Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (291),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Rejestr zawartych umów cywilno-prawnych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (do 15.11.2019 r. Ministerstwo Środowiska, do 6 października 2020 r. Ministerstwa Klimatu oraz Ministerstwa Środowiska),
Słowa kluczowe: Ministerstwo Klimatu, rejestr, rejestr umów, umowa, kontrahenci
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 lipca 2021, 07:55
Rejestr zawartych umów - Ministerstwo Klimatu i Środowiska stan na dzień 30.06.2021
Dane
Dane na dzień: 30 czerwca 2021
Rejestr fundacji, dla których Minister Klimatu i Środowiska (do 6 października 2020 r. osobno Minister Klimatu i Minister Środowiska) został wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako organ nadzoru
Słowa kluczowe: Ministerstwo Klimatu, środowisko, Minister Klimatu, ochrona środowiska, fundacja, ngo, trzeci sektor, klimat
Zbiór danych
Data aktualizacji: 9 lipca 2021, 08:21
Rejestr fundacji nadzorowanych przez Ministra Klimatu i Środowiska
Dane
Dane na dzień: 30 czerwca 2021
Wykaz podmiotów kwalifikowanych, utworzony zgodnie z art. 49 c ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
Słowa kluczowe: geologia, ropa naftowa, gaz ziemny, wykaz podmiotów kwalifikowanych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 lipca 2021, 08:42
Wykaz podmiotów kwalifikowanych (stan na dzień 30.06.2021 r.)
Dane
Dane na dzień: 30 czerwca 2021
Zestawienia koncesji: na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, na wydobywanie...
Słowa kluczowe: geologia, wody termalne, minister środowiska, zestawienia koncesji, węglowodory, ropa naftowa, gaz ziemny, kopaliny stałe, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie, podziemne składowanie odpadów, węgiel kamienny, węgiel brunatny, tight gas, gaz zamknięty, metan z pokładów węgla, poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie, rudy miedzi, rudy cynku i ołowiu, rudy miedziowo-polimetaliczne, rudy miedzi i srebra, siarka rodzima, sól kamienna, gipy, gipsy i anhydryt, kruszywa naturalne, Minister Klimatu
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 lipca 2021, 08:41
Zestawienie złóż eksploatowanych na podstawie decyzji inwestycyjnej, w ramach fazy wydobywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż (stan na...
Dane
Dane na dzień: 30 czerwca 2021
Lista koncesji na wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż (stan na dzień 31.05.2021 r.)
Dane
Dane na dzień: 30 czerwca 2021
Lista koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (stan na dzień 30.06.2021 r.)
Dane
Dane na dzień: 30 czerwca 2021
Lista koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych (stan na 30 czerwca 2021 r.)
Dane
Dane na dzień: 30 czerwca 2021
Rejestr instalacji posiadających pozwolenie zintegrowane. Rodzaje instalacji określa załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących...
Słowa kluczowe: Ministerstwo Klimatu, środowisko, instalacje, pozwolenia zintegrowane
Zbiór danych
Data aktualizacji: 2 lipca 2021, 11:32
Rejestr instalacji posiadających pozwolenia zintegrowane według stanu na 25.06.2021 r. Rodzaje instalacji określa załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie...
Dane
Dane na dzień: 25 czerwca 2021
Zbiór zawiera wskaźniki ubóstwa energetycznego gospodarstw domowych na poziomie kraju i  wg województw. Dane te stanowią uzupełnienie publikacji pn. „Zużycie energii w gospodarstwach domowych” wydawanej...
Słowa kluczowe: ubóstwo energetyczne, wskaźnik LIHC (Wysokie Koszty, Niskie Dochody ), wskaźnik 2M (Podwójna mediana wydatków na energię), wskaźnik Bills (Zdolność do terminowego opłacania rachunków), wskaźnik Leaks, wskaźnik Thermal
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 czerwca 2021, 06:06
Zasób zawiera wskaźniki ubóstwa energetycznego gospodarstw domowych: - LIHC, 2M, Bills, Leaks, Thermal na poziomie kraju w latach 2012, 2015, 2018 i 2019, - LIHC, 2M, Bills wg województw w 2019...
Dane
Dane na dzień: 25 czerwca 2021
Zestawienie zawiera informacje na temat: • Najważniejszych wskaźników z zakresu energii dla Polski i krajów UE. • Bilansu energii wg Eurostat dla pozycje bilansu i rodzaj nośników energii. •...
Słowa kluczowe: energia elektryczna, energetyka, efektywność energetyczna, emisja zanieczyszczeń
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 czerwca 2021, 05:39
Zestawienie przedstawia najważniejsze wskaźniki dot. energii dla Polski i krajów UE.
Dane
Dane na dzień: 25 czerwca 2021
Zestawienie przedstawia bilans energii dla poszczególnych nośników energii.
Dane
Dane na dzień: 25 czerwca 2021
Zestawienie przedstawia bilans energii odnawialnej dla poszczególnych nośników energii.
Dane
Dane na dzień: 25 czerwca 2021
Zestawienie zawiera następujące informacje: syntetyczny bilans energii elektrycznej, wymiana energii elektrycznej z zagranicą, produkcja energii elektrycznej, struktura produkcji energii elektrycznej,
Dane
Dane na dzień: 25 czerwca 2021