Powiązane dane

Znaleziono: Wszystkie dane (171) Zbiory danych (13) Dane (158)
Sortuj według:
Rejestr fundacji, dla których Minister Klimatu i Środowiska (do 6 października 2020 r. osobno Minister Klimatu i Minister Środowiska) został wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako organ nadzoru
Słowa kluczowe:środowisko, ochrona środowiska, fundacja, trzeci sektor, ngo, Ministerstwo Klimatu, Minister Klimatu, klimat
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2020, 07:56
Rejestr zawartych umów cywilno-prawnych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (do 15.11.2019 r. Ministerstwo Środowiska, do 6 października 2020 r. Ministerstwa Klimatu oraz Ministerstwa Środowiska),
Słowa kluczowe:rejestr, kontrahenci, rejestr umów, umowa, Ministerstwo Klimatu
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 listopada 2020, 15:22
Lista koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych (stan na dzień 31 października 2020 r.)
Dane
Dane na dzień: 12 listopada 2020
Zestawienia koncesji: na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, na wydobywanie...
Słowa kluczowe:minister środowiska, zestawienia koncesji, geologia, węglowodory, ropa naftowa, gaz ziemny, kopaliny stałe, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie, podziemne składowanie odpadów, wody termalne, węgiel kamienny, węgiel brunatny, tight gas, gaz zamknięty, metan z pokładów węgla, poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie, rudy miedzi, rudy cynku i ołowiu, rudy miedziowo-polimetaliczne, rudy miedzi i srebra, siarka rodzima, sól kamienna, gipy, gipsy i anhydryt, kruszywa naturalne, Minister Klimatu
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 listopada 2020, 08:42
Wykaz podmiotów kwalifikowanych, utworzony zgodnie z art. 49 c ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
Słowa kluczowe:geologia, wykaz podmiotów kwalifikowanych, ropa naftowa, gaz ziemny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 3 listopada 2020, 10:16
Lista koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie metanu z pokładów węgla (stan na 31 października 2020 r.)
Dane
Dane na dzień: 31 października 2020
Lista koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złóż (stan na 31 października 2020 r.)
Dane
Dane na dzień: 31 października 2020
Lista koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów (stan na 31 października 2020 r.)
Dane
Dane na dzień: 31 października 2020
Lista koncesji poszukiwawczych, rozpoznawczych oraz wydobywczych dot. kopalin stałych (stan na dzień 31 października 2020 r.)
Dane
Dane na dzień: 31 października 2020
Rejestr instalacji posiadających pozwolenie zintegrowane
Słowa kluczowe:środowisko, pozwolenia zintegrowane, instalacje, Ministerstwo Klimatu
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 października 2020, 15:50
Rejestr fundacji, dla których Minister Klimatu został ustanowiony jako organ nadzoru. Stan na dzień 30.09.2020 r.
Dane
Dane na dzień: 13 października 2020
Rejestr przedsiębiorstw i operatorów, którym udzielono autoryzacji na przechowywanie halonów do zastosowań krytycznych, przedsiębiorstw produkujących, stosujących lub wprowadzających na terytorium Rzeczypospolitej...
Słowa kluczowe:halony, substancje, nowe substancje, substancje kontrolowane, Ministerstwo Klimatu
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 października 2020, 14:58
Rejestr przedsiębiorstw i operatorów, którym udzielono autoryzacji na przechowywanie halonów do zastosowań krytycznych, przedsiębiorstw produkujących, stosujących lub wprowadzających na terytorium Rzeczypospolitej...
Dane
Dane na dzień: 7 października 2020
Rejestr instalacji posiadających pozwolenia zintegrowane według stanu na 30.09.2020 r.
Dane
Dane na dzień: 30 września 2020
Wykaz podmiotów kwalifikowanych
Dane
Dane na dzień: 30 września 2020
Lista koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów (stan na dzień 30 września 2020 r.)
Dane
Dane na dzień: 30 września 2020
Lista koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych (stan na 30 września 2020 r.)
Dane
Dane na dzień: 30 września 2020
Lista koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie metanu z pokładów węgla (stan na 30 września 2020 r.)
Dane
Dane na dzień: 30 września 2020
Lista koncesji poszukiwawczych, rozpoznawczych oraz wydobywczych dot. kopalin stałych (stan na dzień 30 września 2020 r.)
Dane
Dane na dzień: 30 września 2020
Lista koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złóż (stan na 30 września 2020 r.)
Dane
Dane na dzień: 30 września 2020