Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (88),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Zbiór Kierunki studiów stanowi powszechnie dostępne REST API dla dziedziny Kierunki studiów i umożliwia dostęp do publicznego rejestru kierunków studiów funkcjonujących w ramach systemu szkolnictwa wyższego...
Dane
Dane na dzień: 31 sierpnia 2020
Powszechnie dostępne API dla dziedziny Produkty umożliwia przeszukiwanie ujednoliconego rejestru zawierającego m.in. projekty naukowe oraz patenty.
Dane
Dane na dzień: 31 sierpnia 2020
Usługa Czasopisma stanowi powszechnie dostępne REST API dla dziedziny Czasopism i umożliwia dostęp do rejestrów zawierających dane o czasopismach naukowych.
Dane
Dane na dzień: 31 sierpnia 2020
Zbiór Kierunki studiów doktoranckich stanowi powszechnie dostępne REST API dla dziedziny Kierunki studiów doktoranckich i umożliwia dostęp do publicznego rejestru kierunków studiów doktoranckich funkcjonujących...
Dane
Dane na dzień: 31 sierpnia 2020
Zbiór Projekty stanowi powszechnie dostępne REST API dla dziedziny Projekty i umożliwia dostęp do rejestrów zawierających dane o projektach krajowych i międzynarodowych obejmujących badania naukowe lub...
Dane
Dane na dzień: 31 sierpnia 2020
Zbiór Naukowcy stanowi powszechnie dostępne REST API dla dziedziny Naukowcy i umożliwia dostęp do publicznego rejestru osób związanych z nauką i szkolnictwem wyższym w Polsce.
Dane
Dane na dzień: 31 sierpnia 2020
Usługa Dyscypliny i dziedziny naukowe stanowi powszechnie dostępne REST API dla dziedziny Dyscypliny i dziedziny naukowe i umożliwia dostęp do rejestrów zawierających dane w tej dziedzinie.
Dane
Dane na dzień: 31 sierpnia 2020
Powszechnie dostępne API dla dziedziny Inwestycje umożliwia dostęp do rejestrów zawierających dane o inwestycjach z zakresu nieruchomości i infrastruktury.
Dane
Dane na dzień: 31 sierpnia 2020
Powszechnie dostępne API dla Organizacji umożliwia pobranie publicznie dostępnych danych na temat podmiotów związanych ze szkolnictwem wyższym w Polsce.
Dane
Dane na dzień: 31 sierpnia 2020
API RAD-on - Usługi udostępniania danych pochodzących z wielu zintegrowanych systemów źródłowych, zawierających rzetelne i kompleksowe dane o szkolnictwie wyższym i nauce. Tymi systemami mogą być na przykład: -
Słowa kluczowe:badania naukowe i prace rozwojowe, projekt naukowy, projekty naukowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 sierpnia 2020, 10:42
API RAD-on - Usługi udostępniania danych pochodzących z wielu zintegrowanych systemów źródłowych, zawierających rzetelne i kompleksowe dane o szkolnictwie wyższym i nauce. Tymi systemami mogą być na przykład: -
Słowa kluczowe:nauczyciele, nauczyciele akademiccy, naukowcy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 sierpnia 2020, 10:40
API RAD-on - Usługi udostępniania danych pochodzących z wielu zintegrowanych systemów źródłowych, zawierających rzetelne i kompleksowe dane o szkolnictwie wyższym i nauce. Tymi systemami mogą być na przykład: -
Słowa kluczowe:dziedziny naukowe, Dyscypliny naukowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 sierpnia 2020, 10:38
Informacje dotyczące instytucji zajmujących się obszarem związanym z nauką. Interfejs programistyczny API dla danych z Informatycznego systemu RAD-on umożliwia dostęp do bazy Organizacje – pobranie publicznie...
Słowa kluczowe:dane teleadresowe, api, wydziały, dane kontaktowe, uczelnie, dane podstawowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 sierpnia 2020, 09:56
Informacje dotyczące inwestycji w obszarze związanym z nauką w zakresie nieruchomości i infrastruktury. Interfejs programistyczny API dla danych z Informatycznego systemu RAD-on umożliwia dostęp do bazy...
Słowa kluczowe:inwestycja, szkolnictwo wyższe, nieruchomość, Inwestycje w Szkolnictwie
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 sierpnia 2020, 09:54
Informacje dotyczące  projektów naukowych oraz patentów. Interfejs programistyczny API dla danych z Informatycznego systemu RAD-on umożliwia dostęp do bazy Produkty – pobranie publicznie dostępnych danych...
Słowa kluczowe:szkolnictwo wyższe, nauka, patenty, projekty naukowe, produkty
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 sierpnia 2020, 07:19
API RAD-on - Usługi udostępniania danych pochodzących z wielu zintegrowanych systemów źródłowych, zawierających rzetelne i kompleksowe dane o szkolnictwie wyższym i nauce. Tymi systemami mogą być na przykład: -
Słowa kluczowe:czasopismo naukowe, czasopismo, wykaz czasopism, czasopisma
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 sierpnia 2020, 07:17
API RAD-on - Usługi udostępniania danych pochodzących z wielu zintegrowanych systemów źródłowych, zawierających rzetelne i kompleksowe dane o szkolnictwie wyższym i nauce. Tymi systemami mogą być na przykład: -
Słowa kluczowe:kierunek, studia na kierunku, Kierunki studiów
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 sierpnia 2020, 07:15
API RAD-on - Usługi udostępniania danych pochodzących z wielu zintegrowanych systemów źródłowych, zawierających rzetelne i kompleksowe dane o szkolnictwie wyższym i nauce. Tymi systemami mogą być na przykład: -
Słowa kluczowe:kierunek studiów, studia, Kierunki studiów doktoranckich
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 sierpnia 2020, 07:06
Powszechnie dostępne API dla dziedziny Produkty umożliwia przeszukiwanie ujednoliconego rejestru zawierającego m.in. projekty naukowe oraz patenty.
Dane
Dane na dzień: 13 marca 2020
Zestawienie zawiera informacje o prowadzonych przez instytucje szkolnictwa wyższego kierunkach studiów.
Słowa kluczowe:kierunek studiów, kierunek, studia na kierunku
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 15:20