Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (654),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Wnioski złożone w CEIDG w podziale na rodzaj i płeć 2020.11
Dane
Dane na dzień: 12 stycznia 2021
Wnioski złożone w CEIDG w podziale na rodzaj i płeć 2020.10
Dane
Dane na dzień: 12 stycznia 2021
Wnioski złożone w CEIDG w podziale na rodzaj i płeć 2020.12
Dane
Dane na dzień: 12 stycznia 2021
Liczba wniosków o założenie działalności gospodarczej online 2020.11
Dane
Dane na dzień: 12 stycznia 2021
Liczba wniosków o założenie działalności gospodarczej online 2020.10
Dane
Dane na dzień: 12 stycznia 2021
Liczba wniosków o założenie działalności gospodarczej online 2020.12
Dane
Dane na dzień: 12 stycznia 2021
Liczba wniosków złożonych w listopadzie 2020 r.  
Dane
Dane na dzień: 12 stycznia 2021
Liczba wniosków złożonych w październiku 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 12 stycznia 2021
Liczba wniosków złożonych w grudniu 2020 r.  
Dane
Dane na dzień: 12 stycznia 2021
Informacja o liczbie wniosków złożonych w CEIDG w podziale na rodzaj wniosków, formę ich złożenia oraz płeć wnioskodawców
Słowa kluczowe:ceidg, działalność gospodarcza
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 stycznia 2021, 08:42
Zbiór zawiera pliki CSV z danymi teleadresowymi powiatowych urzędów pracy oraz wojewódzkich urzędów pracy.
Słowa kluczowe:dane teleadresowe, praca, urzędy pracy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 8 stycznia 2021, 09:25
Zbiór zawiera pliki CSV z danymi teleadresowymi wojewódzkich urzędów pracy
Dane
Dane na dzień: 7 stycznia 2021
Zbiór zawiera pliki CSV z danymi teleadresowymi powiatowych urzędów pracy
Dane
Dane na dzień: 7 stycznia 2021
Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości...
Słowa kluczowe:handel hurtowy, napoje alkoholowe, obrót hurtowy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 stycznia 2021, 07:53
Zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r.,
Słowa kluczowe:rejestr przedstawicielstw zagranicznych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 stycznia 2021, 07:37
Rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych 
Dane
Dane na dzień: 4 stycznia 2021
Wykaz przedsiębiorców mających zezwolenia na handel hurtowy napojami alkoholowymi na dzień 2021.01.04
Dane
Dane na dzień: 4 stycznia 2021
Specjalne strefy ekonomiczne (14) zostały utworzone w latach 1995 -1997. Wszystkie strefy działają do końca 2026 r., czyli do tego dnia przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na działalność w strefie mogą...
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2020
Specjalne strefy ekonomiczne (14) zostały utworzone w latach 1995 -1997. Wszystkie strefy działają do końca 2026 r., czyli do tego dnia przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na działalność w strefie mogą...
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2020
Specjalne strefy ekonomiczne (14) zostały utworzone w latach 1995 -1997. Wszystkie strefy działają do końca 2026 r., czyli do tego dnia przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na działalność w strefie mogą...
Słowa kluczowe:nakłady inwestycyjne, Specjalne Strefy Ekonomiczne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 grudnia 2020, 10:04