Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (737),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r.,
Słowa kluczowe: rejestr przedstawicielstw zagranicznych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 października 2021, 11:25
Rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych 2021.10.01
Dane
Dane na dzień: 1 października 2021
Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości...
Słowa kluczowe: handel hurtowy, napoje alkoholowe, obrót hurtowy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 października 2021, 06:43
Wykaz przedsiębiorców mających zezwolenia na handel hurtowy napojami alkoholowymi na dzień 2021.10.04
Dane
Dane na dzień: 4 października 2021
Wykaz przedsiębiorców, którzy zostali wykreśleni z Rejestru z urzędu lub na wniosek UFG i objęci zakazem wykonywania działalności objętej wpisem do Rejestru.
Słowa kluczowe: biuro podróży, organizator turystyki, pośrednik turystyczny, zakaz wykonywania działalności, rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, rotipt, centralna ewidencja organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, ceotipt
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 października 2021, 09:11
Wykaz przedsiębiorców wykreślonych z rejestru i objętych zakazem wykonywania działalności stan z 04.10.2021.
Dane
Dane na dzień: 4 października 2021
Wykaz przedsiębiorców, wobec których marszałek województwa wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o wykreśleniu z rejestru i zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do...
Słowa kluczowe: biuro podróży, organizator turystyki, rejestr, pośrednik turystyczny, zakaz wykonywania działalności, rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, rotipt, centralna ewidencja organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, ceotipt, wszczęcie postępowania
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 października 2021, 09:10
Wykaz przedsiębiorców wobec których wszczęto postępowanie w sprawie wykreślenia z rejestru stan z 04.10.2021.
Dane
Dane na dzień: 4 października 2021
Wykaz przedsiębiorców, którzy wykonywali działalność bez wymaganego wpisu do rejestru i zostali objęci 3-letnim zakazem wykonywania działalności objętej wpisem do tego rejestru.
Słowa kluczowe: biuro podróży, pbr, organizator turystyki, rejestr, pośrednik turystyczny, zakaz wykonywania działalności
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 października 2021, 09:07
Wykaz przedsiębiorców działających bez wpisu do rejestru i objętych 3-letnim zakazem wykonywania działalności stan z 04.10.2021.
Dane
Dane na dzień: 4 października 2021
Statystyki dotyczące liczby przedsiębiorców turystycznych w podziale na lata, według województw, form zabezpieczeń, wykreślonych z Rejestru, itp.
Słowa kluczowe: biuro podróży, organizator turystyki, pośrednik turystyczny, zabezpieczenie finansowe, ubezpieczyciel, gwarant
Zbiór danych
Data aktualizacji: 2 września 2021, 15:10
Statystyka przedsiębiorców turystycznych którzy mieli zawieszoną działalność gospodarczą według województw w poszczególnych latach stan z 02.09.2021.
Dane
Dane na dzień: 2 września 2021
Statystyka przedsiębiorców turystycznych w stosunku do których umorzono postępowanie o wykreślenie z rejestru wg województw w podziale na lata stan z 02.09.2021.
Dane
Dane na dzień: 2 września 2021
Statystyka przedsiębiorców turystycznych którzy złożyli oświadczenie o niewypłacalności wg województw w podziale na lata stan z 02.09.2021.
Dane
Dane na dzień: 2 września 2021
Statystyka przedsiębiorców turystycznych do których wszczęto postępowanie w sprawie wykreślenia z rejestru wg województw w podziale na lata stan z 02.09.2021.
Dane
Dane na dzień: 2 września 2021
Statystyka przedsiębiorców turystycznych którzy mieli zawieszoną działalność gospodarczą wg województw w podziale na lata stan z 02.09.2021.
Dane
Dane na dzień: 2 września 2021
Statystyka przedsiębiorców turystycznych objętych zakazem wykonywania działalności wg województw stan z 02.09.2021.
Dane
Dane na dzień: 2 września 2021
Statystyka przedsiębiorców turystycznych którzy znajdują się w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej wg województw stan z 02.09.2021.
Dane
Dane na dzień: 2 września 2021
Statystyka form zabezpieczeń finansowych przedsiębiorców turystycznych wg województw oraz wartości zabezpieczeń w podziale na lata stan z 02.09.2021.
Dane
Dane na dzień: 2 września 2021
Statystyka ubezpieczycieli gwarantów wg wartości zabezpieczeń finansowych udzielonych przedsiębiorcom turystycznym wg województw w podziale na lata stan z 02.09.2021.
Dane
Dane na dzień: 2 września 2021