Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (261),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Zestawienia koncesji: na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, na wydobywanie...
Słowa kluczowe: geologia, wody termalne, minister środowiska, zestawienia koncesji, węglowodory, ropa naftowa, gaz ziemny, kopaliny stałe, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie, podziemne składowanie odpadów, węgiel kamienny, węgiel brunatny, tight gas, gaz zamknięty, metan z pokładów węgla, poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie, rudy miedzi, rudy cynku i ołowiu, rudy miedziowo-polimetaliczne, rudy miedzi i srebra, siarka rodzima, sól kamienna, gipy, gipsy i anhydryt, kruszywa naturalne, Minister Klimatu
Zbiór danych
Data aktualizacji: 16 kwietnia 2021, 12:51
Rejestr instalacji posiadających pozwolenie zintegrowane
Słowa kluczowe: Ministerstwo Klimatu, środowisko, instalacje, pozwolenia zintegrowane
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 kwietnia 2021, 09:28
Wykaz podmiotów kwalifikowanych, utworzony zgodnie z art. 49 c ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
Słowa kluczowe: geologia, ropa naftowa, gaz ziemny, wykaz podmiotów kwalifikowanych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 14 kwietnia 2021, 14:49
Zestawienie złóż eksploatowanych na podstawie decyzji inwestycyjnej, w ramach fazy wydobywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż (stan na...
Dane
Dane na dzień: 14 kwietnia 2021
Lista koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (stan na dzień 31.03.2021 r.)
Dane
Dane na dzień: 14 kwietnia 2021
Lista koncesji na wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż (stan na dzień 31.03.2021 r.)
Dane
Dane na dzień: 14 kwietnia 2021
Wykaz podmiotów kwalifikowanych (stan na dzień 31.03.2021 r.)
Dane
Dane na dzień: 14 kwietnia 2021
Rejestr zawartych umów cywilno-prawnych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (do 15.11.2019 r. Ministerstwo Środowiska, do 6 października 2020 r. Ministerstwa Klimatu oraz Ministerstwa Środowiska),
Słowa kluczowe: Ministerstwo Klimatu, rejestr, rejestr umów, umowa, kontrahenci
Zbiór danych
Data aktualizacji: 13 kwietnia 2021, 11:40
Rejestr fundacji, dla których Minister Klimatu i Środowiska (do 6 października 2020 r. osobno Minister Klimatu i Minister Środowiska) został wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako organ nadzoru
Słowa kluczowe: Ministerstwo Klimatu, środowisko, Minister Klimatu, ochrona środowiska, fundacja, ngo, trzeci sektor, klimat
Zbiór danych
Data aktualizacji: 8 kwietnia 2021, 10:54
Rejestr zawartych umów - Ministerstwo Klimatu i Środowiska stan na dzień 31.03.2021
Dane
Dane na dzień: 31 marca 2021
Rejestr fundacji nadzorowanych przez Ministra Klimatu i Środowiska wg stanu na 31.03.2021 r.
Dane
Dane na dzień: 31 marca 2021
Rejestr instalacji posiadających pozwolenia zintegrowane według stanu na 31.03.2021 r.
Dane
Dane na dzień: 31 marca 2021
Lista koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych
Dane
Dane na dzień: 31 marca 2021
Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1223), w związku z niedopełnieniem obowiązku polegającego...
Słowa kluczowe: EU ETS, Ministerstwo Klimatu, środowisko, zawieszenie uprawnień, system handlu uprawnieniami, instalacje
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 marca 2021, 13:04
Baza stanowi informację o realizacji w gminach obowiązku wynikającego z art. 19-20 ustawy – Prawo energetyczne, które nakłada na gminy obowiązek przygotowania dokumentu planistycznego w odniesieniu do...
Słowa kluczowe: gmina, gmina miejska, gmina wiejska, energetyka, planowanie, planowanie energetyczne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 marca 2021, 06:59
Lista koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie metanu z pokładów węgla (stan na 28 lutego 2021 r.)
Dane
Dane na dzień: 28 lutego 2021
Lista koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych (stan na 28 lutego 2021 r.)
Dane
Dane na dzień: 28 lutego 2021
Lista koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złóż (stan na dzień 28 lutego 2021 r.)
Dane
Dane na dzień: 28 lutego 2021
Lista koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów (stan na dzień 28 lutego 2021 r.)
Dane
Dane na dzień: 28 lutego 2021
Zestawienie złóż eksploatowanych na podstawie decyzji inwestycyjnej, w ramach fazy wydobywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż. (Stan na...
Dane
Dane na dzień: 28 lutego 2021