Początek strony

Dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (20),
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Wartość i struktura wydatków poniesionych przez cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą. Charakterystyka ruchu granicznego, jego natężenia i struktury. Cel pobytu za granicą, odległość od granicy miejsca...
Słowa kluczowe:ruch graniczny, przekroczenia granicy, wydatki Polaków za granicą, wydatki cudzoziemców w Polsce
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 stycznia 2021, 12:19
Rejestr umów dotacyjnych zawartych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
Dostawca danych:Ministerstwo Sportu
Słowa kluczowe:dotacje, sport, budżet państwa, turystyka, 2014, 2015, 2016, rejestr umów, fundusz rozwoju kultury fizycznej, 2017, umowa, 2018, Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów
Zbiór danych
Data aktualizacji: 28 września 2020, 12:27
Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Słowa kluczowe:turystyka, noclegi
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 września 2020, 21:30
Zestawienie prezentujące finansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Dostawca danych:Ministerstwo Sportu
Słowa kluczowe:sport, finansowanie zadań, fundusz rozwoju kultury fizycznej, sport dzieci i młodzieży, sport osób niepełnosprawnych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 lipca 2020, 09:55
Wykaz przedsiębiorców, wobec których marszałek województwa wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o wykreśleniu z rejestru i zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do...
Słowa kluczowe:rejestr, wszczęcie postępowania, organizator turystyki, pośrednik turystyczny, biuro podróży, zakaz wykonywania działalności, rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, rotipt, centralna ewidencja organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, ceotipt
Zbiór danych
Data aktualizacji: 10 lipca 2020, 11:43
Wykaz przedsiębiorców, którzy wykonywali działalność bez wymaganego wpisu do rejestru i zostali objęci 3-letnim zakazem wykonywania działalności objętej wpisem do tego rejestru.
Słowa kluczowe:rejestr, pbr, organizator turystyki, pośrednik turystyczny, biuro podróży, zakaz wykonywania działalności
Zbiór danych
Data aktualizacji: 10 lipca 2020, 11:42
Wykaz przedsiębiorców, którzy zostali wykreśleni z Rejestru z urzędu lub na wniosek UFG i objęci zakazem wykonywania działalności objętej wpisem do Rejestru.
Słowa kluczowe:organizator turystyki, pośrednik turystyczny, biuro podróży, zakaz wykonywania działalności, rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, rotipt, centralna ewidencja organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, ceotipt
Zbiór danych
Data aktualizacji: 10 lipca 2020, 11:42
Statystyki dotyczące liczby przedsiębiorców turystycznych w podziale na lata, według województw, form zabezpieczeń, wykreślonych z Rejestru, itp.
Słowa kluczowe:zabezpieczenie finansowe, ubezpieczyciel, gwarant, organizator turystyki, pośrednik turystyczny, biuro podróży
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 maja 2020, 11:40
Statystyka uprawnień przewodnika górskiego nadanych przez poszczególnych marszałków województw w układzie wojewódzkim
Słowa kluczowe:przewodnik, górski, turystyka, uprawnienia, marszałek województwa, Sudety, Beskidy, Tatry
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 maja 2020, 11:36
Wykaz organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich, posiadających wpis do rejestru organizatorów szkoleń prowadzonego przez kazdego marszałka województwa
Słowa kluczowe:turystyka, uprawnienia, organizator szkoleń, przewodnik górski, szkolenie, kurs
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 maja 2020, 11:35
Na podstawie przekazywanych w formie elektronicznej przez marszałków województw danych dotyczących skategoryzowanych w województwie obiektów hotelarskich na stronie internetowej ministra właściwego do...
Słowa kluczowe:obiekt hotelarski, hotel, motel, pensjonat, kemping, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 maja 2020, 11:33
Dysponowanie środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Dostawca danych:Ministerstwo Sportu
Słowa kluczowe:FRKF, fundusz rozwoju kultury fizycznej, dysponowanie środkami
Zbiór danych
Data aktualizacji: 10 kwietnia 2020, 12:16
Zbór zawiera dane Lokalnych Organizacji Turystycznych w Polsce
Słowa kluczowe:turystyka, LOT
Zbiór danych
Data aktualizacji: 6 września 2019, 21:36
Zagraniczne Ośrodki Polskiej Organizacji Turystycznej
Zbiór danych
Data aktualizacji: 6 września 2019, 20:13
Wsparcie realizacji inwestycji sportowych możliwe jest dzięki państwowemu funduszowi celowemu, jakim jest Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej. Fundusz ten utworzony został na mocy ustawy z dnia 19 listopada...
Dostawca danych:Ministerstwo Sportu
Słowa kluczowe:FRKF, inwestycje sportowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 6 września 2019, 20:13
Wsparcie realizacji inwestycji sportowych możliwe jest dzięki państwowemu funduszowi celowemu, jakim jest Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej. Fundusz ten utworzony został na mocy ustawy z dnia 19 listopada...
Dostawca danych:Ministerstwo Sportu
Słowa kluczowe:sport, FRKF, inwestycje sportowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 września 2019, 11:49
Zbiór zawiera dane Regionalnych Organizacji Turystycznych
Słowa kluczowe:turystyka, ROT
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 września 2019, 10:59
Wsparcie realizacji inwestycji sportowych możliwe jest dzięki państwowemu funduszowi celowemu, jakim jest Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej. Fundusz ten utworzony został na mocy ustawy z dnia 19 listopada...
Dostawca danych:Ministerstwo Sportu
Słowa kluczowe:sport, FRKF, inwestycje sportowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 września 2019, 08:24
Wykaz polskich związków sportowych wraz z danymi teleadresowymi
Dostawca danych:Ministerstwo Sportu
Słowa kluczowe:sport, wykaz, ngo
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 września 2019, 06:54
Słowa kluczowe:turystyka, informacja turystyczna
Zbiór danych
Data aktualizacji: 8 sierpnia 2017, 14:53