Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (686),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Wykaz przedsiębiorców, którzy zostali wykreśleni z Rejestru z urzędu lub na wniosek UFG i objęci zakazem wykonywania działalności objętej wpisem do Rejestru.
Słowa kluczowe: biuro podróży, organizator turystyki, pośrednik turystyczny, zakaz wykonywania działalności, rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, rotipt, centralna ewidencja organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, ceotipt
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 czerwca 2021, 10:53
Wykaz przedsiębiorców wykreślonych z rejestru i objętych zakazem wykonywania działalności stan z 21.06.2021.
Dane
Dane na dzień: 21 czerwca 2021
Wykaz przedsiębiorców, wobec których marszałek województwa wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o wykreśleniu z rejestru i zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do...
Słowa kluczowe: biuro podróży, organizator turystyki, rejestr, pośrednik turystyczny, zakaz wykonywania działalności, rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, rotipt, centralna ewidencja organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, ceotipt, wszczęcie postępowania
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 czerwca 2021, 10:52
Wykaz przedsiębiorców wobec których wszczęto postępowanie w sprawie wykreślenia z rejestru stan z 21.06.2021.
Dane
Dane na dzień: 21 czerwca 2021
Wykaz przedsiębiorców, którzy wykonywali działalność bez wymaganego wpisu do rejestru i zostali objęci 3-letnim zakazem wykonywania działalności objętej wpisem do tego rejestru.
Słowa kluczowe: biuro podróży, pbr, organizator turystyki, rejestr, pośrednik turystyczny, zakaz wykonywania działalności
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 czerwca 2021, 10:51
Wykaz przedsiębiorców działających bez wpisu do rejestru i objętych 3-letnim zakazem wykonywania działalności stan z 21.06.2021.
Dane
Dane na dzień: 21 czerwca 2021
Zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r.,
Słowa kluczowe: rejestr przedstawicielstw zagranicznych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 czerwca 2021, 10:40
Rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych 2021.06.01
Dane
Dane na dzień: 1 czerwca 2021
Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości...
Słowa kluczowe: handel hurtowy, napoje alkoholowe, obrót hurtowy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 czerwca 2021, 07:33
Wykaz przedsiębiorców mających zezwolenia na handel hurtowy napojami alkoholowymi na dzień 2021.06.01
Dane
Dane na dzień: 1 czerwca 2021
Wykaz przedsiębiorców mających zezwolenia na handel hurtowy napojami alkoholowymi na dzień 2021.05.04
Dane
Dane na dzień: 4 maja 2021
Wykaz przedsiębiorców mających zezwolenia na handel hurtowy napojami alkoholowymi na dzień 2021.04.06
Dane
Dane na dzień: 6 kwietnia 2021
Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) prowadzony jest zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietna 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wyszukiwanie instytucji szkoleniowych można realizować...
Słowa kluczowe: mpips, standard API, wup, ris, instytucje szkoleniowe, stor
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 marca 2021, 09:53
Instrukcja pobierania instytucji szkoleniowych z RIS
Dane
Dane na dzień: 24 marca 2021
Warunki udostępniania informacji o instytucjach szkoleniowych z RIS
Dane
Dane na dzień: 24 marca 2021
Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia (KRAZ) prowadzony jest zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietna 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wyszukiwanie agencji zatrudnienia...
Słowa kluczowe: mpips, standard API, wup, stor, agencja zatrudnienia, podmiot prowadzący agencję zatrudnienia, kraz
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 marca 2021, 09:27
Instrukcja pobierania podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia z KRAZ
Dane
Dane na dzień: 24 marca 2021
Warunki udostępniania informacji o podmiotach prowadzących agencje zatrudnienia z KRAZ
Dane
Dane na dzień: 24 marca 2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii udostępniło usługę WebService umożliwiającą podmiotom zewnętrznym pobieranie drogą elektroniczną, w zautomatyzowany sposób, informacji o giełdach pracy, targach...
Słowa kluczowe: standard API, wydarzenia, pup, psz, urząd pracy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 marca 2021, 12:19
Warunki udostępniania informacji o wydarzeniach PSZ upowszechnianych w CBOP
Dane
Dane na dzień: 15 marca 2021