Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (28),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Program priorytetowy "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach"
Słowa kluczowe: oczyszczanie ścieków komunalnych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 grudnia 2020, 10:42
Umowy podpisane w ramach programu priorytetowego "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" w 2019 r.
Dane
Dane na dzień: 24 marca 2020
Informacja z udzielonej pomocy publicznej przez NFOŚiGW
Słowa kluczowe: pomoc publiczna, NFOŚiGW, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 czerwca 2020, 05:47
Pomoc publiczna udzielona przez NFOŚiGW w 2019 r.
Dane
Dane na dzień: 29 czerwca 2020
Umowy zawarte przez NFOŚiGW w ramach programu "Edukacja ekologiczna" i "Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju"
Słowa kluczowe: umowa, inicjatywy obywatelskie
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 czerwca 2020, 12:59
Umowy zawarte w 2019 r. w ramach programu Edukacja ekologiczna
Dane
Dane na dzień: 29 czerwca 2020
Pomoc publiczna udzielona przez NFOŚiGW w 2015 roku
Dane
Dane na dzień: 25 września 2019
Pomoc publiczna udzielona przez NFOŚiGW w 2016 roku
Dane
Dane na dzień: 25 września 2019
Pomoc publiczna udzielona przez NFOŚiGW w 2014 roku
Dane
Dane na dzień: 25 września 2019
Inicjatywy obywatelskie umowy 2017
Dane
Dane na dzień: 25 września 2019
Inicjatywy obywatelskie umowy 2016
Dane
Dane na dzień: 25 września 2019
Inicjatywy obywatelskie umowy 2017
Dane
Dane na dzień: 25 września 2019
Inicjatywy obywatelskie umowy 2016
Dane
Dane na dzień: 25 września 2019
umowy zawarte w ramach programu Edukacja ekologiczna w 2018 r.
Słowa kluczowe: umowy, edukacja ekologiczna
Zbiór danych
Data aktualizacji: 26 września 2019, 08:53
Edukacja ekologiczna umowy 2018
Dane
Dane na dzień: 25 września 2019
Edukacja ekologiczna umowy 2017
Dane
Dane na dzień: 25 września 2019
Edukacja ekologiczna umowy 2018
Dane
Dane na dzień: 25 września 2019
Edukacja ekologiczna umowy 2017
Dane
Dane na dzień: 25 września 2019
Edukacja ekologiczna umowy 2016
Dane
Dane na dzień: 21 września 2017
umowy zawarte w ramach programu Edukacja ekologiczna w 2018 r.
Dane
Dane na dzień: 11 lipca 2019