Początek strony

Dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (171),
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Dane GFS miesięczne, publikowane zgodnie ze Specjalnym Standardem Udostępniania Danych (SDDS) założonym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Informacja zawiera dane miesięczne o źródłach i sposobie...
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:gfs, montly data, SDDS
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 lutego 2021, 16:03
Dane GFS miesięczne, publikowane zgodnie ze Specjalnym Standardem Udostępniania Danych (SDDS) założonym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Informacja zawiera dane miesięczne o źródłach i sposobie...
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:dane, finanse, gfs, sektor gg
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 lutego 2021, 15:34
Informacje dotyczą planu dochodów i wydatków Resortu Finansów w poszczególnych latach.
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:ministerstwo finansów, budżet, finanse
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 lutego 2021, 13:42
Informacja o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz JST
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:JST, dochody JST
Zbiór danych
Data aktualizacji: 16 lutego 2021, 14:11
Informacja o udziałach jednostek samorządu terytorialnego w podatku CIT
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:JST, Udziały JST w CIT
Zbiór danych
Data aktualizacji: 16 lutego 2021, 14:08
Liczba dłużników podatkowych zalegających we wpłatach wobec budżetu państwa powyżej 1 mln zł
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:dłużnicy podatkowi
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 lutego 2021, 11:33
Informacja o kształtowaniu się zaległości budżetowych pobieranych przez organy KAS
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:budżet państwa, zaległości budżetowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 lutego 2021, 11:29
Wpływy budżetowe na podstawie danych z organów Krajowej Administracji Skarbowej
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:ministerstwo finansów, budżet państwa, wpływy budżetowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 lutego 2021, 11:23
Wartość transakcji na obligacjach wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych według rodzaju transakcji i typu rynku.
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:spw, obligacje skarbowe, zadłużenie skarbu państwa, dług
Zbiór danych
Data aktualizacji: 3 lutego 2021, 08:46
Lista jednostek zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych (S.13), zgodnie z ESA2010 według podsektorów i PKD 
Słowa kluczowe:finanse publiczne, rachunki narodowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lutego 2021, 15:00
Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE - miesięczne
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:fiscal, budget, data
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 stycznia 2021, 15:56
Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE - miesięczne
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:dane, finanse
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 stycznia 2021, 15:52
Informacja kwartalna o stanie finansów publicznych zawiera m.in. podstawowe informacje z zakresu sektora finansów publicznych obliczonych wg różnych metodologii: ESA2010, GFSM 2001 i według przepisów...
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:finanse publiczne, budżet państwa, sytuacja makroekonomiczna, dług publiczny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 stycznia 2021, 14:22
Podstawowe informacje na temat obligacji detalicznych w tym: bieżąca oferta obligacji, wyniki sprzedaży, listy emisyjne i baza transakcji. https://www.gov.pl/web/finanse/obligacje-detaliczne1
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:spw, obligacje skarbowe, obligacje detaliczne, obligacje oszczędnościowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 28 stycznia 2021, 13:02
Rating - ocena wiarygodności kredytowej będącej miarą ryzyka związanego z inwestycją w papiery dłużne emitenta. Rating nadawany jest przez agencję ratingową na podstawie oceny ryzyka ekonomicznego, politycznego...
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:rating, spw, obligacje skarbowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 28 stycznia 2021, 13:01
Miesięczne dane o zadłużeniu Skarbu Państwa.
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:zadłużenie skarbu państwa, dług
Zbiór danych
Data aktualizacji: 28 stycznia 2021, 12:59
Minister Finansów podaje do publicznej wiadomości zbiorcze dane dotyczące wykonania budżetu państwa za okresy miesięczne, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki. Sprawozdania są publikowane miesiąc po okresie...
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:budżet państwa, wydatki, dochody, deficyt, sprawozdanie miesięczne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 stycznia 2021, 13:31
Informacje dotyczą danych liczbowych za poszczególne lata. Są publikowane raz w roku, kiedy są dostępne i zebrane wszystkie dane dotyczące rozliczenia poprzedniego roku podatkowego (najpóźniej w III kwartale...
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:pit
Zbiór danych
Data aktualizacji: 11 stycznia 2021, 14:58
Dział zawiera dane fiskalne kwartalne dla potrzeb nadzoru budżetowego UE publikowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw...
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:dane, finanse
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 grudnia 2020, 13:37
Dział zawiera dane fiskalne kwartalne dla potrzeb nadzoru budżetowego UE publikowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw...
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:fiscal, data
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 grudnia 2020, 13:36