Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (701),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Minister Finansów podaje do publicznej wiadomości zbiorcze dane dotyczące wykonania budżetu państwa za okresy miesięczne, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki. Sprawozdania są publikowane miesiąc po okresie...
Słowa kluczowe:budżet państwa, wydatki, dochody, deficyt, sprawozdanie miesięczne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 stycznia 2021, 13:31
Sprawozdania miesięczne z wykonania budżetu państwa i budżetu środków europejskich.
Dane
Dane na dzień: 19 stycznia 2021
Informacje dotyczą danych liczbowych za poszczególne lata. Są publikowane raz w roku, kiedy są dostępne i zebrane wszystkie dane dotyczące rozliczenia poprzedniego roku podatkowego (najpóźniej w III kwartale...
Słowa kluczowe:pit
Zbiór danych
Data aktualizacji: 11 stycznia 2021, 14:58
Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE - miesięczne
Słowa kluczowe:dane, finanse
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 grudnia 2020, 13:42
Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE - miesięczne
Słowa kluczowe:fiscal, budget, data
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 grudnia 2020, 13:40
Dział zawiera dane fiskalne kwartalne dla potrzeb nadzoru budżetowego UE publikowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw...
Słowa kluczowe:dane, finanse
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 grudnia 2020, 13:37
Dział zawiera dane fiskalne kwartalne dla potrzeb nadzoru budżetowego UE publikowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw...
Słowa kluczowe:fiscal, data
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 grudnia 2020, 13:36
Dział zawiera dane fiskalne dla potrzeb nadzoru budżetowego UE publikowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich.
Słowa kluczowe:dane, finanse
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 grudnia 2020, 13:33
Dział zawiera dane fiskalne dla potrzeb nadzoru budżetowego UE publikowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich.
Słowa kluczowe:fiscal, budget, data
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 grudnia 2020, 13:32
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2020
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2020
dane kwartalne
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2020
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2020
dane miesięczne
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2020
dane miesięczne
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2020
monthly data
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2020
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2020
Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych
Dane
Dane na dzień: 28 grudnia 2020