprawozdanie miesięczne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 października 2020, 12:43
Dział zawiera dane fiskalne kwartalne dla potrzeb nadzoru budżetowego UE publikowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw...
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:fiscal, data
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 września 2020, 10:45
Dział zawiera dane fiskalne kwartalne dla potrzeb nadzoru budżetowego UE publikowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw...
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:dane, finanse
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 września 2020, 10:43
Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE - miesięczne
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:fiscal, budget, data
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 września 2020, 10:39
Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE - miesięczne
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:dane, finanse
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 września 2020, 10:36
Wykazy dotyczą poszczególnych lat podatkowych za które organizacje otrzymały środki z 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych (środki przekazywane są w następnym roku podatkowym). Minister...
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:pit, opp
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 września 2020, 10:17
Rachunki narodowe wg ESA 2010. Za pomocą mierników makroekonomicznych systemu rachunków narodowych pokazane wyniki całokształtu działalności gospodarki w Polsce w latach 2015-2018. Syntetyczny bilans...
Słowa kluczowe:pkb, rachunki narodowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 września 2020, 05:35
Rachunki narodowe wg ESA 2010. Za pomocą mierników makroekonomicznych pokazane wyniki całokształtu działalności gospodarki w Polsce, w tym: wartość produktu krajowego brutto, elementy jego tworzenia i...
Słowa kluczowe:pkb, rachunki narodowe, ESA 2010
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 września 2020, 05:18
Zawiera bazy danych dotyczące realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego w poszczególnych kwartałach
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:sprawozdanie, budżety jednostek samorządu terytorialnego, JST, bazy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 14 września 2020, 08:04
Wartość transakcji na obligacjach wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych według rodzaju transakcji i typu rynku.
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:spw, obligacje skarbowe, zadłużenie skarbu państwa, dług
Zbiór danych
Data aktualizacji: 11 września 2020, 08:07
Podstawowe informacje na temat obligacji detalicznych w tym: bieżąca oferta obligacji, wyniki sprzedaży, listy emisyjne i baza transakcji. https://www.gov.pl/web/finanse/obligacje-detaliczne1
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:spw, obligacje skarbowe, obligacje detaliczne, obligacje oszczędnościowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 11 września 2020, 07:58
Kwartalne dane o zadłużeniu sektora finansów publicznych.
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:dług publiczny, państwowy dług publiczny, zadłużenie sektora finansów publicznych, zadłużenie sektora instytucji rządowych i samorządowych, dług
Zbiór danych
Data aktualizacji: 11 września 2020, 07:49
Miesięczne dane o zadłużeniu Skarbu Państwa.
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:zadłużenie skarbu państwa, dług
Zbiór danych
Data aktualizacji: 11 września 2020, 07:46
Informacja kwartalna o stanie finansów publicznych zawiera m.in. podstawowe informacje z zakresu sektora finansów publicznych obliczonych wg różnych metodologii: ESA2010, GFSM 2001 i według przepisów...
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:finanse publiczne, budżet państwa, sytuacja makroekonomiczna, dług publiczny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 sierpnia 2020, 10:18
Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzania prognozy...
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:wytyczne, finanse, wskaźniki, makroekonomia, prognozy finansowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 lipca 2020, 13:38