Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (166),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne - 2021r.
Słowa kluczowe: gaz ziemny, średnie ceny, 49c
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 sierpnia 2021, 14:01
Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne - 2021r.
Dane
Dane na dzień: 12 sierpnia 2021
Informacje dotyczące decyzji w sprawie taryf dla energii elektrycznej - stan na 3 sierpnia 2021 r.
Słowa kluczowe: energia elektryczna, ure, taryfy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 3 sierpnia 2021, 13:55
Dane dot. taryf dla energii elektrycznej - wg stanu na 3.08.2021
Dane
Dane na dzień: 3 sierpnia 2021
Dane dot. taryf dla energii elektrycznej - wg stanu na 3.08.2021
Dane
Dane na dzień: 3 sierpnia 2021
Informacje dotyczące decyzji w sprawie taryf dla paliw gazowych - stan na 3 sierpnia 2021 r.
Słowa kluczowe: ure, taryfy, paliwa gazowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 3 sierpnia 2021, 13:54
Dane dot. taryf dla paliw gazowych - wg stanu na 3.08.2021
Dane
Dane na dzień: 3 sierpnia 2021
Dane dot. taryf dla paliw gazowych - wg stanu na 3.08.2021
Dane
Dane na dzień: 3 sierpnia 2021
Dane dot. taryf dla ciepla - wg stanu na 3.08.2021
Słowa kluczowe: ure, ciepło, energia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 3 sierpnia 2021, 13:51
Dane dot. taryf dla ciepla - wg stanu na 3.08.2021
Dane
Dane na dzień: 3 sierpnia 2021
Dane dot. taryf dla ciepla - wg stanu na 3.08.2021
Dane
Dane na dzień: 3 sierpnia 2021
Liczba zmian sprzedawcy gazu ziemnego przez odbiorców końcowych - stan na koniec danych kwartałów
Słowa kluczowe: ure, gaz, zmiana sprzedawcy gazu
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 kwietnia 2021, 14:25
zmiana sprzedawcy gazu za I kw. 2021 r.
Dane
Dane na dzień: 30 kwietnia 2021
zmiana sprzedawcy gazu za I kw. 2021 r.
Dane
Dane na dzień: 30 kwietnia 2021
zmiana sprzedawcy gazu za I kw. 2021 r.
Dane
Dane na dzień: 30 kwietnia 2021
zmiana sprzedawcy gazu za I kw. 2021 r.
Dane
Dane na dzień: 30 kwietnia 2021
zmiana sprzedawcy gazu za I kw. 2021 r.
Dane
Dane na dzień: 30 kwietnia 2021
zmiana sprzedawcy gazu za I kw. 2021 r.
Dane
Dane na dzień: 30 kwietnia 2021
zmiana sprzedawcy gazu za IV kw. 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 19 kwietnia 2021
zmiana sprzedawcy gazu za IV kw. 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 19 kwietnia 2021