Początek strony

Dane

Pobierz metadane dla katalogu: Pobierz RDF Pobierz CSV Pobierz XML
Znaleziono:
  • Wszystkie dane (98),
  • Podpowiedź
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – państwowy instytut badawczy (w skrócie: NASK) prowadzi główny rejestr domeny krajowej .pl oraz domeny .gov.pl.
Słowa kluczowe: domena
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 lipca 2021, 08:34
Zestawienie zawiera dane o liczbie uczniów uczących się języka mniejszości narodowych, etnicznych i języka regionalnego oraz liczbie szkół, w których odbywa się nauka języka mniejszości narodowych, etnicznych...
Słowa kluczowe: język regionalny, mniejszości narodowe, liczba uczniów, języki mniejszości narodowych, języki mniejszości etnicznych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 lipca 2021, 13:24
Zestawienie zawiera dane o liczbie wypadków w szkołach i placówkach oświatowych w podziale na typ szkoły/placówki, województwa oraz miejsce wypadku, przyczynę, rodzaj zajęć, w czasie których wypadek miał...
Słowa kluczowe: oświata, wypadki, szkoły i placówki oświatowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lipca 2021, 13:20
Zestawienie zawiera dane o absolwentach (w tym z wyszczególnieniem dziewcząt) według typów szkół, kategorii uczniów i województw. Absolwentów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zaliczono do...
Słowa kluczowe: absolwenci, płeć absolwentów, absolwenci wg typów szkół
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lipca 2021, 13:11
Liczba nauczycieli we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych w Polsce, liczba osób (z podziałem na pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych) oraz liczba etatów nauczycieli, według posiadanego...
Słowa kluczowe: nauczyciele, liczba nauczycieli, etaty nauczycieli, liczba etatów nauczycieli, stopień awansu zawodowego, nauczyciele pełnozatrudnieni, nauczyciele niepełnozatrudnieni, nauczyciele według województw
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lipca 2021, 13:02
Liczba pomieszczeń i ich powierzchnia w szkołach i placówkach oświatowych, liczba urządzeń rekreacyjno-sportowych, powierzchnia terenów sportowych i gruntów oraz rodzaje obiektów na powierzchni terenów...
Słowa kluczowe: SIO, pomieszczenia, boiska sportowe, tereny sportowe, grunty, urządzenia rekreacyjno-sportowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lipca 2021, 12:19
Liczba uczniów cudzoziemców według gmin
Słowa kluczowe: cudzoziemcy, SIO, liczba uczniów
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lipca 2021, 11:41
Tabele zawierają dane dotyczące liczby uczniów uczących się języka obcego (jako obowiązkowego lub dodatkowego) zebrane w systemie informacji oświatowej, według stanu na 30.09 danego roku. Zastosowano...
Słowa kluczowe: uczeń, języki obce, nauka języków obcych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lipca 2021, 11:28
Zestawienie zawiera dane o liczbie uczniów według klas w podziale na typy szkół, kategorię uczniów (młodzież/dorośli) oraz województwa. Dane opracowano na podstawie spisów SIO stan na 30.09. danego roku.
Słowa kluczowe: uczeń, liczba uczniów, uczniowie według klas, klasy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lipca 2021, 11:22
Tabele zawierają dane dotyczące liczby uczniów według wieku zebrane w systemie informacji oświatowej, według stanu na 30.09 danego roku. Zastosowano podział na województwa, kategorię uczniów w szkołach:
Słowa kluczowe: uczeń, wiek uczniów, uczniowie według wieku
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lipca 2021, 11:19
Zestawienie zawiera dane dotyczące placówek wychowania przedszkolnego oraz dzieci do nich uczęszczających według wieku i płci dzieci, położenia placówki (miasto/wieś) i województw.
Słowa kluczowe: przedszkola, przedszkolaki, dzieci w wychowaniu przedszkolnym, dzieci w przedszkolach, wychowanie przedszkolne, placówki wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne, zespoły wychowania przedszkolnego, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, zerówki, liczba miejsc w przedszkolach, przedszkola na wsi, przedszkola w mieście, wiek dzieci w przedszkolach, dzieci w przedszkolach według wieku
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lipca 2021, 11:13
Zestawienie zawiera dane o uczniach i o liczbie szkół w podziale na typ szkoły, rodzaj organu prowadzącego, publiczność, kategorię uczniów oraz województwa. Ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia...
Słowa kluczowe: uczeń, szkoła, liczba szkół, liczba uczniów, organy prowadzące, typ szkoły
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lipca 2021, 11:09
Liczba uczniów i oddziałów wg specyfiki oddziałów (między innymi oddziały ogólnodostepne, specjalne, integracyjne, sportowe, dwujęzyczne). Dane dla szkół jednostkowo.
Słowa kluczowe: uczniowie, SIO, specyfika oddziałów, oddział klasy, oddziały
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lipca 2021, 10:54
Dane statystyczne dotyczące uczniów korzystających z nauczania domowego w poszczególnych województwach.
Słowa kluczowe: uczniowie, SIO, system informacji oświatowej, nauczanie domowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lipca 2021, 10:19
Zestawienie zawiera dane o liczbie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w podziale na rodzaj niepełnosprawności lub niedostosowania społecznego, ze względu na które zostało...
Słowa kluczowe: uczeń, liczba uczniów, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, niepełnosprawni, uczniowie niepełnosprawni
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lipca 2021, 10:09
Zestawienie zawiera dane o liczbie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w podziale na typ placówki, która...
Słowa kluczowe: zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, liczba dzieci z orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 czerwca 2021, 12:57
Dane statystyczne dotyczące uczniów korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach w poszczególnych województwach.
Słowa kluczowe: uczniowie, SIO, pomoc, system informacji oświatowej, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 czerwca 2021, 13:19
Liczba uczniów wg poszczególnych zawodów szkolnictwa zawodowego.
Słowa kluczowe: zawody, kształcenie zawodowe, szkolnictwo zawodowe, szkoły zawodowe, uczniowie, SIO
Zbiór danych
Data aktualizacji: 28 czerwca 2021, 09:18
Uprawnienia do nadawania stopni naukowych w określonej dyscyplinie
Słowa kluczowe: uprawnienia do nadawania stopnia naukowego, wspol
Zbiór danych
Data aktualizacji: 14 czerwca 2021, 10:36
Organizowane konferencje/seminaria naukowe
Słowa kluczowe: konferencja, Seminarium naukowe, Konferencja naukowa
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 lutego 2021, 12:55