Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (750),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Dane teleadresowe jednostek Krajowej Administracji Skarbowej w Polsce
Słowa kluczowe: dane teleadresowe, krajowa administracja skarbowa, urzędy skarbowe, urzędy celno-skarbowe, izby administracji skarbowej
Zbiór danych
Data aktualizacji: 16 czerwca 2021, 07:39
Dane teleadresowe jednostek Krajowej Administracji Skarbowej
Dane
Dane na dzień: 16 czerwca 2021
Wartość transakcji na obligacjach wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych według rodzaju transakcji i typu rynku.
Słowa kluczowe: spw, zadłużenie skarbu państwa, obligacje skarbowe, dług
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 czerwca 2021, 14:30
Miesięczne dane o wartości transakcji na obligacjach skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych po rodzajach transakcji.
Dane
Dane na dzień: 30 kwietnia 2021
Miesięczne dane o wartości transakcji na obligacjach skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym po typach rynków.
Dane
Dane na dzień: 30 kwietnia 2021
Podstawowe informacje na temat obligacji detalicznych w tym: bieżąca oferta obligacji, wyniki sprzedaży, listy emisyjne i baza transakcji. https://www.gov.pl/web/finanse/obligacje-detaliczne1
Słowa kluczowe: spw, obligacje skarbowe, obligacje detaliczne, obligacje oszczędnościowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 czerwca 2021, 14:27
Dane statystyczne dotyczące sprzedaży obligacji detalicznych.
Dane
Dane na dzień: 31 maja 2021
Kwartalne dane o zadłużeniu sektora finansów publicznych.
Słowa kluczowe: dług, dług publiczny, państwowy dług publiczny, zadłużenie sektora finansów publicznych, zadłużenie sektora instytucji rządowych i samorządowych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 czerwca 2021, 14:25
Kwartalne dane o zadłużeniu sektora finansów publicznych (sfp) w postaci szeregów czasowych w formacie pliku MS Excel, w następujących przekrojach: - zadłużenie sfp przed konsolidacją (kryterium m.
Dane
Dane na dzień: 31 marca 2021
Miesięczne dane o zadłużeniu Skarbu Państwa.
Słowa kluczowe: zadłużenie skarbu państwa, dług
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 czerwca 2021, 14:23
Miesięczne dane o zadłużeniu Skarbu Państwa w postaci szeregów czasowych w formacie pliku MS Excel, w następujących przekrojach: - wg instrumentów (kryterium m. emisji); - wg grup wierzycieli; -
Dane
Dane na dzień: 31 marca 2021
Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych
Słowa kluczowe: podatki, statystyka, deklaracje podatkowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 14 czerwca 2021, 09:49
Statystyki dotyczące ilości deklaracji złożonych przez podatników w formie elektronicznej i papierowej w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2021 r.
Dane
Dane na dzień: 31 maja 2021
Zawiera bazy danych dotyczące realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego w poszczególnych kwartałach
Słowa kluczowe: JST, sprawozdanie, budżety jednostek samorządu terytorialnego, bazy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 11 czerwca 2021, 10:46
Dane ze sprawozdań RbZ w formacie CSV spakowane do archiwum w formacie ZIP
Dane
Dane na dzień: 28 maja 2021
Dane
Dane na dzień: 28 maja 2021
Dane ze sprawozdań Rb30s w formacie CSV spakowane do archiwum w formacie ZIP
Dane
Dane na dzień: 28 maja 2021
Dane ze sprawozdań RbN w formacie CSV spakowane do archiwum w formacie ZIP
Dane
Dane na dzień: 28 maja 2021
Dane ze sprawozdań RbNDS w formacie CSV spakowane do archiwum w formacie ZIP
Dane
Dane na dzień: 28 maja 2021
Dane ze sprawozdań Rb28s w formacie CSV spakowane do archiwum w formacie ZIP
Dane
Dane na dzień: 28 maja 2021