Powiązane dane

Znaleziono: Wszystkie dane (146) Zbiory danych (49) Dane (97)
Sortuj według:
Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne - 2020r.
Dane
Dane na dzień: 28 września 2020
Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne - 2020r.
Słowa kluczowe:gaz ziemny, średnie ceny, 49c
Zbiór danych
Data aktualizacji: 28 września 2020, 09:27
Dane dotyczące zmiany sprzedawcy gazu przez odbiorców końcowych w II kw. 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 24 lipca 2020
Dane dotyczące zmiany sprzedawcy gazu przez odbiorców końcowych w II kw. 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 24 lipca 2020
Liczba zmian sprzedawcy gazu ziemnego przez odbiorców końcowych - stan na koniec danych kwartałów
Słowa kluczowe:zmiana sprzedawcy gazu, gaz, ure
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 lipca 2020, 07:22
Dane dotyczące zmiany sprzedawcy gazu - do I kw. 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 15 maja 2020
Informacje dotyczące decyzji w sprawie taryf dla energii elektrycznej - stan na 8 maja 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 12 maja 2020
Informacje dotyczące decyzji w sprawie taryf dla paliw gazowych - stan na 8 maja 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 12 maja 2020
Informacje dotyczące decyzji w sprawie taryf dla paliw gazowych - stan na 8 maja 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 12 maja 2020
Informacje dotyczące decyzji w sprawie taryf dla energii elektrycznej - stan na 8 maja 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 12 maja 2020
Informacje dotyczące decyzji w sprawie taryf dla ciepła - stan na 8 maja 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 12 maja 2020
Informacje dotyczące decyzji w sprawie taryf dla ciepła - stan na 8 maja 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 12 maja 2020
Informacje dotyczące decyzji w sprawie taryf dla ciepła - stan na 8 maja 2020 r.
Słowa kluczowe:taryfy, ciepło, ure
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 maja 2020, 10:22
Informacje dotyczące decyzji w sprawie taryf dla paliw gazowych - stan na 8 maja 2020 r.
Słowa kluczowe:taryfy, paliwa gazowe, ure
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 maja 2020, 10:20
Informacje dotyczące decyzji w sprawie taryf dla energii elektrycznej - stan na 8 maja 2020 r.
Słowa kluczowe:energia elektryczna, taryfy, ure
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 maja 2020, 10:18
Dane dot. zmiany sprzedawcy gazu - za IV kw. 2019 r.
Dane
Dane na dzień: 10 lutego 2020
Informacje o decyzjach administracyjnych dotyczących taryf dla ciepła
Słowa kluczowe:taryfy, ciepło, ure
Zbiór danych
Data aktualizacji: 28 stycznia 2020, 12:48
Informacje dotyczące zatwierdzonych taryf dla paliw gazowych
Słowa kluczowe:taryfy, paliwa gazowe, ure
Zbiór danych
Data aktualizacji: 28 stycznia 2020, 12:46
Informacje dotyczące taryf dla energii elektrycznej w 2019 r.
Słowa kluczowe:energetyka, energia elektryczna, taryfy, ure
Zbiór danych
Data aktualizacji: 28 stycznia 2020, 12:41
Decyzje w sprawie taryfy dla ciepła - dane za 2019 r.
Dane
Dane na dzień: 28 stycznia 2020