Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (445),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym publikujemy dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze...
Słowa kluczowe:dotacje, fundusze europejskie, europejski fundusz społeczny, programy operacyjne, dofinansowanie, europejski fundusz rozwoju regionalnego, fundusz spójności, lista projektów, beneficjent
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 stycznia 2021, 13:07
Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 - 3 stycznia 2021 r.  
Dane
Dane na dzień: 5 stycznia 2021
Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 - 3 stycznia 2021 r.
Dane
Dane na dzień: 5 stycznia 2021
Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 - 30 listopada 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 30 listopada 2020
Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 - 30 listopada 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 30 listopada 2020
Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 - 1 listopada 2020 r.  
Dane
Dane na dzień: 1 listopada 2020
Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 - 1 listopada 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 1 listopada 2020
Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 - 4 października 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 5 października 2020
Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 - 4 października 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 5 października 2020
Baza zawiera listę zamierzeń inwestycyjnych PPP znanych Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju, zarówno już tych oficjalnie ogłoszonych, jak i planowanych do uruchomienia w najbliższym czasie w Polsce (w podziale...
Słowa kluczowe:działalność gospodarcza
Zbiór danych
Data aktualizacji: 9 września 2020, 12:17
Baza przedstawia umowy PPP, jakie zawarto w Polsce od czasu wejścia w życie ustawy o PPP z grudnia 2008 r. oraz ustawy o koncesjach na roboty budowlane lub usługi z 2009 r. (uchylona) oraz ustawy o umowie...
Słowa kluczowe:działalność gospodarcza
Zbiór danych
Data aktualizacji: 9 września 2020, 12:14
Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 - 4 września 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 9 września 2020
Baza projektów PPP z podpisanymi umowami - czerwiec 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 9 września 2020
Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 - 4 września 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 9 września 2020
Baza zamierzeń inwestycyjnych PPP - stan na czerwiec 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 9 września 2020
Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 - 2 sierpnia 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 20 sierpnia 2020
Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 - 2 sierpnia 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 20 sierpnia 2020
Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 - 30 czerwca 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 13 lipca 2020
Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 - 30 czerwca 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 1 lipca 2020
Liczba podpisanych umów 145 Łączna wartość (brutto) 7 484 396 541,88 zł Baza aktualna na dzień 31 maja 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 30 czerwca 2020