Początek strony

Dane

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (98),
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – państwowy instytut badawczy (w skrócie: NASK) prowadzi główny rejestr domeny krajowej .pl oraz domeny .gov.pl.
Słowa kluczowe:domena
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 stycznia 2021, 11:27
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – państwowy instytut badawczy (w skrócie: NASK) prowadzi główny rejestr domeny krajowej .pl. Rejestracja nazw domeny .pl odbywa się za pośrednictwem rejestratorów,
Słowa kluczowe:rejestr, NASK, domena, .pl, nazwa domeny, domeny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 grudnia 2020, 09:02
Otwarte konkursy ofert są ogłaszane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lu innych ustaw . Szczegóły konkretnych konkursów dostępne są na...
Słowa kluczowe:nauka i oświata, Zadania publiczne, Wyniki otwartych konkursów ofert
Zbiór danych
Data aktualizacji: 14 października 2020, 12:20
Dane statystyczne dotyczące uczniów korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach w poszczególnych województwach.
Słowa kluczowe:SIO, pomoc, uczniowie, system informacji oświatowej, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 września 2020, 13:00
Rejestr uczelnianych organizacji studenckich
Słowa kluczowe:studenci, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 2 września 2020, 12:19
API RAD-on - Usługi udostępniania danych pochodzących z wielu zintegrowanych systemów źródłowych, zawierających rzetelne i kompleksowe dane o szkolnictwie wyższym i nauce. Tymi systemami mogą być na przykład: -
Słowa kluczowe:badania naukowe i prace rozwojowe, projekt naukowy, projekty naukowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 sierpnia 2020, 10:42
API RAD-on - Usługi udostępniania danych pochodzących z wielu zintegrowanych systemów źródłowych, zawierających rzetelne i kompleksowe dane o szkolnictwie wyższym i nauce. Tymi systemami mogą być na przykład: -
Słowa kluczowe:nauczyciele, nauczyciele akademiccy, naukowcy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 sierpnia 2020, 10:40
API RAD-on - Usługi udostępniania danych pochodzących z wielu zintegrowanych systemów źródłowych, zawierających rzetelne i kompleksowe dane o szkolnictwie wyższym i nauce. Tymi systemami mogą być na przykład: -
Słowa kluczowe:dziedziny naukowe, Dyscypliny naukowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 sierpnia 2020, 10:38
Informacje dotyczące instytucji zajmujących się obszarem związanym z nauką. Interfejs programistyczny API dla danych z Informatycznego systemu RAD-on umożliwia dostęp do bazy Organizacje – pobranie publicznie...
Słowa kluczowe:dane teleadresowe, api, wydziały, dane kontaktowe, uczelnie, dane podstawowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 sierpnia 2020, 09:56
Informacje dotyczące inwestycji w obszarze związanym z nauką w zakresie nieruchomości i infrastruktury. Interfejs programistyczny API dla danych z Informatycznego systemu RAD-on umożliwia dostęp do bazy...
Słowa kluczowe:inwestycja, szkolnictwo wyższe, nieruchomość, Inwestycje w Szkolnictwie
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 sierpnia 2020, 09:54
Informacje dotyczące  projektów naukowych oraz patentów. Interfejs programistyczny API dla danych z Informatycznego systemu RAD-on umożliwia dostęp do bazy Produkty – pobranie publicznie dostępnych danych...
Słowa kluczowe:szkolnictwo wyższe, nauka, patenty, projekty naukowe, produkty
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 sierpnia 2020, 07:19
API RAD-on - Usługi udostępniania danych pochodzących z wielu zintegrowanych systemów źródłowych, zawierających rzetelne i kompleksowe dane o szkolnictwie wyższym i nauce. Tymi systemami mogą być na przykład: -
Słowa kluczowe:czasopismo naukowe, czasopismo, wykaz czasopism, czasopisma
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 sierpnia 2020, 07:17
API RAD-on - Usługi udostępniania danych pochodzących z wielu zintegrowanych systemów źródłowych, zawierających rzetelne i kompleksowe dane o szkolnictwie wyższym i nauce. Tymi systemami mogą być na przykład: -
Słowa kluczowe:kierunek, studia na kierunku, Kierunki studiów
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 sierpnia 2020, 07:15
API RAD-on - Usługi udostępniania danych pochodzących z wielu zintegrowanych systemów źródłowych, zawierających rzetelne i kompleksowe dane o szkolnictwie wyższym i nauce. Tymi systemami mogą być na przykład: -
Słowa kluczowe:kierunek studiów, studia, Kierunki studiów doktoranckich
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 sierpnia 2020, 07:06
Dane statystyczne dotyczące uczniów korzystających z nauczania domowego w poszczególnych województwach.
Słowa kluczowe:SIO, uczniowie, system informacji oświatowej, nauczanie domowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 czerwca 2020, 14:45
Liczba pomieszczeń i ich powierzchnia w szkołach i placówkach oświatowych, liczba urządzeń rekreacyjno-sportowych, powierzchnia terenów sportowych i gruntów oraz rodzaje obiektów na powierzchni terenów...
Słowa kluczowe:SIO, pomieszczenia, boiska sportowe, tereny sportowe, grunty, urządzenia rekreacyjno-sportowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 czerwca 2020, 11:07
Liczba uczestników różnych form zajęć pozaszkolnych według form zajęć, rodzaju zajęć (stałe lub okresowe) i według gmin
Słowa kluczowe:SIO, zajęcia pozaszkolne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 czerwca 2020, 15:49
Tabele zawierają dane dotyczące liczby uczniów uczących się języka obcego (jako obowiązkowego lub dodatkowego) zebrane w systemie informacji oświatowej, według stanu na 30.09 danego roku. Zastosowano...
Słowa kluczowe:języki obce, nauka języków obcych, uczeń
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 czerwca 2020, 15:27
Liczba nauczycieli we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych w Polsce, liczba osób (z podziałem na pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych) oraz liczba etatów nauczycieli, według posiadanego...
Słowa kluczowe:nauczyciele, liczba nauczycieli, etaty nauczycieli, liczba etatów nauczycieli, stopień awansu zawodowego, nauczyciele pełnozatrudnieni, nauczyciele niepełnozatrudnieni, nauczyciele według województw
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 czerwca 2020, 14:57
Liczba uczniów cudzoziemców według gmin
Słowa kluczowe:liczba uczniów, cudzoziemcy, SIO
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 czerwca 2020, 14:48