Powiązane dane

Znaleziono: Wszystkie dane (567) Zbiory danych (22) Dane (545)
Sortuj według:
Zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r.,
Słowa kluczowe:rejestr przedstawicielstw zagranicznych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 listopada 2020, 14:18
Rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych 
Dane
Dane na dzień: 6 listopada 2020
Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości...
Słowa kluczowe:handel hurtowy, napoje alkoholowe, obrót hurtowy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 3 listopada 2020, 14:20
Wykaz przedsiębiorców mających zezwolenia na handel hurtowy napojami alkoholowymi na dzień 2020.11.03
Dane
Dane na dzień: 3 listopada 2020
Wykaz przedsiębiorców mających zezwolenia na handel hurtowy napojami alkoholowymi na dzień 2020.10.02
Dane
Dane na dzień: 2 października 2020
Wnioski złożone w CEIDG w podziale na rodzaj i płeć 2020.09
Dane
Dane na dzień: 1 października 2020
Liczba wniosków o założenie działalności gospodarczej online 2020.09  
Dane
Dane na dzień: 1 października 2020
Liczba wniosków złożonych we wrześniu 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 1 października 2020
Informacja o liczbie wniosków złożonych w CEIDG w podziale na rodzaj wniosków, formę ich złożenia oraz płeć wnioskodawców
Słowa kluczowe:ceidg, działalność gospodarcza
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 października 2020, 10:16
Liczba wniosków o założenie działalności gospodarczej online 2020.08
Dane
Dane na dzień: 1 września 2020
Liczba wniosków złożonych w sierpniu 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 1 września 2020
Wnioski złożone w CEIDG w podziale na rodzaj i płeć 2020.08
Dane
Dane na dzień: 1 września 2020
Wykaz przedsiębiorców mających zezwolenia na handel hurtowy napojami alkoholowymi na dzień 2020.09.01
Dane
Dane na dzień: 1 września 2020
Wykaz przedsiębiorców mających zezwolenia na handel hurtowy napojami alkoholowymi na dzień 2020.08.03
Dane
Dane na dzień: 3 sierpnia 2020
Liczba wniosków o założenie działalności gospodarczej online 2020.07
Dane
Dane na dzień: 1 sierpnia 2020
Liczba wniosków złożonych w lipcu 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 1 sierpnia 2020
Wnioski złożone w CEIDG w podziale na rodzaj i płeć 2020.07
Dane
Dane na dzień: 1 sierpnia 2020
Wnioski złożone w CEIDG w podziale na rodzaj i płeć 2020.06
Dane
Dane na dzień: 28 lipca 2020
Liczba wniosków złożonych w maju 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 28 lipca 2020
Liczba wniosków o założenie działalności gospodarczej online 2020.06
Dane
Dane na dzień: 28 lipca 2020