Powiązane dane

Znaleziono: Wszystkie dane (70) Zbiory danych (20) Dane (50)
Sortuj według:
Liczba osób zameldowanych na pobyt stały z podziałem na osiedla w Przemyślu w latach 2014-2020 - *.CSV
Dane
Dane na dzień: 12 października 2020
Liczba osób zameldowanych na pobyt stały z podziałem na osiedla w Przemyślu w latach 2014-2020 - *.XLSX
Dane
Dane na dzień: 12 października 2020
Ustalono na podstawie rejestru mieszkańców oraz Uchwały Nr 55/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie podziału miasta Przemyśla na osiedla.
Słowa kluczowe:statystyka, osiedla, Przemyśl, Liczba ludności, Urząd Miejski w Przemyślu, Liczby
Zbiór danych
Data aktualizacji: 3 lipca 2020, 06:19
Dane statystyczne małżeństw, rozwodów, urodzeń i zgonów Miasto Przemyśl od 2007 roku
Dane
Dane na dzień: 6 lutego 2020
Zbiór Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla - 2019
Dane
Dane na dzień: 6 lutego 2020
Dane statystyczne małżeństw, rozwodów, urodzeń i zgonów Miasto Przemyśl od 2007 roku
Dane
Dane na dzień: 6 lutego 2020
Zbiór zarządzeń Prezydenta Mista Przemyśla jako organu Gminy Miejskiej Przemyśl
Słowa kluczowe:zarządzenia, prezydent, Miasto Przemyśl, Gmina Miejska Przemyśl
Zbiór danych
Data aktualizacji: 6 lutego 2020, 07:23
Liczba zawartych małżeństw, przyrost naturalny, urodzenia żywe i zgony na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. Dane zgromadzone od roku 2007.
Słowa kluczowe:małżeństwo, ludność, urodzenia, zgony, Miasto Przemyśl, Urząd Miejski w Przemyślu
Zbiór danych
Data aktualizacji: 6 lutego 2020, 07:15
Liczba ludności Gminy Miejskiej Przemyśl od 2008 roku z podziałem na kobiety i mężczyzn w poszczególnych latach.
Dane
Dane na dzień: 31 stycznia 2020
Statystyki odwiedzin strony www.przemysl.pl oraz BIP Urzędu Miejskiego w Przemyślu gromadzone i oprcowane z wykorzystanie narzędzi google analytics w okresie od 1 stycznia 2015 roku. Prezentowane dane...
Dane
Dane na dzień: 31 stycznia 2020
Liczba ludności Gminy Miejskiej Przemyśl od 2008 roku z podziałem na kobiety i mężczyzn w poszczególnych latach.
Dane
Dane na dzień: 31 stycznia 2020
Liczba wniosków o udostępnienie informacji publicznej z rejestru ptrowadzonego przez Urząd Miejski w Przemyślu
Dane
Dane na dzień: 31 stycznia 2020
Liczba wniosków o udostępnienie informacji publicznej z rejestru ptrowadzonego przez Urząd Miejski w Przemyślu
Dane
Dane na dzień: 31 stycznia 2020
Statystyki odwiedzin strony www.przemysl.pl oraz BIP Urzędu Miejskiego w Przemyślu gromadzone i oprcowane z wykorzystanie narzędzi google analytics w okresie od 1 stycznia 2015 roku. Prezentowane dane...
Dane
Dane na dzień: 31 stycznia 2020
Liczba ludności Gminy Miejskiej Przemyśl od 2008 roku z podziałem na kobiety i mężczyzn w poszczególnych latach.
Słowa kluczowe:Miasto Przemyśl, Gmina Miejska Przemyśl, Liczba ludności
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 stycznia 2020, 07:00
Liczba wniosków na podstawie prowadzonego rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które wpłyneły do Urzędu Miejskiego w Przemyślu z podziałem na lata z podaniem stanu na koniec roku kalendarzowego.
Słowa kluczowe:udostępnianie informacji publicznej, Miasto Przemyśl
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 stycznia 2020, 06:55
Statystyki odwiedzin strony www.przemysl.pl oraz BIP Urzędu Miejskiego w Przemyślu gromadzone i oprcowane z wykorzystanie narzędzi google analytics w okresie od 1 stycznia 2015 roku. Prezentowane dane...
Słowa kluczowe:statystyka, informacje statystyczne, Gmina Miejska Przemyśl, Urząd Miejski w Przemyślu, www.przemysl.pl
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 stycznia 2020, 06:48
Wykaz zawiera liczbę będącą sumą wydruków i wykonanych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu kopii na wszystkich urządzeniach drukujacych.
Słowa kluczowe:statystyka, Urząd Miejski w Przemyślu, Wydruk
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 stycznia 2020, 14:22
Wykaz zawiera liczbę będącą sumą wydruków i wykonanych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu kopii na wszystkich urządzeniach drukujacych.
Dane
Dane na dzień: 29 stycznia 2020
Wykaz niepublicznych szkół podstawowych działających na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl (aktualizacja 6 września 2019)
Słowa kluczowe:liczba szkół, wykaz, Miasto Przemyśl, Gmina Miejska Przemyśl
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 19:25