Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (693),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych
Słowa kluczowe:statystyka, podatki, deklaracje podatkowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 2 grudnia 2020, 10:26
Dane
Dane na dzień: 1 grudnia 2020
Dane ze sprawozdań Rb27s w formacie CSV spakowane do archiwum w formacie ZIP
Dane
Dane na dzień: 1 grudnia 2020
Dane ze sprawozdań RbZ w formacie CSV spakowane do archiwum w formacie ZIP
Dane
Dane na dzień: 1 grudnia 2020
Dane ze sprawozdań Rb28s w formacie CSV spakowane do archiwum w formacie ZIP
Dane
Dane na dzień: 1 grudnia 2020
Dane ze sprawozdań Rb30s w formacie CSV spakowane do archiwum w formacie ZIP
Dane
Dane na dzień: 1 grudnia 2020
Dane ze sprawozdań RbNDS w formacie CSV spakowane do archiwum w formacie ZIP
Dane
Dane na dzień: 1 grudnia 2020
Dane ze sprawozdań RbN w formacie CSV spakowane do archiwum w formacie ZIP
Dane
Dane na dzień: 1 grudnia 2020
Interfejs programistyczny API dla danych z Informatycznego systemu zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@ umożliwia dostęp do sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu...
Słowa kluczowe:bilans, JST, BeSTi@, Wieloletnie plany finansowe, Rb-27S, Rb-28S, Sprawozdanie budżetowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 grudnia 2020, 08:08
Dział zawiera dane fiskalne dla potrzeb nadzoru budżetowego UE publikowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich.
Słowa kluczowe:fiscal, budget, data
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 listopada 2020, 16:12
Dział zawiera dane fiskalne dla potrzeb nadzoru budżetowego UE publikowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich.
Słowa kluczowe:dane, finanse
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 listopada 2020, 16:11
Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE - miesięczne
Słowa kluczowe:fiscal, budget, data
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 listopada 2020, 16:07
Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE - miesięczne
Słowa kluczowe:dane, finanse
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 listopada 2020, 16:05
Dane
Dane na dzień: 30 listopada 2020
Dane
Dane na dzień: 30 listopada 2020
Dane
Dane na dzień: 30 listopada 2020
dane miesięczne
Dane
Dane na dzień: 30 listopada 2020
dane miesięczne
Dane
Dane na dzień: 30 listopada 2020
monthly data
Dane
Dane na dzień: 30 listopada 2020
Statystyki dotyczące ilości deklaracji złożonych przez podatników w formie elektronicznej i papierowej w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 30 listopada 2020