Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (10),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Firma DGI Piotr Łapiński w latach 2016-2018 realizowała projekt badawczy o numerze RPPD.01.02.01-20-0063/16-02  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaPodlaskiego na lata 2014-2020 . Projekt...
Słowa kluczowe: dane badawcze
Zbiór danych
Data aktualizacji: 3 września 2021, 12:07
Plik zawiera: -Wyniki badań testu przełączenia z benzyny na LPG po uruchomieniu silnia                                                 -Wyniki badań testu niezałączenia zaworu LPG  -Wyniki badań...
Dane
Dane na dzień: 3 września 2021
Plik zawiera: -Wyniki badań jazdy w cyklu przerywanym - LPG                                -Wyniki badań wzrostu ciśnienia obiegu paliwa - LPG -Wyniki badań spadku ciśnienia HP - LPG
Dane
Dane na dzień: 3 września 2021
Plik Zawiera: -Wyniki badań odczytu parametrów zbiornika LPG                          -Wyniki badań odczytu sterowania pompą benzyny -Wyniki badań odczytu sterowania pompą LPG
Dane
Dane na dzień: 3 września 2021
Plik zawiera: -Wynik badania porównania ciśnienia paliwa z parametrem "Target"                                                            -Wynik badania obsługi przełączenie z LPG na benzynę i z Benzyny...
Dane
Dane na dzień: 3 września 2021
Plik zawiera: -Wynik badania parametrów podczas jazdy na LPG oraz po zatrzymaniu silnika.            -Wyniki badania temperatury silnika i ciśnień paliwa - LPG -Wynik badania temperatury paliwa -
Dane
Dane na dzień: 3 września 2021
Plik zawiera: - Wynik badań odczytanych przez transmisję OBD i przeliczenie wartości korekt silnika     -Wynik badań odczytu poziomu gazu  -Wynik badań weryfikacji odczytanych parametrów przy pracy...
Dane
Dane na dzień: 3 września 2021
Plik zawiera: -Wyniki badań testu braku ciśnienia HP podczas testowania prototypu sterownika                                -Wyniki badań weryfikacji czasów wtrysków paliwa -Wyniki badań weryfikacji korekt
Dane
Dane na dzień: 3 września 2021
Plik zawiera : -Wyniki badania parametrów podczas jazdy na benzynie oraz po zatrzymaniu silnika. -Wyniki badania temperatury silnika i ciśnień benzyny -Wyniki badania temperatury paliwa
Dane
Dane na dzień: 3 września 2021
Plik zawiera: -Wyniki badań z odczytanie i analiza podstawowych parametrów pracy silnika i przeliczenie na wartości fizyczne: obroty, ciśnienie w kolektorze, ciśnienie HP, obciążenie sinika       ...
Dane
Dane na dzień: 3 września 2021