Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (150),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Rejestr zawiera wykaz przedsiębiorców uprawnionych do wykonywania działalności pocztowej. Rejestr operatorów pocztowych. Poczta. Działalność regulowana. Działalność pocztowa. Działalność kurierska.
Słowa kluczowe: operatorzy pocztowi, działalność pocztowa, działalność regulowana, rejestr operatorów pocztowych, poczta
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 września 2021, 12:35
Rejestr zawiera wykaz przedsiębiorców uprawnionych do wykonywania działalności pocztowej. Rejestr operatorów pocztowych. Poczta.
Dane
Dane na dzień: 30 września 2021
Lista wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami, stwierdzonych podczas kontroli przez Prezesa Urzedu Komunikacji Elektronicznej.
Słowa kluczowe: lista wyrobów, wyroby niezgodne, wymaganiami zasadniczymi
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 września 2021, 12:30
Lista wyrobów niezgodnych z wymaganiami zasadniczymi, stwierdzonych podczas kontroli przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Dane
Dane na dzień: 30 września 2021
Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem...
Słowa kluczowe: telekomunikacja, rejestr, działalność telekomunikacyjna, przedsiębiorca telekomunikacyjny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 września 2021, 07:41
Przedsiębiorcy telekomunikacyjni - rodzaj działalności
Dane
Dane na dzień: 30 września 2021
Przedsiębiorcy telekomunikacyjni - obszar działalności
Dane
Dane na dzień: 30 września 2021
Przedsiębiorcy telekomunikacyjni
Dane
Dane na dzień: 30 września 2021
Rejestr jednostek samorządu terytorialnego prowadzących działalność w zakresie telekomunikacji
Słowa kluczowe: telekomunikacja, województwo, rejestr, gmina, powiat, jednostka samorządu terytorialnego, działalność telekomunikacyjna
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 września 2021, 07:40
Rejestr Jednostek Samorządu Terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji Podstawę prawną wpisu do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie...
Dane
Dane na dzień: 30 września 2021
Dane na temat publicznie dostępnych detalicznych usług szerokopasmowego dostępu do sieci Internet. Podział na rodzaje i prędkości stacjonarnych łączy telekomunikacyjnych, rodzaje łączy ruchomych, przychody...
Słowa kluczowe: telekomunikacja, sieci telekomunikacyjne, Komisja Europejska, łącza telekomunikacyjne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 2 września 2021, 10:20
Dane na temat publicznie dostępnych detalicznych usług szerokopasmowego dostępu do sieci Internet. Podział na rodzaje i prędkości stacjonarnych łączy telekomunikacyjnych, rodzaje łączy ruchomych, przychody...
Dane
Dane na dzień: 1 stycznia 2021
Dane zbiorcze o poszczególnych rynkach telekomunikacyjnych: m.in. przychody i inwestycje telekomunikacyjne, usługi w sieciach stacjonarnych (liczba abonentów, czas trwania połączeń), usługi w sieciach...
Słowa kluczowe: Komisja Europejska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 2 września 2021, 10:04
Dane zbiorcze o poszczególnych rynkach telekomunikacyjnych: m.in. przychody i inwestycje telekomunikacyjne, usługi w sieciach stacjonarnych (liczba abonentów, czas trwania połączeń), usługi w sieciach...
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2020
Rejestr Jednostek Samorządu Terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji Podstawę prawną wpisu do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie...
Dane
Dane na dzień: 31 sierpnia 2021
Przedsiębiorcy telekomunikacyjni - obszar działalności
Dane
Dane na dzień: 31 sierpnia 2021
Przedsiębiorcy telekomunikacyjni
Dane
Dane na dzień: 31 sierpnia 2021
Przedsiębiorcy telekomunikacyjni - rodzaj działalności
Dane
Dane na dzień: 31 sierpnia 2021
Przedsiębiorcy telekomunikacyjni - rodzaj działalności
Dane
Dane na dzień: 30 lipca 2021
Przedsiębiorcy telekomunikacyjni - obszar działalności
Dane
Dane na dzień: 30 lipca 2021