Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (76),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Zbiór zarządzeń Prezydenta Mista Przemyśla jako organu Gminy Miejskiej Przemyśl
Słowa kluczowe: Miasto Przemyśl, Gmina Miejska Przemyśl, prezydent, zarządzenia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 10 maja 2021, 10:24
Zbiór Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla - 2021
Dane
Dane na dzień: 10 maja 2021
Wykaz zawiera liczbę będącą sumą wydruków i wykonanych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu kopii na wszystkich urządzeniach drukujacych.
Słowa kluczowe: Urząd Miejski w Przemyślu, statystyka, Wydruk
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 lutego 2021, 14:10
Wykaz zawiera liczbę będącą sumą wydruków i wykonanych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu kopii na wszystkich urządzeniach drukujacych.
Dane
Dane na dzień: 4 lutego 2021
Wykaz zawiera liczbę będącą sumą wydruków i wykonanych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu kopii na wszystkich urządzeniach drukujacych.
Dane
Dane na dzień: 4 lutego 2021
Wykaz Uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu
Słowa kluczowe: Urząd Miejski w Przemyślu, uchwały, Rada Miejska, Przemyśl
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 lutego 2021, 13:29
Uchwały Rady Miejskiej 2020 rok (VIII Kadencja) - aktualizacja danych odbywa się w odstępach tygodniowych.
Dane
Dane na dzień: 4 lutego 2021
Uchwały Rady Miejskiej 2020 rok (VIII Kadencja)
Dane
Dane na dzień: 4 lutego 2021
Uchwały Rady Miejskiej 2019 rok (VIII Kadencja)
Dane
Dane na dzień: 4 lutego 2021
Uchwały Rady Miejskiej 2018 rok (VIII Kadencja)
Dane
Dane na dzień: 4 lutego 2021
Liczba wniosków na podstawie prowadzonego rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które wpłyneły do Urzędu Miejskiego w Przemyślu z podziałem na lata z podaniem stanu na koniec roku kalendarzowego.
Słowa kluczowe: Miasto Przemyśl, udostępnianie informacji publicznej
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 lutego 2021, 13:06
Liczba wniosków o udostępnienie informacji publicznej z rejestru ptrowadzonego przez Urząd Miejski w Przemyślu
Dane
Dane na dzień: 4 lutego 2021
Liczba wniosków o udostępnienie informacji publicznej z rejestru ptrowadzonego przez Urząd Miejski w Przemyślu
Dane
Dane na dzień: 4 lutego 2021
Zbiór Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla - 2020
Dane
Dane na dzień: 4 lutego 2021
Dane ustalono na podstawie rejestru mieszkańców oraz Uchwały Nr 55/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu
Słowa kluczowe: osiedla, Przemyśl, Liczba ludności
Zbiór danych
Data aktualizacji: 3 lutego 2021, 06:33
Number of people registered for permanent residence, broken down by housing estates in Przemyśl in 2014-2020
Dane
Dane na dzień: 3 lutego 2021
Number of people registered for permanent residence, broken down by housing estates in Przemyśl in 2014-2020
Dane
Dane na dzień: 3 lutego 2021
Zbiór Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla - 2019
Dane
Dane na dzień: 6 lutego 2020
Liczba zawartych małżeństw, przyrost naturalny, urodzenia żywe i zgony na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. Dane zgromadzone od roku 2007.
Słowa kluczowe: ludność, Miasto Przemyśl, urodzenia, zgony, Urząd Miejski w Przemyślu, małżeństwo
Zbiór danych
Data aktualizacji: 6 lutego 2020, 07:15
Dane statystyczne małżeństw, rozwodów, urodzeń i zgonów Miasto Przemyśl od 2007 roku
Dane
Dane na dzień: 6 lutego 2020