Początek strony

ZTM Gdańsk

Data utworzenia: 22 września 2015, 10:10

Data aktualizacji: 4 marca 2020, 12:15

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (27),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Dane dostępne w ramach zbioru „Otwarte dane ZTM w Gdańsku” na platformie CKAN zawierają informacje o aktualnym rozkładzie jazdy oraz danymi z nim powiązanymi. Korzystanie z danych jest równoznaczne...
Słowa kluczowe: transport, ztm, rozkłady jazdy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 sierpnia 2021, 05:50
Zasób zawiera informacje o pojazdach należących do operatorów, realizujących rozkłady jazdy przygotowane przez ZTM w Gdańsku. Zawiera następujące pola: * Description – obiekt zawierający opis zasobu:
Dane
Data udostępnienia: 12 sierpnia 2021, 05:50
Zasób zawiera zbiór adresów URL umożliwiających pobranie kształtów tras wraz z informacjami dodatkowymi. Kształty tras są zdefiniowane dla każdego wariantu linii jako uporządkowana lista punktów w formacie...
Dane
Data udostępnienia: 8 stycznia 2021, 11:37
Zasób zawiera adresy URL prowadzące do zbiorów w formacie używanym przez [__GTFS-RT__](https://developers.google.com/transit/gtfs-realtime) - [__protobuf__](https://developers.google.com/protocol-buffers). Obiekt...
Dane
Data udostępnienia: 8 stycznia 2021, 11:31
Zasób zawiera listę biletów emitowanych przez ZTM w Gdańsku. Zawiera następujące pola: - lastUpdate – data aktualizacji danych z systemów źródłowych; data w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS - bilety...
Dane
Data udostępnienia: 17 lutego 2020, 11:55
Zasób zawiera informacje o słupkach przystankowych wykorzystywanych w dniu bieżącym w sieci ZTM w Gdańsku. Zasób aktualizowany jest raz na dobę. Zasób opiera się na bazie danych zawartych w zasobie...
Dane
Data udostępnienia: 16 grudnia 2019, 10:30
Zasób zawierać będzie listę zasobów statycznych (tj. odświeżanych raz na dobę) wraz z datą ich automatycznej aktualizacji w zbiorze „Otwarte dane ZTM w Gdańsku”.
Dane
Data udostępnienia: 9 września 2019, 07:12
Zasób zawiera listę ważnych biletów oraz biletów, które nie rozpoczęły jeszcze swojej ważności na moment wskazany w stopce czasowej „LastUpdate”. Aktualizacja zbioru odbywa się codziennie ok. godz. 6:00. Opis...
Dane
Data udostępnienia: 24 czerwca 2019, 06:42
Zasób zawiera wywołanie zwracające informację o pozycjach GPS wszystkich pojazdów realizujących kursy linii ZTM w Gdańsku w czasie określonym przez wartość DataGenerated. Ze względów bezpieczeństwa...
Dane
Data udostępnienia: 7 maja 2019, 04:27
Zasób zawiera dane dostępne w zasobie „Estymowane czasy odjazdów z przystanku” dla wszystkich słupków przystankowych. Dane są pobierane dynamicznie i zapisywane dla każdego słupka niezależnie. Z tego...
Dane
Data udostępnienia: 7 maja 2019, 04:22
Zasób zawiera rozkład jazdy ZTM w Gdańsku, wg standardu GTFS ( [__General Transit Feed Specification__](https://developers.google.com/transit/gtfs/reference/) ). Dane są dostępne maksymalnie na najbliższe...
Dane
Data udostępnienia: 12 kwietnia 2019, 07:57
Dokument zawiera szczegółowy opis zasobów udostępnianych w ramach niniejszego zbioru wraz z uwagami dotyczącymi danych.
Dane
Data udostępnienia: 9 kwietnia 2019, 04:35
Zasób zawiera Regulamin korzystania z danych udostępnionych w zbiorze "Otwarte dane ZTM w Gdańsku"
Dane
Data udostępnienia: 9 kwietnia 2019, 04:31
Zasób zawiera komunikaty umieszczane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku na stronie ztm.gda.pl, w sekcji „Bieżąca sytuacja komunikacyjna”. + data_wygenerowania – data wygenerowania całego...
Dane
Data udostępnienia: 5 kwietnia 2019, 08:04
Zasób zawiera mapowanie słupków przystankowych występujących niezależnie w bazie danych TRISTAR użytkowanej przez ZTM w Gdańsku i ZKM Gdynia. Opis kolumn w załączonym pliku: + ID – unikalny nr wiersza; + __name__
Dane
Data udostępnienia: 10 września 2018, 13:28
Zasób zawiera informację o zakresie dni, na jaki udostępniono w systemie TRISTAR informacje o rozkładzie jazdy. Zakresy mogą się różnić w zależności od flot. Zasób aktualizowany raz na dobę. Zawiera następujące...
Dane
Data udostępnienia: 1 sierpnia 2018, 19:54
Zasób zawiera dane dotyczące przyporządkowania słupków przystankowych do wariantów w liniach oraz powiązanie daty aktywacji topologii odnoszącej się do flot, wariantów i słupków. Dane są aktualizowane...
Dane
Data udostępnienia: 1 sierpnia 2018, 19:44
Zasób zawiera definicję tras/wariantów oraz ich przynależność do linii. Dane pochodzą z systemu TRISTAR). Zasób aktualizowany raz na dobę. Zawiera następujące pola: - obiekt w formacie daty YYYY-MM-DD...
Dane
Data udostępnienia: 18 lipca 2018, 19:57
Zasób zawiera zbiór adresów URL umożliwiających pobranie rozkładu jazdy wraz z informacjami dodatkowymi. Wynik zapytania składa się z następujących elementów: * Identyfikator linii o wartości z pola...
Dane
Data udostępnienia: 18 lipca 2018, 19:53
Zasób zawiera informacje o słupkach przystankowych, m.in. ich atrybuty (np. nie dla pasażera, na żądanie, zajezdnia). Zasób aktualizowany raz na dobę. - obiekt w formacie daty YYYY-MM-DD – wskazuje...
Dane
Data udostępnienia: 18 lipca 2018, 19:49