Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (736),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Dane GFS miesięczne, publikowane zgodnie ze Specjalnym Standardem Udostępniania Danych (SDDS) założonym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Informacja zawiera dane miesięczne o źródłach i sposobie...
Słowa kluczowe: gfs, montly data, SDDS
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 kwietnia 2021, 12:49
Dane GFS miesięczne, publikowane zgodnie ze Specjalnym Standardem Udostępniania Danych (SDDS) założonym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Informacja zawiera dane miesięczne o źródłach i sposobie...
Słowa kluczowe: finanse, dane, gfs, sektor gg
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 kwietnia 2021, 12:44
Art. 36 ust. 5 ustawy o z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych
Słowa kluczowe: umorzenia, należności
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 kwietnia 2021, 12:02
Dane
Dane na dzień: 21 kwietnia 2021
Dane
Dane na dzień: 21 kwietnia 2021
Dane
Dane na dzień: 21 kwietnia 2021
Dane
Dane na dzień: 21 kwietnia 2021
Dane
Dane na dzień: 21 kwietnia 2021
Dane
Dane na dzień: 21 kwietnia 2021
Dane
Dane na dzień: 21 kwietnia 2021
Dane
Dane na dzień: 21 kwietnia 2021
Informacja o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz JST
Słowa kluczowe: JST, dochody JST
Zbiór danych
Data aktualizacji: 20 kwietnia 2021, 09:59
Informacja o udziałach jednostek samorządu terytorialnego w podatku CIT
Słowa kluczowe: Udziały JST w CIT, JST
Zbiór danych
Data aktualizacji: 20 kwietnia 2021, 09:55
Wartość transakcji na obligacjach wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych według rodzaju transakcji i typu rynku.
Słowa kluczowe: spw, zadłużenie skarbu państwa, obligacje skarbowe, dług
Zbiór danych
Data aktualizacji: 16 kwietnia 2021, 14:25
Podstawowe informacje na temat obligacji detalicznych w tym: bieżąca oferta obligacji, wyniki sprzedaży, listy emisyjne i baza transakcji. https://www.gov.pl/web/finanse/obligacje-detaliczne1
Słowa kluczowe: spw, obligacje skarbowe, obligacje detaliczne, obligacje oszczędnościowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 16 kwietnia 2021, 14:19
Kwartalne dane o zadłużeniu sektora finansów publicznych.
Słowa kluczowe: dług, dług publiczny, państwowy dług publiczny, zadłużenie sektora finansów publicznych, zadłużenie sektora instytucji rządowych i samorządowych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 16 kwietnia 2021, 14:16
Miesięczne dane o zadłużeniu Skarbu Państwa.
Słowa kluczowe: zadłużenie skarbu państwa, dług
Zbiór danych
Data aktualizacji: 16 kwietnia 2021, 14:13
Przepisy systemu podatkowego Unii Europejskiej wymagają, aby państwa członkowskie w zakresie struktury i stawek podatku akcyzowego dla wyrobów akcyzowych, stosowały określony dla poszczególnych wyrobów...
Słowa kluczowe: akcyza, podatek akcyzowy, stawki akcyzy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 kwietnia 2021, 13:11
Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych
Słowa kluczowe: podatki, statystyka, deklaracje podatkowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 13 kwietnia 2021, 12:05
Sprawozdania miesięczne z wykonania budżetu państwa i budżetu środków europejskich.
Dane
Dane na dzień: 9 kwietnia 2021