Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (119),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Monitoring hałasu prowadzony jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Celem funkcjonowania podsystemu jest zapewnienie informacji dla...
Słowa kluczowe: ocena stanu, stan środowiska, ochrona środowiska, wskaźniki, hałas, monitoring hałasu, przekroczenia, uciążliwość, mapa akustyczna, stan akustyczny, hałas drogowy, hałas kolejowy, klimat akustyczny, oddziaływanie akustyczne, hałas przemysłowy, długookresowy średni poziom dźwięku, równoważny poziom dźwięku, raport, środowisko, monitoring, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, GIOŚ, inspekcja, Państwowy Monitoring Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 maja 2021, 08:52
Więcej informacji dostępnych pod adresem: https://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-halasu
Dane
Dane na dzień: 18 maja 2021
Więcej informacji dostępnych pod adresem: https://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-halasu
Dane
Dane na dzień: 18 maja 2021
Interfejs API portalu "Jakość Powietrza" GIOŚ umożliwia dostęp do danych dotyczących jakości powietrza zgromadzonych w bazie JPOAT 2.0. Poniższa lista opisuje usługi sieciowe udostępnione w ramach interfejsu...
Słowa kluczowe: api, środowisko, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, GIOŚ, Państwowy Monitoring Środowiska, jakość powietrza
Zbiór danych
Data aktualizacji: 26 kwietnia 2021, 17:25
Usługa sieciowa udostępniająca listę stacji pomiarowych. http://api.gios.gov.pl/pjp-api/rest/station/findAll Usługa sieciowa typu REST wykorzystująca zapytanie HTTP GET. Udostępniająca dane w formacie JSON. Przykład...
Dane
Dane na dzień: 26 kwietnia 2021
Monitoring pól elektromagnetycznych (PEM) prowadzony jest w ramach państwowego monitoringu środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Pomiary prowadzone są przez wojewódzkich...
Słowa kluczowe: środowisko, monitoring, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, GIOŚ, inspekcja, Państwowy Monitoring Środowiska, pola elektromagnetyczne, PEM, monitoring pól elektromagnetycznych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 26 kwietnia 2021, 08:33
Więcej informacji dostępnych pod adresem: https://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-pol-elektromagnetycznych
Dane
Dane na dzień: 26 kwietnia 2021
Rejestr zgłoszeń i decyzji w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie wzoru rejestru zgłoszeń i decyzji w...
Słowa kluczowe: środowisko, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, GIOŚ, międzynarodowe przemieszczanie odpadów
Zbiór danych
Data aktualizacji: 13 kwietnia 2021, 12:40
Poniżej opis dla odnośników nagłówków kolumn tabeli. 1) Data dokonania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia WE nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia...
Dane
Dane na dzień: 13 kwietnia 2021
Poniżej opis dla odnośników nagłówków kolumn tabeli. 1) Data dokonania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia WE nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia...
Dane
Dane na dzień: 4 lutego 2021
Monitoring wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych prowadzony jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Celem przedsięwzięcia...
Słowa kluczowe: raport, środowisko, monitoring, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, GIOŚ, inspekcja, Państwowy Monitoring Środowiska, ocena stanu, stan środowiska, promieniowanie, radioaktywność, skażenia promieniotwórcze, radiacja, opad całkowity, promieniowanie gamma, aerozole
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 stycznia 2021, 14:31
Usługa pobierania zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring promieniowania jonizującego - Wykrywanie skażeń promieniotwórczych" (SOS). Dane publikowane...
Dane
Dane na dzień: 22 stycznia 2021
Usługa pobierania zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring promieniowania jonizującego - Wykrywanie skażeń promieniotwórczych" (WFS). Dane publikowane...
Dane
Dane na dzień: 22 stycznia 2021
Usługa pobierania predefiniowanego zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring promieniowania jonizującego - Wykrywanie skażeń promieniotwórczych"...
Dane
Dane na dzień: 22 stycznia 2021
Usługa przeglądania zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring promieniowania jonizującego - Wykrywanie skażeń promieniotwórczych" (WMS). Dane...
Dane
Dane na dzień: 22 stycznia 2021
Monitoring stężenia 137 - Cs w glebie prowadzony jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Celem przedsięwzięcia jest kontynuacja systematycznego...
Słowa kluczowe: raport, środowisko, monitoring, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, GIOŚ, inspekcja, Państwowy Monitoring Środowiska, ocena stanu, stan środowiska, promieniowanie, radioaktywność, promieniowanie jonizujące, skażenie, gleby, radionuklidy, stężenia 137Cs, izotopy promieniotwórcze, metoda spektrometryczna, stan radiologiczny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 stycznia 2021, 14:14
Usługa pobierania zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring promieniowania jonizującego - Stężenia Cs-137 w glebie" (SOS). Dane publikowane przez...
Dane
Dane na dzień: 22 stycznia 2021
Usługa pobierania zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring promieniowania jonizującego - Stężenia Cs-137 w glebie" (WFS). Dane publikowane przez...
Dane
Dane na dzień: 22 stycznia 2021
Usługa pobierania predefiniowanego zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring promieniowania jonizującego - Stężenia Cs-137 w glebie" (ATOM). Dane...
Dane
Dane na dzień: 22 stycznia 2021
Usługa przeglądania zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring promieniowania jonizującego - Stężenia Cs-137 w glebie" (WMS). Dane publikowane...
Dane
Dane na dzień: 22 stycznia 2021