Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (148),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Informacje dotyczące decyzji w sprawie taryf dla energii elektrycznej - stan na 31 grudnia 2020 r.
Słowa kluczowe:energia elektryczna, taryfy, ure
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lutego 2021, 15:19
Informacje dotyczące decyzji w sprawie taryf dla paliw gazowych - stan na 31 grudnia 2020 r.
Słowa kluczowe:taryfy, paliwa gazowe, ure
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lutego 2021, 15:17
Informacje dotyczące decyzji w sprawie taryf dla ciepła - stan na 31 grudnia 2020 r.
Słowa kluczowe:taryfy, ciepło, ure
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lutego 2021, 15:04
Dane dotyczące decyzji w sprawie taryf dla ciepła - stan na 31 grudnia 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 1 lutego 2021
Dane dotyczące decyzji w sprawie taryf dla ciepła - stan na 31 grudnia 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 1 lutego 2021
Informacje w sprawie taryf dla paliw gazowych - stan na 31 grudnia 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 1 lutego 2021
Informacje w sprawie taryf dla paliw gazowych - stan na 31 grudnia 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 1 lutego 2021
Informacje w sprawie taryfy dla energii elektrycznej - stan na 31 grudnia 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 1 lutego 2021
Informacje w sprawie taryfy dla energii elektrycznej - stan na 31 grudnia 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 1 lutego 2021
Liczba zmian sprzedawcy gazu ziemnego przez odbiorców końcowych - stan na koniec danych kwartałów
Słowa kluczowe:zmiana sprzedawcy gazu, gaz, ure
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 listopada 2020, 14:56
Dane dotyczące zmiany sprzedawcy gazu - III kw. 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 4 listopada 2020
Dane dotyczące zmiany sprzedawcy gazu - III kw. 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 4 listopada 2020
Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne - 2020r.
Dane
Dane na dzień: 28 września 2020
Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne - 2020r.
Słowa kluczowe:gaz ziemny, średnie ceny, 49c
Zbiór danych
Data aktualizacji: 28 września 2020, 09:27
Dane dotyczące zmiany sprzedawcy gazu przez odbiorców końcowych w II kw. 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 24 lipca 2020
Dane dotyczące zmiany sprzedawcy gazu przez odbiorców końcowych w II kw. 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 24 lipca 2020
Dane dotyczące zmiany sprzedawcy gazu - do I kw. 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 15 maja 2020
Dane dot. zmiany sprzedawcy gazu - za IV kw. 2019 r.
Dane
Dane na dzień: 10 lutego 2020
Informacje o decyzjach administracyjnych dotyczących taryf dla ciepła
Słowa kluczowe:taryfy, ciepło, ure
Zbiór danych
Data aktualizacji: 28 stycznia 2020, 12:48
Informacje dotyczące zatwierdzonych taryf dla paliw gazowych
Słowa kluczowe:taryfy, paliwa gazowe, ure
Zbiór danych
Data aktualizacji: 28 stycznia 2020, 12:46