Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (702),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Wykaz przedsiębiorców, którzy zostali wykreśleni z Rejestru z urzędu lub na wniosek UFG i objęci zakazem wykonywania działalności objętej wpisem do Rejestru.
Słowa kluczowe: biuro podróży, organizator turystyki, pośrednik turystyczny, zakaz wykonywania działalności, rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, rotipt, centralna ewidencja organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, ceotipt
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 lipca 2021, 09:23
Wykaz przedsiębiorców wykreślonych z rejestru i objętych zakazem wykonywania działalności stan z 27.07.2021.
Dane
Dane na dzień: 27 lipca 2021
Wykaz przedsiębiorców, wobec których marszałek województwa wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o wykreśleniu z rejestru i zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do...
Słowa kluczowe: biuro podróży, organizator turystyki, rejestr, pośrednik turystyczny, zakaz wykonywania działalności, rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, rotipt, centralna ewidencja organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, ceotipt, wszczęcie postępowania
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 lipca 2021, 09:22
Wykaz przedsiębiorców wobec których wszczęto postępowanie w sprawie wykreślenia z rejestru stan z 27.07.2021.
Dane
Dane na dzień: 27 lipca 2021
Wykaz przedsiębiorców, którzy wykonywali działalność bez wymaganego wpisu do rejestru i zostali objęci 3-letnim zakazem wykonywania działalności objętej wpisem do tego rejestru.
Słowa kluczowe: biuro podróży, pbr, organizator turystyki, rejestr, pośrednik turystyczny, zakaz wykonywania działalności
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 lipca 2021, 09:21
Wykaz przedsiębiorców działających bez wpisu do rejestru i objętych 3-letnim zakazem wykonywania działalności stan z 27.07.2021.
Dane
Dane na dzień: 27 lipca 2021
Lista przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego (CBR) wraz z danymi teleadresowymi.
Słowa kluczowe: nauka, centrum badawczo-rozwojowe, badania i rozwój, centrum badawcze
Zbiór danych
Data aktualizacji: 13 lipca 2021, 16:24
Lista przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego (CBR) wraz z danymi teleadresowymi.
Dane
Dane na dzień: 16 kwietnia 2021
System Rejestrów w Turystyce zrealizowaliśmy w ramach II osi Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa E-administracja i otwarty rząd”, poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego...
Słowa kluczowe: api, informacja turystyczna
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 lipca 2021, 13:29
System Rejestrów w Turystyce zrealizowaliśmy w ramach II osi Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa E-administracja i otwarty rząd”, poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego...
Dane
Dane na dzień: 7 lipca 2021
Zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r.,
Słowa kluczowe: rejestr przedstawicielstw zagranicznych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 lipca 2021, 11:36
Rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych 2021.07.05
Dane
Dane na dzień: 5 lipca 2021
Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości...
Słowa kluczowe: handel hurtowy, napoje alkoholowe, obrót hurtowy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 lipca 2021, 08:58
Wykaz przedsiębiorców mających zezwolenia na handel hurtowy napojami alkoholowymi na dzień 2021.07.05
Dane
Dane na dzień: 5 lipca 2021
Informacja o liczbie wniosków złożonych w CEIDG w podziale na rodzaj wniosków, formę ich złożenia oraz płeć wnioskodawców
Słowa kluczowe: działalność gospodarcza, ceidg
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 czerwca 2021, 09:03
Liczba wniosków o założenie działalności gospodarczej online 2021.05
Dane
Dane na dzień: 25 czerwca 2021
Liczba wniosków o założenie działalności gospodarczej online 2021.04
Dane
Dane na dzień: 25 czerwca 2021
Liczba wniosków o założenie działalności gospodarczej online 2021.03
Dane
Dane na dzień: 25 czerwca 2021
Liczba wniosków o założenie działalności gospodarczej online 2021.02
Dane
Dane na dzień: 25 czerwca 2021
Liczba wniosków złożonych w maju 2021 r.
Dane
Dane na dzień: 25 czerwca 2021