Dane

Aktywne filtry:

Znaleziono: Wszystkie dane (111) Zbiory danych (111)
Sortuj według:
Rejestr zgłoszeń i decyzji w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie wzoru rejestru zgłoszeń i decyzji w...
Słowa kluczowe:środowisko, międzynarodowe przemieszczanie odpadów, GIOŚ, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 października 2020, 06:12
Rejestr instalacji posiadających pozwolenie zintegrowane
Dostawca danych:Ministerstwo Klimatu
Słowa kluczowe:środowisko, pozwolenia zintegrowane, instalacje, Ministerstwo Klimatu
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 października 2020, 15:50
Rejestr fundacji, dla których Minister Klimatu został wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako organ nadzoru
Dostawca danych:Ministerstwo Klimatu
Słowa kluczowe:środowisko, ochrona środowiska, fundacja, trzeci sektor, ngo, Ministerstwo Klimatu, Minister Klimatu, klimat
Zbiór danych
Data aktualizacji: 13 października 2020, 12:51
Rejestr przedsiębiorstw i operatorów, którym udzielono autoryzacji na przechowywanie halonów do zastosowań krytycznych, przedsiębiorstw produkujących, stosujących lub wprowadzających na terytorium Rzeczypospolitej...
Dostawca danych:Ministerstwo Klimatu
Słowa kluczowe:halony, substancje, nowe substancje, substancje kontrolowane, Ministerstwo Klimatu
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 października 2020, 14:58
Rejestr fundacji, dla których Minister Środowiska został wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako organ nadzoru
Dostawca danych:Ministerstwo Środowiska
Słowa kluczowe:ochrona środowiska, ochrona przyrody, fundacja, ngo, minister środowiska, środowisko przyrodnicze
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 października 2020, 07:10
Syntetycznie ujęty pełny zakres wyników badań statystycznych, podsystemy funkcjonujące w ramach państwowego monitoringu środowiska oraz źródła administracyjne charakteryzujące stan, zagrożenie i ochronę...
Słowa kluczowe:ochrona środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 września 2020, 05:22
Zestawienia koncesji: na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, na wydobywanie...
Dostawca danych:Ministerstwo Środowiska
Słowa kluczowe:minister środowiska, zestawienia koncesji, geologia, węglowodory, ropa naftowa, gaz ziemny, kopaliny stałe, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie, podziemne składowanie odpadów, wody termalne, węgiel kamienny, węgiel brunatny, tight gas, gaz zamknięty, metan z pokładów węgla, poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie, rudy miedzi, rudy cynku i ołowiu, rudy miedziowo-polimetaliczne, rudy miedzi i srebra, siarka rodzima, sól kamienna, gipy, gipsy i anhydryt, kruszywa naturalne, Minister Klimatu
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 września 2020, 12:09
Dane dotyczące stanu sanitarnego jakości wody przeznaczonej do spożycia
Słowa kluczowe:woda do spożycia, wodociąg, woda do picia, jakość wody
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 września 2020, 11:48
Dane dotyczące stanu sanitarnego kąpielisk
Słowa kluczowe:klasyfikacja, kąpieliska, miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 września 2020, 11:46
Dane dotyczące stanu sanitarnego pływalni
Słowa kluczowe:pływalnia, basen
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 września 2020, 11:44
Zajęcia edukacyjne w Instytucie Badawczym Leśnictwa
Słowa kluczowe:środowisko, edukacja ekologiczna, Instytut Badawczy Leśnictwa
Zbiór danych
Data aktualizacji: 6 sierpnia 2020, 10:24
Ekspertyzy wykonane przez Instytut Badawczy Leśnictwa
Słowa kluczowe:środowisko, ekspert, Instytut Badawczy Leśnictwa
Zbiór danych
Data aktualizacji: 6 sierpnia 2020, 10:22
Udział Instytutu Badawczego Leśnictwa w międzynarodowych spotkaniach naukowych
Słowa kluczowe:środowisko, współpraca międzynarodowa, Instytut Badawczy Leśnictwa
Zbiór danych
Data aktualizacji: 6 sierpnia 2020, 10:18
Rejestr umów cywilno-prawnych zawartych przez Ministerstwo Środowiska
Dostawca danych:Ministerstwo Środowiska
Słowa kluczowe:umowy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 sierpnia 2020, 13:25
Bank Danych o Lasach, którego głównym celem jest dostarczanie informacji o gospodarce leśnej, stanie lasu oraz jego zmianach. Informacje te powiązane są z danymi z zakresu ochrony przyrody i stanu środowiska...
Słowa kluczowe:XML, lasy, HTML, PDF
Zbiór danych
Data aktualizacji: 28 lipca 2020, 11:23
Rejestr zawartych umów cywilno-prawnych przez Ministerstwo Klimatu (do 15.11.2019 r. Ministerstwo Środowiska), począwszy od 2017 r.
Dostawca danych:Ministerstwo Klimatu
Słowa kluczowe:rejestr, kontrahenci, rejestr umów, umowa, Ministerstwo Klimatu
Zbiór danych
Data aktualizacji: 16 lipca 2020, 14:00
Wykaz podmiotów kwalifikowanych, utworzony zgodnie z art. 49 c ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
Dostawca danych:Ministerstwo Środowiska
Słowa kluczowe:geologia, wykaz podmiotów kwalifikowanych, ropa naftowa, gaz ziemny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 9 lipca 2020, 13:31
Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 23 sierpnia 2017 r.  Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566) - udostępniane są sprawozdania z realizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) . Materiał...
Słowa kluczowe:MGMiŻŚ, sprawozdania, PGWWP, oczyszczanie ścieków komunalnych, ścieki komunalne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 czerwca 2020, 13:45
Umowy zawarte przez NFOŚiGW w ramach programu "Edukacja ekologiczna" i "Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju"
Słowa kluczowe:inicjatywy obywatelskie, umowa
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 czerwca 2020, 12:59
Zgodnie z art. 81 ustawy Prawo atomowe Prezes Agencji na podstawie oceny sytuacji radiacyjnej kraju ogłasza komunikaty dla ludności o sytuacji radiacyjnej, w tym o poziomie skażeń promieniotwórczych w...
Słowa kluczowe:sytuacja radiacyjna, monitoring radiacyjny, skażenie
Zbiór danych
Data aktualizacji: 10 czerwca 2020, 09:47