Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (17),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Wstępna ocena ryzyka powodziowego (WORP) jest zbiorem informacji przestrzennej powstałym na potrzeby wyznaczenia obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, czyli obszarów, na których istnieje znaczące...
Słowa kluczowe: powódź, zagrożenie powodziowe, WORP
Zbiór danych
Data aktualizacji: 2 sierpnia 2021, 12:14
https://wody.isok.gov.pl/gpservices/KZGW/ISOK_WORP_v2/MapServer/WMSServer? Do wykorzystania linku usługi WMS potrzebna jest aplikacja GIS (np. nieodpłatna QGIS) która może wyświetlić udostępniane dane...
Dane
Dane na dzień: 2 sierpnia 2021
https://wody.isok.gov.pl/gpservices/KZGW/ISOK_WORP_ONNP_1/MapServer/WMSServer? Do wykorzystania linku usługi WMS potrzebna jest aplikacja GIS (np. nieodpłatna QGIS) która może wyświetlić udostępniane dane...
Dane
Dane na dzień: 2 sierpnia 2021
https://wody.isok.gov.pl/gpservices/KZGW/ISOK_WORP_ONNP_3/MapServer/WMSServer? Do wykorzystania linku usługi WMS potrzebna jest aplikacja GIS (np. nieodpłatna QGIS) która może wyświetlić udostępniane dane...
Dane
Dane na dzień: 2 sierpnia 2021
https://wody.isok.gov.pl/gpservices/KZGW/ISOK_WORP_ONNP_2/MapServer/WMSServer? Do wykorzystania linku usługi WMS potrzebna jest aplikacja GIS (np. nieodpłatna QGIS) która może wyświetlić udostępniane dane...
Dane
Dane na dzień: 2 sierpnia 2021
Mapy ryzyka powodziowego – potencjalne negatywne skutki dla życia i zdrowia ludzi oraz wartości potencjalnych strat powodziowych dla scenariuszy 10%, 1% i 0.2%. Zestawy danych zawierają: użytkowanie terenu...
Słowa kluczowe: powódź, zagrożenie powodziowe, MRP, ryzyko
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lipca 2021, 10:47
MRP 10% potencjalne negatywne konsekwencje dla życia i zdrowia ludzi oraz wartości potencjalnych strat powodziowych https://wody.isok.gov.pl/gpservices/KZGW/MRP20_SkutkiZycieZdrowiePotencjalneStraty_WysokiePrawdopodPowodzi/MapServer/WMSServer? MRP...
Dane
Dane na dzień: 1 lipca 2021
Mapy zagrożenia powodziowego z głębokością wody i mapy zagrożenia powodziowego z prędkością przepływu wody dla scenariuszy 10%, 1% i 0.2% oraz całkowitego zniszczenia wału przeciwpowodziowego. Zestawy...
Słowa kluczowe: zagrożenia, powódź, zagrożenie powodziowe, MZP
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lipca 2021, 10:20
MZP z głębokością wody 0,2%, raz na 500 lat dla powodzi rzecznych oraz od strony morza: https://wody.isok.gov.pl/gpservices/KZGW/MZP20_Glebokosc_NiskiePrawdopodPowodzi/MapServer/WMSServer? MZP z głębokością...
Dane
Dane na dzień: 1 lipca 2021
Zbiór prezentuje granice jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (granice: Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Zarządów Zlewni, Nadzorów Wodnych).
Słowa kluczowe: KZGW, PGWWP, RZGW, zz, NW
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 czerwca 2021, 08:33
https://wody.isok.gov.pl/gpservices/KZGW2/REG_ISOK_RZGW/MapServer/WMSServer? Do wykorzystania linku usługi WMS potrzebna jest aplikacja GIS (np. nieodpłatna QGIS) która może wyświetlić udostępniane dane...
Dane
Dane na dzień: 30 czerwca 2021
MPHP10k przedstawia sieć hydrograficzną Polski oraz fragmenty dorzecza Odry i dorzecza Wisły leżące poza jej granicami w układzie współrzędnych PUWG 1992. Na podstawie MPHP10k wyznacza się granice jednostek...
Słowa kluczowe: zlewnia, MPHP, hydrografia, jeziora, rzeki, zlewnia rzeczna
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 czerwca 2021, 07:51
https://wody.isok.gov.pl/gpservices/KZGW/ISOK_MPHP/MapServer/WMSServer? Do wykorzystania linku usługi WMS potrzebna jest aplikacja GIS (np. nieodpłatna QGIS) która może wyświetlić udostępniane dane...
Dane
Dane na dzień: 30 czerwca 2021
Baza danych przestrzennych aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW) stanowi narzędzie wspierające proces wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r. w Rzeczypospolitej...
Słowa kluczowe: hydrografia, woda, Ramowa Dyrektywa Wodna, RDW, JCW
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 czerwca 2021, 09:20
Usługa przeglądania WMS (Web Map Service) dla bazy danych przestrzennych aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW) jest dostęna pod adresem: https://wody.isok.gov.pl/gpservices/KZGW/ISOK_PGW/MapServer/WMSServer?
Dane
Dane na dzień: 23 czerwca 2021
Ekoregiony, główne jeziora, główne rzeki, jednolite części wód powierzchniowych (jeziorne, przejściowe, przybrzeżne, rzeczne), jednolite części wód podziemnych, ich zlewnie, obszary dorzeczy, regiony...
Dane
Dane na dzień: 27 czerwca 2017
Baza danych przestrzennych aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW). Zapisana w formatach GDB i XLS.
Dane
Dane na dzień: 27 czerwca 2017