Powiązane dane

Znaleziono: Wszystkie dane (101) Zbiory danych (21) Dane (80)
Sortuj według:
Ministerstwo Obrony Narodowej buduje system publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną, służących zwiększeniu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla poprawy jakości udzielanych...
Dane
Dane na dzień: 23 października 2020
Wykaz jednostek, którym minister obrony  narodowej przyznał  dotacje podmiotowe wraz z kwotami tych dotacji
Dane
Dane na dzień: 23 października 2020
Wykaz szpitali wojskowych
Dane
Dane na dzień: 23 października 2020
Wykaz jednostek, którym minister obrony  narodowej przyznał  dotacje celowe wraz z kwotami tych dotacji
Dane
Dane na dzień: 23 października 2020
Zbiór zawiera wykazy jednostek, którym minister obrony  narodowej przyznał dotacje dotacje celowe wraz z kwotami tych dotacji
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 października 2020, 10:00
Zbiór zawiera wykazy jednostek, którym minister obrony narodowej przyznał dotacje podmiotowe  wraz z kwotami tych dotacji.  
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 października 2020, 07:51
Zbiór zawiera dane teleadresowe placówek Wojskowej Służby Zdrowia takich jak: szpitale, sanatoria, pracownie psychologiczne, komisje lekarskie.
Słowa kluczowe:obronność
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 października 2020, 07:44
Wykaz generałów WP
Dane
Dane na dzień: 21 października 2020
Zestawienia zawierają dane dot.: żołnierzy zawodowych, kandydatów na żołnierzy zawodowych, przekwalifikowania zawodowego.
Słowa kluczowe:obronność, dane kadrowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 października 2020, 07:26
Patrole rozminowania z rejonami odpowiedzialności
Dane
Dane na dzień: 8 października 2020
Zasób zawiera wykaz jednostek wojskowych, w ramach których wydzielono patrole rozminowania i grupy nurków minerów wraz z terytorialnym podziałem odpowiedzialności działania. Tryb postępowania w przypadku...
Zbiór danych
Data aktualizacji: 8 października 2020, 10:12
Sprawowanie przez Ministra Obrony Narodowej nadzoru nad fundacjami, których cele statutowe związane są z obronnością państwa wynika z ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46,
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 października 2020, 12:54
Współpraca ze społeczeństwem
Słowa kluczowe:obronność
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 października 2020, 12:51
Zestawienie zawiera dane dot. weteranów i weteranów poszkodowanych z podziałem na powiaty.
Słowa kluczowe:obronność
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 października 2020, 12:40
Wykaz zawiera dane dot. liczby  weteranów i weteranów poszkodowanych w poszczególnych powiatach
Dane
Dane na dzień: 7 października 2020
Wykaz fundacji nadzorowanych przez ministra obrony narodowej 
Dane
Dane na dzień: 7 października 2020
Wykaz certyfikowanych organizacji pozarządowych o charakterze proobronnym
Dane
Dane na dzień: 7 października 2020
Umowy zawarte w 2020 roku
Dane
Dane na dzień: 8 września 2020
Rejestry umów zawartych w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Słowa kluczowe:obronność
Zbiór danych
Data aktualizacji: 8 września 2020, 08:35
Stan żołnierzy niezawodowych WOT wg wykształcenia
Dane
Dane na dzień: 14 sierpnia 2020