Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (31),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Wykaz Uzdrowisk
Słowa kluczowe: uzdrowisko, uzdrowiska, wykaz uzdrowisk, uzdrowisk
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 sierpnia 2021, 06:29
Wykaz Uzdrowisk
Dane
Dane na dzień: 24 sierpnia 2021
Wykaz podmiotów podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia
Słowa kluczowe: podmioty, nadzorowane przez Ministra Zdrowia, podległe Ministrowi Zdrowia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 lutego 2021, 10:24
Wykaz podmiotów podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia.
Dane
Dane na dzień: 4 lutego 2021
Wykaz podmiotów podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia.
Dane
Dane na dzień: 15 grudnia 2020
Zadłużenie SPZOZ Ministerstwo Zdrowia zbiera dane o zadłużeniu w ochronie zdrowia m.in. za pośrednictwem Głównego Urzędu Statystycznego. Kto składa sprawozdanie o stanie zobowiązań Sprawozdanie...
Słowa kluczowe: dane statystyczne, SPZOZ, zobowiązania
Zbiór danych
Data aktualizacji: 9 grudnia 2020, 12:25
Zobowiązania ogółem Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej wg. województw, dane statystyczne - stan na 2020-06-30.
Dane
Dane na dzień: 30 czerwca 2020
Zobowiązania wymagalne Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej wg. województw, dane statystyczne - stan na 2020-06-30.
Dane
Dane na dzień: 30 czerwca 2020
Zobowiązania wymagalne Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Rb-Z, stan na 2020-06-30.
Dane
Dane na dzień: 30 czerwca 2020
Zobowiązania Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, dane statystyczne - stan na 2020-06-30.
Dane
Dane na dzień: 30 czerwca 2020
Zobowiązania Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej dane statystyczne - stan na 2019-09-30
Dane
Dane na dzień: 30 września 2019
Zobowiązania wymagalne Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej wg. województw dane statystyczne - stan na 2019-09-30
Dane
Dane na dzień: 30 września 2019
Zobowiązania ogółem Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej wg. województw dane statystyczne - stan na 2019-09-30
Dane
Dane na dzień: 30 września 2019
Zobowiązania wymagalne Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Rb-Z stan na 2019-09-30
Dane
Dane na dzień: 30 września 2019
Wykaz podmiotów podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia
Dane
Dane na dzień: 9 stycznia 2020
Zobowiązania ogółem spzoz według województw-dane statystyczne_stan na 30.06.2018
Dane
Dane na dzień: 2 listopada 2018
Zobowiązania spzoz Rb-Z_stan na 30.06.2018
Dane
Dane na dzień: 2 listopada 2018
Zobowiązania spzoz-dane statystyczne_stan na 30.06.2018
Dane
Dane na dzień: 2 listopada 2018
Zobowiązania wymagalne spzoz według województw-dane statystyczne_stan na 30.06.2018
Dane
Dane na dzień: 2 listopada 2018
Słowa kluczowe: rejestr, konsultanci
Zbiór danych
Data aktualizacji: 10 lipca 2018, 13:23