Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (66),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Lista szkół objętych wsparciem Działanie 3.2 POPC
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 czerwca 2021, 12:20
Lista szkół objętych wsparciem Działanie 3.2 ( II nabór) ( aktualizacja)
Dane
Dane na dzień: 30 czerwca 2021
Lista szkół objętych wsparciem Działanie 3.2 (Inabór) - aktualizacja
Dane
Dane na dzień: 30 czerwca 2021
lista szkół objetych wsparciem Działanie 3.2 - grudzień 2017 - aktualizacja
Dane
Dane na dzień: 30 czerwca 2021
Lista szkół objętych wsparciem Działanie 3.2 (Inabór) -czerwiec 2019 (aktualizacja )
Dane
Dane na dzień: 30 czerwca 2021
Lista szkół Działanie 3.2 - stan na czerwiec 2021 r. - IV nabór
Dane
Dane na dzień: 30 czerwca 2021
Lista szkół Działanie 3.2 - stan na czerwiec 2021 r. - II nabór
Dane
Dane na dzień: 30 czerwca 2021
Lista szkół Działanie 3.2 - stan na czerwiec 2021 r. - I nabór
Dane
Dane na dzień: 30 czerwca 2021
Aktualne Umowy / Porozumienia o dofinansowanie zawarte w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020
Słowa kluczowe: POPC, beneficjent, umowa, polska cyfrowa, porozumienie o dofinansowanie, umowa o dofinansowanie, wartość projektu, 1 Oś, 2 Oś, 3 Oś
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 czerwca 2021, 10:29
umowy/porozumienia o dofinansowanie stan na 30.06.2021
Dane
Dane na dzień: 30 czerwca 2021
Lista szkół Działanie 3.2 - stan na grudzień 2020 r. - II nabór
Dane
Dane na dzień: 23 grudnia 2020
Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działanie 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
Słowa kluczowe: wykaz, ekspert
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 grudnia 2020, 08:09
Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działanie 3.2
Dane
Dane na dzień: 23 grudnia 2020
umowy/porozumienia o dofinansowanie stan na 21.12.2020
Dane
Dane na dzień: 22 grudnia 2020
Lista szkół Działanie 3.2 - stan na czerwiec 2020 r. - I nabór
Dane
Dane na dzień: 30 czerwca 2020
Lista szkół Działanie 3.2 - stan na czerwiec 2020 r. - II nabór
Dane
Dane na dzień: 30 czerwca 2020
Lista szkół Działanie 3.2 - stan na czerwiec 2020 r. - IV nabór
Dane
Dane na dzień: 30 czerwca 2020
umowy/porozumienia o dofinansowanie stan na 24.06.2020
Dane
Dane na dzień: 25 czerwca 2020
Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Słowa kluczowe: wykaz, ekspert
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 czerwca 2020, 08:42
Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 3.1 - aktualizacja
Dane
Dane na dzień: 25 czerwca 2020