Początek strony

Dane

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (42),
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Częstotliwość wydania: roczna Definicje: Współczynnik zgonów dzieci w wieku 0-4 lata - liczba zgonów dzieci w wieku 0-4 lata w danym okresie na 1000 urodzeń żywych z tego samego okresu. Zgon...
Słowa kluczowe:urodzenia, zgony, zgony niemowląt, dzietność
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 stycznia 2021, 17:21
Dane zostały opracowane na podstawie informacji zawartych w Rejestrze Stanu Cywilnego. Dane obejmują zgony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których sporządzony został akt zgonu. Pierwszy zestaw...
Słowa kluczowe:ludność, zgony, PESEL
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 stycznia 2021, 11:39
Zbiór zawiera dane o ilościach osób zameldowanych we Wrocławiu z podziałem na wiek, płeć, dzielnice, zameldowanych na pobyt stały i czasowy ponad 3 miesiące
Dostawca danych:Gmina Wrocław
Słowa kluczowe:płeć, wiek, osiedla, pobyt stały, pobyt czasowy, dzielnica, zameldowanie
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 października 2020, 10:41
Podstawowe informacje o liczbie i strukturze ludności Polski w 2020 r. oraz dane retrospektywne opracowane na podstawie bilansów ludności. Dane o ruchu naturalnym (charakterystyka nowozawartych małżeństw,
Słowa kluczowe:demografia, ludność, trwanie życia, prognoza ludności, urodzenia, zgony
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 września 2020, 10:23
Lista imion (pierwszych i drugich) nadawanych dzieciom w Polsce z podziałem na płeć. Przedmiotowe dane zostały opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL. Do roku 2012 imiona z...
Słowa kluczowe:dzieci, imiona, popularność, PESEL
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 września 2020, 09:10
Zbiór danych
Data aktualizacji: 10 września 2020, 10:47
Beneficjenci dotacji celowych służących ochronie, zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz podtrzymywaniu i rozwojowi języka regionalnego, przyznawanych przez...
Słowa kluczowe:mniejszości narodowe, mniejszości etniczne, język regionalny, dotacje celowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 sierpnia 2020, 11:29
Tablice trwania życia ludności wg płci i wieku w podziale na miasto i wieś. Średnie trwanie życia wg regionów, województw i podregionów.
Słowa kluczowe:trwanie życia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 czerwca 2020, 21:30
Rezydenci (ludność rezydująca) to kategoria stanu ludności opracowana na potrzeby statystyk międzynarodowych przy zastosowaniu kryteriów międzynarodowej definicji zamieszkania ludności (usual residence...
Słowa kluczowe:Rezydenci
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 czerwca 2020, 21:12
Wykaz nazwisk osób żyjących występujących w rejestrze PESEL. Przedmiotowe dane zostały opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL według pola nazwisko aktualne. Nazwiska z pojedynczą...
Słowa kluczowe:ludność, PESEL, nazwiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 marca 2020, 12:45
Wykaz nazwisk występujących w rejestrze PESEL. Przedmiotowe dane zostały opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL według pola nazwisko aktualne. W zestawieniu uwzględnione zostały...
Słowa kluczowe:PESEL, nazwiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 marca 2020, 12:06
Liczba zawartych małżeństw, przyrost naturalny, urodzenia żywe i zgony na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. Dane zgromadzone od roku 2007.
Słowa kluczowe:małżeństwo, ludność, urodzenia, zgony, Miasto Przemyśl, Urząd Miejski w Przemyślu
Zbiór danych
Data aktualizacji: 6 lutego 2020, 07:15
Liczba ludności Gminy Miejskiej Przemyśl od 2008 roku z podziałem na kobiety i mężczyzn w poszczególnych latach.
Słowa kluczowe:Miasto Przemyśl, Gmina Miejska Przemyśl, Liczba ludności
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 stycznia 2020, 07:00
Zestawienie imion żeńskich i męskich występujących w rejestrze PESEL wraz z liczbą wystąpień. Dane statystyczne zostały opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL. W zestawieniu...
Słowa kluczowe:imiona, popularność, PESEL, liczba
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 stycznia 2020, 09:17
Zestawienie imion żeńskich i męskich występujących w rejestrze PESEL wraz z liczbą wystąpień. Dane statystyczne zostały opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL. Pojedyncze wystąpienia...
Słowa kluczowe:imiona, popularność, ludność, PESEL, liczba
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 stycznia 2020, 08:17
Liczba osób zameldowanych na pobyt stały w podziale na poszczególne gminy. Przedmiotowe dane zostały opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL, dot. osób zameldowanych na pobyt...
Słowa kluczowe:zameldowanie, PESEL
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 stycznia 2020, 12:51
Baza organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą dokumentuje organizacyjny oraz instytucjonalny aspekt obecności i aktywności Polonii i Polaków poza granicami kraju, ze szczególnym uwzględnieniem...
Słowa kluczowe:organizacje polonijne, instytucje polonijne, baza Polonia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 15:36
Publikacja prezentuje dane dotyczące rodzaju głównego i dodatkowego źródła utrzymania ludności oraz osób niepełnosprawnych opracowane w oparciu o wyniki NSP 2011. Zawiera szczegółową charakterystykę osób...
Słowa kluczowe:ludność, NSP 2011, spis powszechny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 14:52
Niniejsza publikacja stanowi kolejne opracowanie z serii prezentującej wyniki Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2011. Wyniki NSP 2011 dla obszarów wiejskich przedstawiono na tle informacji...
Słowa kluczowe:ludność, NSP 2011, spis powszechny, obszary wiejskie
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 14:52
Prezentowana publikacja jest opracowaniem tematycznym, poświęconym migracjom zagranicznym ludności. Opracowanie zawiera obszerną charakterystyką demograficzno-społeczną oraz ekonomiczną osób mających...
Słowa kluczowe:ludność, NSP 2011, spis powszechny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 14:52