Początek strony

Dane

Pobierz metadane dla katalogu: Pobierz RDF Pobierz CSV Pobierz XML
Znaleziono:
  • Wszystkie dane (40),
  • Podpowiedź
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Dane zostały opracowane na podstawie informacji zawartych w Rejestrze Stanu Cywilnego. Dane obejmują zgony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których sporządzony został akt zgonu. Pierwszy zestaw...
Słowa kluczowe: ludność, zgony, PESEL
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 lipca 2021, 08:19
Częstotliwość wydania: roczna Definicje: Współczynnik zgonów dzieci w wieku 0-4 lata - liczba zgonów dzieci w wieku 0-4 lata w danym okresie na 1000 urodzeń żywych z tego samego okresu. Zgon...
Słowa kluczowe: urodzenia, zgony, zgony niemowląt, dzietność
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 lipca 2021, 07:41
Częstotliwość wydania: roczna Definicje: Współczynnik zgonów niemowląt - liczba zgonów niemowląt (dzieci w wieku 0 lat) w danym okresie na 1000 urodzeń żywych z tego samego okresu. Zgon - trwałe,
Słowa kluczowe: urodzenia, zgony, trwanie życia, zgony niemowląt, dzietność
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 lipca 2021, 07:36
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 kwietnia 2021, 08:42
Tablice trwania życia ludności wg płci i wieku w podziale na miasto i wieś. Średnie trwanie życia wg regionów, województw i podregionów.
Słowa kluczowe: trwanie życia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 lutego 2021, 14:00
Rezydenci (ludność rezydująca) to kategoria stanu ludności opracowana na potrzeby statystyk międzynarodowych przy zastosowaniu kryteriów międzynarodowej definicji zamieszkania ludności (usual residence...
Słowa kluczowe: Rezydenci
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 lutego 2021, 13:12
Częstotliwość wydania: roczna Definicje: Rozkład decylowy dochodu rozporządzalnego - odsetek dochodów gospodarstw domowych z poszczególnych grup decylowych w łącznych dochodach gospodarstw domowych. Grupy...
Słowa kluczowe: dochody, warunki życia, dochody gospodarstw domowych, gospodarstwa domowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 lutego 2021, 15:17
Zestawienie imion żeńskich i męskich występujących w rejestrze PESEL wraz z liczbą wystąpień. Dane statystyczne zostały opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL. Pojedyncze wystąpienia...
Słowa kluczowe: ludność, PESEL, liczba, imiona, popularność
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 lutego 2021, 10:59
Zestawienie imion żeńskich i męskich występujących w rejestrze PESEL wraz z liczbą wystąpień. Dane statystyczne zostały opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL. W zestawieniu...
Słowa kluczowe: PESEL, liczba, imiona, popularność
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 lutego 2021, 09:21
Wykaz nazwisk występujących w rejestrze PESEL. Przedmiotowe dane zostały opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL według pola nazwisko aktualne. W zestawieniu uwzględnione zostały...
Słowa kluczowe: PESEL, nazwiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 3 lutego 2021, 13:20
Wykaz nazwisk osób żyjących występujących w rejestrze PESEL. Przedmiotowe dane zostały opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL według pola nazwisko aktualne. Nazwiska z pojedynczą...
Słowa kluczowe: ludność, PESEL, nazwiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 3 lutego 2021, 12:36
Lista imion (pierwszych i drugich) nadawanych dzieciom w Polsce z podziałem na płeć. Przedmiotowe dane zostały opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL. Do roku 2012 imiona z...
Słowa kluczowe: PESEL, dzieci, imiona, popularność
Zbiór danych
Data aktualizacji: 3 lutego 2021, 09:09
Liczba osób zameldowanych na pobyt stały w podziale na poszczególne gminy. Przedmiotowe dane zostały opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL, dot. osób zameldowanych na pobyt...
Słowa kluczowe: PESEL, zameldowanie
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 stycznia 2021, 11:01
Podstawowe informacje o liczbie i strukturze ludności Polski w 2020 r. oraz dane retrospektywne opracowane na podstawie bilansów ludności. Dane o ruchu naturalnym (charakterystyka nowozawartych małżeństw,
Słowa kluczowe: ludność, urodzenia, zgony, demografia, trwanie życia, prognoza ludności
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 września 2020, 10:23
Beneficjenci dotacji celowych służących ochronie, zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz podtrzymywaniu i rozwojowi języka regionalnego, przyznawanych przez...
Słowa kluczowe: język regionalny, mniejszości etniczne, mniejszości narodowe, dotacje celowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 sierpnia 2020, 11:29
Liczba zawartych małżeństw, przyrost naturalny, urodzenia żywe i zgony na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. Dane zgromadzone od roku 2007.
Słowa kluczowe: ludność, Miasto Przemyśl, urodzenia, zgony, Urząd Miejski w Przemyślu, małżeństwo
Zbiór danych
Data aktualizacji: 6 lutego 2020, 07:15
Baza organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą dokumentuje organizacyjny oraz instytucjonalny aspekt obecności i aktywności Polonii i Polaków poza granicami kraju, ze szczególnym uwzględnieniem...
Słowa kluczowe: organizacje polonijne, instytucje polonijne, baza Polonia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 listopada 2019, 12:45
Baza Demografia została utworzona w celu zapewnienia użytkownikowi stałego dostępu do informacji statystycznych charakteryzujących sytuację demograficzną w Polsce. Baza stanowi zintegrowane źródło...
Słowa kluczowe: ludność, demografia, trwanie życia, migracja, prognoza ludności, ruch naturalny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 stycznia 2018, 16:33
Publikacja z roku 2015 przedstawia zestawienie informacji na temat stanu cyfryzacji polskiego społeczeństwa, gospodarki i administracji publicznej. W opracowaniu zaprezentowano dane w ujęciu regionalnym...
Słowa kluczowe: internet, e-administracja, społeczeństwo informacyjne, dostęp szerokopasmowy, wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych, e-biznes, DESI, europejska agenda cyfrowa, wskaźniki rozwoju społeczeństwa informacyjnego
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 września 2016, 11:23