Początek strony

Dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (65),
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Wykaz nawozów, które można wprowadzać do obrotu na podstawie pozwoleń ministra właściwego do spraw rolnictwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.
Słowa kluczowe:raport, tekst, tabela, nawozy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 lutego 2021, 12:46
Sprawozdania miesięczne z realizacji PROW 2014-2020
Słowa kluczowe:PROW 2014-2020
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 lutego 2021, 12:43
Dane o poziomie cen artykułów rolno-spożywczych zbierane są przez pracowników: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, rynków hurtowych i giełd. Wyniki badań...
Słowa kluczowe:rolnictwo, żywność, biuletyn, cena, skup, sprzedaż, baranina
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 lutego 2021, 12:34
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 lutego 2021, 12:31
Dane o poziomie cen artykułów rolno-spożywczych zbierane są przez pracowników: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, rynków hurtowych i giełd. Wyniki badań...
Słowa kluczowe:rolnictwo, żywność, biuletyn, cena, skup, sprzedaż, owoce, warzywa
Zbiór danych
Data aktualizacji: 11 lutego 2021, 14:51
Dane o poziomie cen artykułów rolno-spożywczych zbierane są przez pracowników: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, rynków hurtowych i giełd. Wyniki badań...
Słowa kluczowe:rolnictwo, żywność, biuletyn, cena, skup, sprzedaż, zboża
Zbiór danych
Data aktualizacji: 11 lutego 2021, 14:49
Dane o poziomie cen artykułów rolno-spożywczych zbierane są przez pracowników: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, rynków hurtowych i giełd. Wyniki badań...
Słowa kluczowe:rolnictwo, żywność, biuletyn, cena, skup, sprzedaż, wołowina, cielęcina
Zbiór danych
Data aktualizacji: 11 lutego 2021, 14:48
Dane o poziomie cen artykułów rolno-spożywczych zbierane są przez pracowników: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, rynków hurtowych i giełd. Wyniki badań...
Słowa kluczowe:rolnictwo, żywność, wieprzowina, biuletyn, cena, skup, sprzedaż
Zbiór danych
Data aktualizacji: 11 lutego 2021, 14:48
Dane o poziomie cen artykułów rolno-spożywczych zbierane są przez pracowników: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, rynków hurtowych i giełd. Wyniki badań...
Słowa kluczowe:rolnictwo, biuletyn, cena, skup, sprzedaż, rośliny, oleiste
Zbiór danych
Data aktualizacji: 11 lutego 2021, 14:47
Dane o poziomie cen artykułów rolno-spożywczych zbierane są przez pracowników: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, rynków hurtowych i giełd. Wyniki badań...
Słowa kluczowe:rolnictwo, żywność, biuletyn, cena, skup, sprzedaż, mleko
Zbiór danych
Data aktualizacji: 11 lutego 2021, 14:46
Dane o poziomie cen artykułów rolno-spożywczych zbierane są przez pracowników: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, rynków hurtowych i giełd. Wyniki badań...
Słowa kluczowe:rolnictwo, żywność, biuletyn, cena, skup, sprzedaż, jaja
Zbiór danych
Data aktualizacji: 11 lutego 2021, 14:45
Dane o poziomie cen artykułów rolno-spożywczych zbierane są przez pracowników: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, rynków hurtowych i giełd. Wyniki badań...
Słowa kluczowe:rolnictwo, żywność, biuletyn, cena, skup, sprzedaż, drób
Zbiór danych
Data aktualizacji: 11 lutego 2021, 14:45
Środki Ochrony Roślin
Słowa kluczowe:wykaz, środki ochrony roślin, wykaz decyzji
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 lutego 2021, 12:33
Środki Ochrony Roślin
Słowa kluczowe:środki ochrony roślin, zezwolenia, zezwolenia na wprowadzenie do obrotu środka ochrony roślin
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 lutego 2021, 12:30
Środki ochrony roślin.
Słowa kluczowe:ochrona roślin
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 lutego 2021, 12:26
Wykaz sporządzony z uwzględnieniem wymagań określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie...
Słowa kluczowe:środki ochrony roślin
Zbiór danych
Data aktualizacji: 3 lutego 2021, 12:52
Rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Słowa kluczowe:rejestr, rejestr środków ochrony roślin, rejestr ś.o.r.
Zbiór danych
Data aktualizacji: 3 lutego 2021, 12:47
Środki ochrony roślin - rejestr kart, rejestr podstawowy, rejestr zastosowań, słownik agrofagów, słownik grup stosowania, słownik rodzajów preparatów, słownik substancji aktywnych, słownik upraw.
Słowa kluczowe:rejestr, środki ochrony roślin
Zbiór danych
Data aktualizacji: 3 lutego 2021, 12:44
Ceny
Słowa kluczowe:rolnictwo, rynki rolne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 3 lutego 2021, 10:54
Dane o poziomie cen artykułów rolno-spożywczych zbierane są przez pracowników: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, rynków hurtowych i giełd. Wyniki badań...
Słowa kluczowe:rolnictwo, żywność, chmiel, biuletyn, cena, skup, sprzedaż
Zbiór danych
Data aktualizacji: 3 lutego 2021, 10:06