Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (76),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Statystyki odwiedzin strony www.przemysl.pl oraz BIP Urzędu Miejskiego w Przemyślu gromadzone i oprcowane z wykorzystanie narzędzi google analytics w okresie od 1 stycznia 2015 roku. Prezentowane dane...
Słowa kluczowe: Gmina Miejska Przemyśl, Urząd Miejski w Przemyślu, www.przemysl.pl, statystyka, informacje statystyczne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 lipca 2021, 08:24
Statystyki odwiedzin strony www.przemysl.pl oraz BIP Urzędu Miejskiego w Przemyślu gromadzone i oprcowane z wykorzystanie narzędzi google analytics w okresie od 1 stycznia 2015 roku. Prezentowane dane...
Dane
Dane na dzień: 29 lipca 2021
Statystyki odwiedzin strony www.przemysl.pl oraz BIP Urzędu Miejskiego w Przemyślu gromadzone i oprcowane z wykorzystanie narzędzi google analytics w okresie od 1 stycznia 2015 roku. Prezentowane dane...
Dane
Dane na dzień: 29 lipca 2021
Liczba ludności Gminy Miejskiej Przemyśl od 2008 roku z podziałem na kobiety i mężczyzn w poszczególnych latach od roku 2008-2021 zameldowanych na pobyt stały. (dane koncowe na dzeń 30 czerwca 2021 roku)
Słowa kluczowe: Gmina Miejska Przemyśl, miasto, zameldowanie, Liczba ludności
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 lipca 2021, 08:03
Liczba ludności Gminy Miejskiej Przemyśl od 2008 roku z podziałem na kobiety i mężczyzn w poszczególnych latach od roku 2008-2021 zameldowanych na pobyt stały.
Dane
Dane na dzień: 29 lipca 2021
Liczba ludności Gminy Miejskiej Przemyśl od 2008 roku z podziałem na kobiety i mężczyzn w poszczególnych latach od roku 2008-2021 zameldowanych na pobyt stały (dane koncowe na dzeń 30 czerwca 2021 roku)
Dane
Dane na dzień: 29 lipca 2021
Dane ustalono na podstawie rejestru mieszkańców oraz Uchwały Nr 55/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu
Słowa kluczowe: osiedla, Przemyśl, Liczba ludności
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 lipca 2021, 07:27
Liczba osób zameldowanych na pobyt stały z podziałem na osiedla w Przemyślu w latach 2014-2021
Dane
Dane na dzień: 29 lipca 2021
Liczba osób zameldowanych na pobyt stały z podziałem na osiedla w Przemyślu w latach 2014-2021 (Dane na 30.06.2021)
Dane
Dane na dzień: 29 lipca 2021
Zbiór zarządzeń Prezydenta Mista Przemyśla jako organu Gminy Miejskiej Przemyśl
Słowa kluczowe: Miasto Przemyśl, Gmina Miejska Przemyśl, prezydent, zarządzenia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 10 maja 2021, 10:24
Zbiór Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla - 2021
Dane
Dane na dzień: 10 maja 2021
Wykaz zawiera liczbę będącą sumą wydruków i wykonanych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu kopii na wszystkich urządzeniach drukujacych.
Słowa kluczowe: Urząd Miejski w Przemyślu, statystyka, Wydruk
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 lutego 2021, 14:10
Wykaz zawiera liczbę będącą sumą wydruków i wykonanych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu kopii na wszystkich urządzeniach drukujacych.
Dane
Dane na dzień: 4 lutego 2021
Wykaz zawiera liczbę będącą sumą wydruków i wykonanych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu kopii na wszystkich urządzeniach drukujacych.
Dane
Dane na dzień: 4 lutego 2021
Wykaz Uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu
Słowa kluczowe: Urząd Miejski w Przemyślu, uchwały, Rada Miejska, Przemyśl
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 lutego 2021, 13:29
Uchwały Rady Miejskiej 2020 rok (VIII Kadencja) - aktualizacja danych odbywa się w odstępach tygodniowych.
Dane
Dane na dzień: 4 lutego 2021
Uchwały Rady Miejskiej 2020 rok (VIII Kadencja)
Dane
Dane na dzień: 4 lutego 2021
Uchwały Rady Miejskiej 2019 rok (VIII Kadencja)
Dane
Dane na dzień: 4 lutego 2021
Uchwały Rady Miejskiej 2018 rok (VIII Kadencja)
Dane
Dane na dzień: 4 lutego 2021
Liczba wniosków na podstawie prowadzonego rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które wpłyneły do Urzędu Miejskiego w Przemyślu z podziałem na lata z podaniem stanu na koniec roku kalendarzowego.
Słowa kluczowe: Miasto Przemyśl, udostępnianie informacji publicznej
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 lutego 2021, 13:06