Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (70),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

1. W celu potwierdzenia wysokiego poziomu merytorycznej działalności i znaczenia zbiorów oraz w celu ewidencjonowania muzeów spełniających te warunki, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa...
Słowa kluczowe: edukacja, kultura, dziedzictwo kulturowe, muzea, rejestry państwowe, rejestry, zabytki
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 września 2021, 09:53
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego prowadzi w Biuletynie Informacji Publicznej wykaz muzeów. Wykaz muzeów zawiera następujące dane: nazwę muzeum; adres siedziby muzeum;
Dane
Dane na dzień: 22 września 2021
W celu potwierdzenia wysokiego poziomu merytorycznej działalności i znaczenia zbiorów oraz w celu ewidencjonowania muzeów spełniających te warunki, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa...
Dane
Dane na dzień: 9 sierpnia 2021
Zestawienie prezentujące finansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Słowa kluczowe: sport, fundusz rozwoju kultury fizycznej, sport dzieci i młodzieży, finansowanie zadań, sport osób niepełnosprawnych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 lipca 2021, 10:34
Finansowanie zadań z FRKF - kwoty dofinansowania za I pólrocze 2021 r. w zakresie rozwijania sportu dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz zdrowia publicznego.
Dane
Dane na dzień: 23 lipca 2021
Rejestr umów dotacyjnych zawartych przez Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu cz. 25, FRKF, FZSdU.
Słowa kluczowe: dotacje, turystyka, sport, rejestr umów, budżet państwa, umowa, 2017, fundusz rozwoju kultury fizycznej, 2014, 2015, 2016, 2018, Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów
Zbiór danych
Data aktualizacji: 28 czerwca 2021, 15:06
Zestawienie umów zawartych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w zakresie dotacji z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w okresie od 01.01.2021 r. do 31.05.2021 r.
Dane
Dane na dzień: 28 czerwca 2021
Zestawienie umów zawartych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w zakresie dotacji z budżetu państwa (cz. 25 kultura fizyczna) w okresie od 01.01.2021 r. do 31.05.2021 r.
Dane
Dane na dzień: 28 czerwca 2021
Zestawienie umów zawartych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w zakresie dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (SubC) w okresie od 01.01.2021 r. do 31.05.2021 r.
Dane
Dane na dzień: 28 czerwca 2021
Zestawienie umów zawartych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w zakresie dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (SubB) w okresie od 01.01.2021 r. do 31.05.2021 r.
Dane
Dane na dzień: 28 czerwca 2021
Zestawienie umów zawartych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w zakresie dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (SubA) w okresie od 01.01.2021 r. do 31.05.2021 r.
Dane
Dane na dzień: 28 czerwca 2021
Dotacje podmiotowe i celowe MKDNiS dla państwowych instytucji kultury, osób prawnych i samorządowych instytucji kultury współprowadzonych przez MKDNiS.
Słowa kluczowe: instytucje kultury, dotacje celowe, dotacje podmiotowe, mecenat
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 czerwca 2021, 10:22
Dotacje celowe - to podlegające szczególnym zasadom rozliczenia środki finansowe, przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom...
Dane
Dane na dzień: 17 czerwca 2021
Podział dotacji dla samorządowych instytucji kultury współprowadzonych przez MKDNiS 2021 r.
Dane
Dane na dzień: 17 czerwca 2021
Dotacje podmiotowe to wydatki budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej ustawowo wskazanego podmiotu. 
Dane
Dane na dzień: 17 czerwca 2021
Dotacje podmiotowe to wydatki budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej ustawowo wskazanego podmiotu. W przypadku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego tego rodzaju...
Dane
Dane na dzień: 17 czerwca 2021
Rejestr fundacji nadzorowanych przez MKDNiS.
Słowa kluczowe: kultura, fundacja, rejestry
Zbiór danych
Data aktualizacji: 16 czerwca 2021, 12:40
Rejestr fundacji nadzorowanych przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (CVS)
Dane
Dane na dzień: 2 czerwca 2021
Ministrowie oraz kierownicy urzędów centralnych organizują działalność kulturalną, tworząc państwowe instytucje kultury. Podmioty tworzące instytucje kultury zwane są organizatorami. Instytucja kultury...
Słowa kluczowe: instytucje kultury, kultura, rejestry
Zbiór danych
Data aktualizacji: 16 czerwca 2021, 12:34
Rejestr Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (CSV).
Dane
Dane na dzień: 1 czerwca 2021