Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (365),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Zbiór danych zawiera dane z systemu informacji oświatowej (SIO).
Słowa kluczowe: uczeń, szkoła, SIO
Zbiór danych
Data aktualizacji: 28 lipca 2021, 09:42
Dane statystyczne o uczniach szkół w roku szkolnym 2020/2021.
Dane
Dane na dzień: 21 marca 2021
Dane statystyczne o uczniach szkół w roku szkolnym 2020/2021.
Dane
Dane na dzień: 21 marca 2021
Struktura tabeli Szkoly_2020
Dane
Dane na dzień: 21 marca 2021
Zbiór danych zawiera dane z systemu informacji oświatowej (SIO).
Dane
Dane na dzień: 21 marca 2021
Dane statystyczne o wychowankach przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021.
Dane
Dane na dzień: 21 marca 2021
Struktura tabeli Przedszkola_2020
Dane
Dane na dzień: 21 marca 2021
Zestawienie zawiera dane o liczbie uczniów uczących się języka mniejszości narodowych, etnicznych i języka regionalnego oraz liczbie szkół, w których odbywa się nauka języka mniejszości narodowych, etnicznych...
Słowa kluczowe: język regionalny, mniejszości narodowe, liczba uczniów, języki mniejszości narodowych, języki mniejszości etnicznych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 lipca 2021, 13:24
Zestawienie zawiera dane o liczbie uczniów i szkół wg jezyków mniejszości, typu jednostki i województwa w roku szkolnym 2020/2021.
Dane
Dane na dzień: 21 marca 2021
Zestawienie zawiera dane o liczbie wypadków w szkołach i placówkach oświatowych w podziale na typ szkoły/placówki, województwa oraz miejsce wypadku, przyczynę, rodzaj zajęć, w czasie których wypadek miał...
Słowa kluczowe: oświata, wypadki, szkoły i placówki oświatowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lipca 2021, 13:20
Wypadki w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 wg województw i typu jednostki.
Dane
Dane na dzień: 21 marca 2021
Zestawienie zawiera dane o absolwentach (w tym z wyszczególnieniem dziewcząt) według typów szkół, kategorii uczniów i województw. Absolwentów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zaliczono do...
Słowa kluczowe: absolwenci, płeć absolwentów, absolwenci wg typów szkół
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lipca 2021, 13:11
Zestawienie zawiera dane o absolwentach (w tym z wyszczególnieniem dziewcząt) według typów szkół, kategorii uczniów i województw.
Dane
Dane na dzień: 21 marca 2021
Liczba nauczycieli we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych w Polsce, liczba osób (z podziałem na pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych) oraz liczba etatów nauczycieli, według posiadanego...
Słowa kluczowe: nauczyciele, liczba nauczycieli, etaty nauczycieli, liczba etatów nauczycieli, stopień awansu zawodowego, nauczyciele pełnozatrudnieni, nauczyciele niepełnozatrudnieni, nauczyciele według województw
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lipca 2021, 13:02
Liczba nauczycieli w osobach według grup wiekowych, płci, miejsca pełnienia obowiązków i województw w roku szkolnym 2020/2021. Uwaga! Należy pamiętać, że dany nauczyciel może pełnić obowiązki jednocześnie...
Dane
Dane na dzień: 21 marca 2021
Liczba nauczycieli w osobach i etatach według pełnionych obowiązków na poszczególnych etapach edukacyjnych i województw w roku szkolnym 2020/2021. Uwaga! Należy pamiętać, że dany nauczyciel może pełnić...
Dane
Dane na dzień: 21 marca 2021
Liczba nauczycieli w osobach i etatach według pełnionych obowiązków i województw w roku szkolnym 2020/2021. Uwaga! Należy pamiętać, że dany nauczyciel może pełnić kilka różnych obowiązków jednocześnie,
Dane
Dane na dzień: 21 marca 2021
Liczba nauczycieli we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych w Polsce, liczba osób (z podziałem na pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych) oraz liczba etatów nauczycieli, według posiadanego...
Dane
Dane na dzień: 21 marca 2021
Liczba nauczycieli we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych w Polsce, liczba osób (z podziałem na pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych) oraz liczba etatów nauczycieli, według posiadanego...
Dane
Dane na dzień: 21 marca 2021
Liczba pomieszczeń i ich powierzchnia w szkołach i placówkach oświatowych, liczba urządzeń rekreacyjno-sportowych, powierzchnia terenów sportowych i gruntów oraz rodzaje obiektów na powierzchni terenów...
Słowa kluczowe: SIO, pomieszczenia, boiska sportowe, tereny sportowe, grunty, urządzenia rekreacyjno-sportowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lipca 2021, 12:19