Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (21),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Ocena rozwoju badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej w Polsce wraz z załącznikami do raportów: 2016_Tabela 1_Powiązania paneli dziedzinowych NCN z domenami technologicznymi ESA 2016_Tabela 2_Rozkład...
Słowa kluczowe: badania kosmiczne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 marca 2019, 09:03
Skrócona postać drzewa technologicznego ESA
Dane
Dane na dzień: 15 marca 2019
Lista polskich podmiotów dofinansowanych z konkursów w obszarze SPACE programu Horyzont 2020
Dane
Dane na dzień: 15 marca 2019
Uczestnictwo krajów UE w obszarze SPACE programu Horyzont 2020
Dane
Dane na dzień: 15 marca 2019
Rozkład kompetencji krajowych jednostek badawczych wg domen technologicznych ESA
Dane
Dane na dzień: 15 marca 2019
2017_Załącznik D_Lista polskich podmiotów, które uzyskały dofinansowanie z konkursów w obszarze SPACE programu Horyzont-2020 w latach 2014-2017.
Dane
Dane na dzień: 12 marca 2019
Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez podmioty krajowe dla Europejskiej Agencji Kosmicznej w latach 2013-2017. Opracowanie własne na podstawie danych z Europejskiej Agencji Kosmicznej.
Dane
Dane na dzień: 12 marca 2019
Wykaz wybranych krajowych projektów badawczych z zakresu domen technologicznych ESA finansowanych przez NCN (projekty zakończone w latach 2016-2017)
Dane
Dane na dzień: 12 marca 2019
Wykaz jednostek krajowych prowadzących badania w zakresie domen technologicznych ESA finansowanych ze środków na działalność statutową (jednostki posiadające kategorię A/A+ w roku 2017).
Dane
Dane na dzień: 12 marca 2019
Powiązania paneli dziedzinowych NCN z domenami technologicznymi ESA
Dane
Dane na dzień: 12 marca 2019
Wykaz jednostek krajowych prowadzących badania w zakresie domen technologicznych ESA finansowanych ze środków na działalność statutową (jednostki posiadające kategorię A/A+ w roku 2016).
Dane
Dane na dzień: 12 marca 2019
Bilans kompetencji podmiotów krajowych w kontekście budowy własnych satelitów
Dane
Dane na dzień: 12 marca 2019
Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez podmioty krajowe dla Europejskiej Agencji Kosmicznej w roku 2016. Opracowanie własne na podstawie danych z Europejskiej Agencji Kosmicznej.
Dane
Dane na dzień: 12 marca 2019
Wykaz wybranych krajowych projektów badawczo-rozwojowych z zakresu domen technologicznych ESA finansowanych przez NCBR (w latach 2015-2016)
Dane
Dane na dzień: 12 marca 2019
Wykaz wybranych krajowych projektów badawczych z zakresu domen technologicznych ESA finansowanych przez NCN (projekty zakończone w latach 2015-2016).
Dane
Dane na dzień: 12 marca 2019
Polskie satelity znajdujące się w międzynarodowym rejestrze COSPAR
Dane
Dane na dzień: 12 marca 2019
Powiązania paneli dziedzinowych NCN z domenami technologicznymi ESA
Dane
Dane na dzień: 12 marca 2019
Ocena rozwoju badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej w Polsce 2017 r.
Dane
Dane na dzień: 1 lutego 2019
Ocena rozwoju badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej w Polsce 2016 r.
Dane
Dane na dzień: 1 lutego 2019
Raporty o stanie kształcenia na poziomie wyższym w obszarze badań kosmicznych i satelitarnych w Polsce
Słowa kluczowe: struktura kształcenia, badania kosmiczne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lutego 2019, 10:27