Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (117),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Poniżej opis dla odnośników nagłówków kolumn tabeli. 1) Data dokonania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia WE nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia...
Dane
Dane na dzień: 4 lutego 2021
Rejestr zgłoszeń i decyzji w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie wzoru rejestru zgłoszeń i decyzji w...
Słowa kluczowe:środowisko, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, GIOŚ, międzynarodowe przemieszczanie odpadów
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 lutego 2021, 07:56
Monitoring wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych prowadzony jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Celem przedsięwzięcia...
Słowa kluczowe:raport, Państwowy Monitoring Środowiska, inspekcja, ocena stanu, monitoring, stan środowiska, środowisko, skażenia promieniotwórcze, radiacja, opad całkowity, promieniowanie gamma, aerozole, promieniowanie, radioaktywność, GIOŚ, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 stycznia 2021, 14:31
Monitoring stężenia 137 - Cs w glebie prowadzony jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Celem przedsięwzięcia jest kontynuacja systematycznego...
Słowa kluczowe:raport, Państwowy Monitoring Środowiska, radionuklidy, gleby, stężenia 137Cs, inspekcja, skażenie, monitoring, promieniowanie jonizujące, środowisko, ocena stanu, stan środowiska, izotopy promieniotwórcze, metoda spektrometryczna, stan radiologiczny, promieniowanie, radioaktywność, GIOŚ, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 stycznia 2021, 14:14
Rejestr Instalacji, którym udzielono zezwolenia wstępnego na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie wzoru rejestru instalacji, którym udzielono zezwolenia wstępnego,
Słowa kluczowe:rejestr, zezwolenia wstępne, instalacja, środowisko, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 stycznia 2021, 14:01
Monitoring jakości powietrza jest prowadzony w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Program pomiarowy realizowany przez wojewódzkich inspektorów...
Słowa kluczowe:GIOŚ, powietrze, jakość powietrza, monitoring powietrza, inspekcja, monitoring, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, środowisko, Państwowy Monitoring Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 stycznia 2021, 12:26
Usługa pobierania zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring promieniowania jonizującego - Stężenia Cs-137 w glebie" (WFS). Dane publikowane przez...
Dane
Dane na dzień: 22 stycznia 2021
Usługa przeglądania zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring promieniowania jonizującego - Skażenia promieniotwórcze wód powierzchniowych i...
Dane
Dane na dzień: 22 stycznia 2021
Usługa przeglądania zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring jakości powietrza - Chemizm opadów atmosferycznych" (WMS). Dane publikowane przez...
Dane
Dane na dzień: 22 stycznia 2021
Usługa pobierania predefiniowanego zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring pól elektromagnetycznych" (ATOM). Dane publikowane przez usługę...
Dane
Dane na dzień: 22 stycznia 2021
Usługa przeglądania zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring jakości powietrza - Stan warstwy ozonowej" (WMS). Dane publikowane przez usługę...
Dane
Dane na dzień: 22 stycznia 2021
Usługa pobierania zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring promieniowania jonizującego - Skażenia promieniotwórcze wód powierzchniowych i osadów...
Dane
Dane na dzień: 22 stycznia 2021
Usługa przeglądania zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego" (WMS). Dane publikowane przez usługę pochodzą...
Dane
Dane na dzień: 22 stycznia 2021
Usługa pobierania zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring promieniowania jonizującego - Skażenia promieniotwórcze wód powierzchniowych i osadów...
Dane
Dane na dzień: 22 stycznia 2021
Usługa pobierania zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring promieniowania jonizującego - Wykrywanie skażeń promieniotwórczych" (SOS). Dane publikowane...
Dane
Dane na dzień: 22 stycznia 2021
Usługa pobierania predefiniowanego zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring promieniowania jonizującego - Skażenia promieniotwórcze wód powierzchniowych...
Dane
Dane na dzień: 22 stycznia 2021
Usługa pobierania zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring jakości powietrza - Chemizm opadów atmosferycznych" (WFS). Dane publikowane przez...
Dane
Dane na dzień: 22 stycznia 2021
Usługa przeglądania zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych" (WMS). Dane publikowane przez usługę pochodzą...
Dane
Dane na dzień: 22 stycznia 2021
Usługa pobierania predefiniowanego zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring jakości powietrza - Chemizm opadów atmosferycznych" (ATOM). Dane...
Dane
Dane na dzień: 22 stycznia 2021
Usługa pobierania zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring jakości powietrza - Stan warstwy ozonowej" (WFS). Dane publikowane przez usługę...
Dane
Dane na dzień: 22 stycznia 2021