Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (103),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Zestawienia zawierają dane dot.: żołnierzy zawodowych, kandydatów na żołnierzy zawodowych, przekwalifikowania zawodowego.
Słowa kluczowe: obronność, dane kadrowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 11 października 2021, 10:28
Wykaz generałów WP
Dane
Dane na dzień: 15 sierpnia 2021
Rejestry umów zawartych w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Słowa kluczowe: obronność
Zbiór danych
Data aktualizacji: 13 września 2021, 10:06
Umowy zawarte w 2021 roku
Dane
Dane na dzień: 31 sierpnia 2021
Współpraca ze społeczeństwem
Słowa kluczowe: obronność
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 sierpnia 2021, 09:52
Wykaz szkół, które otrzymały zezwolenie ministra obrony narodowej na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego
Dane
Dane na dzień: 30 sierpnia 2021
Wykaz podmiotów, które zawarły umowy na realizację zadań zleconych przez ministra obrony narodowej
Dane
Dane na dzień: 30 sierpnia 2021
Sprawowanie przez Ministra Obrony Narodowej nadzoru nad fundacjami, których cele statutowe związane są z obronnością państwa wynika z ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46,
Zbiór danych
Data aktualizacji: 2 lipca 2021, 12:25
Wykaz fundacji nadzorowanych przez ministra obrony narodowej 
Dane
Dane na dzień: 2 lipca 2021
Umowy zawarte w 2021 roku
Dane
Dane na dzień: 1 lipca 2021
Zestawienie zawiera dane dot. weteranów i weteranów poszkodowanych z podziałem na powiaty.
Słowa kluczowe: obronność
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lipca 2021, 12:03
Wykaz zawiera dane dot. liczby  weteranów i weteranów poszkodowanych w poszczególnych powiatach
Dane
Dane na dzień: 1 lipca 2021
Wykaz certyfikowanych organizacji pozarządowych o charakterze proobronnym
Dane
Dane na dzień: 22 czerwca 2021
Zbiór zawiera zasoby danych dot. świadczeń emerytalno-rentowych e resorcie obrony narodowej
Słowa kluczowe: wojsko
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 maja 2021, 12:39
Zasób zawiera dane dot. struktury ilościowej i przeciętnych wysokości emerytur wojskowych w poszczególnych korpusach.  
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2020
Zasób zawiera dane dot. struktury ilościowej i przeciętnych wysokości wojskowych rent rodzinnych w poszczególnych korpusach.
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2020
Zasób zawiera dane dot. struktury ilościowej i przeciętnych wysokości wojskowych rent inwalidzkich w poszczególnych korpusach.
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2020
Rekonwersja kadr Sił Zbrojnych RP - wydatki na przekwalifikowanie zawodowe w korpusach
Dane
Dane na dzień: 21 maja 2021
Rekonwersja kadr Sił Zbrojnych RP - liczba wydanych decyzji na przekwalifikowanie zawodowe z podziałem na korpusy
Dane
Dane na dzień: 21 maja 2021
Zasób zawiera dane dot. świadczeń emerytalno-rentowych w Wojskowych Biurach Emerytalnych, w poszczególnych latach
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2020