Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (376),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Program Ministra Edukacji i Nauki pn. Studenckie koła naukowe tworzą innowacje został ustanowiony z dniem 18 września 2020 r. na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Słowa kluczowe: nauka, szkoła wyższa, studenci, innowacje, uczelnia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 13 września 2021, 13:57
Edycja 2020 - wnioski złożone w ramach naboru trwającego od dnia 12 października 2020 r. do dnia 13 listopada 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 13 września 2021
Liczba uczestników różnych form zajęć pozaszkolnych według form zajęć, rodzaju zajęć (stałe lub okresowe) i według gmin
Słowa kluczowe: SIO, zajęcia pozaszkolne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 9 września 2021, 13:29
Liczba uczestników różnych form zajęć pozaszkolnych według form zajęć, rodzaju zajęć (stałe lub okresowe) i według gmin - dane za rok szkolny 2018/2019.
Dane
Dane na dzień: 21 marca 2021
Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia według rodzajów tych zajęć i według gmin
Słowa kluczowe: SIO, liczba uczniów, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 9 września 2021, 08:20
Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia według rodzajów tych zajęć i według gmin - dane SIO w roku szkolnym 2019/2020.
Dane
Dane na dzień: 21 marca 2021
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) rozpoczął swoją działalność 10 lutego 2011 roku. Ustanowiony program powstał w odpowiedzi na postulaty środowisk humanistycznych, a jego założenia zostały wypracowane...
Słowa kluczowe: finansowanie, uczelnia, instytucja szkolnictwa wyższego, konkursy ministra, jednostka naukowa, jednostka naukowa pan, nprh
Zbiór danych
Data aktualizacji: 8 września 2021, 14:45
Zbiór zawiera dane z finansowania przyznanego w 2021 roku w konkursach dotyczących : wieloletnich projektów badań w Polsce nad najważniejszymi dziełami kultury światowej i wprowadzanie ich do obiegu...
Dane
Dane na dzień: 8 września 2021
Dane statystyczne dotyczące uczniów według dyscyplin sportowych w poszczególnych podmiotach (RSPO).
Słowa kluczowe: uczniowie, SIO, liczba uczniów, dyscypliny sportowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 8 września 2021, 13:47
Liczba uczniów wg poszczególnych dyscyplin sportowych, klas oraz szkół jednostkowo.
Dane
Dane na dzień: 21 marca 2021
Dane statystyczne dotyczące uczniów korzystających z zajęć "wychowanie do życia w rodzinie" w poszczególnych województwach.
Słowa kluczowe: uczniowie, SIO, liczba uczniów, wychowanie do życia w rodzinie, wdż
Zbiór danych
Data aktualizacji: 8 września 2021, 13:13
Liczba uczniów korzystających z zajęć "wychowanie do życia w rodzinie" według województw, typów podmiotów i klas w roku szkolnym 2019/2020.
Dane
Dane na dzień: 21 marca 2021
Liczba nauczycieli we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych w Polsce, liczba osób (z podziałem na pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych) oraz liczba etatów nauczycieli, według posiadanego...
Słowa kluczowe: nauczyciele, liczba nauczycieli, etaty nauczycieli, liczba etatów nauczycieli, stopień awansu zawodowego, nauczyciele pełnozatrudnieni, nauczyciele niepełnozatrudnieni, nauczyciele według województw
Zbiór danych
Data aktualizacji: 8 września 2021, 12:55
Liczba nauczycieli we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych w Polsce, liczba osób (z podziałem na pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych) oraz liczba etatów nauczycieli, według posiadanego...
Dane
Dane na dzień: 21 marca 2021
Zbiór danych zawiera dane z systemu informacji oświatowej (SIO).
Słowa kluczowe: uczeń, szkoła, SIO
Zbiór danych
Data aktualizacji: 28 lipca 2021, 09:42
Dane statystyczne o uczniach szkół w roku szkolnym 2020/2021.
Dane
Dane na dzień: 21 marca 2021
Dane statystyczne o uczniach szkół w roku szkolnym 2020/2021.
Dane
Dane na dzień: 21 marca 2021
Struktura tabeli Szkoly_2020
Dane
Dane na dzień: 21 marca 2021
Zbiór danych zawiera dane z systemu informacji oświatowej (SIO).
Dane
Dane na dzień: 21 marca 2021
Dane statystyczne o wychowankach przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021.
Dane
Dane na dzień: 21 marca 2021