Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (51),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Artykuł 43 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zgodnie z którym „Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzi ewidencję podmiotów, w...
Słowa kluczowe: ewidencja, przedsiębiorstwo państwowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 26 marca 2021, 11:12
Artykuł 43 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zgodnie z którym „Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej przygotowuje i przedkłada Sejmowi...
Słowa kluczowe: sprawozdanie, ewidencja
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 marca 2021, 13:16
Artykuł 43 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zgodnie z którym „Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzi ewidencję podmiotów, w...
Słowa kluczowe: ewidencja, spółka z udziałem skarbu państwa
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 marca 2021, 13:10
Artykuł 43 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zgodnie z którym „Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzi ewidencję podmiotów, w...
Słowa kluczowe: ewidencja, państwowa jednostka organizacyjna
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 marca 2021, 13:08
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2020
Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 31-12-2020 r.
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2020
Wykaz spółek z udziałem Skarbu Państwa według stanu na dzień 31-12-2020 r.
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2020
Wykaz przedsiębiorstw państwowych według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2020
Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 30.09.2020 r.
Dane
Dane na dzień: 30 września 2020
Wykaz spółek z udziałem Skarbu Państwa według stanu na dzień 30.09.2020 r.
Dane
Dane na dzień: 30 września 2020
Wykaz przedsiębiorstw państwowych według stanu na dzień 30.09.2020 r.
Dane
Dane na dzień: 30 września 2020
Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 30.06.2020 r.
Dane
Dane na dzień: 3 sierpnia 2020
Wykaz spółek z udziałem Skarbu Państwa według stanu na dzień 30.06.2020 r.
Dane
Dane na dzień: 3 sierpnia 2020
Wykaz przedsiębiorstw państwowych według stanu na dzień 30.06.2020 r.
Dane
Dane na dzień: 3 sierpnia 2020
Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 31.03.2020 r.
Dane
Dane na dzień: 19 maja 2020
Wykaz spółek z udziałem Skarbu Państwa według stanu na dzień 31.03.2020 r.
Dane
Dane na dzień: 19 maja 2020
Wykaz przedsiębiorstw państwowych według stanu na dzień 31.03.2020 r.
Dane
Dane na dzień: 19 maja 2020
Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Dane
Dane na dzień: 19 lutego 2020
Wykaz spółek z udziałem Skarbu Państwa według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Dane
Dane na dzień: 19 lutego 2020
Wykaz przedsiębiorstw państwowych według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Dane
Dane na dzień: 19 lutego 2020